Home / HEADER-NEWS / Το ΠΜΣ «Μουσιακές Σπουδές» ανοίγει πόρτες

Το ΠΜΣ «Μουσιακές Σπουδές» ανοίγει πόρτες

Δημοσιεύτηκε: 6:48 μμ Δεκέμβριος 22nd, 2013  


ptyxio

Ανοίγει πόρτες το μεταπτυχιακό στις «Μουσειακές Σπουδές»

Χιλιάδες νέοι ονειρεύονται να απασχοληθούν σε κάποιο από τα δεκάδες μουσεία της χώρας μας, αλλά λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι μπορούν να κάνουν τέτοιες σπουδές, αν και δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα σε κανένα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Το «μυστικό» βρίσκεται στα Τμήματα Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Eργων Τέχνης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, τα οποία οργανώνουν και λειτουργούν από κοινού Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μουσειακές Σπουδές».

Ανοίγει πόρτες το μεταπτυχιακό στις «Μουσειακές Σπουδές»

Με δεδομένο ότι ζούμε σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους ανθρώπους που αγωνιούν για το μέλλον τους, οι σπουδές σε ένα τέτοιο αντικείμενο μπορεί να αποδειχτούν εξαιρετικά αποδοτικές για την επαγγελματική τους αποκατάσταση όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για το εξωτερικό.

Προοπτικές Σε κάθε περίπτωση πάντως για τα παιδιά που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτελεί μια πολύ καλή λύση και με προοπτική σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει τεράστιο αρχαιολογικό πλούτο και ταυτόχρονα θέλει να επενδύσει στον τουρισμό και να ξεφύγει από την κρίση.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι οι Μουσειακές Σπουδές με τις ακόλουθες παραμέτρους: Συλλογή διδακτικού μουσειακού υλικού, οργάνωση μουσείων, μουσειακών εκθέσεων, διοίκηση μουσείων, έλεγχος περιβαλλοντικών παραμέτρων των μουσείων, προστασία και ανασύνθεση μουσειακού υλικού, νομοθεσία που διέπει τα μουσεία, οικονομική διαχείριση μουσείων και μουσειακών συλλογών, το μουσείο ως χώρος παιδείας, μουσείο και κοινωνία. Σκοπός του Προγράμματος είναι:

Να συμβάλει στην ανάπτυξη των μουσείων και του μουσειακού επαγγέλματος με την καθιέρωση των Μουσειακών Σπουδών ως επιστήμης και με την κατάρτιση επιστημόνων, διότι, ενώ στην Ελλάδα υπάρχει πληθώρα μουσείων, δεν υπάρχει ικανός αριθμός μουσειολόγων – όχι μόνο για τις παραδοσιακές αρχαιολογικές συλλογές αλλά και για τις συλλογές της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Γεωλογίας, Βιολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας, Παιδαγωγικής κ.λπ. Απαραίτητη λοιπόν είναι η κατάρτιση ειδικών, οι οποίοι θα είναι ικανοί να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις, στην ποικιλομορφία και πολυδιάστατη θεματολογία των ελληνικών μουσείων.

Να προαγάγει τη διεπιστημονική συνεργασία και αλληλοκατανόηση όλων των επιστημονικών πεδίων που εμπλέκονται στην ίδρυση και ορθή λειτουργία των μουσείων.

Να προαγάγει την επιστημονική έρευνα και να μεταδώσει την ακαδημαϊκά καλλιεργούμενη γνώση στον τομέα των Μουσειακών Σπουδών, προσφέροντας παράλληλα και μια πραγματιστική εκπαίδευση, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης και αναβάθμισης του στελεχιακού δυναμικού των μουσείων της χώρας.

Να συμβάλει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού ρόλου των μουσείων, έτσι ώστε αυτά να αποτελέσουν ιδρύματα στην υπηρεσία της κοινωνίας και στην ανάπτυξή της, ανοιχτά στο κοινό, με σκοπό την εκπαίδευση, τη μελέτη και την ψυχαγωγία.

ΠΟΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές» πτυχιούχων Ελληνικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και Σχολών της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές συνήθως κάθε χρόνο καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Εντυπη Αίτηση (λαμβάνεται από την ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.museum-studies.uoa.gr  ή και από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μουσειακές Σπουδές». Φωτογραφίες (μεγέθους ταυτότητας).

1. Φωτοτυπία 2 όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Αντίγραφο Πτυχίου (με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς») και Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών, όπου θα φαίνεται ο Μέσος Ορος Βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένα).

3. Για τους Πτυχιούχους της αλλοδαπής ισοτιμία καθώς και βαθμολογική αντιστοιχία του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ, που να έχει εκδοθεί έως την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων (νομίμως επικυρωμένα)

4. Συστατικές Επιστολές (όχι παλαιότερες του 2010) σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο σφραγίσεως φάκελο, που θα συνοδεύουν την αίτηση ή θα αποστέλλονται ξεχωριστά από τους συνιστώντες. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να απευθύνονται στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να έχουν κατατεθεί έως την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων.

5. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Lower (νομίμως επικυρωμένο).

6. Επίσης κάθε άλλο στοιχείο -όπως διπλώματα ξένης γλώσσας, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με «θέματα πολιτισμού», συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι- που κατά τη γνώμη των υποψηφίων συμβάλλουν ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εντύπωση για την εικόνα του υποψηφίου. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλουν αίτηση και εφόσον η αίτησή τους θεωρηθεί πλήρης, θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1) Την επιτυχή γραπτή εξέταση σε 2 μαθήματα:

Α) «Εισαγωγή στη Μουσειολογία»

Β) Σε 1 από τους παρακάτω 6 κύκλους επιστημών. Ο υποψήφιος επιλέγει το μάθημα που θεωρεί πλησιέστερο στο βασικό του πτυχίο.

1. Ιστορία, Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης

2. Οικονομικές Επιστήμες

3. Φυσιογραφικές Επιστήμες, Επιστήμες Γης

4. Θέματα Συντήρησης, Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς

5. Παιδαγωγικά

6. Επιστήμες Υγείας

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

ΕΘΝΟΣ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...