Τελευταία Νέα

Παρασκευή, 30/07/2021, 09:44


Home / HEADER-NEWS / ΔΟΕ: Κείμενο ενιαίας απάντησης στην ΑΕΕ. Κριτική Προσέγγιση – Βασικά Ερωτήματα/προβληματισμοί

ΔΟΕ: Κείμενο ενιαίας απάντησης στην ΑΕΕ. Κριτική Προσέγγιση – Βασικά Ερωτήματα/προβληματισμοί

Δημοσιεύτηκε: 9:58 μμ Μάιος 22nd, 2014  


doe_17

ΘΕΜΑ: « Κείμενο ενιαίας απάντησης στην Α.Ε.Ε.»

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα δίνει μια ιστορική μάχη για τη διαφύλαξη της παιδαγωγικής ελευθερίας και της δημοκρατίας στο ελληνικό σχολείο.

Στα πλαίσια της οργανωμένης αυτής στάσης εντάχθηκε και η αντίσταση ενάντια στις προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να επιβάλλει την τιμωρητική αξιολόγηση των νόμων 3848 και 4024 καθώς και του ΠΔ 152.

Ως πρώτο βήμα εφαρμογής επέλεξε τη γενίκευση της ΑΕΕ που είναι σαφέστατα συνδεδεμένη με την αξιολόγηση – χειραγώγηση.

Η υπογραφή του κειμένου της Ομοσπονδίας ενάντια στην Αξιολόγηση – Χειραγώγηση από το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (58.650 υπογραφές πανελλαδικά, ποσοστό 93,5%), η ακύρωση των σεμιναρίων των Σχολικών Συμβούλων για την Α.Ε.Ε. σε όλη την Ελλάδα, η δυναμική αντίδραση ακύρωσης των σεμιναρίων για την αξιολόγηση στο Υπουργείο Παιδείας μετά από μαζικές και μαχητικές κινητοποιήσεις, οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων στις οποίες οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να μη συμμετέχουν με τη θέλησή τους στη συγκρότηση των ομάδων εργασίας για την Α.Ε.Ε., είναι διαδικασίες μέσα από τις οποίες καταγράφηκε η συντριπτική αντίθεση του κλάδου στην επιχειρούμενη αξιολόγηση-χειραγώγηση και αυτό είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.

Αυτή η αντίδραση ήταν που ώθησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στην επιχείρηση  βίαιης επιβολής της Α.Ε.Ε. με το μνημείο αντιδημοκρατικής οπισθοδρόμησης, την εγκύκλιο της 24ης Μαρτίου 2014.

Η απάντηση του εκπαιδευτικού κινήματος ήταν η ανάδειξη του παράνομου χαρακτήρα της εγκυκλίου ανάθεσης με την άσκηση του δικαιώματος της αναφοράς για το ότι η εντολή που έλαβαν ήταν παράνομη ενώ κηρύχθηκε διαρκής στάση εργασίας για όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για όλο το χρονικό διάστημα ως το τέλος της σχολικής χρονιάς, όταν καλούνται σε συνεδρίαση των ομάδων εργασίας.

Ταυτόχρονα το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έδωσε εντολή στη Νομική της Σύμβουλο για κατάθεση αίτησης ακύρωσης της εγκυκλίου του Υπουργείου.   

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., όπως αποφάσισε,  κοινοποιεί στους συναδέλφους κείμενο – απάντηση σχετικά με τη διαδικασία της Α.Ε.Ε. ώστε με συντεταγμένο τρόπο ο κλάδος να σταθεί απέναντι στις πιέσεις του Υπουργείου Παιδείας, ακυρώνοντας, μέσα από την ενιαία μορφή της απάντησης – έκθεσης, την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να επιβάλει με μονομερείς, αυταρχικές ενέργειες την αξιολόγηση – χειραγώγηση.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για τη σύνταξη του κειμένου χρησιμοποιήθηκαν ως βάση κείμενα Συλλόγων που κοινοποιήθηκαν στην Ομοσπονδία καθώς και ανάλογο κείμενο οδηγιών του Ι.Π.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε.

Σας αποστέλλουμε, επίσης, κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης των θέσεων του Κλάδου για την Α.Ε.Ε. – αξιολόγηση, από το Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. – Δ.Ο.Ε.,  το οποίο καταδεικνύει την επιστημονική ορθότητα των θέσεων της Ομοσπονδίας,  τον αντιεπιστημονικό – αντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα του εγχειρήματος του Υπουργείου Παιδείας και στηρίζει θεωρητικά το κείμενο – πρόταση.

Για το ΔΣ της ΔΟΕ

………………………………………………………………………………..

ΙΠΕΜ: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Κριτική Προσέγγιση – Βασικά Ερωτήματα/προβληματισμοί

Η επονομαζόμενη «κοινωνία της γνώσης» απαιτεί συνεχείς αλλαγές, προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και των αναλυτικών προγραμμάτων και επιβάλλει την αδιάκοπη ενημέρωση του/της εκπαιδευτικού τόσο για το γνωστικό του/της αντικείμενο όσο και για την παιδαγωγική του/της θωράκιση.

Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί βασική στόχευση της εφαρμοζόμενης εκπαιδευτικής πολιτικής επειδή µε αυτόν τον τρόπο καθίσταται εφικτή η ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας αλλά και της κοινωνικής συνοχής.

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια σύνθετη λειτουργία που αποτελείται από το σχεδιασμόπρογραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, τον έλεγχοαξιολόγηση, την ανασκόπηση και τροποποίηση (Κουτούζης, 1999: 43) και δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες που θα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την καταλληλότητα, ποιότητα και  αποτελεσματικότητα των διδακτικών μεθόδων, του διδακτικού υλικού, των διοικητικών υπηρεσιών υποστήριξης και διανομής του εκπαιδευτικού υλικού κ.ά. (Ανδρεαδάκης, 2005).

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), ως το θεσμοθετημένο συνδικαλιστικό όργανο έκφρασης της εκπαιδευτικής κοινότητας, ουδέποτε αντιτάχθηκε στο θεσμό της αξιολόγησης και στη δημιουργία ενός αξιοκρατικού και αντικειμενικού αξιολογικού συστήματος, όπως επιχειρήθηκε και επιχειρείται να παρουσιάζεται από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και από τους κρατικούς φορείς.

Απεναντίας, παρουσίασε τις θέσεις της για  τη δημιουργία αντικειμενικού αξιολογικού συστήματος. Υποστηρίζει ότι από το θεσμό της αξιολόγησης προκύπτει όφελος, κέρδος και ανάδειξη των προσπαθειών για τους αξιολογούμενους, καθώς και αναβάθμιση της ίδιας της εκπαίδευσης.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Την Παρασκευή 30/7 ανοίγουν τα ραντεβού εμβολιασμού για τους μαθητές 12-15 ετών

Ο/η Έλληνας/ίδα εκπαιδευτικός στάθηκε και στέκεται αρωγός γιατί αφενός είναι εξοικειωμένος/η με την καθημερινή αξιολόγηση του έργου του από τους μαθητές, τους γονείς και γενικότερα από την τοπική κοινωνία, αφετέρου η συνεχής μορφωτική του εξέλιξη τον/την καθιστά ικανό/η να υλοποιήσει οποιοδήποτε καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μέθοδο διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν την μεγαλύτερη συμμετοχή σε επιμορφώσεις, σεμινάρια, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους από τους άλλους κλάδους του δημοσίου.

Η μόνη «ένσταση» των συνδικαλιστικών οργανώσεων εστιάζει στη διεκδίκηση ενός αντικειμενικού θεσμού αξιολόγησης ως προς τους σκοπούς τους οποίους εξυπηρετεί και τα μέσα με τα οποία επιδιώκεται  η επίτευξή τους.

Η Δ.Ο.Ε. έχει χρέος να προστατεύσει το μαθητή, τους γονείς και τον εκπαιδευτικό από την αλόγιστη πίεση, που το κάθε προτεινόμενο από το 1982 μέχρι και σήμερα αξιολογικό σύστημα, τους μεταβίβαζε.

Αν και, πρώτα, θα έπρεπε να ελέγχεται η συνάφεια της εκάστοτε υιοθετημένης εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα και τις δυνατότητες των ελληνικών Σχολικών Μονάδων και ακολούθως ο προγραμματισμός, η οργάνωση, τα αναλυτικά προγράμματα, η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, τα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία είναι αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης και όχι του δασκάλου, του μαθητή και του γονέα αλλά από αυτά εξαρτάται η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και του μαθητή, όλα τα προτεινόμενα αξιολογικά συστήματα ξεκινούσαν και σταματούσαν στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Υπεύθυνοι, λοιπόν, της όποιας αποτυχίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ορίζονταν έμμεσα αλλά αποκλειστικά οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και κατ’ επέκταση και οι γονείς.

Με κύριο άξονα τη δημιουργία ενός αξιοκρατικού και αντικειμενικού αξιολογικού συστήματος, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας έθεσε βασικά ερωτήματα και βασικές προϋποθέσεις που σχετίζονται με τους αξιολογικούς δείκτες, ώστε το αξιολογικό σύστημα να διακρίνεται από αντικειμενικότητα, να μη καταστρατηγεί τις παιδαγωγικές αρχές και να οδηγεί πραγματικά στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας. 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Με 158 “ΝΑΙ” ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Με 158 «ΝΑΙ» και 133 «ΟΧΙ», ψηφίστηκε σήμερα το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου ...