Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 28/07/2021, 23:44


Home / HEADER-NEWS / Επικαιροποιημένος οδηγός λειτουργίας σχολείων

Επικαιροποιημένος οδηγός λειτουργίας σχολείων

Δημοσιεύτηκε: 1:32 μμ Σεπτέμβριος 22nd, 2014  


dimitrakopoulos

Σύμφωνα με την 

(2/9/2014) που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας  και για διευκόλυνση των συναδέλφων στο έργο τους, έχουμε συγκεντρώσει τους νόμους και τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

(κάντε κλικ πάνω σε κάθε σύνδεσμο για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο)

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)

Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β’ 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β’ 304/2003)

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2014-2015

Ισχύει η

Το νέο έντυπο

Το

για το Ατομικό Δελτίο Υγείας

Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:

Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει η

και η τροποποίησή της

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2014-15

Ισχύει η

(συμπλήρωση)

Για τη λειτουργία σχολικών μονάδων 2014-2015 ισχύει η

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος 2014- 2015 ισχύει η

Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας ισχύει η

Για τις σχολικές δραστηριότητες 2014-2015 ισχύει η

(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)

Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα

ισχύουν οι:

(τροποποίηση)

Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία

Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η

Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η

Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η

Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη 

  ισχύει η

Για τα 1.347 δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύουν οι:

α) 

 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της

β) η παράγραφος Α1 (μόνο για το Ολοήμερο Πρόγραμμα) της 

Για τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με οργανικότητα κάτω από 6/θέσια ισχύει η

Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ

ισχύουν (εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου για το 2014-2015):

ο

η εγκύκλιος (οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία ΖΕΠ)  

η εγκύκλιος (παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ίδρυση ΖΕΠ)

Για τις 18 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στις ΖΕΠ σύμφωνα με την

  ισχύουν οι :

Για την Ευέλικτη Ζώνη

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία, τα ΙΕΚ και τα ΣΔΕ

στα συμβατικά σχολεία ισχύει η