Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 25/10/2021, 11:04


Home / HEADER-NEWS / Οι προβλέψεις του Προϋπολογισμού για το 2015 (κατανομή πιστώσεων, αμοιβές…)

Οι προβλέψεις του Προϋπολογισμού για το 2015 (κατανομή πιστώσεων, αμοιβές…)

Δημοσιεύτηκε: 12:22 μμ Δεκέμβριος 10th, 2014  


proslipseisanaplirotontopoikaiimerominies

Τι προβλέπεται από την κατανομή των πιστώσεων

Μπορεί το συνολικό ποσό που προβλεπόταν για τις πληρωμές και τις υπηρεσίες να μειώθηκε για την Αθμια Εκπαίδευση καθώς και για τη Βθμια στον προϋπολογισμό του 2015 ωστόσο αυξήθηκαν οι διαθέσιμες πιστώσεις για προσλήψεις αναπληρωτών από τον κρατικό προϋπολογισμό σε αντίθεση με τις πιστώσεις για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.Συγκεκριμένα για τον προϋπολογισμό του 2014 το αντίστοιχο έγγραφο του υπουργείου Παιδείας προέβλεπε 10.000.000 ευρώ για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Β/θμιας και 15.000.000 ευρώ για την Αθμια ενώ το έγγραφο του 2015 αυξάνει το ποσό στα 17.790.000 για τη Βθμια και στα 23.265.000 για αμοιβές αναπληρωτών σε Αθμια.Δηλαδή με βάση την κατανομή του 2014 για τις αμοιβές των αναπληρωτών προορίζονταν 25.000.000 ευρώ ενώ στην κατανομή του 2015 προορίζονται 41.055.500 ευρώ. Έχουμε μια αύξηση που φθάνει τις 64 ποσοστιαίες μονάδες.
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΘΜΙΑΣ  
ΚΑΕ/ΕΦ 2014 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
344/210 15.000.000 23.265.000 +55,1%
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΒΘΜΙΑΣ
ΚΑΕ/ΕΦ 2014 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
344/220 10.000.000 17.790.000 +77,9%

 

Τι προβλέπεται για μόνιμους εκπαιδευτικούς

Μπορεί όπως προειπώθηκε να αυξήθηκαν κατά 64% οι πιστώσεις για τους αναπληρωτές δε συμβαίνει όμως το ίδιο και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς όπως φαίνεται από την αντιπαραβολή της κατανομής των πιστώσεων στους διάφορους κωδικούς που παρουσιάζει το news.gr. Στο βασικό μισθό παρατηρείται μείωση της τάξης του 4,67% ενώ στην κατανομή των πιστώσεων υπάρχει κονδύλι αποζημίωσης του προσωπικού που απολύεται ύψους 80.000 ευρώ.

Μειώσεις έχουμε και στην Αθμια εκπαίδευση. Η μείωση του κονδυλίου για το βασικό μισθό φθάνει το 8.45% ενώ ο μοναδικός κωδικός που παρουσιάζει αύξηση όπως και στη Βθμια είναι οι εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς που στη Βθμια το ποσό αυξήθηκα κατά 17.500.000 περίπου (35%) συγκριτικά με το 2014 ενώ στα ίδια επίπεδα ποσοστού είναι η αύξηση και για την Αθμια , 34,5% ήτοι 14.500.000 περισσότερα συγκριτικά με το 2014.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ελεύθερες μετεγγραφές, στέγαση και σίτιση για τους φοιτητές πληγέντων περιοχών
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ ΒΘΜΙΑΣ
2014 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.336.800.000 1.274.337.200 -62.462.800 -4,67%
ΟΙΚΟΓ.ΠΑΡΟΧΗ 45.000.000 42.631.400 -2.368.600 -5,26%
ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ. ΒΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ 650.000 581.300 -68.700 -10,57%
ΕΠ.ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΔ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 22.120.000 21.315.700 -804.300 -3,64%
ΕΠΙΔ.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ 16.000.000 14.534.500 -1.465.500 -9,16%
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 127.000 115.500 -11.500 -9,06%
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ 80.000 77.000 -3.000 -3,75%
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 650.000 639.400 -10.600 -1,63%
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 49.550.000 67.000.000 17.450.000 35,22%
ΕΡΓ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ 78.000.000 67.000.000 -11.000.000 -14,10%
ΣΥΝΟΛΟ 1548979014 1488234015 -60.744.999 -3,92%
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ ΑΘΜΙΑΣ
2014 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.358.000.000 1.243.250.400 -114.749.600 -8,45%
ΟΙΚΟΓ.ΠΑΡΟΧΗ 43.000.000 38.757.700 -4.242.300 -9,87%
ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ. ΒΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ 720.000 544.100 -175.900 -24,43%
ΕΠ.ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΔ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 33.000.000 25.191.300 -7.808.700 -23,66%
ΕΠΙΔ.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ 18.000.000 14.533.400 -3.466.600 -19,26%
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 150.000 144.400 -5.600 -3,73%
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ 150.000 144.400 -5.600 -3,73%
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 950.000 225.300 -724.700 -76,28%
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 42.000.000 56.500.000 14.500.000 34,52%
ΕΡΓ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ 75.000.000 66.500.000 -8.500.000 -11,33%
ΣΥΝΟΛΟ 1570972014 1.445.793.015 -125.178.999 -7,97%
Καλόγηρος Βασίλειος
newsbeast.gr
……………………………………….
ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
  • Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας 577.800
  • Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών 204.500.
  • Επιχορήγηση σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα 674.000
  • Στεγαστικό επίδομα φοιτητών:Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους 47.592.000
  • Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας 86.600
  • Δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής, συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας καθώς επίσης και δαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης 40.300
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Από 25 Οκτωβρίου οι δηλώσεις συγγραμμάτων από τους φοιτητές

Πηγή – Προϋπολογισμός (Βουλή)

………………………………………………..

Αυξήθηκαν τα κονδύλια για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών

Το ποσό φθάνει πλέον στα επίπεδα του 2013

Αυξήθηκε στον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας το ποσό που προβλέπεται για τις εισιτήριες εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.Στην κατανομή του 2014 είχαν δοθεί μόλις 6.078.000 ευρώ με αποτέλεσμα το υπουργείο Παιδείας να αναζητά χρήματα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς προβλήματα.

Φαίνεται ότι το πάθημα έγινε μάθημα και στο νέο προϋπολογισμό το ποσό αυξήθηκε σημαντικά και φθάνει πλέον στα επίπεδα του 2013. Το μεγαλύτερο ποσό των περίπου 12.000.000 ευρώ αφορά τις αποζημιώσεις των επιτροπών.

Στα υπόλοιπα ποσά δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές συγκριτικά με τα κονδύλια του 2014. Για εκτυπώσεις, βιβλιοδεσία, προμήθεια χάρτου προβλέπονται 380.000 ευρώ έναντι 390.000 ευρώ του προηγούμενου έτους.

Επίσης αυξήθηκαν τα έξοδα μετακίνησης για το μόνιμο προσωπικό κατά 44.000 ευρώ ενώ σταθερό παρέμεινε το ποσό για τα έξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό της φοίτησης.

Πανελλαδικές εξετάσεις
2012 2013 2014 2015
22.144.000 14.224.000 6.078.000 11.744.400
Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων
2012 2013 2014 2015
10.934.000 10.200.000 4.080.000 8.293.300
Αποζημίωση εργασίας εξαιρέσιμες μέρες και νυχτερινές ώρες
2012 2013 2014 2015
3.794.000 2.200.000 800.000 1.781.600

 

newsbeast.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Μετεγγραφές 2021: Από τις 25 Οκτωβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου ...