Home / HEADER-NEWS / Κοινωνικός Τουρισμός – Από 12/3 η έναρξη εφαρμογής της β΄ φάσης του προγράμματος

Κοινωνικός Τουρισμός – Από 12/3 η έναρξη εφαρμογής της β΄ φάσης του προγράμματος

Δημοσιεύτηκε: 1:33 μμ Μάρτιος 11th, 2014  


kointurismos
Για αύριο έχει προγραμματισθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού η έναρξη εφαρμογής της β΄ φάσης του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού «Τουρισμός για Ολους» με τη διάθεση 28.400 δελτίων μέχρι εξαντλήσεως από τα ΚΕΠ.

Από το σύνολο των δελτίων, 23.400 θα διατεθούν για την υλοποίηση του υποπρογράμματος εξαήμερων διακοπών και τα 5.000 για την υλοποίηση του υποπρογράμματος των διακοπών για την τρίτη ηλικία.

Η β΄ φάση με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου.

O κατάλογος των διαθέσιμων καταλυμάτων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ (www.gnto.gr).

https://www.newsbomb.gr/

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» αφού σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού η 12 Μαρτίου είχε οριστεί ως ημερομηνία έναρξης της δεύτερης φάσης του προγράμματος  η οποία έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 εκ. ευρώ και  θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα δελτία τουρισμού θα διατεθούν από τα ΚΕΠ αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενοι κάνουν κράτηση σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η Β φάση του προγράμματος περιλαμβάνει δυο δράσεις. Πρόκειται για το υποπρόγραμμα των εξαήμερων διακοπών (πέντε διανυκτερεύσεις) για το οποίο θα διατεθούν 23.400 ατομικά δελτία καθώς και το υποπρόγραμμα για τις διακοπές της τρίτης ηλικίας όπου θα διατεθούν 5.000 κουπόνια από τα ΚΕΠ.

Όσοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα των εξαήμερων διακοπών θα πρέπει να πληρούν μια σειρά εισοδηματικών κριτηρίων που ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση κυμαίνονται από 16.000 ευρώ έως και τις 35.000 ευρώ ενώ υπάρχουν και προσαυξήσεις ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Το news.gr παρουσιάζει τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται από το έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού. Πιο αναλυτικά οι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών έτους 2013-2014, για το υποπρόγραμμα των εξαήμερων διακοπών είναι οι εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατομικό (στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων) ή το οικογενειακό (για τις λοιπές των περιπτώσεων) φορολογητέο εισόδημα των δικαιούχων με βάση τα στοιχεία της οικείας Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο περί δικαιολογητικών της παρούσης, να μην υπερβαίνει τα αναγραφόμενα ποσά  του παρακάτω πίνακα :

1)Μεμονωμένοι  δικαιούχοι  με ατομικό εισόδημα:  ¤  16.000,00

2)Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα:  ¤  28.000,00

3)Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα:  ¤ 35.000,00

Στα ανωτέρω 2 και 3 το  εισόδημα προσαυξάνεται  κατά  1.500,00 ¤ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά από το σύνολο των μελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή μη του Προγράμματος.

Δεν υπολογίζονται ως πηγή εισοδημάτων τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Μεμονωμένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαμοι και τα άτομα που δεν έχουν προστατευόμενα μέλη.

Στην περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου που βρίσκεται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένος και  υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα τέκνα, το ατομικό εισόδημα υπολογίζεται αφαιρουμένου του μηνιαίου ποσού που έχει επιδικαστεί για καταβολή διατροφής.

Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα θεωρούνται οι έγγαμοι δικαιούχοι και οι δικαιούχοι που έχουν υπό την προστασία τους προστατευόμενα μέλη.

Αναλυτικά σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται: τα ζευγάρια δικαιούχων, τα ζευγάρια όπου ο ένας είναι δικαιούχος και το άλλο μέλος είναι ή δικαιούχος άλλου Προγράμματος  ή μη δικαιούχος ή είναι απλά προστατευόμενο μέλος του κύριου δικαιούχου.

Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι μορφές μονογονεϊκής οικογένειας και οι ανύπαντρες μητέρες. Πολύτεκνες οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες με τέσσερα τέκνα και άνω ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται οι σύζυγοι οι οποίοι τελούν υπό την οικονομική προστασία των κύριων δικαιούχων καθώς  και τα προστατευόμενα τέκνα.

Προστατευόμενα τέκνα  θεωρούνται όλα τα ανήλικα τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών  ή των 24 ετών εφόσον είναι άνεργοι ή των 26 ετών εφόσον συνεχίζουν να σπουδάζουν και τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω ανεξαρτήτως ηλικίας . Τα τέκνα τα οποία αποφοίτησαν μέσα στο 2013 συμπεριλαμβάνονται στα προστατευόμενα μέλη.

Δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν Δελτία του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών, θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Φωτοαντίγραφο, του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους 2013 που αφορά εισοδήματα του 2012. Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και οι πολύτεκνοι.
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ  από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του.
 • Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων  του Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κατάλυμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
 • Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του δικαιούχου μπορεί να υποβληθεί απόδειξη κράτησης μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία όμως θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι πρόκειται για κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμα καθώς και με απόδειξη καταβολής μέσω ebanking.
 • Κάθε αποδεικτικό έγγραφο ή βεβαίωση που τεκμηριώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος του Προγράμματος.

Πρόσθετα δικαιολογητικά:  

 • Οι μισθωτοί από έμμισθη εργασία χωρίς ασφάλεια Δημοσίου (δηλ.ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) θα προσκομίζουν βεβαίωση του εργοδότη, ότι δεν είναι δικαιούχοι της τέως Εργατικής Εστίας και δεν τους παρακρατούνται εισφορές για το σκοπό αυτό.
 • Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο Απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας. Η αναγκαιότητα συνοδείας προκειμένου να χορηγηθεί Δελτίο σε συνοδό θα προκύπτει μόνο από σχετική βεβαίωση της Υγειονομικής Επιτροπής Ή ΚΕΠΑ. Δεν απαιτείται περαιτέρω βεβαίωση για την αναγκαιότητα συνοδείας μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις αναπηρίας:
 • Ολική τύφλωση
 • Βαριά Νοητική Στέρηση
 • Βεβαιωμένη αναπηρία άνω του 80%
 • Οι άποροι και τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω που λαμβάνουν επίδομα Πρόνοιας ή αναπηρίας θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο του επιδόματος απορίας ή και του βιβλιαρίου ασφάλισης.
 • Για τα προστατευόμενα τέκνα λόγω σπουδών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών ή φωτοαντίγραφο φοιτητικής ή σπουδαστικής ταυτότητας. Η ηλικία των προστατευομένων μελών θα αποδεικνύεται από την αστυνομική τους ταυτότητα (για τους άνω των 14 ετών) ή από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για τα άνεργα τέκνα ως 24 ετών θα προσκομίζεται σχετικό αποδεικτικό από τον ΟΑΕΔ.
 • Οι πολύτεκνοι θα συνυποβάλλουν αντίγραφο της κάρτας πολυτέκνων ή σχετική πρόσφατη βεβαίωση της Ομοσπονδίας Πολυτέκνων.
 • Οι κατηγορίες των δικαιούχων που δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση λόγω χαμηλών εισοδημάτων θα συνυποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 • Οι αλλοδαποί θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής και εργασίας.
 • Τα άτομα που είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α. θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του Ι.Κ.Α.
 • Οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β ΔΝΣΗ (πρώην ΤΑΥΣΙΤ) θα προσκομίζουν βεβαίωση ότι δεν τους γίνονται κρατήσεις για την τέως Εργατική Εστία (νυν ΟΑΕΔ) .

Σημείωση: Οι δικαιούχοι που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα και τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να προσκομίζουν και τα πρωτότυπα για την απαραίτητη ταυτοποίηση.

Διάθεση των Δελτίων και Ηλεκτρονική Ενημέρωση των Δικαιούχων

Όλες οι πληροφορίες του Προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, οι τιμές των καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα διατίθενται ηλεκτρονικά από τα Κ.Ε.Π., από τις κατά τόπους Π.Υ.Τ. και γραφεία του ΕΟΤ, από το site του Ε.Ο.Τ. www.gnto.gov.gr ή www.visitgreece.gr.

Τα δελτία  Εξαήμερων διακοπών, θα διατίθενται από τα  Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) όλης της Επικράτειας, καθημερινά εκτός αργιών, καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρις εξαντλήσεως των 23.400 δελτίων.

Πρόγραμμα για την τρίτη ηλικία

Όσον αφορά το υποπρόγραμμα για τη γ ηλικία δικαιούχοι του Προγράμματος με τα προστατευόμενα μέλη τους, είναι όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους και άνω,  είναι  δε συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας, ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι άλλων Προγραμμάτων (ΟΑΕΔ, ΟΓΑ, Ταμείου Νομικών).

Αναλυτικά δικαιούχοι είναι:  

 • Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ.
 • Συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της τέως Εργατικής Εστίας (νυν ΟΑΕΔ), και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων της.
 • Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες,  ή επιχειρηματίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε., πρώην ΤΑΕ Τ.Σ.Α., με την προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης) καλύπτεται  από ένα από τα παραπάνω ταμεία, ακόμη και αν  η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτεται από το ΙΚΑ και οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας
 • Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
 • Οι συνταξιούχοι δημοσιογράφοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β ΔΝΣΗ (πρώην ΤΑΥΣΙΤ) στους οποίους δεν γίνονται κρατήσεις για την τέως Εργατική Εστία (νυν ΟΑΕΔ)
 • Συνταξιούχοι ΝΑΤ
 • Συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/1978 ως 31/12/2005). ¶τομα άνω των 60 ετών,  τα οποία λαμβάνουν επίδομα  αναπηρίας από την Πρόνοια έστω και αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη, αλλά πάντα δικαιούχων του Προγράμματος αυτού. Συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α από  αυτασφάλιση.

Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν Δελτία του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Γ΄ Ηλικίας, θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του.
 • Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων  του Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κατάλυμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα.  Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του δικαιούχου μπορεί να υποβληθεί απόδειξη κράτησης μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία όμως θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι πρόκειται για κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμα καθώς και με απόδειξη καταβολής μέσω e banking.
 • Κάθε αποδεικτικό ή  έγγραφο, που τεκμηριώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος του Προγράμματος αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος

Του Βασίλειου Καλόγηρου

news.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...