Home / Αγγλικά / Μεταπτυχιακά & υποτροφίες / Δυο μεταπτυχιακά για εκπαιδευτικούς από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δυο μεταπτυχιακά για εκπαιδευτικούς από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δημοσιεύτηκε: 5:27 μμ Απρίλιος 14th, 2014  


panepistimio_aigaiou

Εισαγωγή χωρίς εξετάσεις και κόστος 2.500-3.000 ευρώ

Άλλο ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που αφορά αποφοίτους καθηγητών σχολών καθώς και παιδαγωγικών τμημάτων προσφέρεται αυτή την περίοδο από το τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Πρόκειται για το ΜΔΕ στα «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων».

Οι αιτήσεις για το νέο ακαδημαϊκό έτος ξεκινούν στις 28 Απριλίου και ολοκληρώνονται στις 12 Μαΐου. Τα συνολικά δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στα 2.500 ευρώ ενώ η διάρκειά του είναι 3 εξάμηνα με το τελευταίο εξ αυτών να διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής.

Η εισαγωγή στο εν λόγω μεταπτυχιακό δεν απαιτεί εξετάσεις. Αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων και σε συνδυασμό με τη συνέντευξη που έχει βαρύτητα 30% θα αποφασίσει για το ποιοι θα είναι οι 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών απαιτείται:

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή τμημάτων ΤΕΙ
  • Επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από τα αποδεικτικά ξένης γλώσσας ή ελλείψει αυτών από γραπτή εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου.
  • Επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω μεταπτυχιακό μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τη σχετική ανακοίνωση

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το μεταπτυχιακό «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» όσο και το μεταπτυχιακό στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» που παρουσιάζεται ακολούθως αναμένεται ότι θα παρέχουν παιδαγωγική επάρκεια αν και στην απόφαση που παρουσιάζεται ακολούθως αναφέρεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσής της μόνο για όσους έχουν αποφοιτήσει και για όσους ενεγράφησαν το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Σύμφωνα με την αρι

θμ. Φ.12/733/1615520/Γ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 2907 β΄/2013), τα μεταπτυχιακά του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα προγράμματα:
1. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2. Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας, 3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και 4. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό,
πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου, μόνον για όσους έχουν επιτυχώς αποφοιτήσει μέχρι σήμερα καθώς και για όσους ενεγράφησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 και θα αποφοιτήσουν επιτυχώς.

Μεταπτυχιακό «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Άλλο ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την 20η Ιουνίου του 2014 είναι αυτό της «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Για την εισαγωγή των υποψηφίων σε αυτό δεν απαιτούνται εξετάσεις. Επιτροπή εξετάζει τα προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά προκύπτουν από το φάκελο που καταθέτουν ενώ άλλο ένα κριτήριο είναι και αυτό της συνέντευξης. Το συνολικό κόστος του μεταπτυχιακού είναι 3.000 ευρώ.

1. Για την επιλογή των μ/φ που θα παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης συνεκτιμώνται:

Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί από τους/τις ίδιους/ες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Τέτοια προσόντα είναι, το επιστημονικό και ερευνητικό έργο, που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το γενικότερο συγγραφικό έργο, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η κατοχή περισσότερων από μιας ξένων γλωσσών κ.λπ. (βλ. παρακάτω).

Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

2. Τα ειδικά προσόντα που είναι δυνατόν να μοριοδοτηθούν είναι τα εξής:

Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία του/ης υποψηφίου/ας και η συνάφειά της με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (έως 5 μόρια). Η εξακρίβωση της συνάφειας της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εξασφαλίζεται από την Ε.Ε.Α. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία που κρίνεται ότι δεν είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. μπορεί, στη συνέχεια, να αξιολογηθεί και να μοριοδοτηθεί ως επιστημονική εργασία δημοσιευμένη.

Η παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (έως 10 μόρια).

Το ερευνητικό – επιστημονικό και συγγραφικό έργο του/της υποψηφίου/ας μπορεί να λάβει έως και 10 μόρια. Το ερευνητικό – επιστημονικό έργο του/της υποψηφίου/ας αξιολογείται και μοριοδοτείται, μόνο όταν αυτό είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και σε συνάρτηση με τη συνάφειά του με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. Η εξακρίβωση της συνάφειας εξασφαλίζεται από την Ε.Ε.Α.

Τα πρόσθετα, πέραν του πρώτου, πτυχία Α.Ε.Ι. από πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μπορούν να λάβουν έως 10 μόρια ως εξής: Πέντε (5) μόρια αντιστοιχούν σε ένα Μ.Δ.Ε. και από τρία (3 ) και δύο (2) μόρια για κάθε δεύτερο και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι. αντίστοιχα. Τα πτυχία πανεπιστημίων της αλλοδαπής  μοριοδοτούνται, μόνον όταν είναι αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ ως  ισότιμα με τα πτυχία που χορηγούνται από τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Η επάρκεια γνώσης μίας ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική και δεν μοριοδοτείται. Η επάρκεια γνώσης ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής λαμβάνει έως 10 α. μ. (2 μόρια ανά γλώσσα). Για τη μοριοδότηση είναι αναγκαία η πιστοποίηση επάρκειας γνώσης της ξένης γλώσσας (το ίδιο ισχύει και για την υποχρεωτική γλώσσα).

Η επάρκεια πιστοποιείται με επικυρωμένο αποδεικτικό Ξένης Γλώσσας, σύμφωνα το παράρτημα Τίτλων Γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. το οποίο επισυνάπτεται πάντα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Ξενόγλωσσο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Ξενόγλωσσων Φιλολογιών).

Ελλείψει των παραπάνω αποδεικτικών, η επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας θα πιστοποιείται με γραπτή εξέταση κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης.

Στη γραπτή εξέταση ελέγχεται η δυνατότητα κατανόησης επιστημονικών κειμένων συναφών με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ.

Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων (π.χ. επαγγελματική εμπειρία) μπορεί να λάβει έως 5 μόρια.

Ο βαθμός του πτυχίου που έχει καταθέσει ο/η υποψήφιος/α. Ο βαθμός λαμβάνεται υπόψη μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας.

Το σύνολο των μορίων που είναι δυνατό να συγκεντρώσει ένας/μια υποψήφιος /α από τη διαδικασία αξιολόγησης των ειδικών προσόντων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 μόρια.

3. Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων

Για την ολοκλήρωση της επιλογής των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται προφορική συνέντευξη από την Ε.Ε.Α. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης εκτιμάται η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου και άλλα πρόσθετα προσόντα, πέραν των ειδικών, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω, μεταξύ των οποίων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η επιστημονική κατάρτιση κυρίως στα γνωστικά πεδία του Π.Μ.Σ., η κριτική και δημιουργική του/ της ικανότητα, η λοιπή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τα κίνητρά του/της για την επιλογή του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ο ανώτατος αριθμός μορίων ο οποίος μπορεί να αποδοθεί σε ένα/μια υποψήφιο/α από την προφορική συνέντευξη, ανέρχεται στα 50.

Η προφορική συνέντευξη πραγματοποιείται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει στη διαπίστωση:

Της επαρκούς εξοικείωσης του/της υποψήφιου/ας, σε γνωστικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του/της υποψήφιου/ας και της συγκρότησης της προσωπικότητάς του.

Της κατοχής ειδικών δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών ή της ανάληψης άλλων δραστηριοτήτων από τη μεριά του/της υποψηφίου/ας, στοιχεία τα οποία είναι δυνατό να διαδραματίσουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο Π.Μ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση του προγράμματος

Καλόγηρος Βασίλειος

NEWS.GR


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Αποτελέσματα ελέγχου αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ελέγχου αιτήσεων για εισαγωγή στα Προγράμματα Σπουδών και ...