Home / HEADER-NEWS / 80 Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση

80 Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση

Δημοσιεύτηκε: 1:06 μμ Δεκέμβριος 23rd, 2013  


ptyxio

Μέχρι και την 31η Ιανουαρίου θα πρέπει να καταθέσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση και παράλληλα να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  όσοι  ενδιαφέρονται για τις υποτροφίες που χορηγεί το Ίδρυμα Ωνάσης. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα δοθούν 80 υποτροφίες με ημερομηνία έναρξης 1η Σεπτεμβρίου του 2014.

Τα επίπεδα σπουδών που θα δοθούν οι υποτροφίες είναι τα ακόλουθα:

A. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ


Προϋποθέσεις

1. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ηλικίας, βαθμολογίας και ξένων γλωσσών κατά επίπεδο επιδιωκόμενων σπουδών.

3. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει:

– να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή

– να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή

– να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Αυγούστου 2014.

Δεν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά την διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.

4. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης και όχι μερικής ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

5. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία ή χώρες, ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος.

6. Η έναρξη των υποτροφιών θα γίνει από 1/9/2014 ή 1/10/2014, ανάλογα με την χώρα και το πρόγραμμα σπουδών των υποψηφίων. Ο υπολογισμός της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας γίνεται με βάση την ελάχιστη διάρκεια που ορίζεται στον Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος, που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Ο υπολειπόμενος χρόνος σπουδών από 1/9/2014 για τους υποψήφιους για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Σπουδές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 9 μήνες, ενώ για τους υποψήφιους για Βελτίωση Τεχνικής τουλάχιστον 6 μήνες. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.


Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη πριν συμπληρώσουν την αίτηση. Η αποστολή της αίτησης στην Γραμματεία δεν συνεπάγεται αποδοχή της. Αιτήσεις που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης αποσύρονται αυτόματα από την διαδικασία αξιολόγησης.

2. Με την υποβολή αίτησης για υποτροφία ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και της σχετικής Αίτησης/ Υπεύθυνης Δήλωσης.

3. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών που αναγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη. Παράλειψη υποβολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της ανάλογης προθεσμίας, συνεπάγεται την δυσμενή αξιολόγηση ή/και απόρριψη της αίτησης.

4. Η αλληλογραφία με το Ίδρυμα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ. από Πανεπιστήμια του εξωτερικού) πρέπει να είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα, διαφορετικά θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Δεν απαιτείται μετάφραση των διπλωμάτων ξένων γλωσσών.

5. Αλλαγή προγράμματος σπουδών μπορεί να γίνει δεκτή μόνο εάν συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά τις 30/4/2014 δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αλλαγή προγράμματος από πλευράς των υποψηφίων.

6. Οι υποψήφιοι όλων των προγραμμάτων υποβάλλουν την αίτησή τους και αποστέλλουν τα δικαιολογητικά ως ακολούθως:

Βήμα 1ο

Μελετούν προσεκτικά την προκήρυξη και στη συνέχεια συμπληρώνουν και υποβάλλουν την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος μέχρι και 31/01/2014 και σημειώνουν τον κωδικό επιβεβαίωσης υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

 

Βήμα 2ο

Συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα αποστέλλουν ταχυδρομικά συστημένα μέχρι και 31/01/2014 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης βάσει σφραγίδας Ταχυδρομείου) στην διεύθυνση:

AΡIONA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΙΣΧΙΝΟΥ 4, 105 58 ΑΘΗΝΑ

(E-mail: fph@onassis.gr Web: https://www.onassis.gr)

Ακολούθως παρουσιάζονται σύνδεσμοι απ΄ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες ανά θεματική:

ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

1)    


2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


Ηλεκτρονική Αίτηση

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ


Ηλεκτρονική Αίτηση

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΩΝΑΣΗ

-Όμιλος Ωνάση – Υποτροφίες για Ανώτατες/ Ανώτερες/ Μεταλυκειακές Σπουδές:


Ηλεκτρονική Αίτηση

-Όμιλος Ωνάση – Μεταπτυχιακές Υποτροφίες Εξωτερικού:


Ηλεκτρονική Αίτηση

-Όμιλος Ωνάση – Μεταπτυχιακές Υποτροφίες Εσωτερικού:


Ηλεκτρονική Αίτηση

Καλόγηρος Βασίλειος


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...