Home / HEADER-NEWS / Τράπεζα Θεμάτων για τις Ξένες Γλώσσες. Τοπίο στην ομίχλη!

Τράπεζα Θεμάτων για τις Ξένες Γλώσσες. Τοπίο στην ομίχλη!

Δημοσιεύτηκε: 10:38 πμ Φεβρουάριος 16th, 2014  


trapezathematon

Τράπεζα θεμάτων για τις Ξένες Γλώσσες στην Α Λυκείου: Τοπίο στην ομίχλη! (15.02.2014)

Ρεσιτάλ προχειρότητας, με σοβαρότατες συνέπειες στην ομαλή λειτουργία των Λυκείων της χώρας, έδωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) προσπαθώντας να υλοποιήσει την εντολή του Υπουργού Παιδείας να ανοίξει οπωσδήποτε η «Τράπεζα Θεμάτων».

Οι περίπου 75.000 μαθητές που παρακολουθούν φέτος την Α΄ τάξη Λυκείου θα εξεταστούν τον Μάιο-Ιούνιο του 2014 σε εξετάσεις στις οποίες το 50% των θεμάτων θα προέρχεται από Τράπεζα θεμάτων και το άλλο 50% θα είναι θέματα που θα βάλουν οι καθηγητές που διδάσκουν τα μαθήματα.

Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε., βρίσκεται ήδη σε επαφή με τις υπόλοιπες επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών, για συντονισμό των ενεργειών όλων των εκπαιδευτικών των Ξένων Γλωσσών.

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (13.02.2014) Η Υπουργική Απόφαση της 13.02.2014 με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014» προβλέπει για την Ξένη Γλώσσα τα εξής: Ξένη Γλώσσα Για την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ ισχύουν όσα αναφέρονται στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 139610/Γ2/01-10-2013 της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης/Τμήμα Α΄).

Τι προβλέπει η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 139610/Γ2/01-10-2013 ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ     Το γεγονός ότι ο μαθητικός πληθυσμός των περισσοτέρων ΓΕΛ της χώρας απαρτίζεται από μαθητές προερχόμενους από διαφορετικά Γυμνάσια συνεπάγεται ότι τα τμήματα είναι ανομοιογενή. Ως μάθημα επιλογής προσφέρεται σε μαθητές είτε αδίδακτους είτε προχωρημένους με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων η σύνθεση των τμημάτων.

Και στις δύο κατηγορίες μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Επιλογής) η επιλογή των διδακτικών βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριμένο Κατάλογο Ελευθέρων Βοηθημάτων του ΥΠΑΙΘ.

Το καθένα από τα βιβλία αυτά συνάδει μεν με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, που είναι βασικός όρος για την έγκρισή τους, αλλά αποτελεί διαφορετική πρόταση υλοποίησης του ΑΠΣ, με διαφορετική δομή και δόμηση της ύλης, διαφορετική παρουσίαση των λεκτικών πράξεων, των μορφοσυντακτικών φαινομένων κλπ.
Εκ των παραπάνω προκύπτει ότι οι σημαντικές διαφορές οι οποίες, εκ των πραγμάτων, υφίστανται από τμήμα σε τμήμα, υποχρεώνουν τους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο γλωσσομάθειας των εκάστοτε μαθητών τους.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν πρωτίστως να λαμβάνουν υπόψη τους το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την κάθε μία από τις παραπάνω Ξένες Γλώσσες ξεχωριστά (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά) και να δίνουν την απαιτούμενη προσοχή στον προγραμματισμό της διδασκαλίας εν γένει, αλλά και της κάθε διδακτικής ώρας χωριστά, ώστε να γίνεται «αποτελεσματική» χρήση του διδακτικού χρόνου.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι εκπαιδευτικοί οφείλουν: α) να αξιοποιούν στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη β) να ολοκληρώνουν τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα που κρίνονται απαραίτητα για την καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας του μαθητικού δυναμικού τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκάστοτε διδακτικό εγχειρίδιο είναι ένα «εργαλείο» υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών, το οποίο, στο σύνολό του, αλλά και ως προς τους επιμέρους διδακτικούς στόχους, αποτελεί τον βασικό οδηγό, βάσει του οποίου σχεδιάζεται και υλοποιείται το μάθημα.

Σε περίπτωση που παρά τις προσπάθειες αυτές η διδαχθείσα ύλη του τρέχοντος διδακτικού έτους υπολείπεται εκείνης που έχει προγραμματίσει ο διδάσκων, η ολοκλήρωσή της μπορεί να επιτευχθεί στο επόμενο σχολικό έτος, αφού ενταχθεί στον προγραμματισμό της ύλης της επόμενης τάξης.


deutsch.gr

…………………………………………………………………

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Εμπλοκή με την «Τράπεζα θεμάτων» στο μάθημα της ξένης γλώσσας

Η Υπουργική Απόφαση δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της ύλης στο επόμενο έτος

Του Βασίλειου Καλόγηρου

Για ρεσιτάλ προχειρότητας, καταγγέλλει η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας,  το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα του συλλόγου (www.deutsch.gr).  Ο λόγος που οδήγησε τους καθηγητές των Γερμανικών σε αυτό τον χαρακτηρισμό είναι η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει των εξεταστέα ύλη των μαθητών της Α τάξης του λυκείου.

Όπως είναι γνωστό οι περίπου 75.000 μαθητές της Α τάξης θα εγκαινιάσουν το νέο σύστημα εξεταζόμενοι τον Ιούνιο σε θέματα που κατά 50% θα προέρχονται από την «Τράπεζα Θεμάτων» και κατά 50% από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα. Η βαθμολόγηση των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί από τους οικείους διδάσκοντες.

Όπως αναφέρθηκε πρόβλημα δημιουργεί η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η εξεταστέα ύλη για το μάθημα της ξένης γλώσσας και η οποία αναφέρει:

Για την Α΄ τάξη Ημερησίου ΓΕΛ ισχύουν όσα αναφέρονται στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 139610/Γ2/01-10-2013 της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης/Τμήμα Α΄).

Η εν λόγω εγκύκλιος στηριζόμενη στο γεγονός ότι οι μαθητές προέρχονται από διαφορετικά γυμνάσια με αποτέλεσμα ο μαθητικός πληθυσμός να είναι ανομοιογενής προτείνει στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών. Επίσης αναφέρει ότι σε περίπτωση που η διδαχθείσα ύλη του τρέχοντος διδακτικού έτους υπολείπεται εκείνης που έχει προγραμματίσει ο διδάσκων, η ολοκλήρωσή της μπορεί να επιτευχθεί στο επόμενο σχολικό έτος, αφού ενταχθεί στον προγραμματισμό της ύλης της επόμενης τάξης.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι μπορεί σε ένα τμήμα της Α τάξης να μην ολοκληρωθεί η ύλη και να προγραμματιστεί για το επόμενο σχολικό έτος. Εύλογα λοιπόν γεννιέται το ερώτημα πως θα το προβλέψει αυτό η «Τράπεζα θεμάτων», αφού υπάρχει το ενδεχόμενο να κληρωθούν θέματα που δεν τα έχουν διδαχθεί οι μαθητές.

Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε., όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, βρίσκεται ήδη σε επαφή με τις υπόλοιπες επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών, για συντονισμό των ενεργειών όλων των εκπαιδευτικών των Ξένων Γλωσσών

news.gr

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...