Home / HEADER-NEWS / Πάνω από το 80% των εκπαιδευτικών στην Ε.Ε. αισθάνονται υποτιμημένοι

Πάνω από το 80% των εκπαιδευτικών στην Ε.Ε. αισθάνονται υποτιμημένοι

Δημοσιεύτηκε: 7:34 μμ Ιούνιος 25th, 2014  


europaikes

Περισσότερο από το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται σε σχολεία με έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και σχεδόν το ήμισυ των διευθυντών σχολείων αναφέρει ελλείψεις εκπαιδευτικών για μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Ενώ σχεδόν το 90 % των εκπαιδευτικών στην ΕΕ αναφέρουν ότι είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους, το 81 % πιστεύει ότι η διδασκαλία δεν εκτιμάται στην κοινωνία.

Μολονότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για την εργασία τους, δεν διατίθεται παντού υποστήριξη για έναρξη σταδιοδρομίας. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στα κύρια συμπεράσματα της νέας διεθνούς έρευνας για τη διδασκαλία και τη μάθηση (TALIS), η οποία διενεργήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η έρευνα, που βασίζεται στις απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις συνθήκες της σταδιοδρομίας τους, περιλαμβάνει την ανατροφοδότηση 55 000 εκπαιδευτικών της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διευθυντές σχολείων στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλυσε τα πορίσματα της έρευνας TALIS και τις συνέπειές τους για την πολιτική της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε μια έκθεση η οποία επίσης δημοσιεύτηκε σήμερα.

Η έρευνα TALIS αντικατοπτρίζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 19 χώρες και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το Βέλγιο-ολλανδόφωνες περιοχές, τις Κάτω Χώρες, τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, τη Λετονία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, τη Σλοβακία, το Ηνωμένο Βασίλειο-αγγλόφωνες περιοχές), καθώς και σε 15 άλλες χώρες: τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τη Χιλή, τη Σερβία, τη Σιγκαπούρη, την Ισλανδία, το Ισραήλ, την Ιαπωνία, τη Μαλαισία, τη Νότια Κορέα, το Μεξικό, τη Νορβηγία, το Άμπου Ντάμπι και την Αλμπέρτα (Καναδάς). «Ορισμένα από τα μηνύματα που προέκυψαν από την έρευνα TALIS είναι ανησυχητικά για το μέλλον της διδασκαλίας ως σταδιοδρομίας. Εάν τα κράτη μέλη δεν αναλάβουν δράση για την προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων εκπαιδευτικών, θα υπονομεύσουν την πρόοδο στην προώθηση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει τα κράτη μέλη να χαράξουν πολιτικές και μέτρα για να καταστεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πιο ελκυστικό,» δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Πορίσματα της έρευνας TALIS στην ΕΕ και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Το 36 % των ευρωπαίων εκπαιδευτικών εργάζονται σε σχολεία στα οποία υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων και/ή αποτελεσματικών εκπαιδευτικών (αφορά κυρίως τις Κάτω Χώρες, τη Ρουμανία, την Εσθονία και το Ηνωμένο Βασίλειο-αγγλόφωνες περιοχές, ενώ η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, η Κροατία και η Εσθονία αναφέρουν ελλείψεις εκπαιδευτικών για μαθητές με ειδικές ανάγκες), σύμφωνα με τους διευθυντές των σχολείων. Σύσταση της Επιτροπής:

Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την προσέλκυση και τη διατήρηση των καλύτερων εκπαιδευτικών. Οι δράσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ενίσχυση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, διερεύνηση ευέλικτων οδών πρόσβασης επάγγελμα (επίσης στο μέσον της σταδιοδρομίας), ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και ανέλιξη με βάση διαφανή κριτήρια.

Οι εκπαιδευτικοί πιθανόν να αισθάνονται καλύτερα προετοιμασμένοι για την εργασία τους εφόσον η επίσημη εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει συνδυασμό περιεχομένου, μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, με πρακτική άσκηση διδασκαλίας των μαθημάτων που διδάσκουν. Σύσταση: Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να καλύπτει όλους τους ανωτέρω τομείς για την καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τη σταδιοδρομία τους. Όσον αφορά την επαγγελματική τους εξέλιξη, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο, και στις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διδασκαλία των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Σχεδόν το 40 % των διευθυντών σχολείων αναφέρουν ότι δεν παρέχεται στα σχολεία τους επίσημη εκπαίδευση ή πρόγραμμα στήριξης στις πρώτες φάσεις της σταδιοδρομίας· η διαθεσιμότητα τέτοιων προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε τρεις χώρες (Πορτογαλία, Πολωνία και Ισπανία). Σύσταση: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ακολουθείται από συστηματική στήριξη στην αρχή της σταδιοδρομίας. Οι υπουργοί Παιδείας της ΕΕ ενέκριναν πρόσφατα την ενίσχυση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικώνpdf και την ανάπτυξη πλαισίων ικανοτήτων που ορίζουν με σαφήνεια τις δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται από τους εκπαιδευτικούς στα διάφορα στάδια της σταδιοδρομίας τους.

Το 15 % των εκπαιδευτικών αναφέρουν ότι δεν συμμετείχαν σε δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης κατά το προηγούμενο έτος· το 50 % περίπου των εκπαιδευτικών δεν παρακολουθούν ποτέ τη διδασκαλία των συναδέλφων τους στην τάξη· σχεδόν το 20 % δεν συμμετέχει ποτέ σε συνεργατική μάθηση. Σύσταση: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ουσιαστική επαγγελματική εξέλιξη και τη συνεργατική μάθηση που ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης (π.χ. διδασκαλία σε μικρές ομάδες και χρήση των ΤΠΕ) και αυξάνει επίσης την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία τους. Οι ποικίλες μέθοδοι μάθησης προετοιμάζουν καλύτερα τους μαθητές για περαιτέρω σπουδές και για την αγορά εργασίας, όπως φαίνεται από τις πρωτοβουλίες πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης» και «Άνοιγμα της εκπαίδευσης».

Πληροφόρηση σχετικά με την έρευνα TALIS Επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας TALIS θα πραγματοποιηθεί στο Τόκιο, όπου που θα λάβει χώρα το 17ο Σεμινάριο του ΟΟΣΑ/Ιαπωνία, καθώς και μια άτυπη συνεδρίαση των υπουργών Παιδείας, στις 25 Ιουνίου.Ο Jan Truszczynski, γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα παρουσιάσει επίσης την ανάλυση της πολιτικής της Επιτροπής. Θα πραγματοποιηθεί επίσης τεχνική ενημέρωση των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης (ανοικτή στα μέσα ενημέρωσης), σχετικά με τα πορίσματα της έρευνας TALIS και τις συστάσεις της Επιτροπής, στις Βρυξέλλες στις 25 Ιουνίου και ώρα 14:30 στο κτίριο Madou Auditorium (Place Madou 1). Ο κ. Michael Davidson, επικεφαλής της ομάδας TALIS του ΟΟΣΑ, και ο κ. Jan Pakulski, προϊστάμενος της μονάδας στατιστικών, μελετών και ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Επιτροπής, θα παρουσιάσουν τις εκθέσεις.
Ιστορικό Διεθνής έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση (TALIS) Η συγκεκριμένη έρευνα TALIS είναι η δεύτερη που δημοσιεύεται από τον ΟΟΣΑ (η πρώτη πραγματοποιήθηκε το 2009). Η έρευνα αποτελεί κύρια πηγή πληροφοριών από εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων για τη διδασκαλία, τις επαγγελματικές συνθήκες και το σχολικό περιβάλλον. Η έρευνα βασίζεται σε ερωτηματολόγιο που εστάλη στους εκπαιδευτικούς και τους επικεφαλής σχολείων. Στην έρευνα ΤΑLIS απάντησαν περισσότεροι από 55 000 εκπαιδευτικοί της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 3 300 σχολεία στην ΕΕ, που εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν σχεδόν 1,5 εκατομμύριο εκπαιδευτικούς στο σύνολο των 19 χωρών της ΕΕ που συμμετείχαν. Εάν συνυπολογιστούν και οι υπόλοιπες 15 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, σχεδόν 110 000 εκπαιδευτικοί, δηλ. ένας εκτιμώμενος πληθυσμός περίπου 4 εκατομμυρίων εκπαιδευτικών, απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Erasmus+

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό και την ανταλλαγή αποτελεσματικών πρακτικών πολιτικής και την παροχή στήριξης και συμβουλών. Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (2014-2020), προσφέρει επιχορηγήσεις για ανταλλαγές εκπαιδευτικών με σκοπό τη βελτίωση της επαγγελματικής τους εξέλιξης και στηρίζει εταιρικές σχέσεις μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων και κολεγίων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να αναπτυχθούν καινοτόμες προσεγγίσεις ως προς τη διδασκαλία. Μέσω του δικτύου eTwinning schools, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις με τους ομολόγους τους σε όλη την Ευρώπη

https://www.diorismos.gr/


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...