Home / HEADER-NEWS / ΙΕΠ – Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς και Σχολικούς Συμβούλους για ένταξη σε Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων

ΙΕΠ – Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς και Σχολικούς Συμβούλους για ένταξη σε Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων

Δημοσιεύτηκε: 11:38 πμ Ιανουάριος 1st, 2015  


iep

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΜΟΥΣΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Κ.Λ.Π.) ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

………………………………………………………

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ειδικούς Επιστήμονες (Σχολικοί Σύμβουλοι και Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με παιδαγωγική εμπειρία και εμπειρία στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση), προσκαλεί το ΙΕΠ, ώστε να υποβάλουν αίτηση/πρόταση για ένταξη στο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΜΟΥΣΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Κ.Λ.Π.)».

Ύψος αμοιβής

Η μέγιστη συνολική του αμοιβή ανέρχεται έως του των 4.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων. Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των αμοιβών των συντονιστών και μετασχολιαστών δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της δράσης.

Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβληθεί και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και τα κατά τμήματα παράδοσης της δράσης, υπό τον όρο ύπαρξης διαθεσίμου ταμειακού υπολοίπου στο υποέργο, μετά την προσκόμιση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών για την πληρωμή και την πιστοποίηση από τον Υπεύθυνο του Υποέργου. Σε περίπτωση που ο συντονιστής και ο μετασχολιαστής εκτελέσουν μέρος του έργου που τους έχει ανατεθεί, είναι δυνατή η μερική καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής, αναλογικά με το προσφερθέν έργο, μετά από σχετική εισήγηση του Υπευθύνου του Υποέργου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι Σχολικοί Σύμβουλοι και Εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και στελέχη του Ι.Ε.Π. ή του πρώην Π.Ι. και Σύμβουλοι που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π. ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι με παιδαγωγική εμπειρία και εμπειρία στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση.

Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο Μητρώο της ίδιας ή άλλης Πράξης που υλοποιεί το Ι.Ε.Π. και ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στο Μητρώο, καλούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, προκειμένου να ληφθεί υπ’όψιν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας Πρόσκλησης.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, αίτηση – βιογραφικό σημείωμα στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.:https://www.iep.edu.gr/services/regtax ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός περιλαμβάνει.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή έως την Δευτέρα , 26. 01. 2015 και ώρα 24:00.

Προσόντα και Κριτήρια ένταξης στο Μητρώο

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, για ένταξη στο Μητρώο θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Απαιτούμενα προσόντα:

Διορισμό σε κλάδο: ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ08, ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ16.

Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή από Τμήμα Παιδαγωγικής εκπαίδευσης

Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση

Πιστοποιημένη Επιμόρφωση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α΄ επιπέδου

Επιθυμητά προσόντα:

Προϋπηρεσία ως Επιστημονικό προσωπικό του ΙΕΠ ή του πρώην Π.Ι. ή Σχολικός Σύμβουλος.

Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό

Επιμόρφωση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Β΄ επιπέδου

Εμπειρία σε ανάπτυξη/δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Εμπειρία σε μετασχολιασμό ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το πρότυπο εκπαιδευτικών μεταδεδομένων IEEE LOM

Συγγραφικό έργο (Βιβλία, Δημοσιεύσεις).

Πρόσθετη Διδακτική εμπειρία μεγαλύτερη των τριών (3) ετών στην Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση

Κριτήρια αξιολόγησης – Πίνακας βαθμολόγησης

Προϋπηρεσία ως Επιστημονικό προσωπικό του ΙΕΠ ή του πρώην Π.Ι. ή Σχολικός Σύμβουλος: 10 μόρια

Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του Κλάδου διορισμού:

Διδακτορικό 8 μόρια, Μεταπτυχιακό 4 μόρια

Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό σχετικό με άλλο γνωστικό αντικείμενο: Διδακτορικό 5 μόρια,

Μεταπτυχιακό 2 μόρια

Επιμόρφωση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Β΄ επιπέδου: 4 μόρια

Εμπειρία σε ανάπτυξη / δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού ή σεναρίων: 2 μόρια για έκαστο με μέγιστο τα 8 μόρια.

Εμπειρία σε μετασχολιασμό ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού: 3 μόρια

Συγγραφικό έργο (Βιβλία, Δημοσιεύσεις): 3 ανά Βιβλίο και 1 ανά Δημοσίευση (σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κριτές) με μέγιστο τα 8 μόρια.

Διδακτική εμπειρία: 0,5 μόρια για κάθε έτος πάνω από τα 3 έτη μέχρι συνολικά 10 μόρια

Περισσότερα εδώ

 

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...