Τελευταία Νέα

Κυριακή, 26/06/2022, 14:15


Home / HEADER-NEWS / Υπόμνημα Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδας προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ

Υπόμνημα Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Ελλάδας προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ

Δημοσιεύτηκε: 2:50 μμ Ιούλιος 31st, 2014  


apf

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Κύριε Υπουργέ,

μετά την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13-06-2014, καταθέτουμε εκ νέου υπόμνημα με τα προβλήματα, τα οποία ταλανίζουν επί μακρόν τους καθηγητές ΠΕ05, εφόσον τα μέχρι σήμερα κατατεθέντα υπομνήματα δεν έτυχαν απάντησης από την πλευρά της ηγεσίας και των αρμόδιων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στις υποχρεωτικές μετατάξεις προκάλεσε σοβαρά και αναπάντητα μέχρι σήμερα ερωτήματα τα οποία, εκπροσωπώντας τους συναδέλφους, είχαμε επανειλημμένα καταθέσει. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μη ικανοποίηση των ενστάσεων συναδέλφων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, όταν ικανοποιήθηκαν ενστάσεις συναδέλφων με λιγότερα μόρια, την απουσία μέχρι σήμερα απάντησης εκ μέρους των υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. επί των ενστάσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν, το γεγονός ότι πολλοί από τους μεταταχθέντες βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να είναι υπεράριθμοι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ή στην καλύτερη περίπτωση να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε πέντε ακόμα και επτά σχολεία.

Εύλογα ερωτήματα και ανησυχία προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν ιδρυθεί οι οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τις οποίες η ηγεσία  του Υ.ΠΑΙ.Θ  έχει επανειλημμένα υποσχεθεί και για την ίδρυση των οποίων υπάρχουν διαβεβαιώσεις μέσω δελτίων τύπου και ανακοινώσεων.

Μεγάλο, επίσης, πρόβλημα δημιουργήθηκε με την «εξομοίωση» των μορίων των μεταταχθέντων συναδέλφων. Εξομοίωση, η οποία ειδικά για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05 δεν υπήρχε λόγος να γίνει αφού όλοι είναι νεοεισερχόμενοι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αντίθετα, δημιούργησε αδικίες εντός του κλάδου ΠΕ05, διότι συνάδελφοι – οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στις δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας – «χάνουν» τα μόρια και βρίσκονται στη δυσχερή θέση να έπονται στους πίνακες μορίων.

Ζητάμε:

α. να δημοσιοποιηθούν άμεσα τα μόρια όλων των αιτηθέντων μετάταξης ανά κατηγορία (μόρια συνολικής προϋπηρεσίας, μόρια συνθηκών διαβίωσης, μόρια οικογενειακών λόγων, μόρια κατοχής επιπλέον πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών).

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τα ονόματα των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς

β. να καλέσετε άμεσα τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ορίσουν τις ομάδες σχολείων, στις οποίες θα ιδρυθούν οργανικές θέσεις καθηγητών ΠΕ05.

γ. την εξασφάλιση σε κάθε συνάδελφο ΠΕ05 δυνατότητας κάλυψης του υποχρεωτικού του ωραρίου σε δύο σχολικές μονάδες το πολύ.

δ. τη διατήρηση των μορίων, τα οποία είχαν αποκτήσει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καλύπτοντας εκπαιδευτικές ανάγκες σε δύσκολες γεωγραφικά περιοχές της χώρας.

2. Μέχρι σήμερα δεν είναι σαφής η πολιτική του Υπουργείου σχετικά με την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του σχολείου. Το περασμένο καλοκαίρι, οι παλινωδίες της ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με τα νέα ωρολόγια προγράμματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι αποφάσεις, οι οποίες άλλαζαν από μέρα σε μέρα, έδωσαν την εντύπωση ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Ι.Ε.Π. δεν έχουν σαφή εκπαιδευτική πολιτική για τα ωρολόγια προγράμματα, αλλά αντίθετα υπαναχωρούν μπροστά στις πιέσεις φορέων και προσώπων και συνδιαλέγονται με καθόλου κομψό τρόπο – όπως περιορισμός ή αύξηση των αναθέσεων αντί για ώρες διδασκαλίας μαθημάτων.

Ζητάμε:

α. την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

β. την εισαγωγή της διδασκαλίας και δεύτερης ξένης γλώσσας στο Λύκειο και την Τεχνική Εκπαίδευση.

γ. τη θεσμοθέτηση ως ανώτερου αριθμού στα τμήματα της β’ ξένης γλώσσας τους 15 μαθητές και τη δραστική μείωση του κατώτερου αριθμού για τη δημιουργία τμήματος β΄ ξένης γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

δ. τη θεσμοθέτηση της συνέχισης της διδασκαλίας της β’ ξένης γλώσσας από το Δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο.

3. Οι αποφάσεις σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων σε α’ και β’ ανάθεση, τα σαθρά και  επιστημονικά ανυπόστατα επιχειρήματα του Ι.Ε.Π. σχετικά με την ανάθεση μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Ξενόγλωσσων Φιλολογιών δημιουργούν συνθήκες ανισότητας ανάμεσα στις ειδικότητες και επαγγελματική ανασφάλεια στους συναδέλφους Ξένων Φιλολογιών, όπως έχουμε καταδείξει και σε προηγούμενες επιστολές μας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αριθμός εισακτέων Στρατιωτικών Σχολών 2022 - Συμπληρωματική Προκήρυξη

Σύμφωνα με την τελευταία Υ.Α., το επόμενο σχολικό έτος, οι καθηγητές Ξένων Φιλολογιών θα είναι οι μόνοι με μόνο μία ανάθεση διδασκαλίας, αυτή της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Η απόφαση αυτή παρεκκλίνει εντελώς από την αρχή της διασφάλισης της οργανικότητας της θέσης, αρχή την οποία υπηρετεί η διδασκαλία μαθημάτων σε β’ ανάθεση. Και μάλιστα όταν, σύμφωνα με τα προγράμματα των προπτυχιακών σπουδών τους είναι επιστημονικά επαρκείς να διδάξουν και άλλα αντικείμενα, όχι μόνο σε β΄ αλλά και α’ ανάθεση. Θα δημιουργήσει δε, μεγάλα λειτουργικά προβλήματα στα σχολεία λόγω της έλλειψης διδακτικού προσωπικού.

Ζητάμε:

α. την άμεση επανεξέταση των αναθέσεων στους καθηγητές Ξένων Φιλολογιών και

β. το σεβασμό της οργανικότητας της θέσης.

4.  Η β΄ ξένη γλώσσα αποκλείστηκε από την ενισχυτική διδασκαλία αυθαίρετα και χωρίς καμία προηγούμενη εισήγηση επί του θέματος. Αντίθετα, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς τονίζουν την αναγκαιότητα της ενίσχυσης της διδασκαλίας της με επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις. Αναγκαιότητα, η οποία ενισχύεται από την κοινωνική απαίτηση σε περίοδο οικονομικής κρίσης και από τις πολιτιστικές και οικονομικές συμφωνίες, τις οποίες έχει συνυπογράψει το Υ.ΠΑΙ.Θ. και η κυβέρνηση.

Ζητάμε:

α.  την ένταξη και επέκταση της διδασκαλίας σε όλους τους υποστηρικτικούς θεσμούς όλων των τύπων  του Δημόσιου σχολείου και

β. τη σύνδεση της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών με πιστοποίηση

Για τη βελτίωση του σχεδιασμού της Ξενόγλωσσης Πολιτικής του Υ.ΠΑΙ.Θ., ώστε να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών και μαθητριών και την επαγγελματική αναβάθμιση των καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ζητάμε:

άμεσα συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα και να βρεθούν οι προσφορότερες λύσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ                                                        ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...