Home / HEADER-NEWS / Υπόμνημα APF FU στο Υπουργείο Παιδείας για τα θέματα αιχμής του κλάδου

Υπόμνημα APF FU στο Υπουργείο Παιδείας για τα θέματα αιχμής του κλάδου

Δημοσιεύτηκε: 12:51 μμ Φεβρουάριος 17th, 2014  


 

france_320_327

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08-02-2014, καταθέτουμε εκ νέου υπόμνημα με τα προβλήματα, τα οποία ταλανίζουν επί μακρόν τους καθηγητές ΠΕ05, εφόσον τα μέχρι σήμερα κατατεθέντα υπομνήματά μας δεν έτυχαν απάντησης από την πλευρά της ηγεσίας και των αρμόδιων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, επανερχόμαστε για τα κάτωθι ζητήματα :

1. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στις  υποχρεωτικές μετατάξεις  προκάλεσε  σοβαρά και αναπάντητα μέχρι σήμερα ερωτήματα, επί των οποίων – εκπροσωπώντας τους συναδέλφους –  σας έχουμε επανειλημμένα καταθέσει σχετικά υπομνήματα. Κάθε νέα ενέργεια του Υπουργείου σχετικά με το θέμα, όχι μόνο δεν απαντά πειστικά στα προϋπάρχοντα ερωτήματα, αλλά, δημιουργεί και νέα σοβαρότερα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μη ικανοποίηση των ενστάσεων συναδέλφων – οι οποίοι πληρούν τις  προϋποθέσεις – όταν ικανοποιήθηκαν ενστάσεις συναδέλφων με λιγότερα μόρια, την απουσία – μέχρι και σήμερα – απάντησης εκ μέρους των υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. επί των ενστάσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν καθώς και το γεγονός ότι πολλοί από τους μεταταχθέντες βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να είναι υπεράριθμοι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ή – στην καλύτερη περίπτωση – να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε πέντε ή ακόμη και σε επτά σχολεία.

Εύλογα ερωτήματα και ανησυχία προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν ιδρυθεί οι οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τις οποίες υποσχεθήκατε, και για την ίδρυση των οποίων διαβεβαιώνατε με δελτία τύπου και ανακοινώσεις.

Ζητάμε :

α. Να δημοσιοποιηθούν άμεσα τα μόρια όλων των αιτηθέντων μετάταξης ανά κατηγορία (μόρια συνολικής προϋπηρεσίας, μόρια συνθηκών διαβίωσης, μόρια οικογενειακών λόγων, μόρια κατοχής επιπλέον πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών).

β. Να καλέσετε άμεσα τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ορίσουν τις ομάδες σχολείων, στις οποίες θα ιδρυθούν οργανικές θέσεις καθηγητών ΠΕ05.

γ. Την εξασφάλιση σε κάθε συνάδελφο ΠΕ05 δυνατότητας κάλυψης του υποχρεωτικού του ωραρίου σε δύο σχολικές μονάδες το πολύ.

δ. Τη διατήρηση των μορίων, τα οποία οι μεταταχθέντες συνάδελφοι απέκτησαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καλύπτοντας εκπαιδευτικές ανάγκες σε δύσκολες γεωγραφικά περιοχές της χώρας.

2. Μέχρι σήμερα δεν είναι σαφής η πολιτική του Υπουργείου σχετικά με την ξενόγλωσση εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το περασμένο καλοκαίρι, οι παλινωδίες της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα νέα ωρολόγια προγράμματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και οι αποφάσεις, οι οποίες άλλαζαν από μέρα σε μέρα, έδωσαν την εντύπωση ότι τόσο το Υ.ΠΑΙ.Θ. όσο και το Ι.Ε.Π. δεν έχουν σαφή εκπαιδευτική πολιτική για τα ωρολόγια προγράμματα, αλλά, αντίθετα, υπαναχωρούν μπροστά στις πιέσεις φορέων και προσώπων και συνδιαλέγονται με καθόλου κομψό τρόπο παίρνοντας αποφάσεις σχετικά με τον περιορισμό ή την αύξηση των αναθέσεων διαφόρων ειδικοτήτων ως αντάλλαγμα για την απόφαση μείωσης ωρών διδασκαλίας μαθημάτων άλλων ειδικοτήτων.

Ζητάμε :

α. Την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της β΄ ξένης γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

β. Την εισαγωγή της διδασκαλίας και β΄ ξένης γλώσσας στο Λύκειο και στην Τεχνική Εκπαίδευση.

γ. Τη θεσμοθέτηση ως ανώτερου αριθμού στα τμήματα της β’ ξένης γλώσσας τους δεκαπέντε (15) μαθητές και τη δραστική μείωση του κατώτερου αριθμού για τη δημιουργία τμήματος β΄ ξένης γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

3. Οι αποφάσεις σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων σε α’ και β’ ανάθεση καθώς και τα σαθρά και επιστημονικά ανυπόστατα επιχειρήματα του Ι.Ε.Π. σχετικά με την ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας στους εκπαιδευτικούς ξενόγλωσσων φιλολογιών δημιουργούν συνθήκες ανισότητας ανάμεσα στις ειδικότητες και επαγγελματικής ανασφάλειας στους συναδέλφους ξένων φιλολογιών, όπως έχουμε ήδη καταδείξει σε προηγούμενες επιστολές μας.

Με την τελευταία Υ.Α., το επόμενο σχολικό έτος, οι καθηγητές ξένων φιλολογιών θα είναι οι μόνοι με μία μόνον ανάθεση διδασκαλίας, αυτή της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Η απόφαση αυτή παρεκκλίνει εντελώς από την αρχή της διασφάλισης της οργανικότητας της θέσης, αρχή την οποία υπηρετεί η διδασκαλία μαθημάτων σε β’ ανάθεση. Και μάλιστα όταν, σύμφωνα με τα προγράμματα των προπτυχιακών σπουδών τους, είναι επιστημονικά επαρκείς να διδάξουν και άλλα αντικείμενα, όχι μόνο σε β’ αλλά και α’ ανάθεση.

Ζητάμε :

α. Την άμεση επανεξέταση των αναθέσεων στους καθηγητές ξένων φιλολογιών και

β. Το σεβασμό της οργανικότητας της θέσης.

4.  Η β΄ ξένη γλώσσα αποκλείστηκε από την ενισχυτική διδασκαλία αυθαίρετα και χωρίς καμία προηγούμενη εισήγηση επί του θέματος. Αντίθετα, όλοι οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς τονίζουν την αναγκαιότητα της ενίσχυσης της διδασκαλίας της με επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις. Πρόκειται για αναγκαιότητα, η οποία ενισχύεται από την κοινωνική απαίτηση σε περίοδο οικονομικής κρίσης και από τις πολιτιστικές και οικονομικές συμφωνίες, τις οποίες έχει συνυπογράψει το Υ.ΠΑΙ.Θ. και η κυβέρνηση.

Ζητάμε :

α. Την ένταξη και επέκταση της διδασκαλίας της β΄ ξένης γλώσσας σε όλους τους υποστηρικτικούς θεσμούς όλων των τύπων του Δημόσιου σχολείου και

β. Τη σύνδεση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών με πιστοποίηση.

Κατόπιν των προαναφερομένων και με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού της ξενόγλωσσης πολιτικής του Υ.ΠΑΙ.θ., ώστε να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών και μαθητριών, καθώς και την επαγγελματική αναβάθμιση των καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ζητάμε

άμεσα συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου για να συζητήσουμε τα θέματα και να βρεθούν οι προσφορότερες λύσεις.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

            Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ                                                                ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΧΛΗ

 

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ

 

 

 

 

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ένταξη του μαθήματος της κολύμβησης στο ΕΣΠΑ

Εγκρίθηκε από την Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως και την αρμόδια Υφυπουργό κ. ...