Home / HEADER-NEWS / Απάντηση φοιτητή του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας στα πρόσφατα νέα κριτήρια σχετικά με τις εξ’ αποστάσεως σπουδές

Απάντηση φοιτητή του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας στα πρόσφατα νέα κριτήρια σχετικά με τις εξ’ αποστάσεως σπουδές

Δημοσιεύτηκε: 9:45 πμ Δεκέμβριος 28th, 2014  


DSC_0477

‘Η απάντηση ενός φοιτητή του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας στα πρόσφατα, νέα κριτήρια σχετικά με τις εξ αποστάσεως σπουδές’

Ο ΔΟΑΤΑΠ είναι ένα οργανισμός ο οποίος επιθεωρείται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση πτυχίων πανεπιστημίων ή τεχνολογικών ιδρυμάτων τα οποία απονέμονται από ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα και την διαπίστευση των ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την απόφαση 169Α/5-12-2014 που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του στις 8 Δεκεμβρίου 2014: (https://www.doatap.gr/gr/news_extended.php?post_id=508):

Για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που απονέμονται μετά από παρακολούθηση εξ αποστάσεως σπουδών (προπτυχιακά μεταπτυχιακά, διδακτορικά) και για τους εγγραφέντες από το εαρινό εξάμηνο 2015 και μετά, θα κατατίθενται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

πιστοποίηση στη γλώσσα στην οποία τα προγράμματα σπουδών διδάσκονται στα πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρίν την εγγραφή (είτε από φορέα πιστοποίησης αποδεκτό από το ΑΣΕΠ είτε από άλλο οργανισμό διεθνούς πιστοποίησης), βεβαίωση του Ιδρύματος ότι κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων πως δεν χρησιμοποιήθηκε διερμηνέας και πως οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος. Τέλος, υπεύθυνη δήλωση του πολίτη ότι για τις εργασίες και τη διπλωματική του εργασία δεν χρησιμοποιήθηκε μεταφραστής.

Ωστόσο, αυτά τα προαπαιτούμενα αποτελούν απερίφραστη διάκριση ανάμεσα στα πανεπιστήμια που οργανώνουν προγράμματα εξ αποστάσεως και σε αυτά που η παρακολούθηση από τους φοιτητές γίνεται μέσα σε αυτά. Τούτο είναι άδικο αλλά και παράλογο επίσης, καθώς και τα δύο είδη πανεπιστημίων χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών τόσο στα εξ αποστάσεως όσο και στα εις  το πανεπιστήμιο προγράμματα και άρα προσφέρουν ομοίως οργανωμένα και αναγνωρισμένα πτυχία. Πόσο μάλλον, πως αυτά τα προαπαιτούμενα είναι επίσης παράλογα, καθώς και τα δύο είδη σπουδών στην αλλοδαπή είναι ομοίως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ χρόνια τώρα!

Επιπλέον, οι προαναφερθείσες προαπαιτήσεις θέτουν σε κίνδυνο τις σπουδές εκείνων των φοιτητών οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει τις εξ αποστάσεως σπουδές τους πριν τον Ιανουάριο του 2015 ή αυτούς που πρόκειται να εγγραφούν σε αντίστοιχα προγράμματα από το 2015 και έπειτα και δεν έχουν καμία πιστοποίηση γλωσσομάθειας, στη γλώσσα που τα προγράμματα σπουδών τους (θα) διδάσκονται.

Επιπρόσθετα, σχετικά με την απαίτηση του ΔΟΑΤΑΠ ότι κανένας διερμηνέας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται  κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων του πανεπιστημίου και ότι κανένας μεταφραστής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται  για τις εργασίες και την πτυχιακή των σπουδαστών, θα πρέπει να τους θυμίσουμε πως είναι κοινώς γνωστό πως τόσο οι διερμηνείς όσο και οι μεταφραστές μπορούν να προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους, τόσο σε προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως όσο και σε αυτά που διεξάγονται μέσα σε πανεπιστήμια. Επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει πως κανένας διερμηνέας ή μεταφραστής δεν θα χρησιμοποιηθεί από κάποιον σπουδαστή που σπουδάζει μέσα στο πανεπιστήμιο.

Πανεπιστήμια διεθνούς αναγνώρισης και γοήτρου όπως το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας είναι ευρέως γνωστά για το γεγονός, πως διεξάγουν τις εξετάσεις τους σε κάθε χώρα στην Αγγλική γλώσσα-η οποία είναι η επίσημα ομιλούμενη γλώσσα στην Αγγλία και η μόνη στην οποία όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των επιπέδων διδάσκονται-.

Όσον αφορά την Ελλάδα, όλες οι εξετάσεις του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας οργανώνονται επισήμως από το Βρετανικό Συμβούλιο εκ μέρους του, σύμφωνα με τους οριζόμενους από αυτό αυστηρούς κανόνες και όρους!

Οι ιθύνοντες του ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης πως, προκειμένου κάποιος φοιτητής προπτυχιακού προγράμματος του Ανοικτού Πανεπιστημίου να περάσει μια ακαδημαϊκή ενότητα, θα πρέπει να περάσει επιτυχώς τόσο το μέρος των μηνιαίων γραπτών εργασιών όσο και τις τελικές  γραπτές εξετάσεις ή επίσης την τελική ηλεκτρονική γραπτή αξιολόγηση της ακαδημαϊκής ενότητας.

Έτσι, σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής του Ανοικτού Πανεπιστημίου κάνει χρήση μεταφραστή προκειμένου να έχει τη βοήθεια του αναφορικά με τις βαθμολογίες των εργασιών του, αυτός/αυτή είναι σίγουρο πως θα αποτύχει στις γραπτές εξετάσεις, όπου απαιτείται ταυτοποίηση στοιχείων (μέσω επίδειξης ταυτότητας) καθώς κάθε υποψήφιος πρέπει να απαντήσει γραπτώς τις ερωτήσεις των εξετάσεων στην Αγγλική, μόλις μέσα σε τρείς ώρες.

Όσον αφορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα, απαιτείται από τους σπουδαστές του Ανοικτού Πανεπιστημίου να κάνουν προφορική παρουσίαση των πτυχιακών τους εργασιών στην Αγγλική προς τους Καθηγητές/Επίκουρους καθηγητές του πανεπιστημίου, κάτι το οποίο επίσης αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη της επάρκειας τους στην Αγγλική (εν προκειμένω) γλώσσα.

Επιπλέον, οι ιθύνοντες του ΔΟΑΤΑΠ ισχυρίζονται πως όποιος επιθυμεί να εισαχθεί σε προγράμματα εξ αποστάσεως θα πρέπει να τους παρουσιάσει πιστοποίηση γλωσσομάθειας, στη γλώσσα στην οποία διεξάγονται οι σπουδές που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Ωστόσο, ο ΔΟΑΤΑΠ δεν αναφέρει κανένα συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης της γλώσσας, που να απαιτείται σε αντιστοιχία με τα επίπεδα των εξ αποστάσεως σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό.

Ο ΑΣΕΠ (ο οποίος αναφέρεται στην ανακοίνωση τους) αναγνωρίζει διαφορετικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για κάθε γλώσσα, σε τέσσερα επίπεδα: Β1 (Μέτρια γνώση), Β2 (Καλή γνώση), Γ1 (Πολύ καλή γνώση) και Γ2 (Άριστη γνώση).

Ωστόσο πιστοποιητικά γλωσσομάθειας όπως το TOEFL και το IELTS Academic -τα οποία ανήκουν στα πιο δημοφιλή πιστοποιητικά Αγγλικής γλωσσομάθειας, σχετικά με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές που απαιτούνται από τη πλειοψηφία των πανεπιστημίων του εξωτερικού για εισαγωγή σε αυτά– απουσιάζουν από τη λίστα του ΑΣΕΠ,(!) ενώ αντιθέτως μόνο το πιστοποιητικό IELTS General Training περιλαμβάνεται σε αυτήν!

Επιπρόσθετα, γιατί θα πρέπει να αναγνωρίζονται μόνο εκείνα τα πιστοποιητικά που περιλαμβάνονται στη λίστα του ΑΣΕΠ? Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θεωρηθεί πως προάγει συγκεκριμένα συμφέροντα στη βιομηχανία της γλωσσικής πιστοποίησης. Αντιθέτως, οποιαδήποτε μορφή πρωθύστερης γνώσης της γλώσσας θα έπρεπε να γίνεται αποδεκτή, ακόμα κι αν αυτή δεν είναι πιστοποιημένη.

Επίσης η αναφορά τους στις πιστοποιήσεις της γλώσσας που δίδονται από άλλους οργανισμούς διεθνούς πιστοποίησης, είναι επίσης αδιευκρίνιστη και ασαφής καθώς κανένας δεν μπορεί να κατανοήσει με σιγουριά σε ποιούς οργανισμούς αναφέρονται, αφού δεν αναφέρουν υποδειγματικά κανέναν!

Όλα τα προαναφερθέντα επικοινωνήθηκαν μέσω της διαπροσωπικής επαφής μας μαζί τους (του Κύριου Μιχαήλ Κασούτα, εκπροσώπου των σπουδαστών του Ανοικτού Πανεπιστημίου, της Νότιας Ευρώπης κι εμού του ιδίου) και πιο συγκεκριμένα με τη κυρία Αθανασοπούλου. Η εν λόγω κυρία ισχυρίστηκε πως ο ΔΟΑΤΑΠ απαιτεί το ‘ελάχιστο’ επίπεδο γνώσης της γλώσσας για όλα τα επίπεδα σπουδών, δηλαδή Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό(!) δίχως ωστόσο να κάνει κανένα διαχωρισμό μεταξύ των τεσσάρων (4) επιπέδων πιστοποίησης της γλώσσας, που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ!

Εν κατακλείδι, οι ιθύνοντες του ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει να ενθυμούνται ότι το καθήκον τους είναι να αναγνωρίζουν τις ακαδημαϊκές προδιαγραφές των πανεπιστημίων του εξωτερικού, σε σχέση με τα αντίστοιχα πανεπιστήμια της Ελλάδος και όχι  να ορίζουν τις προϋποθέσεις γνώσης της γλωσσικής ικανότητας κάθε εν Ελλάδι (υποψήφιου) εξ αποστάσεως ή μη σπουδαστή. Καθώς υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε πανεπιστημίου του εξωτερικού  να ορίζει τις προδιαγραφές γνώσης της γλώσσας ,για εκείνους που επιθυμούν να σπουδάσουν είτε μέσα στο ίδιο το πανεπιστήμιο ή μέσω των εξ αποστάσεως προγραμμάτων του.

Το λοιπόν, ο καθένας μπορεί να προβεί στα δικά του συμπεράσματα. Ωστόσο, εμείς οι φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας που ζούμε στην Ελλάδα, θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ώστε να εξασφαλίσουμε πως μόνον το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας θα έχει την απόλυτη ευθύνη/έλεγχο προκειμένου να θέτει τις προαπαιτούμενες προδιαγραφές εισαγωγής σε αυτό (ανάμεσα σε αυτές και τη γλωσσική πιστοποίηση), αναφορικά με τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών του (όπως και πράττει χρόνια τώρα, όπως και άλλα αναγνωρισμένα –όπως κι  αυτό-από τον ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακά ιδρύματα).

Face Photo Χρήστος Εμμανουήλ,  Δίπλωμα Ανώτερης Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Φοιτητής του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας στην Αθήνα, Ελλάδα,

Καθηγητής της Αγγλικής, συγγραφέας, εκπαιδευτικός σύμβουλος.

Christosemmanouil@hotmail.com

………………………………………………………………………………………………………………………………..

An OU student’s response to DOATAP’s recent new criteria regarding distant courses:

DOATAP -Hellenic NARIC is an organization supervised by the Hellenic Ministry of Education, responsible for the recognition of university or technological degrees that are awarded by foreign Higher Education Institutions (H.E.I.) and for providing information about educational systems and accreditation of Institutions in Greece and abroad.

According to DOATAP’s -Hellenic NARIC’s decision 169Α/5-12-2014 uploaded on their official website on December, 08, 2014  – (https://www.doatap.gr/gr/news_extended.php?post_id=508):

Starting from the spring term of 2015, all Greek candidates who wish to register in graduate and postgraduate (Bachelor, Master’s and PhD degree courses) distant courses should first present the aforementioned authority with certification in the language in which courses are taught in foreign universities before registration ( either from the foreign language certifications included on the ASEP’s -Supreme Council for Civil Personnel Selection- list or from any other organisation of international certification. Secondly, certification from each foreign educational institution that no interpreter is present during its exams and that the exams are held in the language the courses are taught and finally that each citizen should solemnly declare that there has not been any use of translation services both for their assignments and dissertation, in order to have their degrees recognized by DOATAP!

However, these prerequisites constitute an explicit discrimination between distant course and brick universities, which is not only unfair but irrational as well, as all overseas universities use the same curriculum both in their distant and on campus courses and thus offer equally organized and recognized degrees. Not to mention that, these prerequisites are also preposterous, as both kinds of studies abroad (distant and on campus) are equally recognized by DOATAP itself years now!

Moreover, the aforementioned prerequisites jeopardize the studies of those students who have already started their distant courses before January 2015 or are about to register from 2015 onwards and have no previous certification in the language their courses are taught.

In addition, regarding DOATAP’s demand that no interpreter is used during the exams and that no translator is used for the students’ assignments and dissertation, we should remind them that it is common knowledge that both interpreters and translators could provide people with their responsive services in both brick and distant learning universities. Furthermore, nobody can secure that no interpreter or translator will be used by any student in brick universities, as well.

Universities of international recognition and prestige like the OU are well known for holding exams in each country, in the English language -which is the officially spoken language in England and the only one in which all courses of all levels are taught- .

Regarding Greece, all OU exams are officially organized by the British Council on behalf of the OU according to its set strict exam rules and conditions! DOATAP executives should also bear in mind that, in order that an OU bachelor degree student passes an OU module, he/she must pass both the assignment section and the exam or EMA section as well.

So, in case that an OU student makes use of a translator in order to get help with his/her assignment scores, he/she is bound to fail in the exams where personal identification is required (ID Card) and each candidate must answer the exam questions in English.

As for Master’s degrees, OU students are required to make an oral presentation of their dissertation in English, to the OU Tutors/Professors, which also constitutes full proof of their language proficiency.

Furthermore, DOATAP executives claim that everyone who wishes to enter a distant course university should first provide them with a certification in the language in which courses are taught. Nevertheless, DOATAP doesn’t mention, any specific level of language knowledge required, according to the level of studies: Bachelor, Master’s, PhD.

ASEP (which is mentioned in their announcement) recognizes several certificates regarding each language at four (4) levels, that is: B1 (Fair knowledge), B2 (Good knowledge), C1 (Advanced Knowledge) and C2 (Proficiency Knowledge).

However, TOEFL and IELTS Academic- which are among the most popular language certifications in English regarding graduate and postgraduate studies required by the majority of the overseas universities- are absent from the ASEP’s list, (!) while only IELTS General Training is included, instead!

Moreover, why only those certifications included on the ASEP’s list are recognized? This could be considered as promoting specific interests in language certification industry. On the contrary, any kind of proof of prior language knowledge should be accepted even if not certified.

Also, their reference to language certifications given by any other organisation of international certification is also vague and unclear, since no one can tell for sure which international organisations they are referring to, as they do not name any!

All the aforementioned were communicated In our recent face to face communication with them (OU Southern Europe SAR Mr Michael Kasoutas and I) and more specifically with Mrs Athanasopoulou. She claimed that DOATAP requires the ‘minimum’ level of language knowledge for all kind of studies, that is, Bachelor, Master’s, PhD (!) without distinguishing among the four (4) levels of language certification recognised by the ASEP.

Finally, DOATAP executives should be reminded that their duty is to recognize the academic standards of overseas universities in relation to the Greek equivalent ones and not define the language competency of each Greek candidate, as it is in each university’s discretion to set the language knowledge standards for those wishing to study either on campus or through distance learning courses.

So, each can draw his/her own conclusions. However, we OU students living in Greece will do everything within our power to secure that only the OU is responsible for setting the entry requirements regarding its distant courses.

Face PhotoChristos Emmanouil, DipHE

OU student, Athens, Greece

English teacher, author, ELT consultant

Christosemmanouil@hotmail.com

………………………………………………………….

* Το άρθρο στάλθηκε στο www.xenesglosses.eu από τον ανωτέρω αποστολέα και οι απόψεις του δεν υιοθετούνται απαραιτήτως από τον ιστότοπο.

Το θέμα είχε αναδείξει με άρθρο του τo news.gr

(https://www.news.gr/ellada/ekpaidefsh/article/197390/nea-krithria-sthn-anagnorish-ton-ex-apostaseos.html)


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...