Home / HEADER-NEWS / Προσλήψεις καθηγητών στη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού

Προσλήψεις καθηγητών στη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού

Δημοσιεύτηκε: 6:24 πμ Οκτώβριος 22nd, 2014  


job

Σε προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού θα προχωρήσει η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι προσλήψεις αφορούν στις ακόλουθες ειδικότητες:

·         Ένα (01) Αρχιθαλαμηπόλο Ε.Ν., για το μάθημα Επαγγελματικές Γνώσεις.

·         Ένα (01) καθηγητή Αγγλικής Φιλολογίας, για το μάθημα Αγγλικά.

·         Ένα (01) καθηγητή Γαλλικής Φιλολογίας, για το μάθημα Γαλλικά.

·         Ένα (01) καθηγητή Φιλόλογο, για το μάθημα Γενικές Γνώσεις (Ιστορία – Γεωγραφία).

·         Ένα (01) Πλοίαρχο Ε.Ν., για το μάθημα Ναυτικές Γνώσεις.

·         Ένα (01) Βιολόγο, για το μάθημα Υγιεινή.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αιτιολογείται από τη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

Προσόντα υποψηφίων

Υποψήφιοι ναυτικών μαθημάτων:

1. Επικυρωμένο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας ή Δίπλωμα

2. Ειδικές γνώσεις προσιδιάζουσες προς τα διδασκόμενα μαθήματα κάθε ειδικότητας, κατάλληλα βεβαιούμενες με αποδεικτικά.

Υποψήφιοι λοιπών μαθημάτων:

1. Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ

2. Ειδικές γνώσεις προσιδιάζουσες προς τα διδασκόμενα στη Σχολή μαθήματα κάθε ειδικότητας κατάλληλα βεβαιούμενες με αποδεικτικά .

Εκτός των κατά περίπτωση ανωτέρω αναφερόμενων προσόντων, οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Β’) του ΕΟΠΠΕΠ.

Επισημαίνεται ότι θα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού (Μητρώο Β) του ΕΟΠΠΕΠ, η κατάταξη των οποίων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ της παρούσης.

Είναι δυνατή η πρόσληψη υποψηφίων οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Β’Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, εφόσον δεν επαρκούν οι Πιστοποιημένοι υποψήφιοι.

Τρόπος κατάταξης υποψηφίων :

1. Η κατάταξη των υποψηφίων, θα γίνει ως κατωτέρω:

Οι υποψήφιοι ναυτικών μαθημάτων θα αξιολογηθούν βάσει του αθροίσματος της θαλάσσιας υπηρεσίας (μετά την κτήση του κατάλληλου πιστοποιητικού ή του Διπλώματος) και της διδακτικής προϋπηρεσίας τους.

Οι υποψήφιοι λοιπών μαθημάτων θα αξιολογηθούν βάσει του αθροίσματος της

επαγγελματικής και της διδακτικής προϋπηρεσίας τους. Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, συναφείς με το διδασκόμενο μάθημα, συνεκτιμώνται.

Οι κάτοχοι του κατά περίπτωση απαιτούμενου κατάλληλου πιστοποιητικού, θα προηγούνται στη σχετική σειρά κατάταξης του αξιολογικού πίνακα της ειδικότητάς τους, των κατόχων του αντίστοιχου διπλώματος Ε.Ν.

Επί υποψηφίων με τα αυτά προσόντα θα προηγούνται οι άνεργοι. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΓΕΝΕ ή του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο) κατά περίπτωση η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (05) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεών. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα έπονται των λοιπών υποψηφίων. Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί, κατά ειδικότητα, υποψήφιοι, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

2. Οι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Β’) του ΕΟΠΠΕΠ θα προηγούνται των λοιπών, ανά ειδικότητα υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ » του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ήτοι μέχρι και την 10 – 11 – 2014, να υποβάλλουν ή αποστείλουν » ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS (κατά περίπτωση) στη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (Φλέμιγκ 43, Αγ. I. Ρέντη Τ.Κ. 182 33), αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ,π.

(Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS).

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...