Home / HEADER-NEWS / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του Προσωπικού Μητρώου των Εκπαιδευτικών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του Προσωπικού Μητρώου των Εκπαιδευτικών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης

Δημοσιεύτηκε: 11:46 πμ Φεβρουάριος 12th, 2014  


ypep8-marousi-5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

Μαρούσι, 10-2-2014

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                

 18378/Δ2

—–

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε.                                                               

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.

                              ΤΜΗΜΑΤΑΒ΄

——

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37,                                      ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης

Τ.Κ. –Πόλη : 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                       όλης της Χώρας

Πληροφορίες: Ελ. Εμμανουηλίδου ( Π.Ε.)                                 2. Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης όλης της Χώρας

Τηλέφωνο :210-3443135                                                                       3. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης όλης της Χώρας

FAX:210 – 3442909

Πληροφορίες : Α. Παναγιώτου ( Δ.Ε. )

Τηλέφωνο: :210 -3442271

FAX: 210-3442365

ΘΕΜΑ:«Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του Προσωπικού Μητρώου τωνΕκπαιδευτικών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης»

Σε συνέχεια του αριθμ.Φ.361.22/7685/Δ1/22-02-2014 εγγράφου μας και με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την διαδικασία ελέγχου του φακέλου των Εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να διενεργηθεί εμπεριστατωμένος έλεγχος των στοιχείων του προσωπικού μητρώου των Εκπαιδευτικών.

Ως εκ τούτου, προς διασταύρωση των δικαιολογητικών / τυπικών προσόντων διορισμού, μετάταξης ή μετατροπής της εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου, απαιτείται συνεργασία με τις καθ΄ ύλιν αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδούσες αρχές, οι οποίες και θα βεβαιώσουν την γνησιότητα των ανωτέρω δικαιολογητικών – προσόντων.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ.14888/24-5-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι τίτλοι σπουδών που συναρτώνται με την υπηρεσιακή και μισθοδοτική τους κατάσταση (ενδεικτικά: τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αποδεικτικά γνώσης Η/Υ κλπ) οι οποίοι υπάρχουν στους Ατομικούς Φακέλους των εκπαιδευτικών , πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένοι, διαφορετικά δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση που στον Ατομικό Φάκελο δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία που πιστοποιούν την υπηρεσιακή κατάσταση των Εκπαιδευτικών,οι Διευθύνσεις θα πρέπει να ζητήσουν από τους Ενδιαφερόμενους  να τα προσκομίσουν.

Επιπλέον επισημαίνεται, ότι οι Διευθύνσεις καλούνται να συμπληρώσουν Πίνακες, όπως αυτοί φαίνονται στα επισυναπτόμενα, ενδεικτικά υποδείγματα της ανωτέρω εγκυκλίου,οι οποίοι και θα αποσταλούν στους φορείς που εξέδωσαν τους σχετικούς τίτλους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί τόσο η έκδοσή τους όσο και η βαθμολογία που αναγράφεται σε αυτούς.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Διαδικτυακή ημερίδα ΑΠΘ: «Τεχνολογίες Ομιλίας, Μετάφραση και Επικοινωνία»

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ       
                                                                     ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

DICTYO.GR

…………………………

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ξεκορνιζώνουν πτυχία εκπαιδευτικοί στη Μαγνησία . Ελλιπείς προσωπικούς φακέλους ανακάλυψαν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης .

Σε ελλιπείς προσωπικούς φακέλους τόσο μέσα στα σχολεία όσο και στα αρχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, «σκοντάφτει» ο έλεγχος των πτυχίων των καθηγητών, που ξεκίνησε μετά από έγγραφη εντολή του Υπουργείου Παιδείας, στα τέλη Ιανουαρίου.

Καθηγητές με μεταπτυχιακά και διδακτορικά στο βιογραφικό τους, δεν έχουν φροντίσει για την προσκόμιση των πτυχίων τους, προκειμένου να μπουν στους υπηρεσιακούς τους φακέλους.

Αρχίζουν λοιπόν να… ξεκορνιζώνουν πτυχία για να τα καταθέσουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να συνεχιστεί ο έλεγχος της νομιμότητας των πτυχίων, που περιλαμβάνονται στο προσοντολόγιο των εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται ότι ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου, στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα πτυχία 3.000 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητά τους.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αποτελέσματα ελέγχου αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ο έλεγχος που ξεκίνησε από υπαλλήλους των δύο διευθύνσεων εκπαίδευσης, μετά από έγγραφη εντολή του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Υπάλληλοι των δύο διευθύνσεων έχουν μετακινηθεί προκειμένου να ασχοληθούν με τον έλεγχο των πτυχίων των εκπαιδευτικών.

Οι προσωπικοί φάκελοι περίπου 1.500 νηπιαγωγών, δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ισάριθμων καθηγητών, ανοίγουν ο ένας μετά τον άλλο.

Φωτοτυπούνται τα πτυχία, συγκεντρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία και αποστέλλονται για έλεγχο νομιμότητας, στις εκδοθείσες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν αναντιστοιχίες και άρα ενδεχόμενο ύπαρξης πτυχίων- «μαϊμού», με βάση τα οποία προσλήφθηκαν στο δημόσιο.

Την εντολή ελέγχου για τη διαπίστωση της νομιμότητας των πτυχίων των εκπαιδευτικών έστειλε εγγράφως προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας, δίνοντας χρονοδιάγραμμα τριών μηνών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ωστόσο ο έλεγχος φαίνεται να… κολλά στο αρχικό του κιόλας στάδιο. Κι αυτό γιατί οι προσωπικοί φάκελοι καθηγητών εμφανίζονται ελλιπέστατοι. Καθηγητές με περισσότερα του ενός πτυχία, δεν φρόντισαν να τα συμπεριλάβουν στους υπηρεσιακούς τους φακέλους, θεωρώντας το… περιττό.

Έτσι, όταν οι φάκελοι ανοίγουν, διαπιστώνονται ελλείψεις και οι καθηγητές καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μόνο που τα δικαιολογητικά είναι τα ίδια τα πτυχία, τα οποία αναγκάζονται να βγάλουν από τις κορνίζες.

Οι δύο διευθύνσεις θα αποστείλουν τα πτυχία στις αρχές από τις οποίες εκδόθηκαν και θα περιμένουν απαντήσεις για τη γνησιότητα ή μη των επικαλούμενων προσόντων των εκπαιδευτικών.

(Ρεπορτάζ της Ελένης Χάνου στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος»)

pekp.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαδικτυακή ημερίδα ΑΠΘ: «Τεχνολογίες Ομιλίας, Μετάφραση και Επικοινωνία»

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με ...