Home / HEADER-NEWS / Διαδικασίες για τα οδοιπορικά αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης που θα λάβουν μέρος στην επιμόρφωση

Διαδικασίες για τα οδοιπορικά αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης που θα λάβουν μέρος στην επιμόρφωση

Δημοσιεύτηκε: 5:59 μμ Δεκέμβριος 15th, 2014  


epidoma
Οδοιπορικά δικαιούνται οι αναπληρωτές της Παράλληλης Στήριξης που θα παρακολουθήσουν τα προγράμματα επιμόρφωσης. Το Υπουργείο Παιδείας εφιστά την προσοχή στην έκδοση ορθών αποφάσεων μετακίνησης καθώς έχουν παρατηρηθεί πολλά λάθη κατά την εκκαθάρισή τους.
Σημειώνεται ότι οδοιπορικά με ελλιπή παραστατικά ή παραστατικά που δεν συμφωνούν με τις ανωτέρω υποδείξεις, δεν θα εκκαθαρίζονται και δεν θα καταβάλλονται οι σχετικές αποζημιώσεις στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς και στους επιμορφωτές.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση των δαπανών μετακίνησης είναι τα εξής (τα οποία θα πρέπει να είναι πλήρη πριν αποσταλούν):

1. Πρωτότυπη κατάσταση οδοιπορικών εξόδων συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον μετακινούμενο (Υπόδειγμα 2.2 Ατομικά στοιχεία και κατάσταση οδοιπορικών εξόδων το  οποίο βρίσκεται στον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1 (8643/22-9-2014 ΑΔΑ: 6ΖΦΗ9-ΛΥΗ), ΑΠ2 και 3 (8642/22-9-2014 ΑΔΑ: 6ΠΩ59-8ΙΨ).
2. Απόφαση μετακίνησης (από το αρμόδιο όργανο), η οποία είναι απαραίτητη για την εκκαθάριση των δαπανών μετακίνησης και πρέπει να εκδίδεται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου, να αναρτάται στη Διαύγεια, να φέρει τα λογότυπα του ΕΣΠΑ και να αναγράφονται τα εξής:
α. Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπαλλήλου (κλάδος, βαθμός, ειδικότητα)
β. Η έδρα του
γ. Ο τόπος μετάβασής του
δ. Η συγκεκριμένη αιτία μετακίνησης με συνοπτική περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν πχ. «Συμμετοχή ως επιμορφούμενος στην Α’ και Β’ φάση επιμόρφωσης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, που υλοποιείται από το ΠΕΚ………» ή πχ. «Συμμετοχή ως επιμορφωτής στην Α’ και Β’ φάση επιμόρφωσης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, που υλοποιείται από το ΠΕΚ………»
ε. Το μέσο μετακίνησης
ζ. Ο αριθμός των ημερών που θα παραμείνει εκτός έδρας4/5
η. Ημερομηνία αναχώρησης / ημερομηνία επιστροφής
θ. «Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ 1,2,3» με ΣΑΕ «2010ΣΕ04580072», ΣΑΕ «2014ΣΕ24580062» και «2014ΣΕ44520006» και ΣΑΕ «2014ΣΕ24580063» και«2014ΣΕ44520007» αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το ελληνικό δημόσιο και θα καταβληθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ/ΕΥΕ ΕΔ»
3. Πρωτότυπα εισιτήρια (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, ΠΛΟΙΑ) και σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων μέσω διαδικτύου, υποβολή ηλεκτρονικού εισιτηρίου
4. Ονομαστική απόδειξη πληρωμής εισιτηρίου με τα στοιχεία του μετακινούμενου. (εκτός των περιπτώσεων ηλεκτρονικών εισιτηρίων, όπου προσκομίζεται αντίγραφο της ηλεκτρονικής εξόφλησης). Στις περιπτώσεις που στο εισιτήριο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μετακινούμενου και εφόσον η μετακίνησή του αποδεικνύεται και από άλλα στοιχεία (π.χ. παρουσιολόγια), δεν είναι απαραίτητη η απόδειξη είσπραξης.
5. Ηλεκτρονικό εισιτήριο (στη μετακίνηση με αεροπλάνο), πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης (απλές ή ηλεκτρονικές), απόδειξη πώλησης εισιτηρίων και απόδειξη είσπραξης ή απόδειξη πώλησης εισιτηρίων με αναφορά στον τρόπο καταβολής του ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας ή μετρητοίς
6. Αποδείξεις διοδίων (υποχρεωτικά για διαδρομές με σταθμούς διοδίων)
7. Βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών που προκύπτουν οι χιλιομετρικές αποστάσεις (αναλυτικά)
8. Εξοφλημένο αναλυτικό τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος τα οποία θα εκδίδονται στο όνομα του μετακινούμενου και θα αναγράφονται οι ημερομηνίες διαμονής και ο αριθμός του δωματίου. Στην περίπτωση που η κράτηση του ξενοδοχείου γίνεται μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου (εκτός του αναλυτικού Τιμολογίου ή Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών) πρέπει να επισυνάπτεται το σχετικό voucher. Σε περιπτώσεις Δελτίου παροχής (τιμολογίου) επί πιστώσει, απαιτείται και απόδειξη είσπραξης. Για διανυκτέρευση σε φιλικό σπίτι, Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και η διεύθυνση της κατοικίας.
9. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και της άδειας οδήγησης, σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται με Ι.Χ. Αν η άδεια του αυτοκινήτου είναι στο όνομα του ή της συζύγου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από όπου αποδεικνύεται η συγγενική σχέση. Εναλλακτικά, Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι το μεταφορικό μέσο ανήκει στον ίδιο ή την/τον σύζυγο, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και ο αριθμός άδειας οδήγησης του ίδιου.
10. Πρόγραμμα και Παρουσιολόγιο Σεμιναρίου.
Επισημαίνεται ότι τα δεδομένα στην απόφαση μετακίνησης πρέπει να συμφωνούν με τα παραστατικά δαπανών (π.χ. ημερομηνίες στα εισιτήρια, μέσο μετακίνησης, κλπ).
Καλόγηρος Βασίλειος
NEWS.GR

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...