Home / HEADER-NEWS / Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της αντιστοιχίας τίτλων αλλοδαπής ως προς τους τίτλους ημεδαπής. Τι ισχύει για τα ΑΕΙ της Κύπρου

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της αντιστοιχίας τίτλων αλλοδαπής ως προς τους τίτλους ημεδαπής. Τι ισχύει για τα ΑΕΙ της Κύπρου

Δημοσιεύτηκε: 2:28 μμ Μάρτιος 9th, 2014  


ptyxio

Τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού, από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., της βαθμολογικής αντιστοιχίας τίτλων από ομοταγή Ιδρύματα της Αλλοδαπής προς τίτλους από ΑΕΙ ημεδαπής.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην από 7 Φεβρουαρίου 2014 (Πρακτικό 144) συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΔΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ανακοινώνεται ότι τροποποιήθηκε ο τρόπος υπολογισμού, από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., της βαθμολογικής αντιστοιχίας τίτλων από ομοταγή Ιδρύματα της Αλλοδαπής προς τίτλους από Α.Ε.Ι. ημεδαπής.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 144

της Συνεδρίας της 7ης Φεβρουαρίου 2014

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

ΘΕΜΑ 4ο

Βαθμολογική αντιστοιχία τίτλων από ομοταγή Ιδρύματα της Αλλοδαπής προς τίτλους από ΑΕΙ ημεδαπής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Σ. Κατρανίδης, ενημερώνει την ολομέλεια ότι μετά από διαπίστωση αναγκαιότητας επαναπροσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού, από τον Οργανισμό, της βαθμολογικής αντιστοιχίας τίτλων από ομοταγή Ιδρύματα της Αλλοδαπής προς τίτλους από ΑΕΙ ημεδαπής, ανατέθηκε στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναγνώρισης κ. Μαρία Αλαχούζου να συνεργαστεί με τους Ειδικούς Εισηγητές και αφού εξετάσουν ενδελεχώς το θέμα, να καταθέσουν σχετική εισήγηση.

Κατά της σημερινή συνεδρίαση, τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται, να μελετήσουν επί όλων των σημείων την εισήγηση που κατατέθηκε από τους ως άνω (επισυνάπτεται), και να αποφασίσουν σχετικά. Μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. αποφασίζονται τα ακόλουθα:

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της Βαθμολογικής αντιστοιχίας (άρθρο 8 §δ’ του ν.3328/2005)

1. Θα γίνεται αντιστοίχιση των αξιολογικών χαρακτηρισμών ξένων κλιμάκων στην ανάλογη ελληνική (και όχι γραμμική προσέγγιση των αριθμητικών βαθμών).

2. Όπου αναγράφεται και αξιολογικός χαρακτηρισμός και αριθμητικός τελικός βαθμός και αντιστοιχούν διαφορετικά στην ελληνική κλίμακα, θα υπερισχύει ο αξιολογικός χαρακτηρισμός.

3. Θα ζητείται από τους ενδιαφερομένους να προσκομίζουν από το ίδρυμα βεβαίωση για το συνολικό τελικό βαθμό (Overall Mark) και κατόπιν θα γίνεται η αντιστοίχηση του τελικού βαθμού.

4. ‘Οταν ο αριθμητικός τελικός βαθμός αντιστοιχεί σε διαφορετικό αξιολογικό χαρακτηρισμό στο ελληνικό σύστημα από τον αξιολογικό χαρακτηρισμό του αλλοδαπού τίτλου, θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο αριθμητικό βαθμό που αντιστοιχεί στον αξιολογικό χαρακτηρισμό του τίτλου.

5. ΄Οταν δεν υπάρχει συνολικός τελικός βαθμός θα υπολογίζεται ο μεσοσταθμικός μέσος όρος όλων των ετών σπουδών βάση των πιστωτικών μονάδων βαρύτητας των μαθημάτων (credits).

6. Όταν γίνεται συνεκτίμηση βασικού τίτλου με μεταπτυχιακό θα υπολογίζονται όλα τα μαθήματα σταθμισμένα ως προς τις πιστωτικές τους μονάδες.

7. Όταν θα πρέπει να συνυπολογιστούν και αποτελέσματα συμπληρωματικών εξετάσεων σε μαθήματα, πάλι αυτά θα σταθμίζονται με βάση τις πιστωτικές μονάδες που έχουν στο ελληνικό πρόγραμμα. Για την επίτευξη ακριβούς υπολογισμού τους, θα ζητηθεί από τις γραμματείες, στις βεβαιώσεις των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων που αποστέλλονται στην υπηρεσία, εκτός των αποτελεσμάτων, να αναγράφονται και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες κάθε μαθήματος

8. ‘Οταν δεν υπάρχουν πιστωτικές μονάδες στις αναλυτικές βαθμολογίες, θα υπάρχει αναγωγή του μέσου όρου στις αντίστοιχες ελάχιστες απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες για την απόκτηση του κρινόμενου τίτλου.

9. Όταν αναγράφεται χαρακτηρισμός που δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο βαθμό, τότε αυτό το μάθημα και οι πιστωτικές μονάδες που έχει δεν θα υπολογίζονται καθόλου στην αναγωγή της βαθμολογίας.

…………………………………

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση πτυχίων των Πανεπιστημίων της Κύπρου

Αξιολόγηση και αναγνώριση προγραμμάτων ή/και τίτλων σπουδών Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Κύπρου – `Αρση ομοταγούς Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου κριθέντων ως ομοταγείς προς τα Ελληνικά Τ.Ε.Ι.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην από 14 Φεβρουαρίου 2014 (Πρακτικό 145) συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΔΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ανακοινώνεται ότι:

1. Για την αξιολόγηση και αναγνώριση της ισοτιμίας προγραμμάτων ή/και τίτλων σπουδών που παρέχονται από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, θα πρέπει, όπως προκύπτει από την ερμηνεία των διατάξεων του ιδρυτικού νόμου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 3328/2005, να συντρέχουν σωρευτικά, πέραν των άλλων, και οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Τα ιδρύματα να έχουν λάβει Τελική `Αδεια Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και
Β) Η καταχώριση των προγραμμάτων σπουδών στη λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου (ΕΑΙΠ) να είναι οριστική χωρίς την αναμονή περαιτέρω βελτιώσεων.
2. Αίρεται το ομοταγές των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου οι οποίες έχουν κριθεί ως ομοταγείς προς τα Ελληνικά Τ.Ε.Ι., και οι τίτλοι τους δεν θα αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για τους εγγραφέντες από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014.
………………………………..
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΘΝΟΣ 9/3/2014
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

10 βήματα για την αναγνώριση πτυχίων από ξένα πανεπιστήμια

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι αλλά και η διαδικασία αναγνώρισης βασικού τίτλου σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού περιγράφει σε απόφασή του ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Όσοι απόφοιτοι ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή όσοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε κάποιο από αυτά, καλό θα ήταν να γνωρίζουν από τώρα τη διαδικασία που απαιτείται για την αναγνώριση των πτυχίων τους στην Ελλάδα καθώς και το ποσό που θα πρέπει να πληρώσουν.

10 βήματα για την αναγνώριση πτυχίων από ξένα πανεπιστήμια

Σύμφωνα με τον ΔΟΑΤΑΠ, για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα www.doatap.gr).
  2. Παράβολο 230,40€ (225€ + 2% χαρτ. + 20% ΟΓΑ χαρτ.) για κάθε κρινόμενο τίτλο σπουδών. Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαριασμού του ΔΟΑΤΑΠ 26072595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα. Επισημαίνεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν ότι τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια, ότι δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου τίτλου σπουδών στον ΔΟΑΤΑΠ ή σε άλλη δημόσια Αρχή και πως ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν … (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών και εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε ποια πόλη).
  5. Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλου ισοτίμου, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο. Εάν οι σπουδές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό (πλην Ευρωπαϊκής Ενωσης, πρ. ΕΣΣΔ, Αυστραλίας, ΗΠΑ και Καναδά) πρέπει να υποβληθεί ο καταληκτικός τίτλος αυτού του κύκλου σπουδών, συνοδευόμενος από μία βεβαίωση αρμόδιας Αρχής της χώρας όπου έχει εκδοθεί (π.χ. Μορφωτικός Ακόλουθος της αντίστοιχης Πρεσβείας στην Ελλάδα). Η βεβαίωση θα αναφέρει ότι ο τίτλος αυτός παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα εγγραφής σε ΑΕΙ της χώρας προέλευσης.
  6. Τίτλος σπουδών (πτυχίο) του οποίου ζητείται η αναγνώριση σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο. Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών, εκτός αν είναι στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών, θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός. Ο τίτλος σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, αν το πανεπιστήμιο που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει απευθείας στον ΔΟΑΤΑΠ το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων και βεβαίωση για την απονομή του τίτλου. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή τους από το πανεπιστήμιο στον ΔΟΑΤΑΠ.
  7. Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) (εάν το πρόγραμμα σπουδών απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται επίσημη μετάφρασή του, εκτός αν αυτό είναι στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων πρέπει να είναι θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες ελληνικές προξενικές Αρχές. Δεν απαιτείται θεώρηση αν το Ίδρυμα στείλει απευθείας στον ΔΟΑΤΑΠ το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων.
  8. Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας στον ΔΟΑΤΑΠ από το Ίδρυμα προέλευσης ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο, εφόσον φέρει τη σφραγίδα Χάγης (APOSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης (εκτός αν είναι στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα).
  9. Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος, εάν το Ιδρυμα δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ.
  10. Βεβαίωση υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του ΙΚΥ ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του τμήματος του οικείου πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

ΕΠΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Διευκρινίζεται ότι ο ΔΟΑΤΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω αναφερομένων. Ο αιτών έχει δικαίωμα να καταθέσει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του.

2. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται, εκτός από τις διπλωματικές εργασίες, οι οποίες επιστρέφονται ταυτόχρονα με την πράξη αναγνώρισης.

3. Ολα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω και κάθε έγγραφο από ΑΕΙ της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτά με FAX και E-MAIL (απόφ. Φ5/Β3/2427/ΦΕΚ 462/28-4-99 τ.Β’).

4. Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.

5. Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

6. Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες ελληνικές προξενικές Αρχές.

7. Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα) γίνονται από το υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες ελληνικές προξενικές Αρχές ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο στην Ελλάδα.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με συστημένη επιστολή.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

ΕΘΝΟΣ

……………………………………………………………………….

Οδηγός για το μηχανογραφικό της Κύπρου

Μπορούν διεκδικήσουν θέσεις οι υποψήφιοι του 2014 και οι απόφοιτοι του 2013 και του 2012 χωρίς νέα εξέταση

Το διάστημα από 1 έως και 18 Ιουλίου καλούνται οι μαθητές που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μια θέση στα δυο δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου να καταθέσουν το 2ο μηχανογραφικό τους δελτίο. Το news.gr παρουσιάζει μέσα από ερωτήσεις- απαντήσεις βασικά σημεία για τις σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.

1.Χρειάζεται να ξαναδώσει κάποιος πανελλαδικές;

Όχι, δε χρειάζεται καθώς η επιλογή γίνεται με βάση τους βαθμούς που έγραψε ο μαθητής στις εξετάσεις που έδωσε στην Ελλάδα.

2. Οι σχολές των πανεπιστημίων της Κύπρου υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο ανάμεσα στις ελληνικές;

Όχι οι σχολές των δυο κρατικών πανεπιστημίων υπάρχουν σε ένα ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο που μπορεί να προμηθευτεί ο υποψήφιος από το διαδίκτυο.

3. Δικαίωμα διεκδίκησης μιας θέσης έχουν μόνο οι υποψήφιοι του 2014;

Δικαίωμα κατάθεσης μηχανογραφικού δελτίου για την Κύπρο έχουν οι υποψήφιοι του 2014 καθώς και των ετών 2013 και 2012. Στο σημείο αυτό εντοπίζεται μια διαφορά από την Ελλάδα. Ενώ στην Ελλάδα οι υποψήφιοι του 2012 δε μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση χωρίς να δώσουν πανελλαδικές (10%) στην Κύπρο έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν μια θέση εισαγωγής.

4.Υπάρχει κάποια άλλη προϋπόθεση για να καταθέσω το μηχανογραφικό μου στην Κύπρο;

Στην Κύπρο ισχύει η βάση του 10 σε αντίθεση με την Ελλάδα. Οι υποψήφιοι για να έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα Τμήματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, απαιτείται να έχουν ελάχιστο βαθμό πρόσβασης τη βάση (10/20).

5. Τα μόρια υπολογίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται για την εισαγωγή στα ελληνικά τμήματα;

Υπάρχει μια διαφορά. Η εισαγωγή στα τμήματα των δυο κρατικών πανεπιστημίων γίνεται με βάση τους βαθμούς πρόσβασης. Δηλαδή δεν υπάρχει η βαρύτητα των συντελεστών.

Π

6.Τι πρέπει να κάνω για να διεκδικήσω μια θέση στα δυο πανεπιστήμια της Κύπρου;

Για να διεκδικήσει ένας υποψήφιος μια θέση στα τμήματα των ΑΕΙ της Κύπρου θα πρέπει το διάστημα από την 1 έως και την 18η Ιουλίου να αποστείλει την αίτηση εισδοχής μαζί με το βαθμό πρόσβασης με συστημένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος, αναγράφοντας στο φάκελο την ένδειξη «Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2014».

7. Τι άλλα έγγραφα πρέπει να στείλω εκτός από την αίτηση;

Εκτός από την αίτηση –εισδοχής (μηχανογραφικό) ο υποψήφιος θα αποστείλει επικυρωμένα αντίγραφα από τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Βεβαίωση επιτυχίας σε ειδικό μάθημα, βάσει κατάστασης επιτυχόντων από το Λύκειο αποφοίτησης ή/και δίπλωμα Αγγλικών, όπου αυτό απαιτείται.

8. Πού μπορώ να βρω το μηχανογραφικό της Κύπρου

Μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση:

Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα να το εξασφαλίσετε  από το Σπίτι της Κύπρου, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα (Ξενοφώντος 2Α, ΤΚ 105 57 Σύνταγμα, τηλ. 210 373 4934/914/913) και από το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη (Λεωφ.Νίκης 37, ΤΚ 54013, τηλ. 231 026 0611/0697).

9. Πόσα πεδία μπορώ να δηλώσω και πόσα τμήματα;

Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι 10 τμήματα από 2 επιστημονικά πεδία.

Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώσει τα Προγράμματα Σπουδών με όποια σειρά επιθυμεί, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο αυτά περιλαμβάνονται.

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ώστε η αρίθμηση των προτιμήσεων να είναι συνεχόμενη, ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης.

Προγράμματα Σπουδών που περιλαμβάνονται και στα δύο επιστημονικά πεδία δηλώνονται ΜΟΝΟ μια φορά.

10. Ποια πεδία μπορώ να δηλώσω;

Ανάλογα με την κατεύθυνση του κάθε υποψηφίου μπορεί να δηλώσει και συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.

Ο/Η υποψήφιος/α της Θετικής Κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει μέχρι και 2 από τα ακόλουθα Επιστημονικά Πεδία: 2ο, 3ο, 4ο και 5ο.

Ο/Η υποψήφιος/α της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει μέχρι και 2 από τα ακόλουθα Επιστημονικά Πεδία: 2ο, 4ο και 5ο.

Ο/Η υποψήφιος/α της Θεωρητικής Κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει το 1ο Επιστημονικό Πεδίο και αν επιθυμεί και το 5ο  Επιστημονικό Πεδίο αφού όμως εξεταστεί και στο μάθημα γενικής παιδείας ΄ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ΄(εξεταζόμενο σε εθνικό επίπεδο) εξασφαλίζοντας βάση (≥10/20). Το μάθημα αυτό δεν είναι απαραίτητο για τα Τμήματα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (54) και Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (55 και 56).

11. Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα στην Κύπρο;

Τα αποτελέσματα στην Κύπρο ανακοινώνονται το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

12. Τι γίνεται σε περίπτωση που έχω περάσει στην Κύπρο αλλά περιμένω και τα αποτελέσματα στην Ελλάδα;

Συνήθως, δίνεται εάν περιθώριο στους υποψηφίους που έχουν εισαχθεί στα δυο πανεπιστήμια για να απαντήσουν αν επιθυμούν να σπουδάσουν στην Κύπρο. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

13. Κάποιοι μου είπαν ότι στην Κύπρο υπάρχει για τους Έλληνες υποψηφίους και η Β κατανομή. Τι ακριβώς είναι;

Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στα τμήματα των 2 ΑΕΙ και δεν επιθυμούν τελικά να σπουδάσουν αφήνουν κάποιες θέσεις κενές οι οποίες διατίθενται ξανά στους Έλληνες φοιτητές που δεν εισήχθησαν με την Α κατανομή. Οι βάσεις εισαγωγής είναι πιο χαμηλές και όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν τις θέσεις της Β κατανομής θα πρέπει να καταθέσουν μια αίτηση μέσω fax περίπου στα τέλη Αυγούστου.

14. Είναι δωρεάν οι σπουδές στην Κύπρο;

Οι σπουδές στα τμήματα των δυο κρατικών πανεπιστημίων είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν δίδακτρα.

15.Υπάρχει η δυνατότητα διαμονής σε εστίες;

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει Φοιτητική Εστία δυναμικότητας 208 δωματίων, στην Πανεπιστηµιούπολη. Σαράντα (40) συνολικά δωμάτια κατανέμονται σε Ελλαδίτες και Έλληνες της διασποράς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είκοσι δύο (22) από αυτά κατανέμονται σε Πρωτοετείς Προπτυχιακούς Ελλαδίτες και Έλληνες της Διασποράς (20 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς της Α’ κατανομής και 2 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς της Β’ κατανομής).

Η κατανομή γίνεται με βάση καθορισμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Ενδεικτικά, το ενοίκιο για δωμάτιο της Φοιτητικής Εστίας κυμαίνεται μεταξύ €102-136 μηνιαίως. Λόγω του περιορισμένου αριθμού δωματίων, το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ετοιμάζει παράλληλα κατάλογο με ανακοινώσεις για ιδιωτικά διαμερίσματα /οικίες προς ενοικίαση.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων/ δωματίων τα οποία διαθέτει, με επιδοτημένο ενοίκιο που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, σε φοιτητές με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Ενδεικτικά το ενοίκιο ανέρχεται σε €130-€220 το μήνα. Αριθμός διαμερισμάτων/δωματίων διατίθεται ειδικά σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές από Ελλάδα.

16. Υπάρχουν άλλες παροχές;

Εκτός από τη δυνατότητα διαμονής σε εστίες κάθε χρόνο, η Kυπριακή Kυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές, επτά υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και πέντε υποτροφίες για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €3.670 περίπου η κάθε µία, µε βάση τη βαθµολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Eξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόµενο έτος, είναι η διατήρηση συνολικού μέσου σταθµικού Μέσου Όρου τουλάχιστον 6.50 (Λίαν Καλώς).

17. Υπάρχουν παροχές για τη σίτιση;

Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει κουπόνια σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται δωρεάν σίτιση για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους. Τα ημερήσια κουπόνια σίτισης, αξίας €7.00 το ένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δωρεάν διατροφή στα εστιατόρια των Πανεπιστημίων κατά τις εργάσιμες μέρες.

18. Άλλες παροχές

Τα επιδόματα του ΚΦΠ παραχωρούνται τα τελευταία χρόνια από την Κυπριακή Κυβέρνηση, υπό μορφή επιδομάτων προς οικονομική ενίσχυση όλων των προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα.

Αναλυτικότερα τα ετήσια επιδόματα που παραχωρήθηκαν κατά το τρέχον

ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Επιδότηση Στέγασης, μέχρι και €150 μηνιαίως

2. Επίδοτηση Σίτισης, αξίας €1.092 ετησίως

3. Επιδότηση Αγοράς Πανεπιστημιακών Βιβλίων μέχρι €300

4. Επιδότηση Αγοράς Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μέχρι €500

Καλόγηρος Βασίλειος

NEWS.GR


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...