Home / HEADER-NEWS / Προτάσεις των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Προτάσεις των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε: 6:42 πμ Νοέμβριος 25th, 2014  


germgal

Προτάσεις των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (23.11.2014)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΚΓ ΠΕ)
www.apf.grΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)
www.pasykaga.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)
www.aplf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
www.deutsch.gr

 

Αθήνα, 23-11-2014ΠΡΟΣ:
Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Α. Λοβέρδο
Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ)

ΚΟΙΝ:
Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Αλ. Δερμεντζόπουλο
Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ κ. Α. Κυριαζή
Πρόεδρο του ΙΕΠ κ. Σ. Γκλαβά
Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων
& Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κ. Παπαχρήστο
ΔΟΕ
ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά)

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.»

Κυρίες και Κύριοι,

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας σας καταθέτουν τις επιστημονικά επεξεργασμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις τους για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αίτημα τόσο των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας, όσο και των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών.

Η λήψη ουσιαστικών αποφάσεων κρίνεται άλλωστε απολύτως επιβεβλημένη, με δεδομένη την ανάδειξη του κριτηρίου της γνώσης τουλάχιστον 2 ξένων γλωσσών στη διεθνή πρακτική της εκπαίδευσης και εργασίας ως βασικού  εκπαιδευτικού εφοδίου και προσόντος, γεγονός που είναι ευρέως παραδεκτό, ότι  ισχύει ειδικά για τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Εξάλλου μελέτες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έκαναν ήδη από την προηγούμενη δεκαετία αναφορά στην εκμάθηση και πιστοποίηση της Β’ Ξένης Γλώσσας ως ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας εφόδιο  και ως καθοριστικό εργαλείο πληροφόρησης και επικοινωνίας και πρότειναν την εισαγωγή της από την Δ’ Δημοτικού. Την ίδια πρόταση κατέθεσε επίσημα η Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ στον Γενικό Γραμματέα κ. Α. Κυριαζή (έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 19404/Γ1/12-2-2013). Το βασικό επιχείρημα που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Υπηρεσίας αυτής και εκφράζει και τις δικό μας προβληματισμό συμπυκνώνεται στα εξής: «…η πρώιμη ενασχόληση με τη δεύτερη ξένη γλώσσα, παρέχει στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την χρονική δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημιουργικά την προσέγγιση του νέου γλωσσικού κώδικα, προκειμένου να αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό και πιστοποιήσιμο επίπεδο γλωσσομάθειας..». Από τα παραπάνω συνάγεται πως θεωρείται πλέον αυτονόητη,  η  σωστή, επαρκής  και πιστοποιημένη εκμάθηση 2 ξένων γλωσσών για τη σημερινή ελληνική κοινωνία.

Επισημαίνεται, ότι η αναγκαιότητα για επικοινωνία σε δύο γλώσσες πέραν της μητρικής, όπως και η προώθηση της ξενόγλωσσης διδασκαλίας, αποτελεί βασικό πυλώνα στο Στρατηγικό Πλαίσιο για την Εκπαίδευση 2020 και έρχεται ως επιστέγασμα του διαρκούς – ήδη από το 2000 – σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, των  διεθνών συνθηκών της Βαρκελώνης το 2002 και της διακήρυξης του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική προς μία πολιτική Πολυγλωσσίας, το 2008. Ο άξονας αυτός εντάσσεται στις νέες δεξιότητες των ευρωπαίων πολιτών και ανταποκρίνεται στην ευρωπαϊκή ατζέντα της προώθησης της κινητικότητας και της Δια Βίου Μάθησης.

Τονίζουμε ωστόσο, ότι η προσαρμογή της εκπαιδευτικής μας πολιτικής στις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες, αλλά και στην σημερινή ελληνική οικονομική πραγματικότητα,  θα έπρεπε να θέτει ως βασικό πυλώνα  όχι μόνο τη δυνατότητα επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας,  αλλά και την άρση των πρακτικών δυσκολιών που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική εκμάθησή της, καθώς και το δημοκρατικό δικαίωμα  των μαθητών και των οικογενειών τους για ελεύθερη επιλογή τόσο της γλώσσας που θέλουν να μάθουν όσο και του πολιτισμού που επιθυμούν να γνωρίσουν, όπως συμβαίνει άλλωστε και  στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πολιτεία καλείται λοιπόν να εξασφαλίσει και να επαναπροσδιορίσει τις συνθήκες επαρκούς και αναβαθμισμένης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με σκοπό την άμβλυνση εκπαιδευτικών, πολιτισμικών και κοινωνικών ανισοτήτων και την εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Με  σωστό σχεδιασμό, χωρίς παλινωδίες και αποσπασματικά μέτρα, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους διαθέτουν, όχι μόνο επιστημονική κατάρτιση στη διδασκαλία και στην παιδαγωγική προσέγγιση των μαθητών μικρής ηλικίας, αλλά και εις βάθος γνώση και εμπειρία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, στοιχεία τα οποία απορρέουν άλλωστε εκ της φύσεως του επαγγελματικού τους αντικειμένου.

Αναφορικά με την διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη σχετικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του δικτύου Eurydice και της Eurostat (European Survey on Language Competences 2012, Key Data on Foreign Language Teaching 2012), οι οποίες διευκρινίζουν για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τη σημασία της συχνότητας επαφής των μαθητών με την ξένη γλώσσα ως μέσο κοινωνικής επαφής και αυτοπεποίθησης, και συστήνουν τη διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη προσέγγιση από τον εκπαιδευτικό. Ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής για την Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι τόσο η διδακτική αρχή της αυθόρμητης επικοινωνίας στη γλώσσα-στόχο, αλλά και η επιδιωκόμενη ομοιογένεια στο ξενόγλωσσο προφίλ ενός τμήματος δεν βρίσκουν εφαρμογή στην χώρα μας, αφού:
–      Στην Ελλάδα το σύνολο των ετήσιων ωρών διδασκαλίας της Β΄ ξένης γλώσσες στο Δημοτικό είναι –  συγκριτικά με άλλες χώρες –  πολύ χαμηλό.
–      Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών διδάσκεται ξένη γλώσσα σε μεγαλύτερα τμήματα από το καθορισμένο ανώτατο όριο για τα λοιπά διδακτικά αντικείμενα. Το 2011 τα στατιστικά στοιχεία διαπιστώνουν ότι στις 32 ευρωπαϊκές χώρες της έρευνας, ο χαμηλότερος μέσος όρος μαθητών ανά ξενόγλωσσο τμήμα είναι 15, ή λίγο μεν υψηλότερος, αλλά πάντα εντός του θεσμοθετημένου αριθμού.
–      Πέρα από την ευρωπαϊκή έρευνα και πρακτική όμως, προτείνονται διεθνώς ανώτατα όρια των 12 – 15 μαθητών (π.χ. Αμερικανικό Συμβούλιο για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και Αμερικανικός Σύνδεσμος των τμημάτων Ξένων Γλωσσών).

Σημαντικά προβλήματα προκύπτουν ακόμα εξαιτίας της απουσίας ανώτατου ορίου μαθητών, ιδίως στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, που θα εξασφάλιζε τις ανταγωνιστικές προς την ιδιωτική εκπαίδευση συνθήκες δωρεάν εκμάθησής της. Σημειώνεται, ότι μέχρι το 2010 ίσχυε το κατώτατο όριο των 8 μαθητών και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ από το 2012 έχει ανέλθει στους 12. Οι συμπτύξεις τμημάτων δημιουργούν, όμως,  ομάδες 25 και άνω μαθητών, αντίθετα με τμήματα των ελληνικών και αγγλικών που αναιρούν αυτόματα την φύση της ξενόγλωσσης επικοινωνίας (βλ. παραπάνω έρευνες).

Θα πρέπει τέλος να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός, η έλλειψη σαφούς θεσμικού πλαισίου από την εφαρμογή των μετατάξεων το σχολικό έτος 2013-2014, έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο έργο των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07. Εξειδικεύοντας τα προβλήματα αυτά, θα πρέπει καταρχήν να τονίσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί των ως άνω κλάδων αποτελούν τον μόνο κλάδο εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν παγίως σε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων, γεγονός από το οποίο απορρέουν πολλά και σημαντικά προβλήματα, όπως η φυσική και ψυχική τους καταπόνηση, η ελλιπής συμμετοχή τους στην καθημερινότητα της εκάστοτε σχολικής μονάδας, στους συλλόγους διδασκόντων, στις  κάθε είδους σχολικές δραστηριότητες ή/και εκδηλώσεις καθώς και η δυσκολία εδραίωσης των απαραίτητων για κάθε εκπαιδευτικό σχέσεων με όλους τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ξεκινώντας από τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους συναδέλφους, τους  διευθυντές, και βέβαια τους γονείς και κηδεμόνες. Επιπλέον υφίσταται  αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων, άγχος για την έγκαιρη μετάβαση στην εκάστοτε σχολική μονάδα, αφού καταγράφονται μετακινήσεις σε μέχρι και τρεις σχολικές μονάδες εντός της ίδιας ημέρας, καθώς και σημαντική οικονομική επιβάρυνση για την οποία δεν προβλέπεται μάλιστα οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. Είναι σαφές ότι τα ως άνω αναφερθέντα προβλήματα αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι αποβαίνουν τελικά  εις βάρος της ποιότητας της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, ενώ υπάρχει κατάφωρη παραβίαση κάθε έννοιας  ισότιμης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών των παραπάνω κλάδων, έναντι των συναδέλφων τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω έρευνες και τις συνθήκες της εκπαιδευτικής ξενόγλωσσης διαδικασίας, προτείνουμε:

1. την άμεση σύσταση οργανικών θέσεων για τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς από το σχολικό έτος 2013 – 2014. Η βεβιασμένη και αδιαφανής διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων το καλοκαίρι του 2013, προκάλεσε σε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς ΠΕ05 και ΠΕ07 όχι μόνο έντονη αβεβαιότητα και ανασφάλεια, αλλά και οδήγησε σε πλήθος ενστάσεων κατά της διαδικασίας. Εκκρεμεί δε προηγούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών της 4ης Μαϊου 2012, η οποία προέβλεπε την σύσταση κλάδων των παραπάνω ειδικοτήτων με ίδρυση αντίστοιχων οργανικών θέσεων.

2. την επέκταση της παράλληλης διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής από την Δ’ Δημοτικού έως το τέλος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) που έχει εκπονηθεί, με συνεχόμενη διδακτική ύλη μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης. Σκοπός του ΕΠΣ-ΞΓ είναι να εισάγει στην ελληνική σχολική πραγματικότητα τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (Κ.Ε.Π.Α) για τις Ξένες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο διεξάγονται πλέον όλες οι έγκυρες πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, ώστε μέσω του κρατικού συστήματος πιστοποίησης (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – ΚΠγ) οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να πιστοποιούνται, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στο δημόσιο σχολείο.

3. την παράλληλη αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με τα πορίσματα της «Εξωτερικής Αξιολόγησης» των Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», που παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2013 και τον Ιούνιο του 2014 στα κεντρικά Συνέδρια  για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή και λειτουργία του Προγράμματος Β’ Ξένης Γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

4. την θεσμοθέτηση κατώτατου αριθμού 8 και ανώτατου αριθμού μαθητών 15 για τη σύσταση τμήματος Β’ Ξένης Γλώσσας.

5. Σημαντικό επίσης για την εξασφάλιση παροχής ποιοτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης είναι να λάβει η ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. όλα εκεί τα μέτρα, σύμφωνα και με τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν οι υπάρχουσες διατάξεις νόμων (π.χ. το άρθρο 25 του νόμου 4203/2013), ώστε οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 και ΠΕ07 να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους σε όσο το δυνατόν λιγότερες σχολικές μονάδες. Η μετακίνηση εκπαιδευτικών σε παραπάνω από δύο σχολικές μονάδες θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αντίστοιχη αναλογική μείωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας.

6. Να επιτραπεί, όπως και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα (π.χ. Γλώσσα/Αγγλικά) το συνεχόμενο διδακτικό δίωρο, προς αποφυγή των μετακινήσεων την ίδια ημέρα και με στόχο τη μεγαλύτερη παραμονή των εκπαιδευτικών στην εκάστοτε σχολική μονάδα.

7. Επιβάλλεται για λόγους διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού, η αλλαγή της διαδικασίας προμήθειας των βιβλίων στα Δημοτικά σχολεία από το ελεύθερο εμπόριο. Προτείνουμε να οριστεί ανώτατη τιμή για την προμήθεια των βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας.

Κυρίες και κύριοι,

Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης για να είναι επιτυχημένη απαιτεί και την αναβάθμιση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στα αιτήματά μας, η ικανοποίηση των οποίων θα οδηγήσει στην παροχή υψηλής ποιότητας Δημόσιας Εκπαίδευσης, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή/και συμπληρωματική πληροφορία.

Με εκτίμησηΤα Δ.Σ των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών
Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...