Home / Featured / «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2013-2014»

«Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2013-2014»

Δημοσιεύτηκε: 4:15 μμ Φεβρουάριος 7th, 2014  


ypep8-marousi-5

«Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2013-2014»

……………………………………………………………………………………………………..

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ypdvmth thumb other250 0Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την έναρξη της Υποβολής Αιτήσεων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σύμφωνα με την αριθμ. 17669/Γ7/7-2-2014 Υπουργική Απόφαση.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου και λήγει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων πατήστε

Για την Αίτηση/Δήλωση Υποψηφίων πατήστε

Για τον πίνακα θέσεων ανά Δ/μια Εκπαίδευση πατήστε

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε

………………………………………………………………………………………………

Λειτουργία μεμονωμένων Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Ολιγομελών Τμημάτων

………………………………………………………………………………………………

11 – 14 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για την ενισχυτική διδασκαλία

19 Φεβρουαρίου θα παρουσιαστούν οι προσληφθέντες εκπαιδευτικοί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Από τις 11 έως 14 Φεβρουαρίου θα κληθούν άνεργοι εκπαιδευτικοί να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για να εργαστούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Στο πρόγραμμα θα προσληφθούν φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι και καθηγητές αγγλικών.  Να αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου ενώ στις 19 θα παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικοί στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ακολούθως παρουσιάζονται κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία.

Αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και ωρομίσθιοι

Οι προσλήψεις μειωμένου ωραρίου θα αφορούν αποκλειστικά τις ειδικότητες των φιλολόγων και των μαθηματικών ενώ οι υπόλοιπες ειδικότητες θα εργαστούν ως ωρομίσθιοι έχοντας εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας 8 ώρες. Όσον αφορά τους φιλολόγους αυτοί θα έχουν 13 ώρες εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας, ενώ οι μαθηματικοί θα έχουν 12 ώρες. Σε περιπτώσεις όπου δε μπορεί να υπάρξει ισόποση κατανομή των ωρών θα προσληφθούν φιλόλογοι και μαθηματικοί ως ωρομίσθιοι.

Β’ Aνάθεση

Σε όσες Δ.Δ.Ε. δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις υποψηφίων κάποιας ειδικότητας, από τις αναφερόμενες στην Υ.Α. της Ε.Δ., τότε ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε δύναται να κάνει χρήση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις δεύτερες αναθέσεις, αρκεί οι ώρες να μην υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο του εκάστοτε κλάδου ή ειδικότητας (φιλόλογοι 13 ώρες, μαθηματικοί 12 ώρες, φυσικοί 8 ώρες, χημικοί 8 ώρες, βιολόγοι 8 ώρες και καθηγητές αγγλικής γλώσσας 8 ώρες), με σκοπό τη λειτουργία των δηλωθέντων τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Τρίτεκνοι και τοποθέτηση στα σχολεία

Σε αντίθεση με τους αναπληρωτές του κανονικού προγράμματος οι τρίτεκνοι δεν θα έχουν το 20% των θέσεων. Όσον αφορά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν στα σχολεία δεν θα ισχύουν τα κοινωνικά κριτήρια αλλά αποκλειστικά και μόνο η θέση στον πίνακα που θα συνταχθεί. Για παράδειγμα αν στην Α Θεσσαλονίκης προσληφθούν 25 φιλόλογοι θα προηγηθεί στην επιλογή του σχολείου ο πρώτος στον πίνακα και ακολούθως οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί. Αν κάποιος είναι 24 και έχει τρία παιδιά θα δηλώσει ως 24ος

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εγγραφές νεοεισαχθέντων στα Πανεπιστήμια

Δυο διευθύνσεις εκπαίδευσης

Με εξαίρεση την Αττική όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν τα ΣΚΕΔ και των 7 διευθύνσεων εκπαίδευσης στις άλλες περιφέρειες δίνεται το δικαίωμα να δηλώσει κανείς δυο διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που κάποιος επιλεχθεί καις τις δυο διευθύνσεις θα επιλέξει σε ποια από τις δυο επιθυμία να εργαστεί.

Πίνακες

Στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα υπάρχουν ανά διεύθυνση εκπαίδευσης αναλυτικά οι θέσεις των εκπαιδευτικών που θα απαιτηθούν στην κάθε ειδικότητα καθώς και οι ώρες που προσφέρονται. Για παράδειγμα θα αναφέρεται εξ αρχής ότι θα δίνονται 10 θέσεις μαθηματικών μειωμένου ωραίου και 2 ωρομισθίων.

news.gr

…………………………………………………………………………………………………….

Άιτηση για τις προσλήψεις αναπληρωτών στην Ενισχυτική Διδασκαλία

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τις προσλήψεις αναπληρωτών για την Ενισχυτική Διδασκαλία και γνωστοποιεί ότι οι αιτήσει ξεκινούν από την τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Ε.Δ.), η οποία αποτελεί άξονα της Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης-Αγωγής στο Γυμνάσιο, καλούνται ;όλες οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) από Τρίτη 11 έως και Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, να δεχθούν αιτήσεις  ενδιαφερομένων αναπληρωτών για τις προσλήψεις στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Eνιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2013-2014.

Ο Ενιαίος Πίνακας Προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, και  ΠΕ06 (επισυναπτόμενο έγγραφο 3, το οποίο είναι σε ηλεκτρονική μορφή) να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της κάθε Δ.Δ.Ε. Σύμφωνα με την αριθμ. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/τ. Β’/10-12-2013) Υ.Α., οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση σε δύο (2)  Δ.Δ.Ε της επιλογής τους της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Κατ’ εξαίρεση, για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ατττικής οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν έως και επτά (7) Δ.Δ.Ε. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι τυχόν υπερβούν το όριο των αιτήσεων, θα τεθούν εκτός προγράμματος.

Επιπλέον να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερόμενους στα αναφερόμενα της αίτησης-δήλωσης. Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ε.Δ. ανά ειδικότητα, θα καθορίζεται από την σειρά κατάταξης τους στους οικείους ενιαίους πίνακες. Κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, συμπληρώνεται στο πεδίο «Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης»  του  επισυναπτόμενου εγγράφου 3, ο αντίστοιχος αριθμός αίτησης του υποψηφίου διδάσκοντα. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η κάθε Δ.Δ.Ε. αποστέλλει άμεσα αντίγραφο  του ηλεκτρονικού αρχείου στο email: statpds@minedu.gov.gr (Δ/ΝΣΗ ΣΕΠΕΔ-ΤΜΗΜΑ Ε΄ Π.Δ.Σ. & Ε.Δ.). καθώς και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση   Π.Ε. & Δ.Ε.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Την Άνοιξη οι προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων για τις Σχολές Στρατού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού Σώματος

Ταυτόχρονα κάθε Δ.Δ.Ε. επιλέγει με βάση τις ανάγκες της, οι οποίες καθορίζονται στον πίνακα ΣΚΕΔ της παρούσας προκήρυξης (επισυναπτόμενο έγγραφο 2), τους καθηγητές από το αρχείο των αιτήσεών της σύμφωνα με την παράγραφο 17 της υπ’ αριθμ. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/τ. Β’/10-12-2013) Υ.Α. Κάθε Δ.Δ.Ε. είναι υποχρεωμένη να αναρτήσει στη συνέχεια τους πίνακες με τις αιτήσεις και τους επιλεγέντες διδάσκοντες σε εμφανές σημείο καθώς και στην ιστοσελίδα της, έως την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014. Την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014 οι επιλεγέντες παρουσιάζονται στις Δ.Δ.Ε. με σκοπό την επιλογή των Σ.Κ.Ε.Δ.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία. Η τοποθέτηση των διδασκόντων γίνεται ανά  ΣΚΕΔ  και  ανά εκπαιδευτικό κλάδο  με απόφαση του Δ/ντη της οικείας Δ.Δ.Ε., βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους αντίστοιχους Πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής Απόφασης 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/τ.Β’/10-12-2013) «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014» . Δηλαδή ο υποψήφιος διδάσκοντας ο οποίος είναι πρώτος στην κατάσταση επιλεγέντων επιλέγει πρώτος το ΣΚΕΔ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από την αντίστοιχη Δ.Δ.Ε. στην παρούσα προκήρυξη.   Σε όσες Δ.Δ.Ε.  δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις υποψηφίων κάποιας ειδικότητας,  από τις αναφερόμενες στην Υ.Α. της Ε.Δ., τότε ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε  δύναται να κάνει χρήση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις δεύτερες αναθέσεις,  αρκεί οι ώρες να μην υπερβαίνουν το  συγκεκριμένο όριο του εκάστοτε κλάδου ή ειδικότητας (φιλόλογοι 13 ώρες, μαθηματικοί 12 ώρες, φυσικοί 8 ώρες, χημικοί 8 ώρες, βιολόγοι 8 ώρες και καθηγητές αγγλικής γλώσσας 8 ώρες), με σκοπό τη λειτουργία των δηλωθέντων τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

H πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος για εισαγωγή απόφοιτων ΙΕΚ

Εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος, με την οποία καλούνται οι απόφοιτοι ...