Home / HEADER-NEWS / 453 θέσεις εργασίας από το ΕΚΠΑ μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας

453 θέσεις εργασίας από το ΕΚΠΑ μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας

Δημοσιεύτηκε: 3:39 μμ Δεκέμβριος 25th, 2013  


ekpa

Για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» που υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Νότιου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιόνιων Νησιών, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, ….

…………………………………………………………………………………………………….

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

335 θέσεις ετήσιας απασχόλησης μπορούν να διεκδικήσουν δάσκαλοι, νηπιαγωγοί ,φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί άλλα και άλλοι πτυχιούχοι σε έργο που υλοποιείται από τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Καποδιστριακό, Πατρών με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ».

Επίσης 40 θέσεις προσφέρονται σε γυμναστές, καθηγητές πληροφορικής, μουσικής και θεάτρου όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια του άρθρου από το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν σημαντικές πληροφορίες.

Περιοχές εργασίας:   Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μια μόνο από τις περιφέρειες όπου υλοποιείται το έργο και οι οποίες παρουσιάζονται πιο κάτω. Στις περιφέρειες όπου αναγράφονται και οι νομοί, για παράδειγμα Στερεάς Ελλάδας, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν ένα νομό απασχόλησης. Πιο αναλυτικά οι περιφέρειες είναι:

Αττικής (περιλαμβάνει τις περιοχές : Ασπρόπυργος, Καματερό, Ζεφύρι, Άνω Λιόσια, Χαλάνδρι, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Αχαρνές, Αγ. Βαρβάρα, Αθήνα, Μέγαρα, Ίλιον) · Κρήτης (Ν. Χανίων, Ν. Ρεθύμνου, Ν. Ηρακλείου, Ν. Λασιθίου) Πελοποννήσου : Ν.Κορινθίας, Ν. Αργολίδας, Ν. Αρκαδίας, Ν. Λακωνίας, Ν. Μεσσηνίας · Στερεάς Ελλάδας (Ν. Εύβοιας, Ν.Βοιωτίας, Ν. Φθιώτιδας, Ν. Φωκίδας, Ν. Ευρυτανίας Νότιου Αιγαίου Βόρειου Αιγαίου Ιονίων Νήσων : Ν. Κέρκυρας, Ν. Κεφαλονιάς Ηπείρου Θεσσαλίας

Δ. Ελλάδας : Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας, Ν.Αιτωλοακαρνανίας   Χρονική διάρκεια εργασίας – σύμβαση  Όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν σύμβαση έργου έως και τις 31/12/2014. Σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, δύναται η επέκταση – ανανέωση συμβάσεων έως τη λήξη της επέκτασής του, εφόσον επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και υπό τους όρους αυτής.   Αιτήσεις- προθεσμία H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 20 Δεκεμβρίου έως και τις 8 Ιανουαρίου και ώρα 13.00. H πρόσκληση θα δημοσιευτεί εκ νέου, εάν προκύψει ανάγκη. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Ε.Λ.K.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα επισυνάπτονται απλά αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους στη διεύθυνση: Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών, Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 10561, Αθήνα. Με την ένδειξη: Πρόταση για το Έργο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» και στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosklisi.roma@gmail.com .   Θέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 1.    Επιστημονικοί συνεργάτες Τις 300 θέσεις των επιστημονικών συνεργατών με αρμοδιότητες όπως η διδασκαλία σε φροντιστηριακά τμήματα και η προετοιμασία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος υποδοχής για τα Νήπια στην προσχολική αγωγή μέσα και από τη διδασκαλία μπορούν να τις διεκδικήσουν οι ακόλουθες ειδικότητες:   Φιλολογίας ΦΠΨ Ψυχολογίας Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης Παιδαγωγικό τμήμα προσχολικής αγωγής Μαθηματικών Φυσικής 2.    Ειδικοί συνεργάτες και ερευνητές Επίσης μπορούν Φιλόλογοι, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, μαθηματικοί και φυσικοί να διεκδικήσουν και τις 30 θέσεις ειδικών συνεργατών καθώς και τις 5 θέσεις ερευνητών Άλλες εκπαιδευτικές ειδικότητες: Γυμναστές, καθηγητές μουσικής, θεάτρου, πληροφορικής Εκτός όμως από τις πιο πάνω ειδικότητες προσφέρεται και μικρότερος αριθμός θέσεων, 40 στον αριθμό σε πτυχιούχους Κινηματογράφου, Θεατρικών Σπουδών, Μουσικών Σπουδών, Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Πληροφορικής, και Γεωπονικής Διαδικασία αξιολόγησης   Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων θα γίνει σε δύο στάδια: Α) Προκριματικό στάδιο, όπου η επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους ως προς τα τυπικά και τα επιθυμητά τους προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων.   Β) Τελική επιλογή. Σε δεύτερη φάση, με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η επιτροπή θα βαθμολογήσει τις προτάσεις ως προς τα τυπικά και τα επιθυμητά προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω ανά ειδικότητα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.   Μοριοδότηση Για θέσεις επιστημονικών συνεργατών και ερευνητών (φιλόλογοι, δάσκαλοι κλπ)  

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αλ. Κόπτσης: Μετά το 2023 το νέο σύστημα διορισμών
Μοριοδοτούμενα κριτήρια Μονάδες
Βαθμός τίτλου σπουδών Χ100
Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο

συναφές με το γνωστικό αντικείμενο αυτής

θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών.

 

120
Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό

αντικείμενο της θέσης

 

200
Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό

αντικείμενο

 

100
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 100
Μεταπτυχιακός τίτλος διετούς φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

 

150
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον

φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

 

70
Μεταπτυχιακός τίτλος διετούς φοίτησης σε

άλλο γνωστικό αντικείμενο

 

100
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ 30
Εμπειρία για τους πρώτους 12 μήνες 5 ανά μήνα
Εμπειρία για τους πρώτους 12 μήνες 8 ανά μήνα
Εμπειρία για τους πρώτους 12 μήνες 9 ανά μήνα
Εμπειρία για τους πρώτους 12 μήνες 8 ανά μήνα
Εμπειρία για τους πρώτους 12 μήνες 5 ανά μήνα
Εμπειρία για κάθε επιπλέον μήνα 4 ανά μήνα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 150

  

Ειδικοί συνεργάτες (φιλόλογοι, δάσκαλοι κλπ) και πληροφορικής, γυμναστές κλπ.

Κριτήρια Μονάδες
Βαθμός τίτλου σπουδών Χ 40
ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
Για τους επόμενους 12 5 ανά μήνα
Για τους επόμενους 12 8 ανά μήνα
Για τους επόμενους 12 9 ανά μήνα
Για τους επόμενους 12 8 ανά μήνα
Εμπειρία για κάθε επιπλέον μήνα 5 ανά μήνα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 150

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση που ακολουθεί

NEWS.GR

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ΓΕΛ

Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των ΓΕΛ περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων ...