Home / HEADER-NEWS / Γιατί δεν μειώνονται οι μαθητές ανά τμήμα όταν φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

Γιατί δεν μειώνονται οι μαθητές ανά τμήμα όταν φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

Δημοσιεύτηκε: 5:20 μμ Δεκέμβριος 28th, 2013  


eidagogi

Όταν σε ένα τμήμα γενικής εκπαίδευσης φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τότε θα πρέπει να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών κατά τρεις. Δηλαδή εάν σε ένα τμήμα φοιτούν 2 μαθητές με δυσλεξία τότε ο αριθμός των μαθητών στο τμήμα είναι αναγκαίο να μειωθεί κατά 6 και το τμήμα αντί για 27 ή 30 να έχει 21 – 24 μαθητές.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο νόμο για το νέο λύκειο και συγκεκριμένα στην παράγραφο 15 του άρθρου 28 η οποία και παρουσιάζεται πιο κάτω. Το γεγονός αυτό δεν το γνωρίζουν πολλοί σύλλογοι γονέων άλλα ίσως και σύλλογοι διδασκόντων με αποτέλεσμα να μη μειώνεται ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα όπως ορίζει το συγκεκριμένο εδάφιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται και οι περιπτώσεις της δυσγραφίας, δυσαριθμησίας, δυσαναγνωσίας, δυσορθογραφίας, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, δυσλεξίας. Σε πολλές τάξεις φοιτούν μαθητές με τις πιο πάνω μαθησιακές δυσκολίες και όμως ο αριθμός των μαθητών όπως μας έχουν ενημερώσει γονείς δεν έχει μειωθεί.

Για το όλο θέμα έχει υπάρξει κινητοποίηση εκ μέρους της Ένωσης Γονέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου που με επιστολή προς τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ζητά εφαρμογή του νόμου.

Μείωση μαθητών ανά τμήμα:

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Παράταση στο άνοιγμα σχολείων, ΑΕΙ, ΙΕΚ, Κολεγίων, ΣΔΕ, Φροντιστηρίων και ΚΞΓ

Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής:

«Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»

Ποιοι συγκαταλέγονται στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο νόμο 3699/2008 άρθρο 3:

Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

  1. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανά­γκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περί­οδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.

  2. Στους μα­θητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κα­τηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγο­ντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

  3. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματι­κές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκα­τάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 3. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλι­κιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανατίθεται η ανάπτυξη προ­τύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμ­μάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδη­λώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Θεσμοθέτηση του πολλαπλού βιβλίου με εντολή Ν. Κεραμέως στο ΙΕΠ

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr

ΣΧΕΤΙΚA ΑΡΘΡA

Ο Νόμος για το Νέο Λύκειο απαιτεί μείωση μαθητών ανά τμήμα όταν υπάρχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθρα



x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Κατανομή 20 θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Την κατανομή είκοσι θέσεων μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ...