Home / HEADER-NEWS / Η απόφαση για τις αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα των δημοτικών με ΕΑΕΠ

Η απόφαση για τις αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα των δημοτικών με ΕΑΕΠ

Δημοσιεύτηκε: 1:12 μμ Ιανουάριος 20th, 2015  


ypourgeio

Η Απόφαση του Υπ. Παιδείας

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ όπως ισχύει μετά την τροποποίησή  της  με τη με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 1327/2011,τ.β΄)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167,τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
 3. Την παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Νόμου 2525/97 (ΦΕΚ 188, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
 4. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10 , του Π.Δ 201/1998, (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 ( ΦΕΚ 134, τ. Α΄)  «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 7. Τις διατάξεις της  με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την  αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327, τ. Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ
 8. Τις  με αριθμ.  187363/ΓΔ4/19.11.2014 με θέμα : «Κοινωνικό Σχολείο: Σκοπός,  Πλαίσιο Λειτουργίας, Δράσεις – Οδηγίες και κατευθύνσεις» και  3730 / ΓΔ4/12.01.2015 με θέμα : Οδηγίες για την εφαρμογή  του προγράμματος του «Κοινωνικού Σχολείου» εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.
 9. Τη με αριθμ.  4/15.01.2105  πράξη του Τμήματος Π.Ε του Iνστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 10. Το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. 33/08.01.2015 συνεδρίασης του ΣΠΔΕ
 11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε  την με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ» Υ.Α. όπως ισχύει μετά την τροποποίησή  της με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 1327 /2011,τ.β΄) «Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ» Υπουργικής Απόφασης , ως ακολούθως:

 1. Αντικαθίσταται  στο άρθρο  3, η περίπτωση στ’,  ως ακολούθως: «στ΄. «Στις τάξεις Α΄,Β΄,Γ΄,Δ’ , η μία διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής θα διατίθεται για χορούς. Επιπλέον στις τάξεις (Α΄,Β΄,Γ΄,Δ’΄)  μία διδακτική ώρα θα διατίθεται για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο». Για τις τάξεις Ε΄,ΣΤ’ , δύναται να διατίθεται μία (1) διδακτική ώρα για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».
 1. Αντικαθίσταται  στο άρθρο  5, η περίπτωση θ’,  ως ακολούθως: «θ. Πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων. Δράσεις δημιουργίας και πολιτισμού, δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο»  από 1 έως 5 ώρες.

Προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος. Θα μπορούσαν να υπάρξουν και μικτά τμήματα από μαθητές διαφορετικών τάξεων υπό τη μορφή κύκλων γνωστικών αντικειμένων ή αλλιώς ομίλων δράσεων δημιουργίας και πολιτισμού.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας οι μαθητές όλων των τάξεων μπορεί να προετοιμάζουν σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς και την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του πολιτισμού όπως: λογοτεχνία, τέχνες, φωτογραφία, μουσικά σύνολα, κ.α.). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί από δασκάλους, εκπαιδευτικούς θεατρικής αγωγής και εκπαιδευτικούς μουσικήs, φυσικής αγωγής.

 1. Προστίθεται στο άρθρο 3, η περίπτωση ι, ως ακολούθως: «ι. Στις τάξεις Α΄,Β΄,Γ΄,Δ’ , η μία διδακτική ώρα της Μελέτης Περιβάλλοντος δύναται να  διατίθεται από τον διδάσκοντα/ εκπαιδευτικó ΠΕ 70 για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ          ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Εσωτερική διανομή:

    1. Γραφείο Υπουργού

    2. Γραφείο  Υφυπουργού

    3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα

    4. Γενική Διεύθυνση Σπουδών, ΠΕ & ΔΕ

    5. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και  Οργάνωσης Π.Ε.


Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

—–
Μαρούσι, 19.01.2015
Αρ. Πρωτ.: Φ.12/45/8338/Δ1
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : https://www.minedu.gov.gr
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Παπαχρήστος
Τηλέφωνο : 210 344  3605
FAX  : 210 344  3354


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...