Τελευταία Νέα

Τρίτη, 28/06/2022, 11:52


Home / HEADER-NEWS / Επιστολή Π.Ε.ΚΑ.Π. στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ

Επιστολή Π.Ε.ΚΑ.Π. στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ

Δημοσιεύτηκε: 12:36 μμ Ιούλιος 3rd, 2014  


pc

Mε την ευκαιρία της αλλαγής ηγεσίας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, το ∆.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π., απέστειλε επιστολή στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας και θέτει πάλι στο δηµόσιο διάλογο το θέµα της Πληροφορικής, ως εξεταζόµενο µάθηµα στις Πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

Υπενθυµίζει ότι τον προηγούµενο Σεπτέµβρη µε τη ψήφιση του Νόµου 4186/2013/Φ.Ε.Κ-193Α/17-9-2013), αν και εισάγεται το µάθηµα «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ», ως µάθηµα Γενικής Παιδείας στο Γενικό και Επαγγελµατικό Λύκειο, πάγιο αίτηµα της Ένωσής, καταργείται το επί 15 συναπτά έτη εξεταζόµενο µάθηµα στις Πανελλήνιες εξετάσεις (Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον), για την πρόσβαση των µαθητών, στα δεκάδες τµήµατα Πληροφορικής των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι.

Μια απόφαση που ήταν σε πλήρη αναντιστοιχία µε τη βούληση Κοµµάτων, Βουλευτών, Πανεπιστηµιακών Καθηγητών, Σχολικών Συµβούλων, Επιστηµονικών Ενώσεων Πληροφορικής, αλλά και των άµεσα ενδιαφερόµενων Μαθητών και Γονέων, όπως εκφράσθηκε στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση το καλοκαίρι του 2013. Καλεί τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναλογισθεί τις επιπτώσεις από την υποβάθµιση της Πληροφορικής ως
επιστηµονικό αντικείµενο και να επανεξετάσει την απόφαση της προηγούµενης ηγεσίας του Υπουργείου, λαµβάνοντας υπόψη του τις απαιτήσεις των σύγχρονων αναπτυσσόµενων κοινωνιών.

Τέλος είναι σηµαντικό να υπενθυµίσουµε τον προβληµατισµό των 18 Προέδρων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Πληροφορικής, ώστε να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας, στον παγκόσµιο στίβο των τεχνολογικών εξελίξεων.

Διαβάστε την επιστολή των προέδρων 18 πανεπιστημιακών τμημάτων πληροφορικής

Ένα πανελλαδικά εξεταζόµενο µάθηµα καλύπτει µια βασική περιοχή γνώσης που αποτελεί κατά τεκµήριο προαπαιτούµενη γνώση για το Πανεπιστηµιακό Τµήµα που επιθυµεί να εισαχθεί ο
υποψήφιος. Για τα «κλασσικά» µαθήµατα του είδους (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Φυσική) είναι εύκολα κατανοητό γιατί θα πρέπει να είναι πανελλαδικά εξεταζόµενα για την εισαγωγή των
υποψηφίων σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Θετικών Επιστηµών. Τι συµβαίνει όµως µε την Πληροφορική;

Στον πυρήνα της επιστήµης της Πληροφορικής βρίσκεται η Αλγοριθµική, ήτοι η µελέτη του αλγορίθµου, δηλ. της αλληλουχίας βηµάτων που επιτυγχάνουν µε σαφή τρόπο την επίλυση ενός
προβλήµατος. Η Αλγοριθµική έχει ρίζες και στην αρχαία ελληνική σκέψη (κόσκινο Ερατοσθένη, Ευκλείδειος αλγόριθµος υπολογισµού ΜΚ∆ κλπ.). Από το 1980 περίπου όταν εµφανίστηκαν οι
προσωπικοί υπολογιστές και άρχισε η παγκόσµια τεχνολογική ανάπτυξη βασισµένη στις διαρκώς εξελισσόµενες ψηφιακές τεχνολογίες (διαδίκτυο, φορητές συσκευές, κλπ.) η

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  113 ενστάσεις κατά των πινάκων Μη Δεκτών υποψηφίων για του Συμβούλους Εκπαίδευσης

Αλγοριθµική εξελίχθηκε σε εξαιρετικά σηµαντική περιοχή γνώσης και για την εκπαίδευση, καθώς αφενός αναδεικνύει την ισχύ και αποτελεσµατικότητα του αναλυτικού τρόπου της
ανθρώπινης σκέψης για την επίλυση προβληµάτων, αφετέρου προσφέρει το θεµέλιο για την επιτυχή σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων λογισµικού. Η κατανόηση της δυναµικής που
χαρακτηρίζει την Αλγοριθµική οδηγεί σήµερα τα εκπαιδευτικά συστήµατα τεχνολογικά προηγµένων χωρών (ενδεικτικά: ΗΠΑ, Γαλλία, Γερµανία, Αγγλία, κ.ά.) στο να καλλιεργούν την
αλγοριθµική σκέψη των µαθητών ήδη από τη πρωτοβάθµια εκπαίδευση ώστε να προετοιµάζουν καλύτερα εκείνους που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια σπουδές τεχνολογικού χαρακτήρα.

Στην Ελλάδα µέχρι πρόσφατα την καλλιέργεια της αλγοριθµικής σκέψης υποστήριζε το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Περιβάλλον Προγραµµατισµού» (ΑΕΠΠ) που διδάσκονταν στην
τεχνολογική κατεύθυνση του Γενικού Λυκείου. Οι µαθητές που παρακολουθούσαν και εξετάζονταν µε επιτυχία στο µάθηµα αυτό διέθεταν σαφώς το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων
για σπουδές στα 21 συνολικά Τµήµατα ΑΕΙ (Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Πληροφορικής, Επιστήµης Υπολογιστών, Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Τµήµατα Πολυτεχνείου
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, κλπ.) καθώς και τα αντίστοιχα τµήµατα των ΑΤΕΙ. Η παντελής κατάργηση του µαθήµατος ΑΕΠΠ από το πρόγραµµα σπουδών της Γ
Λυκείου και η αντικατάστασή του από τη Χηµεία ως πανελλαδικά εξεταζόµενου µαθήµατος (υποχρεωτικά για όλους τους υποψηφίους Τµηµάτων Θετικών Επιστηµών) συνιστά σαφώς
οπισθοδρόµηση σε εποχές όπου δεν υπήρχε η σηµερινή τεχνολογική εξέλιξη καθώς και η κατανόηση της αξίας της Αλγοριθµικής ως θεµελιώδους πεδίου γνώσης. Αποτελεί επίσης
παρανόηση για το είδος των προαπαιτούµενων γνώσεων για τα προαναφερθέντα Τµήµατα καθώς η Χηµεία πόρρω απέχει από το να αποτελεί θεµελιώδες πεδίο γνώσης για αυτά. Αν
ισχύσει µια τέτοια ρύθµιση τότε θα αποτελέσει παγκόσµια αρνητική πρωτοτυπία το γεγονός πως το εκπαιδευτικό µας σύστηµα θα υποχρεώσει τους υποψηφίους των ανωτέρω Τµηµάτων να
µελετούν και να εξετάζονται σε αντικείµενο παντελώς άσχετο µε την ουσία των µετέπειτα σπουδών τους.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Στις 28 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων

Θεωρώντας ότι το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο θα πρέπει να συµβάλλει στην ανάπτυξη της Εθνικής Παιδείας δηµιουργώντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για υψηλού επιπέδου τεχνολογικές σπουδές
για τους Ελληνόπαιδες αλλά και συνολικά για το µέλλον της χώρας στον παγκόσµιο στίβο τεχνολογικών εξελίξεων, προτείνουµε πως η λογικά σωστή επιλογή είναι να συνεχίσει να
διδάσκεται µάθηµα Αλγοριθµικής στη Γ Λυκείου εµπλουτισµένο µε στοιχεία προγραµµατισµού καθώς και πολύ βασικά στοιχεία οργάνωσης υπολογιστών. Το µάθηµα αυτό θα πρέπει να είναι
πανελλαδικά εξεταζόµενο (εναλλακτικά µε τη Χηµεία) για εκείνους τους υποψηφίους που επιθυµούν την εισαγωγή τους σε τεχνολογικού προσανατολισµού Τµήµατα όπως τα παραπάνω.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1. Ιωάννης Βλαχάβας, Τµήµα Πληροφορικής, ΑΠΘ
2. Πάνος Τραχανιάς, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών, Ηράκλειο, Κρήτη
3. Ιωάννης Γαροφαλάκης, Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πάτρα
4. Ιωάννης Σταυρακάκης, Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
5. Στέφανος Γκρίτζαλης, Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
6. Γιώργος Σταµούλης, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
7. Παναγιώτης Μποζάνης, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
8. Μάρω Βλαχοπούλου, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
9. Μαλβίνα Βαµβακάρη, Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεµατικής, Χαροκόπειο Πανεπίστηµιο
10. Γεώργιος Χασάπης, Τµήµα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Α.Π.Θ.
11. Μάριος ∆ικαιάκος, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Κύπρου
12. Θόδωρος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος τµήµατος Πληροφορικής, ΟΠΑ
13. Αντώνης Οµ. Αλετράς, Πρόεδρος Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στην
Βιοϊατρική
14. Μαρία Βίρβου, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιώς
15. ∆ηµήτριος Τσαµάκης, Κοσµήτορας ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ
16. Αριστείδης Λύκας, Πρόεδρος Τµήµατος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
17. Μιχάλης Ξένος, ∆ιευθυντής Προγράµµατος Σπουδών «Πληροφορική», ΕΑΠ
18. Παναγιώτης Βλάµος, Πρόεδρος Τµήµατος Πληροφορικής, Ιονίου Πανεπιστηµίου

diorismos.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...