Τελευταία Νέα

Παρασκευή, 28/02/2020, 17:30


Home / HEADER-NEWS / Οι αλλαγές στο ΜΠΣ «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή,την Εκπαίδευση και την Υγεία»

Οι αλλαγές στο ΜΠΣ «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή,την Εκπαίδευση και την Υγεία»

Δημοσιεύτηκε: 1:58 μμ Ιανουάριος 10th, 2015  


ptyxio

Αντικαταστάθηκε η Υπουργική Απόφαση του 2008 για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή,την Εκπαίδευση και την Υγεία» του Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με νεότερη απόφαση ως ακολούθως:

Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με το νέο τίτλο «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−8−2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο–σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στη «Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική». Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν: α) τη Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, β) τη υμβουλευτική στο χώρο της Υγείας (ψυχικής και σωματικής) και της Εργασίας, γ) τη Συμβουλευτική στο χώρο των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και δ) την Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική για Άτομα Μειονοτήτων.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Συνέδριο για τις αρχαιολογικές εργασίες από το ΑΠΘ και το Υπουργείο Πολιτισμού

Στόχος του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει ειδικούς στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και την Συμβουλευτική άριστα καταρτισμένους επιστημονικά, πολιτισμικά και πολυπολιτισμικά ευαισθητοποιημένους, ικανούς να προωθήσουν και να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στη Συμβουλευτική, με έμφαση στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κατάλληλων συμβουλευτικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων σε διάφορα πλαίσια και πληθυσμούς.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠMΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MΔE) στην «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία».

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών/ Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ο Νίκος Φασφαλής ενημερώνει για τα θέματα στη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ

Χρονική Διάρκεια- εισακτέοι
Το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας 2 ετών (4 εξάμηνα και 2 θερινές περίοδοι). Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30. Το κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές, όπως χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.

Πρόγραμμα Σπουδών
Οι πιστωτικές μονάδες ECTS που αντιστοιχούν συνολικά στο ΠΜΣ είναι εκατόν πενήντα (150). Η υλοποίηση του προγράμματος σπουδών γίνεται στην ελληνική ή/ και στην αγγλική γλώσσα.

Μεταβατικές διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις τις προηγούμενης υπουργικής απόφασης

Καλόγηρος Βασίλειος

NEWS.GR


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Αιτήσεις διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Αιτήσεις διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού ...