Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 01/06/2020, 05:01


Home / HEADER-NEWS / Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι για το 10% (χωρίς νέα εξέταση)

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι για το 10% (χωρίς νέα εξέταση)

Δημοσιεύτηκε: 9:15 πμ Φεβρουάριος 8th, 2014  


PANELLADIKES

Από τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης το 2014, καταργούμε πλέον το υπόδειγμα για το 10%, το οποίο ούτως ή άλλως ήταν προαιρετικό. Πλέον, οι υποψήφιοι για το 10% δεν χρειάζεται καθόλου να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο, ακολουθώντας μόνο τις διαδικασίες για το μηχανογραφικό δελτίο μετά τον Απρίλιο (απόκτηση password και δικαιολογητικά για τυχόν υπαγωγή σε ειδικές περιπτώσεις). Είναι αυτονόητο, ότι αν οι υποψήφιοι για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ για Αστυνομικούς), Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, θα πρέπει στην πορεία να ακολουθήσουν τις διαδικασίες γι αυτές τις Σχολές, όπως είναι γνωστές και περιγράφονται στο ΚΕΦ. 4ο  της παρούσας (Προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων, αιτήσεις των υποψηφίων, Προκαταρκτικές Εξετάσεις κλπ).

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε την Φ.251/142167/Β6/3-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ49-Ζ0Ψ) εγκύκλιό μας για το 10%, με την οποία γνωστοποιήσαμε τη σχετική νομοθετική διάταξη. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με  την παράγραφο 33 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), γίνεται σαφές ότι:

Σε όσους συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ-Β΄, εξακολουθεί να δίνεται το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, μόνο για μία  (1) φορά  και μόνο για το αμέσως επόμενο έτος από αυτό που εξετάστηκαν.

Κατά τη συμμετοχή τους για το 10% των θέσεων εισακτέων, οι υποψήφιοι συμμετέχουν με τη βαθμολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικά μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, χωρίς να εξεταστούν ξανά σε κάτι από τα προηγούμενα.

Για την παραπάνω 2 περίπτωση, φέρνουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

– υποψήφιος που εξετάστηκε το 2013 σε ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στα πανελλαδικά μαθήματα, σε κάποιο ειδικό μάθημα και στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, μπορεί το 2014 να είναι υποψήφιος για το 10% με τη βαθμολογία και τα μόρια που συγκέντρωσε το 2013, χωρίς να έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση το 2014 να εξεταστεί ξανά σε κάτι από τα προηγούμενα. Άρα, δεν υποβάλλεται ξανά ούτε στην υγειονομική εξέταση ούτε εξετάζεται στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, σε αντίθεση με αυτά που ίσχυαν ως πέρυσι. Αντιθέτως, έχει την υποχρέωση να συμμετάσχει στις Προκαταρκτικές εξετάσεις, αν επιθυμεί την εισαγωγή του σε Στρατό, Αστυνομία, Εμπορικό Ναυτικό.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Οι ημερομηνίες εξετάσεων στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

– υποψήφιος που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2013 και δεν εξετάστηκε σε ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, δεν μπορεί το 2014 να είναι υποψήφιος με το 10% για τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα ή για τα ΤΕΦΑΑ, αφού δεν έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί μόνο σε ειδικό μάθημα ή μόνο στις πρακτικές δοκιμασίες.

– Από την άλλη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποψήφιος που θα εξεταστεί ξανά (δηλαδή για το 90%), είναι υποχρεωμένος να εξεταστεί στα ειδικά μαθήματα ή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, ανεξαρτήτως αν είχε εξεταστεί σε αυτά στο παρελθόν, προκειμένου να διεκδικήσει την εισαγωγή του σε τμήμα που απαιτεί ειδικό μάθημα ή στα ΤΕΦΑΑ. Ανάλογα, έχει την υποχρέωση να συμμετάσχει στις Προκαταρκτικές εξετάσεις, αν επιθυμεί Στρατό, Αστυνομία, Εμπορικό Ναυτικό.

Συνοψίζοντας σχετικά με το 10%, παρακαλούμε τους κκ. Διευθυντές των Λυκείων να ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους, όταν τυχόν προσέρχονται στα Λύκεια, ότι δεν υπάρχει σχετικό υπόδειγμα για υποβολή και ότι απλώς θα υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις σχολών. Επίσης, να τους επισημαίνουν ότι, αν σε αυτές τις προτιμήσεις θελήσουν να συμπεριλάβουν Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ για Αστυνομικούς) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει εντωμεταξύ να έχουν παρακολουθήσει τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων και  να έχουν υποβάλει αιτήσεις, ώστε υποχρεωτικά να περάσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις αυτών των Σχολών.

Δηλαδή σε  Στρατό, Αστυνομία, Εμπορικό Ναυτικό θα πρέπει να συμμετέχουν ξανά στις προκαταρκτικές εξετάσεις

Καλοδήμος Δ.

Υπεύθυνος ΣΕΠ

ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Πηγή: didefth.gr

………………………………………………………………………………………

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι του 2013 για το 10%

Δεν καταθέτουν φέτος αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές

Σημαντικές πληροφορίες για τους απόφοιτους του 2013 που επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση εισαγωγής με την κατηγορία του 10% χωρίς νέα εξέταση περιλαμβάνει το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. Το news.gr παρουσιάζει τα βασικότερα εξ αυτών:

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημοτικά

1. Δεν απαιτείται οι απόφοιτοι του 2013 για το 10% να καταθέσουν αίτηση-δήλωση στα σχολεία. Αυτό ισχύει τόσο για τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων όσο και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ που από φέτος αποκτούν το εν λόγω δικαίωμα.

2. Οι  υποψήφιοι του 10% θα  καταθέσουν το μηχανογραφικό δελτίο τους, ακολουθώντας μόνο τις διαδικασίες για το μηχανογραφικό δελτίο μετά τον Απρίλιο (απόκτηση password και δικαιολογητικά για τυχόν υπαγωγή σε ειδικές περιπτώσεις)

3. Οι υποψήφιοι για το 10% που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ για Αστυνομικούς), Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, θα πρέπει στην πορεία να ακολουθήσουν τις διαδικασίες γι αυτές τις Σχολές.

4. Κατά τη συμμετοχή τους για το 10% των θέσεων εισακτέων, οι υποψήφιοι συμμετέχουν με τη βαθμολογία που πέτυχαν στα πανελλαδικά μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, χωρίς να εξεταστούν ξανά σε κάτι από τα προηγούμενα.

5. Για τα ΤΕΦΑΑ οι υποψήφιοι για το 10% δεν υποβάλλονται ξανά ούτε στην υγειονομική εξέταση ούτε εξετάζεται στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, σε αντίθεση με αυτά που ίσχυαν ως πέρυσι. Με λίγα λόγια αν το προηγούμενο έτος διεκδίκησαν μια θέση για τα ΤΕΦΑΑ απλά θα δηλώσουν το τμήμα στο μηχανογραφικό τους.

6. Όσοι απόφοιτοι του 2013 επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση σε στρατιωτικές σχολές και Εμπορικό Ναυτικό θα πρέπει να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Συνοψίζοντας, οι απόφοιτοι του 2013 για την κατηγορία του 10% απλώς θα υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις σχολών. Επίσης, επισημαίνεται  ότι, αν σε αυτές τις προτιμήσεις θελήσουν να συμπεριλάβουν Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ για Αστυνομικούς) ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει εν τω μεταξύ να έχουν παρακολουθήσει τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων και  να έχουν υποβάλει αιτήσεις, ώστε υποχρεωτικά να περάσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις αυτών των Σχολών

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ενημέρωση για τα σχολικά βιβλία Γυμνασίου ΕΑΕ, Λυκείου ΕΑΕ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.

Ενημέρωση για τα σχολικά βιβλία Γυμνασίου ΕΑΕ, Λυκείου ΕΑΕ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Η ...