Home / Featured / Επιστημονικές ενώσεις Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής: «Αξιόπιστη διαδικασία ρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στην ελληνική επικράτεια

Επιστημονικές ενώσεις Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής: «Αξιόπιστη διαδικασία ρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στην ελληνική επικράτεια

Δημοσιεύτηκε: 11:01 μμ Οκτώβριος 6th, 2014  


germenglfrench

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

www.apf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – www.pasykaga.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

www.aplf.gr

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

alumni_enl@enl.auth.gr

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

www.deutsch.gr

Αθήνα / Θεσσαλονίκη, 06-10-2014

 

ΠΡΟΣ:

– Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Καθ. κ. Αν. Λοβέρδο

ΚΟΙΝ.:

– Υφυπουργό Παιδείας και

Θρησκευμάτων κ. Α. Δερμεντζόπουλο

– Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ κ. Α. Κυριαζή

– Πρύτανη Ε.Κ.Π.Α. Καθ. κ. Θ. Φορτσάκη

– Πρύτανη Α.Π.Θ Καθ. κ. Π. Μήτκα

– Προέδρους Τμημάτων Ξένων Γλωσσών & Φιλολογιών Ε.Κ.Π.Α. και Α.Π.Θ.

– Τμήματα Παιδείας των κομμάτων

της ελληνικής Βουλής

– Συλλόγους Φοιτητών/τριών Ε.Κ.Π.Α και Α.Π.Θ

– Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης

– Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Βόρειας Ελλάδας

– Ο.Λ.Μ.Ε.

– Δ.Ο.Ε.

– Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

– Συλλόγους εκπαιδευτικών εργαζόμενων

στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

– Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών

Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO)

 

ΘΕΜΑ: «Αξιόπιστη διαδικασία ρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων γλωσσών στην ελληνική επικράτεια»

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στις 02.10.2014 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας &Θρησκευμάτων με θέμα τον καθορισμό κριτηρίων για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων γλωσσών στην ελληνική επικράτεια, χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών & Φιλολογιών των ΑΕΙ και των επιστημονικών ενώσεων των εκπαιδευτικών!

Σας υπενθυμίζουμε πως η ελληνική Βουλή ψήφισε τον Μάρτιο του 2014 (νόμος 4250 – ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) τα ακόλουθα: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα». Η προβλεπόμενη από το νόμο Υπουργική Απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί και μετά την παρέλευση σχεδόν εξαμήνου ξαφνικά πληροφορούμαστε πως πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το θέμα, ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων…

Πιστεύουμε πως και εσείς, ως ο αρμόδιος Υπουργός και Καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, μοιράζεστε μαζί μας την εκτίμηση, πως είναι αδιανόητο για ένα ευρωπαϊκό κράτος να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του. Κατά την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, όπως τα παραπάνω, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πέρα από επιστημονικά, παιδαγωγικά και ακαδημαϊκά κριτήρια και οι κοινωνικοοικονομικές παράμετροι που το συνθέτουν. Προϋπόθεση για την ορθή και επωφελή για το κοινωνικό σύνολο επίλυση τέτοιων θεμάτων αποτελεί η διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όχι εν κρυπτώ, αλλά μπροστά στην κοινή γνώμη με διαφάνεια και δημοσιότητα.

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας καλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλία για τη διασφάλιση μιας αξιόπιστης διαδικασίας επίλυσης του ως άνω θέματος, ώστε το θεσμικό πλαίσιο να εκσυγχρονιστεί, καθώς το καθεστώς για την «επάρκεια διδασκαλίας Ξένης γλώσσας» ρυθμίζεται από τον αναγκαστικό νόμο 2545 του 1940, νόμο που θεσπίστηκε ένα μήνα πριν την εμπλοκή της χώρας μας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (28η Οκτωβρίου 1940), σε συνθήκες που η χώρα δε διέθετε καταρτισμένο προσωπικό για τη διδασκαλία των Ξένων γλωσσών.

Εκκινώντας τη δημόσια συζήτηση οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών των βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

  • Ομόφωνα τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ καθώς και οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών έχουν κατ΄ επανάληψη δημόσια δηλώσει πως:

Α) Δεν αποτελεί επαρκή βάση για τη διδασκαλία Ξένων γλωσσών στην ιδιωτική εκπαίδευση (στη δημόσια εκπαίδευση η Ξένη γλώσσα διδάσκεται αποκλειστικά από Πτυχιούχους των Ξενόγλωσσων Τμημάτων) η κατοχή από αποφοίτους Λυκείου ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 (π.χ. Proficiency για την Αγγλική γλώσσα), ακόμη και για τις Ξένες γλώσσες και πολιτισμούς που δε θεραπεύονται στα ελληνικά πανεπιστήμια (π.χ. αραβικά, κινέζικα).

Β) Οι ρυθμίσεις που θα προκύψουν δεν αφορούν τους ήδη κατόχους επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων γλωσσών, αλλά αναφέρονται στο μέλλον.

  • Η ανεργία των Πτυχιούχων των ΑΕΙ στους κλάδους ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής) και ΠΕ07 (Γερμανικής) Φιλολογίας βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως για το τρέχον σχολικό έτος έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτή στη δημόσια εκπαίδευση 6.037 συνάδελφοι (3.267 για την Αγγλική, 1599 για τη Γαλλική και 1171 για τη Γερμανική γλώσσα).
  • Ο Σύλλογος Αποφοίτων και Μεταπτυχιακών από κοινού με το Σύλλογο Φοιτητών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με αίτημα την κατάργηση της «επάρκειας διδασκαλίας». Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 30.01.2014 και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.
  • Ένα σημαντικό μέρος των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας έχει χορηγηθεί από οργανισμούς και φορείς που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν έχουν ελεγχθεί από το ελληνικό κράτος.

 

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 – ΠΕ06 – ΠΕ07


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...