Home / HEADER-NEWS / Οι τροπολογίες και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το ΝΣΧ «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις»

Οι τροπολογίες και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το ΝΣΧ «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις»

Δημοσιεύτηκε: 11:23 πμ Αύγουστος 7th, 2014  


syriza_10_0

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου ΄΄ Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις΄΄.

Άρθρο  7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται η απαλοιφή των επαχθών διατάξεων και η

αποκατάσταση μιας αδικίας σε βάρος ενός μεγάλου αριθμού επί πτυχίω φοιτητών, οι οποίοι (με τις εν λόγω διατάξεις) απειλούνται αφενώς με άμεσες και οριζόντιες διαγραφές, (χωρίς πχ  να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστέρηση των σπουδών κ.α.) μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος, (αρχής γενομένης από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο), αφετέρου οι ίδιες διατάξεις παραπέμπουν το θέμα στους υπό κατάρτιση οργανισμούς.

Oι διαγραφές φοιτητών μεγιστοποιούν την ταξική επίθεση προς τα χαμηλά και λαϊκά στρώματα της κοινωνίας μέσα στην κρίση.

Στην αδικία δε των επικείμενων οριζόντιων διαγραφών, προστίθενται μεταξύ των άλλων και τα εξής δεδομένα:

α) Στους φοιτητές αυτούς δεν δόθηκε η ευκαιρία εφαρμογής των άλλων ευνοϊκών διατάξεων (πχ. διακοπής σπουδών κ.α., λόγω μη κατάρτισης οργανισμών),

β) δεν υπάρχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν οικονομική επιβάρυνση των σχολών, καθώς δε δικαιούνται καμία παροχή,

γ) δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το πόσοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους  καθώς η υποχρεωτική εγγραφή, ως δήλωση συνέχισης, ουδέποτε εφαρμόστηκε και

δ) οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες από τις οποίες διέρχεται η χώρα.

Ειδικότερα επιδικώκεται η άμεση αποκατάσταση ενός μεγάλου αριθμού επί πτυχίω φοιτητών, για τους οποίους:

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 9, α, β, και γ του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 προβλέπουν, αφενός την οριζόντια «αυτοδίκαιη» διαγραφή (λόγω παρέλευσης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης που ορίζει η συγκεκριμένη διάταξη) και αφετέρου τη ρύθμιση του θέματος από τους Οργανισμούς των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι, ωστόσο, δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Όμως οι προβλέψεις για «αυτοδίκαιη απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας  – εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του Ιδρύματος» –  στην πράξη αλληλοαναιρούνται. 2. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες, που μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστήρηση των σπουδών, το ενδιαφέρον συνέχισης των σπουδών και άλλα δεδομένα. 3. Δεν τους δόθηκε η δυνατότητα εφαρμογής άλλων ευνοϊκών προβλέψεων (όπως, πχ των άρθρων 33 παρ.3, περί εγγραφής φοιτητών μερικής φοίτησης, του άρθρου 33 παρ. 4, περί διακοπής φοίτησης, του άρθρου 35 περί συμβούλου σπουδών, του άρθρου 80 παρ. 9δ περί δικαιώματος διακοπής των σπουδών «με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής, για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από

τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών») λόγω μη ολοκλήρωσης των Οργανισμών (και ενδεχομένως και λόγω μη κατάρτισης του Κανονισμού των προπτυχιακών σπουδών, του άρθρου 34). 4. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πιθανή επιβάρυνση των Ανώτατων  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους επί πτυχίω φοιτητές καθώς έχει καταργηθεί κάθε στήριξη, μέριμνα της πολιτείας, (συγγράμματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σίτιση, στέγαση, εκπτώσεις στις μεταφορές, σε εισιτήρια, επιδόματα) εφόσον οι φοιτητές υπερβούν ορισμένη διάρκεια της φοίτησης.  5.Ο αριθμός των επί πτυχίω φοιτητών ‘δεν λογαριάζεται’ για τις χρηματοδοτήσεις των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (άρθ. 63 του ν. 4009/2011). 6. Οι φοιτητές που υπερβαίνουν το όριο του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εκπροσώπηση των φοιτητών του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (άρθ. 8 παρ. 6).

7. Μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί η υποχρεωτική εγγραφή (εκτός λόγων ανωτέρας βίας) ανά εξάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 33), που ουσιαστικά καθιστά τους ίδιους τους φοιτητές υπεύθυνους για τη συνέχιση ή μη των σπουδών τους και παράλληλα θα συμβάλει στην εκκαθάριση των μητρώων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 8. Η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους σπουδών  σε συνδυασμό με την ανεύρεση εργασίας παράλληλα με την όχι πάντα επιτυχή προσπάθεια παρακολούθησης των μαθημάτων, είναι πολύ πιθανό να εκκολάπτουν την καθυστέρηση ή την εγκατάλειψη των σπουδών τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Τροποποίηση του άρθρου 80 «Λοιπές μεταβατικές διατάξεις», του ν. 4009/2011 (195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων  εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

Οι παράγραφοι 9,α, 9,β, και 9,γ, του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 διαγράφονται και

αντικαθίστανται ως εξής: «Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορούν να προβούν, μόνο στη διαγραφή των φοιτητών που δεν εγγράφονται σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, ή  που δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους, με εξαίρεση την περίπτωση συνδρομής ανωτέρας βίας ή πραγματικού και σοβαρού κωλύματος»

Οι προτείνοντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Νίκος Βούτσης

Παναγιώτα Δριτσέλη

Χρήστος Μαντάς

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

Γιώργος  Πάντζας

Μαρία Κανελλοπούλου

Τζένη  Βαμβακά

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6/8/2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Τα συμβούλια πρώην υπουργών δεν είναι η απάντηση στα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης. Είναι δυνατόν οι εκφραστές εκείνων των πολιτικών που οδήγησαν σε διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης να είναι οι σωτήρες της ; ».

Στην επί της αρχής επεξεργασία του νομοσχεδίου «Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις», ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε αρνητικά στη δημιουργία του προτεινόμενου γνωμοδοτικού οργάνου, το οποίο θα αποτελείται από πρώην υπουργούς και θα έχει λόγο στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Είναι αφελής η άποψη ότι τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης μπορούν να επιλυθούν από ένα κλειστό club υπουργών, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αφήσει αρνητικό αποτύπωμα στην δημόσια εκπαίδευση. Είναι ακατανόητο δε, ότι η πρώτη νομοθετική παρέμβαση  του νέου Υπουργού δεν είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του επί κάποιου εκπαιδευτικού ζητήματος, ούτε αντιμετωπίζει συνολικά κάποια από τα πολλά προβλήματα που έχει η δημόσια παιδεία. Είναι μια στενή επικοινωνιακού τύπου ρύθμιση με απεύθυνση  στο στελεχικό δυναμικό  της μνημονιακής συγκυβέρνησης  και όχι στις εκατοντάδες χιλιάδες μαθητών, φοιτητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Σε σχέση με τη μοριοδότηση των καθηγητών που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας, για το ΣΥΡΙΖΑ άμεση προτεραιότητα αποτελεί το ξεκλείδωμα της προϋπηρεσίας των πινάκων των αναπληρωτών, ενώ απαιτείται επικαιροποίηση της κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων με βάση την νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας. Η ουσιαστική στήριξη του εκπαιδευτικού έργου απαιτεί αφενός ένα σταθερό σύστημα μοριοδότησης των εκπαιδευτικών, αφετέρου αξιοπρεπείς συνθήκες και σχέσεις εργασίας.

Σε ότι αφορά τα θέματα των φοιτητών και των καθηγητών με αναπηρία, ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει κάθε προσπάθεια που κινείται στη κατεύθυνση της στήριξης του αναπηρικού κινήματος. Κρίνει όμως  ότι εκτός από νομοθετικές πρωτοβουλίες χρειάζεται και πραγματική ενίσχυση των υποδομών και των πόρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση στο χώρο και στη γνώση σε όλους. Περιμένει λοιπόν από τον Υπουργό να ανακοινώσει στη Βουλή ποια θα είναι τα μέτρα της κυβέρνησης σε αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει και τρεις τροπολογίες στο σχέδιο νόμου. Η πρώτη αφορά στη διαγραφή των διατάξεων περί αυτοδίκαιης απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας. Οι σχεδιαζόμενες διαγραφές των φοιτητών θα πλήξουν χιλιάδες νέους ανθρώπους, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Στόχος του Υπουργείου θα πρέπει να είναι η επιστροφή των φοιτητών στα αμφιθέατρα και όχι ο διωγμός τους από αυτά. Η δεύτερη τροπολογία αφορά στη προαγωγή των μαθητών της α’ λυκείου, οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο. Απαιτείται ιδιαίτερη εκπαιδευτική ευαισθησία στο θέμα αυτό, για να μην τεθούν στο εκπαιδευτικό περιθώριο χιλιάδες παιδιά που έπεσαν θύματα της προχειρότητας του Υπουργείου Παιδείας. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει το πάγιο αίτημά του για επανασύσταση των ειδικοτήτων του επαγγελματικού Λυκείου που καταργήθηκαν χωρίς κανένα κριτήριο πριν από ένα χρόνο και άμεση επαναπρόσληψη των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις».

Θέμα : «Θέματα προαγωγής και απόρριψης των μαθητών του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εφαρμογή του νόμου 4186/2013 «αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» οδήγησε σε μεγάλη αναστάτωση την εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές/μαθήτριες και τις οικογένειές τους. Εξαιτίας της εφαρμογής των διατάξεων εκείνων του νόμου, οι οποίες αφορούν αφενός, την Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Λειτουργίας και αφετέρου, τους όρους και τις προϋποθέσεις προαγωγής, πάρα πολλοί μαθητές και μαθήτριες σε σύγκριση με το προηγούμενο  σχολικό έτος βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της σχολικής αποτυχίας. Δυστυχώς και με τη ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα. Το 16% του μαθητικού δυναμικού δηλ. περίπου 14.000 μαθητές παραπέμπονται για επαναληπτικές εξετάσεις το Σεπτέμβρη όταν το αντίστοιχο ποσοστό τα προηγούμενα χρόνια κυμαίνονταν στο 4% περίπου.

Επειδή βασική επιδίωξη κάθε εκπαιδευτικού συστήματος θα πρέπει να είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής και η επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης για όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές και μαθήτριες, με την παρούσα τροπολογία ορίζεται ότι για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου, θα πρέπει να επιτυγχάνεται γενικός μέσος όρος εννέα και πέντε δέκατα (9,5) ο οποίος θα υπολογίζεται από το σύνολο των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού.

Ορίζεται επίσης ότι οι μαθητές και μαθήτριες του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι παραπέμπονται σε επανεξέταση τον Σεπτέμβριο θα διαγωνιστούν σε θέματα που επιλέγονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντές τους. Τέλος, εξαιτίας της ιδιαίτερα πρόχειρης εφαρμογής του νέου συστήματος, ο βαθμός προαγωγής των μαθητών και μαθητριών της Α’ Λυκείου ΓΕΛ του σχολικού έτους 2013 – 2014 δεν θα πρέπει να προσμετρηθεί στον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι παραπάνω ρυθμίσεις κρίνονται επιβεβλημένες για την αποτροπή φαινομένων σχολικής αποτυχίας μαζικών διαστάσεων και την εξώθηση μεγάλου μέρους του μαθητικού πληθυσμού στα φροντιστήρια.

………………………………………………..

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…

1.       Για την προαγωγή των μαθητών της Α’ και της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος εννέα και πέντε δέκατα (9,5) ο οποίος υπολογίζεται από το σύνολο των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού. Κάθε άλλη διάταξη η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

2.       Για τους μαθητές του Α’ και Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι παραπέμπονται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) στους οποίους υστέρησαν, η επανεξέταση διεξάγεται με θέματα τα οποία επιλέγονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες του κάθε μαθήματος ή κλάδου. Κάθε άλλη διάταξη η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

3.       Οι μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος  με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου γενικού βαθμού προαγωγής κατά δύο (2) μονάδες. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται όπως προβλέπεται στην παράγραφό 1 του παρόντος με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου γενικού βαθμού προαγωγής κατά μία (1) μονάδα.

4.       Ο βαθμός προαγωγής των μαθητών της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2013 – 2014 δεν προσμετράται στον Βαθμό Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κουράκης Αναστάσιος

Δριτσέλη Παναγιώτα

Βαμβακά Τζένη

Αυλωνίτου Ελένη

Μαντάς Χρήστος

Φωτίου Θεανώ

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Κανελλοπούλου Μαρία

Πάντζας Γιώργος

Αμανατίδης Γιάννης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Χατζησοφιά Άννα

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη

Κουρουμπλής Παναγιώτης

…………………………………………………

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις».

Θέμα : Επανασύσταση καταργηθέντων ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και επαναπρόσληψη των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης βρίσκονται σε διαθεσιμότητα από τις 22/07/2013. Από τους 1800 εκπαιδευτικούς, μόνο 174 από αυτούς τοποθετήθηκαν σε άλλες θέσεις. Επίσης σε 85 από αυτούς έχει γίνει περικοπή μισθοδοσίας από τις 22/3/14, χωρίς να έχει εκδοθεί πράξη απόλυσης. Για τους υπόλοιπους 1540 υπάρχει ακόμα η ομηρία των πινάκων και η αβεβαιότητα των απολύσεων. Αρκετοί από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς απειλούνται με απολύσεις.

Με την εφαρμογή των νόμων  4172/13 και 4186/13, καταργήθηκαν και οι αντίστοιχες ειδικότητες στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ και σοβαρές επιπτώσεις σε 20.000 μαθητές – μαθήτριες και τις οικογένειές τους. Πάνω από 800 εργαστήρια των σχολείων αυτών αχρηστεύονται. Με την τοποθέτηση σε διαθεσιμότητα όλων των ΔΕ εκπαιδευτικών (ανεξάρτητα από ειδικότητα) σε αρκετά από τα εναπομείναντα εργαστήρια τίθεται θέμα συντήρησης και ασφάλειας του εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει άμεση ανάγκη για την επαναλειτουργία των Τομέων (Υγείας Πρόνοιας, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αισθητικής Κομμωτικής) και όλων των ειδικοτήτων τους, στο νέο ΕΠΑΛ, με την ταυτόχρονη επιστροφή όλων των εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία. Η προτεινόμενη τροπολογία προσθήκη έχει ως στόχο να μην γίνει καμία απόλυση εκπαιδευτικού και να τοποθετηθούν όλοι σε νέες θέσεις, καθώς και να επαναλειτουργήσουν οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…

1. Παρατείνεται η διαθεσιμότητα σε όσους εκπαιδευτικούς έληξε στις 22/3/2014 σύμφωνα με το αρ. 82 του ν.4172/13,  μέχρι την τοποθέτηση τους σε νέες θέσεις. Συνεχίζεται η μισθοδοσία των ανωτέρω εκπαιδευτικών, στο ύψος που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και αναδρομικά από τις 22/3/2014. Με ευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, προκηρύσσονται αντίστοιχες θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας για όλους τους παραπάνω εκπαιδευτικούς αλλά και για όσους είχαν αποκλειστεί για οποιοδήποτε λόγο από τις προκηρύξεις 6,8, και 10/13 του ΑΣΕΠ.

2. Μετά την οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που καταλαμβάνουν θέσεις με βάση τους οριστικούς πίνακες των προκηρύξεων αρ.8/13 και 10/13 του ΑΣΕΠ, γίνεται επαναπροσδιορισμός και νέα προκήρυξη των θέσεων που παρέμειναν κενές. Ο επαναπροσδιορισμός των θέσεων γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας με βάση τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που δεν κατέλαβαν θέση στους οριστικούς πίνακες. Τις θέσεις αυτές καταλαμβάνουν όλοι οι εναπομείναντες εκπαιδευτικοί που είχαν κάνει αίτηση στις ανωτέρω προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

3. Οι παραπάνω διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, πραγματοποιούνται με μία και ενιαία προκήρυξη του ΑΣΕΠ και ολοκληρώνονται μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2014-15.

4. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν.4186/13 προστίθεται η παρακάτω παράγραφος:

Ομάδα προσανατολισμού Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

1. Βοηθός Νοσηλευτή

2. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων

3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

4. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

5. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

6. Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

7. Βοηθός Φαρμακείου

Τομέας Αισθητικής – Κομμωτικής

1. Αισθητικής Τέχνης

2. Κομμωτικής Τέχνης

Ομάδα προσανατολισμού γραφικών τεχνών και καλλιτεχνικών εφαρμογών

Τομέας εφαρμοσμένων τεχνών

1.Γραφικών Τεχνών

2. Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων

3. Αργυροχρυσοχοϊας

4. Συντήρηση έργων τέχνης – αποκατάστασης

5. Σχεδίασης και παραγωγής Ενδύματος

Το πρόγραμμα σπουδών όλων των τάξεων στους παραπάνω τομείς και ειδικότητες θα εκδοθεί με απόφαση Υπουργού.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014

Οι προτείνοντες βουλευτές

Κουράκης Αναστάσιος

Δριτσέλη Παναγιώτα

Βαμβακά Τζένη

Αυλωνίτου Ελένη

Μαντάς Χρήστος

Φωτίου Θεανώ

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Κανελλοπούλου Μαρία

Πάντζας Γιώργος

Αμανατίδης Γιάννης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Χατζησοφιά Άννα

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη

Κουρουμπλής Παναγιώτης

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ένταξη του μαθήματος της κολύμβησης στο ΕΣΠΑ

Εγκρίθηκε από την Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως και την αρμόδια Υφυπουργό κ. ...