Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 04/08/2021, 02:39


Home / HEADER-NEWS / Υλοποίηση του Προγράμματος για την Τράπεζα Θεμάτων

Υλοποίηση του Προγράμματος για την Τράπεζα Θεμάτων

Δημοσιεύτηκε: 10:45 μμ Φεβρουάριος 2nd, 2014  


ypep8-marousi-5

Όλη η πληροφόρηση στις 33 σελίδες του παρακάτω αρχείου – πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας προς το Ι.Ε.Π.

πηγή ΔΙΑΥΓΕΙΑ

……………………………

Θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις αρχής γενομένης από το τρέχον σχολικό έτος

Ξεκινά η υλοποίηση της Τράπεζας θεμάτων με τη δημιουργία ερωτήσεων – απαντήσεων για 27 μαθησιακά αντικείμενα. Η  «Τράπεζα θεμάτων» θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις αρχής γενομένης από το τρέχον σχολικό έτος. Το news.gr  με βάση έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  παρουσιάζει μια σειρά σημαντικών στοιχείων  για την υλοποίηση του νέου θεσμού με το αρκτικόλεξο ΤΘΔΔ (Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας) προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και των μαθητών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την «Τράπεζα» ανέρχεται στα 1.570.000 ευρώ.

Σε τρεις φάσεις θα γίνει η υλοποίηση της «Τράπεζας Θεμάτων» με την πρώτη φάση να τοποθετείται χρονικά από την 1 Φεβρουαρίου έως και τις 31 Μαΐου του 2014. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Α φάσης θα ακολουθήσει η Β φάση, που με βάση το χρονοδιάγραμμα, θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί  στις 31 Οκτωβρίου ενώ η Γ και τελική φάση θα ξεκινήσει την 1/11/2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2015.

Όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο αποφασίστηκε η υλοποίηση σε τρεις φάσεις ώστε να έχει λειτουργήσει πλήρως αρκετό χρόνο πριν ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα του Ν. 4186/ 2013, το οποίο προβλέπει την σταδιακή αλλαγή του τρόπου προαγωγής, απόλυσης και εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των µαθητών που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 στην Α’ Τάξη των Ηµερήσιων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ, στις Α’ και Β’ Τάξεις των Εσπερινών Γενικών Λυκείων και στην Α’ Τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Στην Α φάση που χρονικά εκτείνεται από την 1 Φεβρουαρίου έως και τις 31 Μαϊού θα δημιουργηθούν θέματα μαζί με τις απαντήσεις για  27 μαθησιακά αντικείμενα με τα 15 εξ αυτών να αφορούν την Α τάξη των γενικών λυκείων και τα 12 να αφορούν την αντίστοιχη τάξη των επαγγελματικών λυκείων.  Επίσης θα συγκροτηθούν και θα λειτουργήσουν  15 Επιστηµονικές Επιτροπές, στις οποίες θα συµµετέχουν εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης από τη Γενική και την Επαγγελµατική Εκπαίδευση, για την αξιολόγηση των θεµάτων.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Την Παρασκευή 30/7 ανοίγουν τα ραντεβού εμβολιασμού για τους μαθητές 12-15 ετών

Κατά την Α’ Φάση υλοποίησης της Πράξης συγκροτούνται οι Επιστηµονικές Επιτροπές που αφορούν τα µαθήµατα της Α΄ Λυκείου στα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ (Ηµερήσια και Εσπερινά) και στις Λυκειακές Τάξεις των Καλλιτεχνικών και Μουσικών Σχολείων.  Οι επιστημονικές επιτροπές θα είναι τριμελείς. Ένα µέλος της Τριµελούς Επιτροπής αναλαµβάνει ρόλο Συντονιστή. Οι Επιστηµονικές Επιτροπές µπορούν συνεργάζονται µε εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης για ζητήµατα που αφορούν τα θέµατα που κατατίθενται προς αξιολόγηση.

Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης της «Τράπεζα Θεμάτων»  οι Επιστηµονικές Επιτροπές µπορούν να λειτουργούν και ως Οµάδες Σύνταξης των ερωτήσεων / θεµάτων τα οποία θα συµπεριληφθούν στην ΤΘΕ∆∆. Στις προτάσεις τους συµπεριλαµβάνουν και ενδεικτικές / προτεινόµενες απαντήσεις των θεµάτων.  Όπως αναφέρθηκε, οι Επιστηµονικές Επιτροπές συγκροτούνται στη βάση των εξεταζοµένων µαθηµάτων. Σε συναφή µαθήµατα µπορεί να λειτουργεί µια Επιστηµονική Επιτροπή µε αυξηµένο αριθµό µελών. Στα κοινά µαθήµατα Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ, οι Επιστηµονικές Επιτροπές των ΓΕΛ συµπληρώνονται µε µέλη που έχουν εµπειρία από τα ΕΠΑΛ.

Πληροφοριακό σύστημα

Για την υλοποίηση της «Τράπεζας Θεμάτων» θα αναπτυχθεί το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα καθώς Η τεχνολογική επάρκεια της ΤΘΕ∆∆ αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την εύρυθµη και αξιόπιστη λειτουργία της. Για το σκοπό αυτό:

  • Θα αναπτυχθεί το πληροφοριακό σύστηµα για τη λειτουργία της ΤΘΕ∆∆ (λογισµικό), και θα λειτουργήσει κατάλληλα υποστηριζόµενο για όλες τις προβλεπόµενες εξεταστικές περιόδους
  • Θα γίνει η προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού, για την υλοποίηση των άµεσων αναγκών της πρώτης φάσης του έργου
  • Θα υπάρξει λειτουργία γραφείου υποστήριξης των χρηστών του συστήµατος, τόσο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων όσο και τον υπόλοιπο χρόνο,
  • Θα δηµιουργηθεί το απαραίτητο υλικό επιµόρφωσης ώστε να χρησιµοποιηθεί το σύστηµα χωρίς προβλήµατα από τους χρήστες.
  • ·

Μετά τη δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος θα γίνουν τα ακόλουθα

  • Εργαλείο συγγραφής (authoring tool) µαζί µε τυχόν web services για τη σύνδεση µε το σύστηµα δηµιουργίας θεµάτων που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του υποέργου . Μέσω αυτού πραγµατοποιείται η τροφοδότηση της ΤΘΕ∆∆ µε τις οριστικοποιηµένες συλλογές θεµάτων ανά µάθηµα, τα οποία είναι χαρακτηρισµένα µε τα αναγκαία µεταδεδοµένα για τις προδιαγεγραµµένες ανάγκες του έργου,
  • Βάση αποθήκευσης, όπου θα αποθηκεύονται τα θέµατα, µε τα µεταδεδοµένα που τα συνοδεύουν.
  • Σύστηµα παρουσίασης, για την παρουσίαση, διαμοιρασμό των θεµάτων στο κοινό,
  • Σύστηµα κλήρωσης και σχετική διεπαφή, απ’ όπου θα µπορούν τα σχολεία στη διάρκεια των εξετάσεων να λαµβάνουν τα θέµατα,
  • Σύστηµα αναφορών, που θα τεκµηριώνει ότι έχει παράξει το σύστηµα (ποιο σχολείο, ποια θέµατα, κτλ)
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία, τα ΙΕΚ και τα ΣΔΕ

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών

Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων (Ιούνιος και Σεπτέµβριος για τα έτη 2014 και 2015), οπότε και το σύστηµα θα είναι εν πλήρη λειτουργία, είναι απαραίτητο να µην παρατηρηθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία σε σχέση µε την εξυπηρέτηση των σχολικών µονάδων που θα ζητούν να λάβουν τα θέµατά τους. Για το σκοπό αυτό, ειδικά για τις περιόδους αυτές θα δηµιουργηθεί help desk, µε αυξηµένη παρουσία στελεχών, που θα απαντά σε ερωτήµατα, θα λύνει προβλήµατα και θα υποστηρίζει τους χρήστες

Η τράπεζα θεµάτων  θα είναι ένα σύστηµα το οποίο θα λειτουργεί όλη τη διάρκεια του έργου. Επί πλέον αποτελεί ένα καινούργιο σύστηµα που χρειάζεται ένα χρονικό διάστηµα για να παγιωθεί στην συνείδηση των εµπλεκοµένων. Για το διάστηµα αυτό θα λειτουργεί helpdesk υποστήριξης των χρηστών, που θα δέχεται ερωτήµατα, θα καταγράφει προβλήµατα, θα ενηµερώνει για οτιδήποτε απαιτείται, κτλ). Επιπλέον µέσω αυτής της δράσης υποστηρίζεται η εκτεταµένη στο χρόνο διαρκής τροφοδότηση µε θέµατα για την κάλυψη των µαθηµάτων και των τάξεων.

news.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εξετάσεις στο Λύκειο: Τι είναι η Τράπεζα Θεμάτων που μπαίνει στα σχολεία


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Με 158 “ΝΑΙ” ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Με 158 «ΝΑΙ» και 133 «ΟΧΙ», ψηφίστηκε σήμερα το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου ...