Home / Featured / Επιστημονικές ενώσεις ΠΕ05-06-07: Αξιόπιστη διαδικασία ρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων γλωσσών στην ελληνική επικράτεια

Επιστημονικές ενώσεις ΠΕ05-06-07: Αξιόπιστη διαδικασία ρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων γλωσσών στην ελληνική επικράτεια

Δημοσιεύτηκε: 10:17 πμ Νοέμβριος 15th, 2014  


germenglfrench

13.11.2014 Με νεότερο έγγραφό τους προς την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ – και καθώς συνεχίζονται οι διεργασίες για την «επάρκεια» – οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05), Αγγλικής (ΠΕ06) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας καλούν το Υ.ΠΑΙ.Θ να προβεί άμεσα σε σχετική πρόσκληση συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις σχετικές συζητήσεις για την προετοιμασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη λύση του χρονίζοντος αυτού θέματος.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

www.apf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – www.pasykaga.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

www.aplf.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

alumni_enl@enl.auth.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

www.deutsch.gr

Αθήνα / Θεσσαλονίκη, 12-11- 2014

 

ΠΡΟΣ:

– Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Καθ. κ. Αν. Λοβέρδο

ΚΟΙΝ.:

– Υφυπουργό Παιδείας και

Θρησκευμάτων κ. Α. Δερμεντζόπουλο

– Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ κ. Α. Κυριαζή

– Πρύτανη Ε.Κ.Π.Α. Καθ. κ. Θ. Φορτσάκη

– Πρύτανη Α.Π.Θ Καθ. κ. Π. Μήτκα

– Προέδρους Τμημάτων Ξένων Γλωσσών & Φιλολογιών Ε.Κ.Π.Α. και Α.Π.Θ.

– Τμήματα Παιδείας των κομμάτων

της ελληνικής Βουλής

– Συλλόγους Φοιτητών/τριών Ε.Κ.Π.Α και Α.Π.Θ

– Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης

– Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Βόρειας Ελλάδας

– Ο.Λ.Μ.Ε.

– Δ.Ο.Ε.

– Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

– Συλλόγους εκπαιδευτικών εργαζόμενων

στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

– Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών

Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO)

– Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07

 

ΘΕΜΑ: «Αξιόπιστη διαδικασία ρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων γλωσσών στην ελληνική επικράτεια»

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Διαπιστώνουμε με θλίψη ότι ξεκίνησε η διαδικασία καθορισμού κριτηρίων για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων γλωσσών στην ελληνική επικράτεια, χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών & Φιλολογιών των ΑΕΙ και των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών!

‘Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ελληνική Βουλή ψήφισε τον Μάρτιο του 2014 (νόμος 4250 – ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) τα ακόλουθα: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα». Η προβλεπόμενη από το νόμο Υπουργική Απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί και μετά την παρέλευση σχεδόν εξαμήνου ξαφνικά πληροφορούμαστε πως πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το θέμα, ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων…

Πιστεύουμε πως και εσείς, ως ο αρμόδιος Υπουργός και Καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, μοιράζεστε μαζί μας την εκτίμηση, πως είναι αδιανόητο για ένα ευρωπαϊκό κράτος να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του. Για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, όπως τα παραπάνω, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πέρα από επιστημονικά, παιδαγωγικά και ακαδημαϊκά κριτήρια και οι κοινωνικοοικονομικές παράμετροι που το συνθέτουν. Προϋπόθεση λοιπόν θα έπρεπε να αποτελεί η διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όχι εν κρυπτώ, αλλά με διαφάνεια και πλήρη δημοσιότητα.

Καταθέτουμε σε εσάς, στους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς και στην ελληνική κοινωνία τις απόψεις και τις προτάσεις μας για το θέμα:

  1. Γνωρίζουμε ότι το καθεστώς για την «επάρκεια διδασκαλίας Ξένης γλώσσας» σε απλούς απόφοιτους Λυκείου ρυθμίζεται από τον αναγκαστικό νόμο 2545 του 1940, εποχή κατά την οποία η χώρα δε διέθετε επαρκή αριθμό ανάλογα καταρτισμένου προσωπικού για τη διδασκαλία των Ξένων γλωσσών και η ανάγκη αυτή καλύφθηκε «εκ των ενόντων» με τον προαναφερθέντα νόμο . Έκτοτε μισό και πλέον αιώνα μετά η χώρα προχώρησε μπροστά και αποτελεί ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Δημιουργήθηκαν αντίστοιχα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών στα πανεπιστήμια της χώρας. Η γνώση και η εκπαίδευση που παρέχουν σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών τους σε ό,τι αφορά στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα, τη δομή της και τη λειτουργία της, τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό, καθώς και σε ό,τι αφορά στις σύγχρονες μεθόδους διδακτικής και παιδαγωγικής όπως και η εξειδίκευση στην διδασκαλία μίας γλώσσας και φιλολογίας είναι υψηλής ποιότητας. Όλα αυτά καθώς και τα έτη σπουδών (4ετής φοίτηση) καθιστούν τους πτυχιούχους των αντίστοιχων τμημάτων των Α.Ε.Ι. μας τους πλέον επαρκώς καταρτισμένους αλλά και τους μόνους κατάλληλους σε εθνικό επίπεδο για διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς οι γνώσεις και τα προσόντα που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είναι από τα υψηλότερα σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.
  3. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας απευθύνεται τόσο σε άτομα που ευρίσκονται στην ευαίσθητη παιδική ή και εφηβική ηλικία και ως εκ τούτου απαιτούνται οι εξειδικευμένες γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας και παιδαγωγικής και ψυχολογίας που μόνο τα αντίστοιχα τμήματα των Α.Ε.Ι. προσφέρουν. Το ίδιο ισχύει και για τη διδασκαλία σε ενήλικες.
  4. Άλλο είναι η χορήγηση ενός «πτυχίου»- πιστοποιητικού άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας και άλλο η διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια διδασκαλίας της. Αυτήν την παιδαγωγική επάρκεια κανένα μικρής ή και μεγάλης διάρκειας σεμινάριο, από φορείς συχνά άσχετους με το αντικείμενο και από διδάσκοντες αμφίβολης επιστημονικής επάρκειας, δεν μπορεί να την καλύψει ή και να την εξομοιώσει με την πανεπιστημιακή φοίτηση και τη διδασκαλία από πανεπιστημιακούς δασκάλους.
  5. Ούτε η επιτυχία σε μια εξέταση 3 περίπου ωρών, από φορείς συχνά μη εποπτευόμενους από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και μη πιστοποιημένους από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, μπορεί να αποτελέσει πιστοποίηση «επάρκειας» για τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. Να υπενθυμίσουμε ότι ενώ η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας παρέκαμψε τον αρμόδιο οργανισμό για την πιστοποίηση φορέων (τον ΕΟΠΠΕΠ) και έδωσε απευθείας άδεια σε οποιονδήποτε να εκδίδει πιστοποιητικά προσόντων χωρίς ουσιαστικό έλεγχο (Ν. 4250/2014, άρθρο 5, παρ. 3).
  6. Μέχρι το Μάρτιο του 2014 που ανακόπηκε η έκδοση νέων αδειών διδασκαλίας δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν πάρει άδεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 6.000 εκκρεμείς αιτήσεις στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

α. Σύμφωνα με ποια επιστημονικά κριτήρια «δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι» χρήστηκαν καθηγητές με δικαίωμα διδασκαλίας χωρίς να έχουν πατήσει το πόδι τους στα Πανεπιστήμια;

β. Είναι δυνατόν σε μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία σύμφωνα με τις δηλώσεις των πολιτικών της σέβεται τις δεσμεύσεις της να παραδίδεται η εκπαίδευση των επιθυμούντων να διδαχθούν μια ξένη γλώσσα σε «επαρκειούχους» που θα χρήζονται εκπαιδευτικοί με μια απλή αίτηση «μετά χαρτοσήμου»;

γ. Με ποιο παιδαγωγικό επιχείρημα θα πεισθούν οι μαθητές του ελληνικού σχολείου για την αξία της γνώσης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όταν με μία διάταξη νόμου θα εξομοιώσετε όλους αυτούς που κοπίασαν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και να αποφοιτήσουν από αυτήν με κόστος οικονομικό και ψυχικό με απλούς αποφοίτους λυκείου κατόχους ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αμφίβολης ποιότητας;

  1. Πως θα πεισθούν οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών ή και οι ενήλικες που επιθυμούν να μάθουν μια ξένη γλώσσα, η οποία σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία σε εποχή οικονομικής κρίσης κοστίζει και πληρώνεται πολύ ακριβά, ότι η ρύθμιση αυτή έχει στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και δεν αποσκοπεί σε μικροπολιτικά οφέλη ή σε εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων των φροντιστηριούχων και κάποιων σχολαρχών;
  2. Η εισροή χιλιάδων κατόχων απλών πιστοποιητικών καλής γνώσης ξένης γλώσσας στο χώρο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών αφενός μεν καταδικάζει τους καθ’ ύλην αρμόδιους για να διδάξουν ξένες γλώσσες πτυχιούχους των ξένων φιλολογικών τμημάτων, ή των παιδαγωγικών τμημάτων στην ανεργία, ή στη μισθολογική υποβάθμιση, αφετέρου δε ναρκοθετεί την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τις οποίες οι πολίτες πληρώνουν ακριβά, καθώς μεγάλο μέρος των εκπαιδευτών δεν διαθέτουν ακαδημαϊκά την παιδαγωγική επάρκεια».

Επειδή οι μόνοι επιστημονικά επαρκείς και κατάλληλοι για τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα ιδρύματα που παρέχουν ξενόγλωσση εκπαίδευση είναι οι απόφοιτοι των τμημάτων των ξενόγλωσσων φιλολογιών,

ζητάμε

α. Να μη δοθεί καμία νέα άδεια διδασκαλίας στην ελληνική επικράτεια σε άτομα που το μόνο τους προσόν είναι η κατοχή ενός πιστοποιητικού άριστης γνώσης οποιασδήποτε ξένης γλώσσας

και καλούμε σε κοινές παρεμβάσεις

α. όλους τους γονείς και κηδεμόνες καθώς και τους συλλογικούς φορείς τους ώστε να μην επιτρέψουν την παράδοση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης των παιδιών τους σε επιστημονικά ανεπαρκείς «επαρκειούχους»

β. τους φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων και τους Συλλόγους των αποφοίτων και μεταπτυχιακών να μη δεχθούν τη σχεδιαζόμενη υποβάθμιση των πανεπιστημιακών πτυχίων, ώστε να προασπίσουν την ελάχιστη επαγγελματική κατοχύρωση τους, αφού άλλωστε είναι οι μοναδικοί έχοντες τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: άριστη γνώση της ξένης γλώσσας και παράλληλα διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, μέσα από έναν τετραετή προπτυχιακό κύκλο σπουδών στα ΑΕΙ που για ένα μεγάλο τμήμα των νεότερων αποφοίτων συμπληρώνεται και από μεταπτυχιακές σπουδές.

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες και τη σχετική πρόσκληση συμμετοχής σε όλες τις σχετικές συζητήσεις για την προετοιμασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας που σχεδιάζετε να αναλάβετε για τη λύση του χρονίζοντος αυτού θέματος.

 

Με εκτίμηση

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 – ΠΕ06 – ΠΕ07


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...