Home / HEADER-NEWS / Τι θα ισχύει για τα πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ

Τι θα ισχύει για τα πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε: 12:00 πμ Μάιος 20th, 2014  


pc

Ρεπορτάζ: Paideia-ergasia

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής − Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής.

1. Ο Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ υποχρεούται να παρέχει στους ενδιαφερομένους εντύπως και ηλεκτρονικώς όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πιστοποίησής τους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους.

2. Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετέχουν σε εξετάσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ συμπληρώνουν έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση που απευθύνεται στον Φορέα, η οποία περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής: α. Προσωπικά στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής ή εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου. β. Τις ελάχιστες ενότητες πιστοποίησης, στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν.

3. Μαζί με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου ο υποψήφιος υποβάλλει στον Φορέα Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό με τρόπο ώστε να δημιουργήσει παραπλάνηση και λανθασμένα συμπεράσματα στους τρίτους και ότι σε περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού θα το επιστρέψει, άμεσα, στον Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

4. Οι διαδικασίες του Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ εξασφαλί− ζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν επηρεάζουν την αξιολόγηση.

5. Ο Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, ελέγχει τις αιτήσεις όλων των υποψηφίων.

Έκδοση Πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικήςή χειρισμού Η/Υ.

1. Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη Πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ εκδίδεται από το Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον οριζόμενο από τον Φορέα Υπεύθυνο Πι− στοποίησης, ο οποίος δεν συμμετέχει στην αξιολόγηση ή στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση ή στην κατάρτιση του εξεταζομένου.

2. Υπόδειγμα του Πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ κατατίθεται στον Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τον Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κάθε Πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ φέρει μοναδικό κωδικό, ημερομηνία έκδοσης, τον κωδικό πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και τον λογότυπο του Φορέα και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στο Πιστοποιητικό αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του φυσικού προσώπου, στο οποίο χορηγείται, καθώς και τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία πιστοποιήθηκε και το είδος, ο τύπος και η έκδοση του λογισμικού, στο οποίο εξετάστηκε.

3. Ο Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ χορηγεί σε όλα τα πιστο− ποιηθέντα φυσικά πρόσωπα το Πιστοποιητικό, το οποίο φέρει τα χαρακτηριστικά της ανωτέρω παραγράφου, υπογεγραμμένο από το αρμόδιο όργανο του Φορέα, το οποίο δηλώνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το πρωτότυπο Πιστοποιητικό εκδίδεται σε έντυπη μορφή σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στο αρχείο του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής και το άλλο παραδίδεται στο πιστοποιηθέν φυσικό πρόσωπο, ενώ αντίγραφο του αποστέλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε ψηφιακή μορφή.

4. Η απόφαση χορήγησης του Πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε φυσικό πρόσωπο καταχωρείται σε ψηφιακό αρχείο του Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό του τόπο και αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

5. Όλοι οι κάτοχοι Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τους Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, καταχωρούνται με επιμέλεια των Φορέων και σε συνεργασία με την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε περίπτωση μη καταχώρισης τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά δεν ισχύουν.

6. Για κάθε εκδιδόμενο Πιστοποιητικό, καταβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από το Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ανταποδοτικό τέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4115/2013. 7.

Η διάρκεια ισχύος των Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσής ή ανανέωσής τους. 

Αναλυτικά το

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΣΕΠ – Νέος κατάλογος πιστοποιητικών για την απόδειξη γνώσης χρήσης Η/Υ

………………………………………………………………

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

news.gr

Δημοσιεύτηκε στην 

 η απόφαση για τη διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής − Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσεων πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που διενεργείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχουν νομικά πρόσωπα της ημεδαπής αυτοτελώς ή εφόσον εκπροσωπούν νομίμως στην Ελλάδα φορέα της αλλοδαπής ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία έχουν ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα.

 Ως Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ δύναται να πιστοποιείται νομικό πρόσωπο του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, το οποίο έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων και την πιστοποίηση φυσικών προσώπων στη γνώση πληροφορικής ή στον χειρισμό Η/Υ, τη διεξαγωγή εξετάσεων για χορήγηση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ή την άσκηση δραστηριοτήτων ευρύτερης φύσης, στις οποίες περιλαμβάνεται και η πιστοποίηση φυσικών προσώπων στη γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Στο καταστατικό των νομικών αυτών προσώπων, απαγορεύεται να περιλαμβάνεται ως σκοπός η παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επιμόρφωσης σε ζητήματα γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, που σχετίζεται με τα χορηγούμενα Πιστοποιητικά.

Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ δύναται να είναι, επίσης, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα ενώ δεν δύναται να πιστοποιηθεί ως Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, κοινοπραξία, ένωση προσώπων και σωματείο.

 Ο υποψήφιος Φορέας υποβάλλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αίτηση, η οποία συνοδεύεται από φάκελο με μια σειρά δικαιολογητικών  στην ελληνική γλώσσα.

Διαδικασία χορήγησης Πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

Ο Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ υποχρεούται να παρέχει στους ενδιαφερομένους εντύπως και ηλεκτρονικώς όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πιστοποίησής τους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετέχουν σε εξετάσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ συμπληρώνουν έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση που απευθύνεται στον Φορέα, η οποία περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

α. Προσωπικά στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής ή εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου.

β. Τις ελάχιστες ενότητες πιστοποίησης, στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν.

Μαζί με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου ο υποψήφιος υποβάλλει στον Φορέα Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό με τρόπο ώστε να δημιουργήσει παραπλάνηση και λανθασμένα συμπεράσματα στους τρίτους και ότι σε περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού θα το επιστρέψει, άμεσα, στον Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Οι διαδικασίες του Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν επηρεάζουν την αξιολόγηση.

Ο Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, ελέγχει τις αιτήσεις όλων των υποψηφίων

Έκδοση πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ

Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη Πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ εκδίδεται από το Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον οριζόμενο από τον Φορέα Υπεύθυνο Πιστοποίησης, ο οποίος δεν συμμετέχει στην αξιολόγηση ή στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση ή στην κατάρτιση του εξεταζομένου.

 Υπόδειγμα του Πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ κατατίθεται στον Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τον Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κάθε Πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ φέρει μοναδικό κωδικό, ημερομηνία έκδοσης, τον κωδικό πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και τον λογότυπο του Φορέα και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στο Πιστοποιητικό αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του φυσικού προσώπου, στο οποίο χορηγείται, καθώς και τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία πιστοποιήθηκε και το είδος, ο τύπος και η έκδοση του λογισμικού, στο οποίο εξετάστηκε.

Ο Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ χορηγεί σε όλα τα πιστοποιηθέντα φυσικά πρόσωπα το Πιστοποιητικό, το οποίο φέρει τα χαρακτηριστικά της ανωτέρω παραγράφου, υπογεγραμμένο από το αρμόδιο όργανο του Φορέα, το οποίο δηλώνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το πρωτότυπο Πιστοποιητικό εκδίδεται σε έντυπη μορφή σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στο αρχείο του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής και το άλλο παραδίδεται στο πιστοποιηθέν φυσικό πρόσωπο, ενώ αντίγραφο του αποστέλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε ψηφιακή μορφή.

Η απόφαση χορήγησης του Πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε φυσικό πρόσωπο καταχωρείται σε ψηφιακό αρχείο του Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό του τόπο και αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Όλοι οι κάτοχοι Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τους Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, καταχωρούνται με επιμέλεια των Φορέων και σε συνεργασία με την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Μητρώο Πιστοποιηθέντων Προσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε περίπτωση μη καταχώρισης τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά δεν ισχύουν.

Για κάθε εκδιδόμενο Πιστοποιητικό, καταβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από το Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ανταποδοτικό τέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4115/2013.

Η διάρκεια ισχύος των Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσής ή ανανέωσής τους.

Χρήση των Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

Ο Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ασκεί έλεγχο στα πιστοποιηθέντα φυσικά πρόσωπα αναφορικά με τη χρήση των Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητάς του.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι γίνεται χρήση των Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ από πιστοποιηθέν φυσικό πρόσωπο κατά τρόπο που να δημιουργείται παραπλάνηση και λανθασμένα συμπεράσματα σε τρίτους, ο Φορέας ανακαλεί το Πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση αμέσως στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στο Α.Σ.Ε.Π.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραπλανητικής αναφοράς στα συστήματα πιστοποίησης ή εσφαλμένης χρήσης του τύπου των χορηγούμενων Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ από τον Φορέα σε διαφημίσεις, καταλόγους και οποιαδήποτε άλλη προβολή του, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., επιλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 της παρούσας απόφασης.

Καλόγηρος Βασίλειος

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΣΕΠ – Νέος κατάλογος πιστοποιητικών για την απόδειξη γνώσης χρήσης Η/Υ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...