Home / HEADER-NEWS / Καμία εμπλοκή του ΙΤΥΕ – Διοφάντος με την αποστολή βιβλίων συσκευασμένων σε προεκλογικό υλικό

Καμία εμπλοκή του ΙΤΥΕ – Διοφάντος με την αποστολή βιβλίων συσκευασμένων σε προεκλογικό υλικό

Δημοσιεύτηκε: 1:53 μμ Ιούλιος 7th, 2014  


Vivliaproeklyliko

Ενημερωθήκαμε από τα ΜΜΕ για την ύπαρξη έγγραφης αναφοράς-καταγγελίας της ΕΛΜΕ Κιλκίς και στην συνεχεία ερώτησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ,  σύμφωνα με την οποία, δέματα βιβλίων που παρελήφθησαν από σχολείο του Κιλκίς ήταν καλυμμένα με προεκλογικό υλικό. Σχετικά διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Το ΙΤΥΕ – Διόφαντος παράγει, συσκευάζει και διανέμει μόνον σχολικά βιβλία και μάλιστα αυτά, που κατ’ έτος ορίζονται με υπουργικές αποφάσεις προς διανομή στα δημόσια σχολεία της χώρας και του εξωτερικού. Ουδέποτε έχει προβεί σε εκτύπωση βιβλίων ή υλικού άλλου πλην των σχολικών βιβλίων. Ουδέποτε επίσης συσκεύασε, αποθήκευσε, διένειμε οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή οποιουδήποτε άλλου τύπου  υλικό πλην των σχολικών βιβλίων.

Τα σχολικά βιβλία που παράγονται  κατ’  έτος  εκτυπώνονται από εξωτερικούς αναδόχους – εκτυπωτικές εταιρείες, που λαμβάνουν μέρος σε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος προβλέπει την εκτύπωση και μόνον των σχολικών βιβλίων. Για την παραγωγή των βιβλίων σχολικού έτους 2014-15 προκηρύχθηκε, όπως γίνεται κάθε χρόνο, διεθνής δημόσιος διαγωνισμός, η διενέργεια του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 30/7/2013, από την διαδικασία του διαγωνισμού αναδείχθηκαν ως  ανάδοχοι 13  συμπράξεις τυπογράφων – βιβλιοδετών και μετά την υποβολή του φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο και την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης  στις  30/12/2013  οι συμβάσεις με τους αναδόχους υπεγράφησαν στις 31/1/2014.

Αρμοδιότητα του κάθε αναδόχου είναι η εκτύπωση των βιβλίων, η βιβλιοδεσία και η συσκευασία τους σε δέματα των 10 τεμαχίων ανά εκτυπωμένο τίτλο και τέλος  η συσκευασία των δεμάτων σε παλέτες και η παράδοση των συσκευασμένων παλετών στις αποθήκες του οργανισμού μας.

Ειδικότερα κάθε δέμα που συσκευάζει ο κάθε ανάδοχος βάσει των συμβατικών όρων πρέπει

·         Να περιέχει 10 αντίτυπα του  ίδιου τίτλου

·         Να φέρει στο άνω και κάτω μέρος του δέματος προστατευτικό χαρτόνι

·         Να φέρει στο πάνω μέρος εκτυπωμένη ετικέτα με βασικές πληροφορίες για το βιβλίο και κυρίως  το bar Code αυτού. Το bar Code χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την καταγραφή του δέματος στην παραγγελία του κάθε σχολείου κατά το στάδιο της συσκευασίας των παραγγελιών των σχολικών μονάδων.

Επομένως στη συγκεκριμένη ερώτηση  «που παράχθηκαν τα βιβλία τα οποία παραδόθηκαν στην ΕΛΜΕ Κιλκίς που ήταν συσκευασμένα με προεκλογικό υλικό» η απάντηση είναι, ότι το σύνολο των διανεμομένων κατ’ έτος βιβλίων παράγονται από εξωτερικούς αναδόχους οι οποίοι έχουν και την απόλυτη ευθύνη τήρησης όλων των συμβατικών όρων.

Ο ετήσιος όγκος παραγωγής των σχολικών βιβλίων ανέρχεται σε 32 εκ. αντίτυπα περίπου. Ο όγκος αυτός παραδίδεται  από τους αναδόχους σταδιακά στις αποθήκες μας συσκευασμένος σε 3,2 εκ. δέματα και 20.000 παλέτες. Λόγω ακριβώς του μεγάλου αυτού όγκου ανά τίτλο αλλά  και συνολικά, κατά την εκάστοτε παραλαβή ακολουθούνται διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βασισμένου σε τυχαία δειγματοληψία. Κατά την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών παραλαβής φέτος δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα σχετικά με αυτά που καταγγέλλονται από την ΕΛΜΕ Κιλκίς. Βεβαίως  η δειγματοληψία κατά κύριο λόγο αποσκοπεί στον ποιοτικό έλεγχο των εκτυπωμένων αντιτύπων καθώς και στον έλεγχο εφαρμογής των συμβατικών όρων συσκευασίας.

Γίνεται αντιληπτό ότι για τόσο μεγάλο όγκο παραλαβής δεν είναι εφικτό να ελεγχθεί η συσκευασία πλήρως και πολύ περισσότερο είναι πρακτικώς ανέφικτος ο έλεγχος των προστατευτικών χαρτονιών  που τοποθετεί ο ανάδοχος βιβλιοδέτης,  ως οφείλει σε κάθε δέμα.

Συμπερασματικά, εάν  βρέθηκε προεκλογικό υλικό ή γενικότερα ακατάλληλο υλικό συσκευασίας σε δέματα, η ευθύνη είναι του εκάστοτε συγκεκριμένου αναδόχου που ανέλαβε την εκτύπωση βιβλιοδεσία και συσκευασία. Το ΙΤΥΕ – Διόφαντος παρά το γεγονός ότι  έχει οργανώσει μια σύγχρονη αποδοτική διαδικασία, δεν θα μπορούσε αντικειμενικά σε καμιά περίπτωση να ελέγξει κατά το στάδιο παραλαβής, όλα τα δέματα των αναδόχων για να διαπιστώσει αν υπήρχε ακατάλληλο συσκευαστικό υλικό.

Επειδή δε η ενημέρωση μας για το θέμα προήλθε από τον τύπο και όχι από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα στην οποία έγινε το περιστατικό και δεν κατονομαζόταν στην καταγγελία της ΕΛΜΕ Κιλκίς, απευθυνθήκαμε στη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Κιλκίς και μέσω αυτής στο συγκεκριμένο σχολείο. Ο Διευθυντής του σχολείου μας ενημέρωσε, ότι παρατηρήθηκε μεν τέτοιο πρόβλημα αλλά σε εξαιρετικά μικρή έκταση (σε ένα μόνο δέμα, ενώ σε ελάχιστα άλλα φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε συσκευαστικό υλικό από σελίδες περιοδικών).

Έχουμε ζητήσει από τον Διευθυντή του σχολείου να μας ενημερώσει σε ποια ακριβώς δέματα παρουσιάσθηκε το καταγγελλόμενο πρόβλημα ώστε με τη σειρά μας να ζητήσουμε εξηγήσεις και ευθύνες σύμφωνα με τα συμβατικά μας δικαιώματα από τον ανάδοχο (τυπογράφο – βιβλιοδέτη) που θα προκύψει.

Σε κάθε πάντως περίπτωση σύμφωνα με την  ενημέρωση που λάβαμε από τον Διευθυντή του σχολείου, δεν εμφανίζεται τόσο μεγάλη  έκταση  της προβληματικής συσκευασίας  δεμάτων σε σχέση με την αναφερόμενη στην καταγγελία.

Το ΙΤΥΕ –Διόφαντος διαψεύδει ρητά  δήθεν  εμπλοκή του σε θέματα άσχετα με την αποστολή που του έχει ανατεθεί από τον νόμο 3966/11, την οποία εκτελεί με υψηλό επαγγελματισμό, επιμέλεια και ήθος και κυρίως με ορατά  και σημαντικά αποτελέσματα βελτίωσης στον προγραμματισμό, την ποιότητα, την έγκαιρη αποστολή των βιβλίων με συσκευασία ανά σχολείο και με δραστική μείωση του κόστους και των πόρων που προς το σκοπό αυτό διαθέτει το ελληνικό κράτος.

…………………………………………………………….

ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ

Καλυμμένα με διαφημιστικά έντυπα των δημοτικών εκλογών του εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου Πειραιά Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν τα μισά δέματα των βιβλίων που παρέλαβε η ΕΛΜΕ Κιλκίς, όπως καταγγέλλει η Ένωση. Μάλιστα αρκετά από τα έντυπα κάλυπταν τα δέματα από πάνω και ήταν ορατά αφού το πρόσωπο του Β.Μαρινάκη κάλυπτε μία ολόκληρη σελίδα Α4, ενώ ανάμεσα στα φυλλάδια υπήρχε και αφίσα του νέου δημάρχου Μαραθώνα, Ηλία Ψινάκη. Το θέμα έφεραν στη Βουλή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αγαθοπούλου Ειρήνη, Κουράκης Αναστάσιος, Αμμανατίδης Ιωάννης, Βαμβακά Ευγενία, Γεωργοπούλου Σαλτάρη Έφη, Δρίτσας Θοδωρής, Κανελλοπούλου Μαρία, Πάντζας Γεώργιος και Φωτίου Θεανώ.

Όπως σημειώνουν, το συγκεκριμένο περιστατικό, «προστέθηκε σε μία σειρά από γεγονότα, τα οποία αναδείχτηκαν την προεκλογική περίοδο τόσο από τον Τύπο, όσο και από τον τότε υποψήφιο Δήμαρχο Πειραιά Θοδωρή Δρίτσα και αφορούσαν την αποστολή προσκλήσεων σε εκδήλωση του Υποψηφίου και νυν Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη με αποστολέα το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και την εμφάνιση του Γιάννη Μώραλη σε «αθλητικές δράσεις» οι οποίες έλαβαν χώρα  στο στάδιο Καραϊσκάκη κατά τη διάρκεια της 13ης Αθλητικής Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευ Αγωνίζεσθαι» για το σχολικό έτος 2013-2014 με την χορηγία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου ο τότε υποψήφιος Ι. Μώραλης, βρήκε την ευκαιρία να μοιράσει καπελάκια με το λογότυπο του ως υποψηφίου, στους ανυποψίαστους μικρούς μαθητές».

Οι βουλευτές σημειώνουν ότι ο χώρος του σχολείου είναι δημόσιος και τα σχολικά βιβλία είναι δημόσια περιουσία και ζητούν να μάθουν μεταξύ άλλων πού παράχθηκαν, συσκευάστηκαν και πώς διανεμήθηκαν τα βιβλία τα οποία όταν παραδόθηκαν στην ΕΛΜΕ Κιλκίς ήταν συσκευασμένα με προεκλογικό υλικό και εάν το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», που απέστειλε τα βιβλία, εκτός από τα σχολικά βιβλία, παράγει, συσκευάζει και διανέμει οποιοδήποτε άλλο υλικό.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Με έγγραφη ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕ Κιλκίς, καταγγέλλει ότι τα σχολικά βιβλία τα οποία παρέλαβε, ήταν συσκευασμένα σε αφίσες συγκεκριμένου εκλογικού συνδυασμού. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, « Σχεδόν τα μισά δέματα των βιβλίων που ήρθαν σήμερα στο σχολείο μας ήταν καλυμμένα με διαφημιστικά έντυπα των δημοτικών εκλογών του εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου Πειραιά Βαγγέλη Μαρινάκη. Μάλιστα αρκετά από τα έντυπα κάλυπταν τα δέματα από πάνω και ήταν ορατά αφού το πρόσωπο του κυρίου Μαρινάκη κάλυπτε μία ολόκληρη σελίδα Α4.Ανάμεσα στα φυλλάδια υπήρχε και αφίσα του Ηλία Ψινάκη!!!».

Το συγκεκριμένο περιστατικό, προστέθηκε σε μία σειρά από γεγονότα, τα οποία αναδείχτηκαν την προεκλογική περίοδο τόσο από τον Τύπο, όσο και από τον τότε υποψήφιο Δήμαρχο Πειραιά Θοδωρή Δρίτσα και αφορούσαν την αποστολή προσκλήσεων σε εκδήλωση του Υποψηφίου και νυν Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη με αποστολέα το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και την εμφάνιση του Γιάννη Μώραλη σε «αθλητικές δράσεις» οι οποίες έλαβαν χώρα  στο στάδιο Καραϊσκάκη κατά τη διάρκεια της 13ης Αθλητικής Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευ Αγωνίζεσθαι» για το σχολικό έτος 2013-2014 με την χορηγία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου ο τότε υποψήφιος Ι. Μώραλης, βρήκε την ευκαιρία να μοιράσει καπελάκια με το λογότυπο του ως υποψηφίου, στους ανυποψίαστους μικρούς μαθητές.

Επειδή ο χώρος του σχολείου είναι δημόσιος και τα σχολικά βιβλία είναι δημόσια περιουσία,

Επειδή σύμφωνα με το ΦΕΚ 118 Α-24/5/11 νόμος 3966 κεφάλαιο Β υπεύθυνο για τη συσκευασία και τη διανομή των Διδακτικών βιβλίων σε όλη την επικράτεια είναι το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», -εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Παιδείας- του οποίου η Διεύθυνση Εκδόσεων «οργανώνει, συντονίζει και υλοποιεί τη διαδικασία παραγωγής και διανομής των διδακτικών βιβλίων σε όλα τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού βάσει Υπουργικών αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.» (πηγή : ιστότοπος της Διεύθυνσης Εκδόσεων

του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος, https://publications.cti.gr/)

Επειδή είναι αδιανόητο σχολικά βιβλία να συσκευάζονται και να αποστέλλονται στα σχολεία τυλιγμένα σε προεκλογικό υλικό,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Με ποιο τρόπο βρέθηκε προεκλογικό υλικό στα κέντρα συσκευασίας και διανομής του ΙΤΥΕ Διόφαντος;

Ποιοι ευθύνονται για το συγκεκριμένο περιστατικό και ποιες κυρώσεις θα τους επιβληθούν;

Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί ώστε ο έλεγχος της διαδικασίας διανομής των σχολικών βιβλίων να μην προσβάλει τον χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου;

Πού παράχθηκαν, συσκευάστηκαν και πώς διανεμήθηκαν τα βιβλία τα οποία όταν παραδόθηκαν στην ΕΛΜΕ Κιλκίς ήταν συσκευασμένα με προεκλογικό υλικό;

Το ΙΤΥΕ Διόφαντος, εκτός από τα σχολικά βιβλία, παράγει, συσκευάζει και διανέμει οποιοδήποτε άλλο υλικό;».

ΑΥΓΗ

 

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...