Home / HEADER-NEWS / Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τροπολογία για την προαγωγή των μαθητών Α Λυκείου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η τροπολογία για την προαγωγή των μαθητών Α Λυκείου

Δημοσιεύτηκε: 3:19 μμ Ιούλιος 16th, 2014  


egkyklios14052012
Δημοσιεύτηκε στην 
 η τροπολογία του υφυπουργού Παιδείας κ. Δερμεντζόπουλου που αφορά την προαγωγή των μαθητών της Α’ Λυκείου.  Η τροπολογία εντάχθηκε στο Νόμο υπ’ αριθμ. 4275 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις».
Οι αλλαγές που έγιναν στην προαγωγή των μαθητών είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό των μετεξεταστέων και πλέον να ανέρχεται στο 15% από 23% που ήταν προτού γίνουν οι αλλαγές.

Η τροπολογία, που εντάχθηκε στο άρθρο 11 του Ν4275/2014, αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Το έκτο και το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 τού άρθρου 3 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) «Αναδιάρθρωση

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

Αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση, για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:
α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και
β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της «Ελληνικής γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα (10) και Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α ́ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση.
Όταν πληροί την προϋπόθεση α ́ και δεν πληροί την προϋπόθεση β ́ του προηγούμενου εδαφίου, κατά μάθημα ή μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) τον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.
Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω».
2. Η περίπτωση α ́ της παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ. 60/2006 (Α ́ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», ως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Α ́ τάξη Ημερήσιου και στις Α ́ και Β ́ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται:
i) Γενικός βαθμός προαγωγής ίσος ή ανώτερος του δέκα (10) και
ii) Βαθμός ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα της «Ελληνικής Γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα (10) και βαθμός ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον οκτώ (8).
Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση i) επαναλαμβάνει τη φοίτηση.
Όταν μαθητής πληροί την προϋπόθεση i) και δεν πληροί την προϋπόθεση ii), παραπέμπεται σε επανεξέταση σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) στον οποίο υστέρησε με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου και προάγεται η επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.
Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει επιτύχει
βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω».
3. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:
«Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της «Ελληνικής γλώσσας», των «Μαθηματικών» και σε καθένα από τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10), καθώς και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν ο μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α ́ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση.
Όταν πληροί την προϋπόθεση α ́ και δεν πληροί την προϋπόθεση β ́ του προηγούμενου εδαφίου κατά μάθημα ή μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) στον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω. Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω».
4. Οι παράγραφοι 2Δ και 2Ε του άρθρου 34 του π.δ. 60/2006 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:
«2Δ. Οι μαθητές Α ́ τάξης Ημερησίου και Α ́ και Β ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτωσης 2Α του παρόντος άρθρου και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται κατά περίπτωση ως εξής:
α) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος προεδρικού
διατάγματος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά δύο (2) μονάδες. β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά μία (1) μονάδα.
2Ε. Οι μαθητές Α ́ τάξης Ημερησίου και A ́ και Β ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης 2Β του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται ως εξής: Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά μία (1) μονάδα.»
5. Η ισχύς των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου άρχεται από το διδακτικό έτος 2013 – 2014.
Καλόγηρος Βασίλειος
news.gr
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2022: Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ΓΕΛ

Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των ΓΕΛ περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων ...