Home / HEADER-NEWS / Καταχώριση – Ηλεκτρονική αποστολή βαθμολογίας ΓΕΛ.

Καταχώριση – Ηλεκτρονική αποστολή βαθμολογίας ΓΕΛ.

Δημοσιεύτηκε: 2:21 μμ Ιούνιος 18th, 2014  


paneladikes
ΘΕΜΑ: Καταχώριση – Ηλεκτρονική αποστολή βαθμολογίας ΓΕΛ.
Σε συνέχεια της αριθμ. Φ.252/54840/B6/8-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ39-ΚΗΣ) εγκυκλίου μας και σχετικά με την διακίνηση της βαθμολογίας από τα Βαθμολογικά Κέντρα και τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα διευκρινίζουμε τα παρακάτω:
1)      ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Για τον έλεγχο και την καταχώριση της βαθμολογίας ακολουθούνται τα βήματα που περιγράφονται αναλυτικά στην πρώτη σελίδα της ηλεκτρονικής εφαρμογής των Β.Κ. Είναι ευνόητο ότι η καταχώριση μπορεί να γίνεται παράλληλα με τη

βαθμολόγηση, δηλαδή δεν απαιτείται να ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση ενός μαθήματος για να καταχωριστεί. Για τεχνικά προβλήματα υπενθυμίζουμε τα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ 2103442017-8-9.

2)      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Μέχρι την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 όλα τα Β.Κ. πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη βαθμολόγηση και να έχουν κλειδώσει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα, τα 4 μαθήματα Γενικής Παιδείας (Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου, Φυσική, Βιολογία) και οποιαδήποτε άλλα μαθήματα έχει ολοκληρώσει κάθε Β.Κ.
Η τελική ολοκλήρωση-οριστικό κλείδωμα θα γίνει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 σταδιακά για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, εκτός των μαθημάτων των επαναληπτικών εξετάσεων, που θα κλειδώσουν οριστικά το Σάββατο 28 Ιουνίου.
       Η αποστολή των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) μαζί με τις «ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε. θα γίνει συνολικά για όλα τα μαθήματα από όλα τα Βαθμολογικά κέντρα ταυτόχρονα και μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία μας. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις με τους βαθμούς που θα αποσταλούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τη συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, τα ονομαστικά του στοιχεία και τον κωδικό του χωρίς να περιέχουν τους κωδικούς των βαθμολογητών. Με νεότερη εγκύκλιο θα καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία αποστολής των αποκομμάτων και των καταστάσεων προς τα Λύκεια, η οποία προγραμματίζεται περίπου για την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014,ώστε οι βαθμοί να ανακοινωθούν στα Λύκεια την 1η ή το αργότερο τη 2η Ιουλίου.
      Οι «ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» και τα αποκόμματα όσων εξετάστηκαν προφορικά ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα αποσταλούν στις οικείες Δ/νσεις ως εξής:
             α) Αν η Επιτροπή Εξέτασης λειτουργούσε σε Β.Κ., τα αποκόμματα μαζί με τις «ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» θα αποσταλούν μαζί τα αποκόμματα των άλλων υποψηφίων, τα γραπτά των οποίων βαθμολογήθηκαν στο Βαθμολογικό Κέντρο.
             β) Αν η Επιτροπή Εξέτασης λειτουργούσε σε Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, θα αποστείλει τα αποκόμματα μαζί με τις «ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» στον οικείο Δ/ντή Δ.Ε., ο οποίος και θα τα κρατήσει μέχρι να παραλάβει τους βαθμούς των γραπτών από το οικείο Β.Κ., ώστε για τους εξεταζόμενους κάθε σχολείου οι βαθμοί να ανακοινωθούν παντού ταυτόχρονα.
       Διευκρινίζεται ότι οι Διευθύνσεις ΔΕ μόλις συγκεντρώσουν τις «ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» και τα αποκόμματα όλων των μαθημάτων από τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα και τα Βαθμολογικά Κέντρα, θα τα αποστέλλουν αμέσως σε όλα τα Λύκεια, κατόπιν νεότερης εγκυκλίου μας.
       Ο Διευθυντής κάθε Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛΒ), σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 1 του ΠΔ 21/2011 (ΦΕΚ 72 Α΄) με μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, αμέσως μετά την παραλαβή των καταστάσεων και των αποκομμάτων πρέπει να προβούν στον απαραίτητο έλεγχο μεταξύ των καταστάσεων και των αποκομμάτων. Συγκεκριμένα, θα κατεβάσουν τα ηλεκτρονικά αρχεία από την ιστοσελίδα https://exams.it.minedu.gov.gr., θα τροφοδοτήσουν τη βάση του σχολείου ΝΕΣΤΩΡ. Κατόπιν εκτυπώνουν τους βαθμούς των υποψηφίων μέσω της εφαρμογής ΝΕΣΤΩΡ, με τους οποίους γίνεται η αντιπαραβολή-έλεγχος με τα αποκόμματα, των δύο ή τριών βαθμολογητών και του τελικού βαθμού. Σε περίπτωση τυχόν διαφοράς πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με το οικείο βαθμολογικό κέντρο και τη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ (τηλ. 210-3442709, 2103443056) για τη σχετική διόρθωση. Μετά από αυτά γίνεται η ανάρτηση των βαθμών στις σχολικές μονάδες (είτε της «ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» είτε της εκτύπωσης που εξάγεται από το πρόγραμμα ΝΕΣΤΩΡ).
       Οι Διευθυντές ΔΕ παρακαλούνται να ενημερώσουν όλους τους Διευθυντές των Λυκείων αρμοδιότητάς τους ότι θα πρέπει αμέσως μόλις τελειώσει ο ανωτέρω έλεγχος της γραπτής βαθμολογίας (την ίδια ημέρα) σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΠΔ 60/2006 να συγκαλέσουν το σύλλογο διδασκόντων προκειμένου να εκδοθούν τα αποτελέσματα της απόλυσης.
      Όσον αφορά τη χορήγηση των Βεβαιώσεων Πρόσβασης στους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) αυτή θα γίνει με βάση το σχετικό πρόγραμμα ΝΕΣΤΩΡ ΓΕΛ ή ΝΕΣΤΩΡ ΕΠΑΛ και μετά την παραλαβή των σχετικών καταστάσεων από το ΥΠΑΙΘ, οι οποίες εκτιμάται ότι θα αποσταλούν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄).
                                                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                               
                                                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφ. κ Γενικού Γραμματέα

2. Δ/νση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων      3. Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Το Σχέδιο Νόμου για τις Πανελλήνιες και τα Πανεπιστήμια

dictyo.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Κατανομή 20 θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Την κατανομή είκοσι θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ...