Home / HEADER-NEWS / Εγγραφή στα σχολεία της Π.Ε. – Ιατρικά δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητών στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Στις 13/6 η λήξη των μαθημάτων

Εγγραφή στα σχολεία της Π.Ε. – Ιατρικά δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητών στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Στις 13/6 η λήξη των μαθημάτων

Δημοσιεύτηκε: 5:42 μμ Μάιος 21st, 2014  


 

mathitessxoleio

Για το σχολικό έτος 2013-2014 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Παρασκευή 13-6-2014, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ τάξης για την εγγραφή τους στα γυμνάσια.

Oι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών  θα πραγματοποιηθούν από  1 έως 21 Ιουνίου .

Α΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του / της Προϊσταμένου / νης του νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

ε. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Β΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014)και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.7 /229 / 53868 /Γ1/10-5-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., « …Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)».
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/ 350 /67503 /Γ1/16-6-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων,
όπως ορίζεται από τη με αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 /18-8-2006 (ΦΕΚ 1309Β/13-9-2006) Υ.Α. του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

……………………….

paideia-ergasia.gr

Με την εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για την εγγραφή των μαθητών στο δημοτικό και το νηπιαγωγείο καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την άλλη καταργούνται όλα τα πιστοποιητικά υγείας ως δικαιολογητικά εγγραφής για το Νηπιαγωγείο (πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης) και την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου(πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης)

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 Κ.Υ.Α, η οποία εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σας ενημερώνουμε ότι:

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2, 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014), όπως αντικαταστάθηκαν (περ. 3 και 4) με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή των μαθητών στο νηπιαγωγείο και στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι και τα εξής:

Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή καθορίζεται με την ανωτέρω ΚΥΑ που έχει ως τίτλο: «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)» Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Σπουδών Π.Ε. και Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκειμένου να συμπληρωθεί και να κατατεθεί έγκαιρα, ως δικαιολογητικό εγγραφής το Α.Δ.Υ.Μ. αλλά και ως αναγκαίο πιστοποιητικό για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και σε αθλητικές εκδηλώσεις του σχολείου, παρέχουν με την παρούσα εγκύκλιο οδηγίες, πληροφορίες και διευκρινίσεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ, ως ακολούθως: Α’ ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΔΥΜ

α) Καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταργούνται όλα τα πιστοποιητικά υγείας ως δικαιολογητικά εγγραφής για το Νηπιαγωγείο (πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης) και την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου(πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης) β) Το Α.Δ.Υ.Μ.: 1) έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προστασία και στην προάσπιση της υγείας και της ζωής των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και στη στήριξή τους με τη λήψη ανάλογων μέτρων 2) αποτελεί μέσο επικοινωνίας του ιατρού με τη σχολική μονάδα και περιέχει τα πορίσματα της ιατρικής εξέτασης του μαθητή/τριας που αφορούν στο σχολείο 3) είναι απαραίτητο ως δικαιολογητικό για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου 4) έχει χαρακτήρα ιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 «περί ισοτιμίας των ιατρικών πιστοποιητικών» του Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123 τ.Α΄/15.7.1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 5) είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες 6) πληροφορεί το διδακτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας φοίτησης των μαθητών/τριών για θέματα που συνδέονται με την κατάσταση υγείας και τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία γ) Το Α.Δ.Υ.Μ. τηρείται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της Π.Ε. δ) Επισημαίνεται ότι, του περιεχομένου του Α.Δ.Υ.Μ. λαμβάνουν γνώση διδάσκοντες εκπαιδευτικοί καθώς και οι ιατροί ή άλλοι, αρμόδιοι κατά περίπτωση, επαγγελματίες υγείας, προκειμένου για τη λήψη μέτρων προστασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των μαθητών/τριών καθώς και για τη στήριξη αυτών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Οι ιατροί και αρμόδιοι επαγγελματίες υγείας, που λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου του Α.Δ.Υ.Μ ορίζονται με σχετική εγκύκλιο που εξεδόθη από το Υπ. Υγείας, προς τους φορείς του. ε) Σύμφωνα και με τη με αρ. πρωτ. Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ, οι ιατροί και οι επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν στην πλησιέστερη Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων, κ.λ.π.) της σχολικής μονάδας φοίτησης του μαθητή/τριας, δύνανται, με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα/κηδεμόνα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου του Α.Δ.Υ.Μ. για τους μαθητές/τριες που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας (π.χ. νοσήματα καρδιολογικά, αλλεργίες, νευρολογικά, μεταβολισμού κ.λπ.), έτσι ώστε, να έχουν δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, σε συνεργασία και με το Διευθυντή της σχολικής μονάδας. στ) Το Α.Δ.Υ.Μ. αποτελεί ένα ενιαίο έντυπο που συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο ιατρό, συνοδεύει δε τον μαθητή/τρια καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στις εκάστοτε σχολικές μονάδες που φοιτά.

ζ) Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: ζ1. Γενικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο του μαθητή/τριας, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο/α για επικοινωνία με την οικογένεια, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχολείο, τάξη. ζ2. Πληροφορίες για ενημέρωση του σχολείου: Συμπληρώνεται από τον ιατρό που διενήργησε την προληπτική ιατρική εξέταση, σύμφωνα με Φύλλο Ιατρικής Εξέταση που διαθέτουν οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

……………………………

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

……………………………

Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος 2014-2015 – Λήξη σχολικού έτους 2013-2014

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...