Home / HEADER-NEWS / Κατανομή τμημάτων, ωράριο εκπαιδευτικών, μαθήματα και αναθέσεις στην Α/θμια (Δημοτικά)

Κατανομή τμημάτων, ωράριο εκπαιδευτικών, μαθήματα και αναθέσεις στην Α/θμια (Δημοτικά)

Δημοσιεύτηκε: 6:09 μμ Ιούνιος 16th, 2014  


679clock

Τι προβλέπεται για το ωράριο των εκπαιδευτικών στα δημοτικά – Πώς γίνεται η κατανομή των τμημάτων

Σύμφωνα με έγγραφό που απέστειλε το υπουργείο Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και υποδιευθυντών, θα πρέπει να εφαρμόζουν και να τηρούν το προβλεπόμενο, από το άρθρο 9 του Νόμου 2517,(ΦΕΚ 160/1997, τ.Α’), διδακτικό τους ωράριο.
Το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ∆ηµοτικά σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 2517/97 διαμορφώνεται ως εξής:
  • Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ολιγοθέσια (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) δηµοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθµό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες είκοσι πέντε (25).
  • Εκπαιδευτικοί τετραθέσιων (4/θ) και πάνω δηµοτικών σχολείων, αν έχουν µέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας, ώρες είκοσι τέσσερις (24), αν έχουν από 10 µέχρι και 15 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι τρεις (23), αν έχουν από 15 µέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι δύο (22), και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι µία (21).

Ωράριο διευθυντών

  • ∆ιευθυντές 4/θέσιων και 5/θέσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες είκοσι (20).
  • ∆ιευθυντές 6/θέσιων µέχρι και 9/θέσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες δώδεκα (12).
  • ∆ιευθυντές 10/θέσιων και 11/θέσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες δέκα (10).
  • ∆ιευθυντές 12/θέσιων και πάνω δηµοτικών σχολείων, ώρες οχτώ (8).
Στο έγγραφο τονίζεται ότι ο εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των 6 ωρών.
Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων μπορούν να αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά από άλλον εκπαιδευτικό και υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες για την σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, στην οποία θα αναφέρονται επακριβώς οι λόγοι που ανατίθεται κάποιο πρόγραμμα στον Δ/ντή. Η απόφαση αυτή θα εγκρίνεται υποχρεωτικά από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.
Επιπλέον, μπορούν να αναλαμβάνουν την Πρωινή Ζώνη του ολοήμερου προγράμματος, μόνον εφόσον δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά από άλλον εκπαιδευτικό και δε δημιουργείται πρόβλημα στη διεύθυνση του Σχολείου.
Επισημαίνεται ότι οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων φροντίζουν ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου 6ώρου (08:00-14:00/10:15-16:15).
Σε περιπτώσεις που πλεονάζουν διδακτικές ώρες εκπαιδευτικών ΠΕ70, αυτές διατίθενται κατά κύριο λόγο για την κάλυψη αναγκών του ολοήμερου προγράμματος και στη συνέχεια για την κάλυψη αναγκών συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου, μετά από σχετική εισήγηση και απόφαση των αρμόδιων οργάνων.
Η συμπλήρωση του ωραρίου σε προγράμματα ολοήμερου σχολείου δύναται να γίνει και από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου αναλαμβάνοντας την ενισχυτική διδασκαλία. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε.
Κατανομή τμημάτων
Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την οργάνωση των μεθοδολογικών-παιδαγωγικών ενεργειών τους, η κατανομή των τμημάτων των τάξεων για το επόμενο διδακτικό έτος γίνεται κατά κύριο λόγο, όπου είναι δυνατόν και εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές ή ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου μετά από εισήγηση του Δ/ντή του σχολείου και απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.
Η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό προβλέπεται στις Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β΄) και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006,(ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β΄) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών-Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.12/622/129803/Γ1/16-9-2013 (ΦΕΚ 2451,τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία και των νηπίων στα νηπιαγωγεία με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υπερβαίνει κατά 10% την αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό, όπως αυτή ορίζεται στις με αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507, τ.Β΄/13-10-2006) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
Επισημαίνεται ότι είναι παιδαγωγικά ορθό ο χρόνος ανάληψης τάξης ή τμήματος από εκπαιδευτικό να μην υπερβαίνει τη συνεχόμενη διετία. Η ανάληψη του ιδίου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, ειδικά αιτιολογημένη και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη και με σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάληψη τάξης από τον ίδιο εκπαιδευτικό πέραν της τριετίας συνεχόμενης ή μη.
Συνιστάται, επίσης, στους εκπαιδευτικούς για παιδαγωγικούς και λόγους δεοντολογίας να μην αναλαμβάνουν τμήματα στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, να αποφασίζει διαφορετικά, λαμβάνοντας υπόψη περιπτώσεις ιδιαίτερα ευαίσθητες να αποφασίζει με γνώμονα πάντα τις ανάγκες των μαθητών, όχι όμως πέραν της διετίας, συνεχόμενης ή μη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση του οικείου Σχολικού Συμβούλου.
Καλόγηρος Βασίλειος
……………………………..
Μαθήματα και αναθέσεις στα δημοτικά σχολεία

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων καλύπτουν το μάθημα της ειδικότητάς τους. Οι ώρες ενός γνωστικού αντικειμένου διδάσκονται από τον ίδιο εκπαιδευτικό και δεν διχοτομούνται. Εξαίρεση αποτελεί η Αισθητική Αγωγή (Μουσική και τα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής).

Στις Α΄ και Β΄ τάξεις, τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως από έναν εκπαιδευτικό εκτός από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στην περίπτωση που διδάσκεται από εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας και της Μουσικής όταν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης ωρών. Η παράμετρος αυτή λαμβάνεται υπόψη στην κατανομή των Α΄ και Β΄ τάξεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί που τις αναλαμβάνουν να εξαντλούν το ωράριό τους σε αυτές και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν αντικειμενικές δυσχέρειες στη διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων, λόγω της σύνθεσης προσωπικού (έτη υπηρεσίας κ.λ.π.), είναι δυνατή η ανάθεση διδασκαλίας σε άλλον εκπαιδευτικό του μαθήματος της

Αισθητικής Αγωγής, το οποίο στην περίπτωση αυτή χωρίζεται σε Μουσική Αγωγή και στα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής. Απαραίτητη κρίνεται και η σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου.

H διδασκαλία της Μουσικής, σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας, είναι δυνατόν να γίνει και από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 70. Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας Μουσικής καλύπτουν πρωτίστως το μάθημα Μουσικής στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄.
Η Φυσική Αγωγή διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. Λόγω της εξειδίκευσης του διδακτικού αντικείμενου να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. ολιγοθέσια σχολεία) και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11, τότε και μόνο τότε είναι δυνατή η διδασκαλία του μαθήματος από εκπαιδευτικούς Π Ε 70.
Μόνο για τα 1330 σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στις τάξεις Α΄ και Β΄ τα μαθήματα της Μουσικής, της Θεατρικής Αγωγής, των Εικαστικών, των Αγγλικών και των Τ.Π.Ε. που είναι υποχρεωτικά, διδάσκονται από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (με τις προϋποθέσεις που θέτει η με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804/2010, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο β1 της με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011,(ΦΕΚ 1327/2011,τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139,τ.Β΄) και της με αριθμ.
Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804,τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ».
Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 (ΦΕΚ 1139/2010, τ.Β΄) Υπουργική
Απόφαση με θέμα: «Διδασκαλία- πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)- επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος», δίνονται οδηγίες για τα νέα διδακτικά αντικείμενα που εισήχθησαν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) καθώς και επανεξέταση και επικαιροποίηση των Αναλυτικών προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος.
Είναι παιδαγωγικά ορθό τα μαθήματα Φυσικής, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος και Αγγλικών να διδάσκονται σε συνεχόμενο δίωρο, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 Την ίδια μέρα της εβδομάδας μπορούν να διδάσκονται μαθήματα σε δύο το πολύ συνεχόμενα δίωρα με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο (λ.χ. ένα δίωρο Γλώσσα και ένα δίωρο Φυσικά).
Σε περίπτωση που επιλεγεί ένα συνεχόμενο δίωρο στα Μαθηματικά θα πρέπει αυτό να εντάσσεται στις πρώτες ώρες του Ωρολογίου Προγράμματος.
Σε ένα συνεχόμενο δίωρο θα πρέπει να διδάσκεται μόνο μία διδακτική ενότητα του μαθήματος.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η επιλογή συνεχόμενων δίωρων στα προαναφερθέντα μαθήματα να λειτουργεί σε βάρος της διδακτέας ύλης.
Το συνεχόμενο δίωρο των Αγγλικών μπορεί να γίνεται μόνο στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄, με την προϋπόθεση ότι το μάθημα θα διδάσκεται με βιωματικές και διαθεματικές δραστηριότητες και με έμφαση στη μέθοδο Project.
Σε ότι αφορά τη δεύτερη ξένη γλώσσα, το συνεχόμενο δίωρο δεν είναι παιδαγωγικά ορθό, διότι αφενός οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να εμπεδώσουν τη διδασκόμενη ύλη, αφετέρου αυτό αποβαίνει κουραστικό για αυτούς. Εξάλλου στην περίπτωση που το δίωρο της δεύτερης ξένης γλώσσας δεν πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους, παρεμποδίζεται η ομαλή συνέχεια της εκμάθησης της γλώσσας αυτής. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η σχολική μονάδα είναι απομονωμένη ή βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή και η μετάβαση των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο δεν είναι πάντα εφικτή, προκειμένου να μη διαταράσσεται η ομαλή συνέχεια της διδασκαλίας του, το δίωρο θα μπορούσε να είναι συνεχόμενο.
Το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής διδάσκεται στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. καθώς και στο ολοήμερο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 32 και του κλάδου ΠΕ 18.41. Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες στελέχωσης των δημοτικών σχολείων από εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων, η Θεατρική Αγωγή, σύμφωνα με την με αριθμ. 07/10-2-2014 Πράξη του Δ.Σ του ΙΕΠ, θα μπορούσε να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70, μετά από σχετική εισήγηση του οικείου Σχολικού Συμβούλου και Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης, εφόσον δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριό τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις εξής περιπτώσεις:
1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.
2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου τμήματος Θεατρικών Σπουδών ή εναλλακτικά δραματικής σχολής, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού.
3. Να έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια με αντικείμενο τη Θεατρική Αγωγή ή τη δραματική τέχνη, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας από φορείς αναγνωρισμένους από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ή το Υπουργείο Πολιτισμού.
news.gr

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...