Home / HEADER-NEWS / Το υπουργείο δημιουργεί ψηφιακή βιβλιοθήκη με όλα τα σχολικά βιβλία από το 19ο αιώνα-Ολες οι λεπτομέρειες

Το υπουργείο δημιουργεί ψηφιακή βιβλιοθήκη με όλα τα σχολικά βιβλία από το 19ο αιώνα-Ολες οι λεπτομέρειες

Δημοσιεύτηκε: 3:58 μμ Δεκέμβριος 14th, 2013  


vivliopolio

Το υπουργείο δημιουργεί ψηφιακή βιβλιοθήκη με όλα τα σχολικά βιβλία από το 19ο αιώνα-Ολες οι λεπτομέρειες

Tο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Επιστημονικό όργανο του  υπουργείου Παιδείας) Ε.Π διαθέτει την ιδιαίτερα σημαντική «Ιστορική  Συλλογή», η οποία  αποτελείται από περισσότερα από 3.000 σχολικά  εγχειρίδια και συναφή τεκμήρια του 19ου και 20ου αιώνα, καθώς και  παλαιότερο εκπαιδευτικό υλικό, σχετικό με την ιστορία του Ελληνικού  Εκπαιδευτικού Συστήματος από τις αρχές της ίδρυσης του Ελληνικού  Κράτους.

Το υλικό αυτό, λόγω της ιδιαιτερότητας, παλαιότητας και  σπανιότητάς του και προκειμένου να διαφυλαχθεί από τη φθορά,  το Ι.Ε.Π.,  έχει προβεί στην προκήρυξη διαγωνισμού

 ια την ανάδειξη εταιρείας η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη  σύγχρονων  ψηφιακών υπηρεσιών για τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης παλαιών  σχολικών εγχειριδίων και συναφών τεκμηρίων και τη δημόσια διάθεσή τους.

Η ψηφιοποίησή τους θα δημιουργήσει τα αντίγραφα εκείνα τα οποία θα  επιτρέψουν τη διάσωση αλλά και την ευρεία χρήση και αξιοποίηση του  υλικού από  εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες, μέσα από το παγκόσμιο  Διαδίκτυο.

Η εταιρεία που θα επιλεγεί θα αναλάβει την ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση της συγκεκριμένης συλλογής του ΙΕΠ, με στόχο:
-τη φυσική διατήρηση της «Ιστορικής Συλλογής»,
-τη δημιουργία πρωτογενούς ψηφιακού υλικού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί  στη συνέχεια για την παραγωγή δευτερογενών ψηφιακών και συμβατικών  προϊόντων,
-τον μετασχολιασμό των τεκμηρίων που συμπεριλαμβάνονται  στο υλικό ώστε να διευκολυνθεί η επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική  και γενικότερη δημόσια αξιοποίησή τους,
-τη διαμόρφωση των κατάλληλων υποδομών και υπηρεσιών για τη διάθεση του ψηφιοποιημένου περιεχομένου  στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύ κοινό, μέσω της  Διαδικτυακής Πύλης που θα αναπτυχθεί.

Προϋπολογισμός

Ο  συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του Ενός  Εκατομμύριου Διακοσίων Πενήντα Επτά Χιλιάδων και Πεντακοσίων Εβδομήντα  Πέντε Ευρώ (1.257.575,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

 Το υλικό

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού ανήκε στο πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  «καθολικό διάδοχο» του οποίου αποτελεί το Ι.Ε.Π. και είναι μέρος της  βιβλιοθήκης του, ενώ επιπλέον υλικό θα αναζητηθεί από τον ανάδοχο σε  άλλες βιβλιοθήκες (π.χ.
Μπενάκειος) και σε άλλα ιδρύματα (π.χ.  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)  . Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί και  υλικό που ανήκει σε ιδιωτικές συλλογές και το οποίο θα επιδιωχθεί να  δοθεί (κατά τη διάρκεια της φάσης Μελέτης Εφαρμογής του παρόντος έργου)  στο Ι.Ε.Π. ως δωρεά ή να παραχωρηθούν δικαιώματα χρήσης. Τις ενέργειες  για την εξασφάλιση παραχώρησης των απαιτούμενων δικαιωμάτων χρήσης θα  αναλάβει το Ι.Ε.Π.

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. έχει ήδη διαθέσιμα πάνω  από 3.000 τεκμήρια που αφορούν σε σχολικά εγχειρίδια της προαναφερόμενης περιόδου και με βάση παλαιότερη έρευνα που έχει γίνει στο πλαίσιο έργου προηγούμενης προγραμματικής περιόδου υπολογίζεται να διατεθούν τελικά  προς ψηφιοποίηση περίπου 4.000 τεκμήρια.

Σημειώνεται ότι στο  παρελθόν, στα σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί σε εθνική κλίμακα υλικό που  έχει εκδοθεί με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά και υλικό τοπικού ενδιαφέροντος και εμβέλειας.

Που θα απευθύνεται

Το παραπάνω υλικό, το οποίο συνθέτει την «Ιστορική Συλλογή» του Ι.Ε.Π., θα ψηφιοποιηθεί και με τις κατάλληλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που θα  περιγραφούν παρακάτω, η ψηφιακή συλλογή θα απευθύνεται:

-Στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, δηλαδή στους 130.000 περίπου εκπαιδευτικούς  Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς ερευνητές και τους  Έλληνες μαθητές. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση σε παλαιά σχολικά  εγχειρίδια, μπορεί να αποδειχτεί ουσιαστικό εργαλείο του εκπαιδευτικού,  ειδικά στο πλαίσιο της διδασκαλίας μαθημάτων όπως η ιστορία ή τα  ελληνικά. Πράγματι, η εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και της γνώσης  γενικότερα σκιαγραφείται μέσα από τα κείμενα, τις εικόνες, το πρόγραμμα  διδασκαλίας, τις αξίες και τις γνώσεις που περιέχονταν στα
σχολικά  βιβλία κάθε ιστορικής περιόδου. Με τον τρόπο αυτό, οι διαφορετικές  οπτικές γωνίες που προσφέρουν τα παλιά σχολικά εγχειρίδια στους μαθητές  δίνουν γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη κριτικής ερμηνείας και σκέψης.
-Σε κάθε Έλληνα πολίτη τα παλαιά σχολικά εγχειρίδια αποτελούν μέρος της  εθνικής πολιτισμικής κληρονομιάς των νεότερων χρόνων.  Κάθε Έλληνας  πολίτης θα έχει για πρώτη φορά στην διάθεσή του ένα σημαντικότατο μέρος  του πολιτισμικού πλούτου της χώρας.

Επιπλέον, καθώς η ελληνική κοινωνία  στην νεώτερη ιστορία της αντανακλάται μέσα από το υλικό του έργου, η  ηλεκτρονική διάθεση του στο κοινό βοηθά στην ανάπτυξη της ιστορικής και  πολιτισμικής συνείδησης του κάθε Έλληνα πολίτη και τροφοδοτεί τον  ιστορικό και κοινωνικό διάλογο.

-Στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τους  ερευνητές στους τομείς της ιστορίας, της πολιτικής επιστήμης, της  κοινωνιολογίας και σχετικών αντικειμένων. Το υλικό του έργου και η  τεκμηρίωση που παρέχει, διευκολύνει την εργασία τους στους αντίστοιχους  τομείς ενώ η ευκολία στην πρόσβαση ενθαρρύνει νέες και πρωτότυπες  ερευνητικές προσπάθειες.

Προγράμματα Σπουδών

Πέρα από τα  σχολικά εγχειρίδια, στο πλαίσιο του έργου θα ψηφιοποιηθούν και  προγράμματα σπουδών των περισσοτέρων μαθημάτων της ιδίας περιόδου, καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.)  και του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών (πρόγονο του Π.Ι.), ώστε ο  ερευνητής της εκπαίδευσης να σχηματίσει πλήρη και συνολική για τους  στόχους και τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής που  ακολούθησε το Ελληνικό Κράτος.

Η ψηφιακή πληροφορία για 15.000  σελίδες, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται τα προγράμματα σπουδών  (περίπου 2.000 σελίδες), θα αποθηκευτεί και σε εικόνα  αλλά και σε  κείμενο μετά την κατάλληλη επεξεργασία από σύστημα αναγνώρισης  χαρακτήρων OCR. Στα προγράμματα σπουδών πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί  και να διατηρηθεί το πολυτονικό σύστημα που χρησιμοποιείται στα  παλαιότερα κείμενα και συγγράμματα.

Σε Ελληνικά και Αγγλικά
Με την ολοκλήρωση  του έργου , προσδοκάται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου αρχείου της «Ιστορικής Συλλογής» που  θα περιλαμβάνει:
-1.000.000 ψηφιακά αντίγραφα (εικόνες) υψηλής ανάλυσης, 1.000.000
ψηφιακά αντίγραφα (εικόνες) προβολής και 1.000.000 ψηφιακά αντίγραφα
(εικόνες) προεπισκόπησης των 1.000.000 σελίδων που υπολογίζεται ότι θα
ψηφιοποιηθούν.
-Αρχεία κειμένου 15.000 σελίδων με την πληροφορία σε μορφή χαρακτήρων,
επιτρέποντας την πλήρη αναζήτηση με βάση το κείμενο.
-Βάση μεταδεδομένων σε Ελληνικά και Αγγλικά με αναλυτικά στοιχεία
επιστημονικής τεκμηρίωσης της ψηφιακής «Ιστορικής Συλλογής» που θα
προκύψουν από την ενδελεχή ερευνητική μελέτη επί των τεκμηρίων, η
οποία θα πραγματοποιηθεί από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
του Αναδόχου.

Προβολή αποθηκευμένων συγγραμμάτων και λοιπών τεκμηρίων της «Ιστορικής Συλλογής» μέσω Διαδικτύου

Η υπηρεσία θα παρέχει στον κάθε χρήστη τη δυνατότητα να πλοηγηθεί στα  σχολικά εγχειρίδια και τα άλλα τεκμήρια, τα οποία θα βρίσκονται  αποθηκευμένα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Ο χρήστης θα μπορεί να αναζητά  τα συγγράμματα που τον ενδιαφέρουν μέσω πλοήγησης σε κατάλληλα  επιλεγμένες κατηγορίες, όπως χρονική περίοδος, θέμα, περιοχή κλπ. και  αντίστοιχα μενού επιλογής.

Τα συγγράμματα θα προβάλλονται μέσω  διεπαφής Web, σχεδιασμένης με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι διαθέσιμη και  λειτουργική μέσω ποικίλων εναλλακτικών μέσων πρόσβασης (PCs,  smartphones, tablets). Στo πλαίσιo της διεπαφής θα προβάλλονται στοιχεία σχετικά με το σύγγραμμα, σύμφωνα με τα μεταδεδομένα που έχουν  καταχωρηθεί στο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (χρονολογία, τόπος έκδοσης,  εκδότης, όνομα συγγραφέα, τίτλος, αριθμός εισαγωγής ή ISBN). O χρήστης  θα έχει την δυνατότητα να προβάλλει και αποθηκεύσει ηλεκτρονικά  αντίγραφα του προβαλλόμενου ψηφιακού περιεχομένου.
Η προβολή των  αποθηκευμένων συγγραμάτων θα απευθύνεται τόσο στην εκπαιδευτική  κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, ερευνητές) όσο και στο  ευρύτερο κοινό.

Αναζήτηση στην ψηφιακή «Ιστορική Συλλογή» βάσει  πληθώρας διαθέσιμων κριτηρίωνΗ υπηρεσία θα παράσχει κατάλογο με τα  συγγράμματα, καθώς και τα μέρη και τις σελίδες αυτών, τα οποία πληρούν  τις επιλογές αναζήτησης που έχουν τεθεί, βάσει πληθώρας διαθέσιμων  κριτηρίων. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα σύγγραμμα ή  περισσότερα για προβολή και ανάγνωση.
Η αναζήτηση θα μπορεί να  πραγματοποιείται είτε ανά σελίδα είτε στο σύνολο των σελίδων των  μεταδεδομένων που αφορούν την τεκμηρίωση των ψηφιοποιημένων, στα πλαίσια του παρόντος έργου, συγγραμμάτων.

Ακόμη, η υπηρεσία αναζήτησης θα  παρέχει τη δυνατότητα συσχέτισης δεδομένων από διαφορετικά τεκμήρια,  τόσο μέσα από την σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, όσο και από τις  οθόνες προβολής των τεκμηρίων, ώστε για παράδειγμα ο χρήστης να έχει τη  δυνατοτητα να προσπελάσει μέσα από βιβλία διαφορετικών εποχών, τις  σελίδες που περιλαμβάνουν τη διδασκαλία της Ελληνικής Επανάστασης.

Η  αναζήτηση στην ψηφιακή «Ιστορική Βιβλιοθήκη» θα μπορεί να γίνεται από  μαθητές, φοιτητές, ερευνητές και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας  αλλά θα είναι ανοικτή και στο κοινό.
Τέλος, η υπηρεσία θα μπορεί να παράγει στατιστικά με βάση τα κριτήρια αναζήτησης.
Φιλοξενία εκπαιδευτικού υλικού (στατικού και διαδραστικού) γύρω από το σχολικό εγχειρίδιο στην Ελλάδα

Η Διαδικτυακή Πύλη θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει επιστημονικά ή  εκλαϊκευτικά κείμενα, παρουσιάσεις και πολυμέσα (βίντεο, φωτογραφίες,  ηχογραφήσεις κλπ.) τα οποία θα αναφέρονται στο σχολικό εγχειρίδιο στην  Ελλάδα, όπως ιστορικές αναδρομές, συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ανά  περίοδο, κοινωνικές και πολιτικές πλευρές του σχολικού εγχειριδίου κλπ.  και τα οποία θα στηρίζονται, θα τεκμηριώνονται και θα παραπέμπουν στα  διαθέσιμα ψηφιακά τεκμήρια της «Ιστορικής Συλλογής».
Ένα τέτοιο  κείμενο θα περιέχει υπερσυνδέσεις προς συγκεκριμένα τεκμήρια ή ομάδες  τεκμηρίων (τα οποία θα βρίσκονται αποθηκευμένα στο Σύστημα Ψηφιακής  Βιβλιοθήκης), με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύει με απτό τρόπο τις  γνώσεις, τις ιδέες και τα νοήματα των προβαλλόμενων τεκμηρίων.

Παράλληλα με τα στατικά κείμενα και τις παρουσιάσεις, η Διαδικτυακή Πύλη θα  περιέχει και διαδραστικό υλικό με σκοπό την προβολή του σχολικού  εγχειριδίου στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η δημιουργία  διαδραστικών παρουσιάσεων (π.χ. με χρήση τεχνολογίας Flash), οι οποίες  θα ενισχύουν την ελκυστικότητα και την ευκολία πρόσβασης στο  ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό.
Στη Διαδικτυακή Πύλη με το  εκπαιδευτικό υλικό θα έχουν πρόσβαση οι μαθητές, φοιτητές,  εκπαιδευτικοί, ερευνητές και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά  θα είναι ωφέλιμη και στο ευρύ κοινό, ειδικά μέσω περισσότερο  εκλαϊκευμένων κειμένων και των πολυμέσων.

Υπηρεσία ψυχαγωγίας
Η Διαδικτυακή Πύλη τέλος, θα διαθέτει διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια  που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου και θα απευθύνονται κύρια σε  μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και  εκπαιδευτικούς.
Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα μέσω παιγνίων,  ερωτήσεων μνήμης, puzzles ή και άλλων δημιουργικών εφαρμογών, να  έρχονται σε επαφή και να γνωρίζουν τα περιεχόμενα της «Ιστορικής  Συλλογής», αλλά και της ιστορίας του σχολικού εγχειριδίου στην Ελλάδα  γενικότερα, με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

https://vasliondos.blogspot.gr/


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...