Home / HEADER-NEWS / Ανασκόπηση ΕΟΠΠΕΠ – Τράπεζα Θεμάτων – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων εκπαιδευτών ενηλίκων

Ανασκόπηση ΕΟΠΠΕΠ – Τράπεζα Θεμάτων – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων εκπαιδευτών ενηλίκων

Δημοσιεύτηκε: 6:07 μμ Ιανουάριος 10th, 2015  


eoppep

Στο πλαίσιο της προβολής των δράσεων του Εθνικού Σημείου Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων EQF – NCP που ολοκλήρωσε ακόμη έναν κύκλο λειτουργίας στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, κατά το έτος 2014, ο κ. Ιωάννης Βουτσινάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνοπτικά το έργο του Οργανισμού κυρίως στον τομέα της πιστοποίησης των προσόντων και τις ωφέλειες που προκύπτουν από την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Ο κ. Βουτσινάς υπογράμμισε ότι τον Απρίλιο του 2014, καταρτίστηκε και παρουσιάστηκε στη Συμβουλευτική Ομάδα για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF Advisory Group), η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, το οποίο αποτελεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς για να προωθήσει τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των προσόντων μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων σε εθνικό αλλά και διακρατικό επίπεδο. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ευρώπη, αφού στοχεύει στο να γεφυρώσει  διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να επιτρέψει την επικοινωνία μεταξύ τους, διευκολύνοντας την κινητικότητα των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων.

 Η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι μια δυναμική διαδικασία που ξεκίνησε πριν από χρόνια και συνεχίζει συστηματικά, τα τελευταία δύο χρόνια, βάζοντας μια τάξη στο άναρχο πεδίο των διαφόρων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και γενικότερα τίτλων που δίδονται από τους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσα από διαδικασίες διαφάνειας και διασφάλισης ποιότητας.

Ήδη ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τη συμβολή διεθνών εμπειρογνωμόνων σε θέματα ανάπτυξης πλαισίων προσόντων, εκπόνησε οδηγό για τη μεθοδολογία προσδιορισμού και ανάπτυξης μαθησιακών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνονται ο Οδηγός για τη σύνταξη και την υποβολή προτάσεων κατάταξης και αντιστοίχισης προσόντων και το Μητρώο (μια βάση δεδομένων) καταγραφής και περιγραφής όλων των τίτλων που απονέμονται στη χώρα μας. Η ανάπτυξη των πλαισίων προσόντων στοχεύει στο να δημιουργηθούν διαδικασίες  αναγνώρισης και αποτίμησης της μη τυπικής μάθησης και της εργασιακής εμπειρίας με σκοπό να συνδέσουμε τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες των ατόμων με την απασχόληση και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ο κ. Βουτσινάς επεσήμανε ότι μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν υπήρχε ένα ενιαίο σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που να συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας, δηλαδή τα μαθησιακά αποτελέσματα. Από το 2014, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ήδη έχει δείξει τα πρώτα δείγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» που διενεργήθηκαν με τη συνεργασία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του ΚΕ.ΜΕ.Α (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας) έδωσαν τη δυνατότητα σε υποψηφίους που δε διέθεταν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας, να πιστοποιήσουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις περιόδους μέσα στο έτος (Φεβρουάριος, Απρίλιος, Ιούλιος, Δεκέμβριος) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης. Η πιστοποίηση των υποψηφίων επαγγελματιών «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφαλείας» αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την ένταξή τους στον εν λόγω κλάδο εργασίας.

Από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου, 15.410 υποψήφιοι από όλη την Ελλάδα, έλαβαν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. σε Θεωρητικό Μέρος (139 ειδικότητες) και σε Πρακτικό Μέρος (130 ειδικότητες). Οι εξετάσεις διεξάχθηκαν σε 13 Εξεταστικά Κέντρα που λειτούργησαν σε 10 διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με την πιστοποίησή τους, οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. αποκτούν το απαραίτητο διαβατήριο για την ένταξη και την απορρόφησή τους, από την αγορά εργασίας.

Τέλος, ο κ. Βουτσινάς αναφέρθηκε στην επιτυχή διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης όπου 872 υποψήφιοι από όλη την Ελλάδα έλαβαν μέρος. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε 25 Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την Επικράτεια. Με την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη τυπική Εκπαίδευσης διασφαλίζεται η πρόσβαση των ενδιαφερομένων πολιτών στο σύστημα πιστοποίησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους στο εν λόγω πεδίο, ενώ παράλληλα αυξάνεται η διαφάνεια των προσόντων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

………………………………………………………………………………………………………..

Την επόμενη εβδομάδα τα αποτελέσματα εξετάσεων για 872 Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης με την Τράπεζα Θεμάτων .

Τράπεζα Θεμάτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Για την προετοιμασία των ενδιαφερομένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στις εξετάσεις πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής τους Επάρκειας

Η «Τράπεζα Θεμάτων» βασίζεται στο πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επαγγελματικό Περίγραμμα του «Εκπαιδευτή Ενηλίκων» και περιλαμβάνει ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη βιβλιογραφία. Ως ένα Εκπαιδευτικό Υλικό Αναφοράς συνδέει σημαντικά κείμενα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη χώρα μας με τις νεώτερες εξελίξεις και τα επιστημονικά δεδομένα στο συγκεκριμένο πεδίο.

Η σύσταση της «Τράπεζας Θεμάτων» συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση των προσόντων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη μη τυπική εκπαίδευση και στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στο εν λόγω πεδίο.

Για να κατεβάσετε την Τράπεζα Θεμάτων πατήστε

.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...