Home / HEADER-NEWS / Είναι παράνομες οι προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ σε σχολεία Eιδικής Αγωγής;

Είναι παράνομες οι προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ σε σχολεία Eιδικής Αγωγής;

Δημοσιεύτηκε: 2:20 μμ Ιανουάριος 1st, 2014  


eidagogi

Παράνομες οι προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ σε σχολεία ειδικής αγωγής;

Καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Παράνομες και αντισυνταγματικές θεωρεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής μέσω των προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ (7.400 θέσεις).

Σύμφωνα με την ΠΟΣΕΕΠΕΑ, η τοποθέτηση των προσληφθέντων στις δομές αυτές γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο στόχος του προγράμματος που είναι η «απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και όχι η κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα, τονίζουν την ανακοίνωσή τους,  δεν λαμβάνεται υπ όψη η πρόσφατη απάντηση του υπουργού ΥΠΑΙΘ κύριου Κ. Αρβανιτόπουλου, σε σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι «επικουρική», δηλαδή η παρουσία του έχει νόημα μόνο εφ όσον υπάρχει ήδη το βασικό αναγκαίο προσωπικό που καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των δομών.

Στην ανακοίνωσή τους η Πανελλήνια Ομοσπονδία αναφέρει «δεδομένου ότι σήμερα στο τέλος του τρέχοντος έτους (2013)παραμένουν τα 1070 από τα 1600 αρχικά λειτουργικά κενά σε ΕΕΠ και ΕΒΠ, αναρωτιόμαστε σε ποιες ΣΜΕΑΕ και σε ποια ΚΕΔΔΥ της χώρας εκπληρώνονται οι παραπάνω προϋποθέσεις για την τοποθέτηση συναδέλφων με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στα πλαίσια επικουρικής λειτουργίας.

Φοβούμαστε ότι οι συνάδελφοι, αυτοί, χωρίς την απαραίτητη εμπειρία και καθοδήγηση, θα κληθούν να αναλάβουν την διάγνωση, αξιολόγηση, συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη μαθητών και γονέων, αλλά και την υποστήριξη συναδέλφων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.»

Μεταξύ των άλλων η ΠΟΣΕΕΠΕΑ καταγγέλλει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι οι προσληφθέντες μέσω ΟΑΕΔ τοποθετούνται σε θέσεις που δεν προβλέπεται για το ΕΕΠ και ΕΒΠ (γενικά γυμνάσια και λύκεια) και ως εκ τούτου θα κληθούν να καλύψουν γενικές  ανάγκες σχολικών μονάδων (γραμματειακή υποστήριξη κ.λ.π.), απαξιώνοντας τον ρόλο τους ως επιστήμονες.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι θα κινηθεί σε κάθε επίπεδο (νομικό, συνδικαλιστικό, επιστημονικό), προκειμένου:

1. Να διαφυλάξει τα νόμιμα δικαιώματα των εργαζομένων ΕΕΠ και ΕΒΠ που αναμένουν, όπως έχουν δικαίωμα, τον διορισμό τους μέσω των Πινάκων Υποψήφιων Αναπληρωτών που έχουν καταρτισθεί πρόσφατα σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο σχολικό έτος

2. Να περιφρουρήσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στα ΚΕΔΔΥ και τις ΣΜΕΑΕ.

3. Να συμβάλλει στην αποτροπή της απόπειρας εκμετάλλευσης των άνεργων νέων συνάδελφων μας, για τους οποίους πιστεύουμε ότι, ένα πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θα ήταν πράγματι χρήσιμο, με την προϋπόθεση της πλήρους στελέχωσης και λειτουργίας της διαγνωστικής και υποστηρικτικής υπηρεσίας η του σχολείου όπου θα ενταχθούν (ώστε να είναι σε θέση να τους παράσχει εμπειρίες και καθοδήγηση) και της παροχής ισότιμης αμοιβής για ίση εργασία, εφ όσον πρόκειται για πτυχιούχους με τα απαιτούμενα προσόντα.

Επίσης, καλούν κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, που λειτουργούν ως επιβλέποντες φορείς αλλά και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ που εμπλέκονται ως φορείς τοποθέτησης, να λάβουν υπ όψη τους όλα τα παραπάνω στη διαδικασία τοποθέτησης των ωφελούμενων από το πρόγραμμα στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ της χώρας.

Παράλληλα, ζητούν από τον κ. Αρβανιτόπουλο να διακόψει άμεσα την παράνομη διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικού προσωπικού από τον ΟΑΕΔ και να αποφασίσει άμεσα την διάθεση μέσω του μόνου αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας, των παραπάνω η άλλων πιστώσεων για την πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού ΕΕΠ και ΕΒΠ, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ όλης της χώρας.

Τέλος, καλούν το Εθνικό Κοινοβούλιο, τα κόμματα, τους βουλευτές, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και κάθε φορέα  που καθήκον του είναι ο έλεγχος των ενεργειών της κυβέρνησης, να ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα που εκτίθενται παραπάνω και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου με στόχο την αποτροπή των δυσμενών επιπτώσεων στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς, που υφίστανται άγρια αλλαγή εργασιακών συνθηκών και πλαισίου προσφοράς των υπηρεσιών τους.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εγγραφές νεοεισαχθέντων στα Πανεπιστήμια

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr

……………………………….

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Δ. ΜΠΡΑΤΗ

ΠΟΥ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ https://seepea-stella.blogspot.gr/

Α) . Ο Ν. 3848/2010 στα άρθρα 4 και 5 προβλέπει:

«…..Άρθρο 4 (Παράγραφος 1 και 2) 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ανακοινώνονται οι κενές θέσεις που πρόκειται να κα­λυφθούν, ο αριθμός κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά περιοχή διορισμού και δυσπρόσιτο σχολείο. Οι εκπαι­δευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, με την ίδια απόφαση καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.
2. Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με βάση τη σειρά τους στον τελικό πίνακα κατάταξης εκ­παιδευτικών και τις δηλωθείσες προτιμήσεις.»
Άρθρο 5 ( Παράγραφος 2)
  1. » ….Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευ­τικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση πίνακες κατάταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Β) Το άρθρο 16 του Συντάγματοςορίζει ρητά ότι «… H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους».
 Kατά το Σύνταγμα και τον Ν. 3848/2010 κανείς άλλος πλην του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις εκπαιδευτικών στα Δημόσια Σχολεία.Επίσης:Η Δ.Ο.Ε το 1995 προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά τηςαποφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίαςσύμφωνα με την οποία  είχε ιδρυθεί, μεταξύ άλλων, » Τμήμα Παιδείας και Θρησκευμάτων» το οποίο είχε ως αντικείμενο θέματα της προσχολικής, στειχειώδους, μέσης, επαγγελματικήςκαι ανώτερης Εκπαίδευσης.
Με την Απόφαση 2592/1999, τοΣυμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ακύρωσε  αυτή την απόφασητης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας.
 
Βασίλης Βούγιας 
31/12/2013
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ(ΣτΕ)

 

 

 

 

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Κυρώσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για τη μη συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα και αναμένεται να αποσταλεί ...