Home / HEADER-NEWS / ΟΑΕΔ – Οδηγός για 26.200 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

ΟΑΕΔ – Οδηγός για 26.200 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

Δημοσιεύτηκε: 1:11 μμ Νοέμβριος 13th, 2013  


OAED-online

Χιλιάδες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας προσφέρει ο ΟΑΕΔ μέσω προγραμμάτων. Τα εν λόγω προγράμματα δεν αφορούν άμεσα τους ανέργους άλλα έμμεσα καθώς επιδοτούνται οι επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε προσλήψεις.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται έναν κίνητρο στους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας που δεν θα τους επιβαρύνουν αφού ο ΟΑΕΔ θα καλύψει μέρος του εργασιακού κόστους των νεοπροσληφθέντων.

Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά ως προς την υποβολή αιτήσεων από τους επιχειρηματίες τα προγράμματα για τους ανέργους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, το πρόγραμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε νέους 16 έως και 24 ετών, το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων ανέργων με την «επιταγή επανένταξης» στο κομμάτι της απασχόλησης, όπως και το ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης. Στο τελευταίο πρόγραμμα που αφορούσε 25.000 ανέργους έχουν καλυφθεί οι θέσεις στις περισσότερες περιφέρειες εκτός από  τις περιφέρειες του άξονα 9 , δηλαδή Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας όπου προβλέπεται να επιχορηγηθούν 3.700 θέσεις.

Όσον αφορά το πρόγραμμα για τους νέους ηλικίας 16 έως και 24 ετών οι θέσεις που προσφέρονται από την έναρξη του προγράμματος ανέρχονται σε 10.000. Όσοι νέοι προσληφθούν ο ΟΑΕΔ θα καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό της τάξης του 80% για την πρώτη φάση και του 70% για τη δεύτερη φάση του προγράμματος. Ισχύουν μια σειρά από προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια του άρθρου που πρέπει να πληρούν τόσο οι άνεργοι όσο και οι επιχειρήσεις.

Τα πιο πάνω προγράμματα μπορούν να ενισχύσουν τη μισθωτή απασχόληση σε μια περίοδο όπου η ανεργία καλπάζει δίνοντας έστω και προσωρινά μια οικονομική ανάσα στους χιλιάδες ανέργους.  Προκειμένου να ενημερωθούν οι άνεργοι άλλα και οι επιχειρήσεις παρουσιάζουμε τις προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν εργοδότες και εργοδοτούμενοι ανά πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 16 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ

1. Άνεργοι

Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:
Να είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας ηλικίας 16 – 24 ετών, και να μην έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης.
Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας, από τις οποίες προέκυψε νέα διάδοχος επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του  Ν.2643/98.

2. Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.Δεν θεωρείται μείωση η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, που αφορά στον εργαζόμενο, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δεν υπάγονται:

Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του ν.2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).
-Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν τους ανέργους τις βραδινές ώρες πέραν της 22ης ώρας
-Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
-Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και  εμπορία των προϊόντων της στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία κλπ) , στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή η πρώτη πώληση προς μεταπωλητές ή προς μεταποιητικές επιχειρήσεις].
Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.

Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών.
Οι  συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.

Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές .

Μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) θεωρείται προβληματική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους όρους:
α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της παρούσας παραγράφου.
ii. Μια μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληματική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή·
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή·
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καμία από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

1. Η διάρκεια της επιχορήγησης που αφορά στο α’ στάδιο του προγράμματος (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) ορίζεται μέχρι δώδεκα (12) μήνες.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως αυτό υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αποδοχών του 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή επί των ακαθαρίστων μηνιαίων αποδοχών του 80% του κατώτατου ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.
2. Το ποσό και  η διάρκεια της επιχορήγησης για το β’ στάδιο ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ,  ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο  70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων Επικουρικών Ταμείων, καθώς και στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών  εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων / επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

1. Βασικές αρχές του Προγράμματος
Καταρτίζεται πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 2.500 ανέργων που δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα ή μέχρι πέντε (5) χρόνια για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας τους για τη συνταξιοδότησή τους και ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ. Από τις ως άνω 2.500 θέσεις, οι 500 θα κατανέμονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ στις Υπηρεσίες του Οργανισμού όταν παρουσιάζονται έκτακτες ανάγκες. H ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 28-1-2008 και θα ολοκληρωθεί με την κάλυψη των θέσεων.
2. Εντασσόμενες Επιχειρήσεις
Στο πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να ενταχθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
3. Βασικές αρχές του Προγράμματος
Καταρτίζεται πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 2.500 ανέργων που δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα ή μέχρι πέντε (5) χρόνια για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας τους για τη συνταξιοδότησή τους και ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ. Από τις ως άνω 2.500 θέσεις, οι 500 θα κατανέμονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ στις Υπηρεσίες του Οργανισμού όταν παρουσιάζονται έκτακτες ανάγκες. H ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 28-1-2008 και θα ολοκληρωθεί με την κάλυψη των θέσεων.
4. Εντασσόμενες Επιχειρήσεις
Στο πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να ενταχθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
5. Προϋποθέσεις Ένταξης
Απαραίτητες προϋποθέσεις υπαγωγής στο ως άνω πρόγραμμα είναι:
α) Η μη απόλυση από τις επιχειρήσεις ή τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στον ίδιο Νομό προσωπικού (απασχολούμενου σε αντίστοιχη θέση μ’ αυτή που θα καλυφθεί με το πρόγραμμα αυτό) κατά τη χρονική διάρκεια των 6 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις για τη μη απόλυση του προσωπικού τους θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 6β της παρούσας απόφασης.
β) Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι ή επιδοτούμενοι άνεργοι ή εγγεγραμμένοι επί δυο (2) τουλάχιστον μήνες στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ , που βρίσκονται στην περιοχή του τόπου κατοικίας τους και να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ‘Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα. γ) Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχειρήσεων για μισθωτούς που έχουν απασχολήσει την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης τους.
6. Διάρκεια Επιδότησης
Η διάρκεια της επιδότησης καθορίζεται από ένα (1) μήνα έως και εξήντα (60), κατ’ ανώτατο όριο μήνες. Η προθεσμία πλήρωσης των θέσεων είναι ένας (1) μήνας το αργότερο από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Στο πρόγραμμα είναι δυνατόν να ενταχθούν και επιχειρήσεις που το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης μισθωτού υποβάλλουν στην πλησιέστερη του τόπου απασχόλησης υπηρεσία του ΟΑΕΔ αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η έναρξη της επιχορήγησης είναι από την ημερομηνία πρόσληψης πλην των περιπτώσεων που η πρόσληψη έχει πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές η έναρξη της επιχορήγησης θα είναι η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.
7. Ποσά Επιχορήγησης
Το ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης καθορίζεται :
22 € για τον πρώτο χρόνο
24 € για τον δεύτερο χρόνο
26 € για τον τρίτο χρόνο
28 € για τον τέταρτο χρόνο
30 € για τον πέμπτο χρόνο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε μήνα οι μισθωτοί θα ασφαλίζονται για δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον ημέρες εργασίας.
Λιγότερες από 18 ημέρες απασχόλησης το μήνα θα επιχορηγούνται για τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο μήνες ανά έτος επιχορήγησης.
Παρέχεται η δυνατότητα να επιχορηγηθούν επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μισθωτούς με μειωμένο ωράριο εργασίας από τέσσαρες (4) και άνω τουλάχιστον ώρες ημερησίως.
Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιχορήγησης που θα καταβάλλεται ανέρχεται στα
11 € για τον πρώτο χρόνο
12 € για τον δεύτερο χρόνο
13 € για τον τρίτο χρόνο
14 € για τον τέταρτο χρόνο
15 € για τον πέμπτο χρόνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δυο φάσεις:
Α)  Η πρώτη φάση διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα το οποίο υπολείπεται από την πρόσληψη του δικαιούχου στην επιχείρηση μέχρι τη λήξη της διάρκειας επιδότησης.
Β) Η β φάση αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 24 μηνών για αμιγή απασχόληση ή των 30 μηνών όταν έχει υλοποιηθεί κατάρτιση.
Επιχειρήσεις:
Για την ένταξη στο πρόγραμμα στο κομμάτι των επιχειρήσεων ισχύει ότι προβλέπεται και στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 16 έως και 24 ετών.
Άνεργοι
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι άνεργοι που δικαιούνται την επιταγή απασχόλησης.
Διάρκεια επιχορήγησης
Η διάρκεια επιχορήγησης ορίζεται στους 24 μήνες για αμιγή εργασία και στους 30 μήνες όταν έχει υλοποιηθεί η κατάρτιση. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει χρονικό διάστημα έως και 12 μήνες και η δεύτερη φάση το διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των 24 ή και 30 μηνών.
Ποσό επιχορήγησης
Ως μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών ορίζεται το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας. Επιπλέον για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται ημερήσιο ποσό επιχορήγησης 14 ευρώ. Για τη β φάση του προγράμματος ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί το 90% των ασφαλιστικών εισφορών (επιχειρήσεων – ανέργων). Ποσοστό μπορεί να φθάσει στο 100% για επιχείρηση που θα καταρτίσει ανέργους.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.700 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση  στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέργων οι οποίες αναλύονται ως εξής :
άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών
πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες
αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, και ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους όπως η πράσινη οικονομία. Στόχος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

Δεν υπάγονται:

Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του ν.2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).
Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών.
Οι  συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

2. Άνεργοι

Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:
να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ
να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας, από τις οποίες προέκυψε νέα διάδοχος επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του  Ν.2643/98.

Β. ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, για πλήρη ή μερική απασχόληση όπως παρακάτω υπολογίζεται κατ’ έτος, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με πλήρη ή μερική απασχόληση, και αντί του ΕΤΕΑΜ,  ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων Επικουρικών Ταμείων, καθώς και σε μέρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών  εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται α) για την πλήρη απασχόληση οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και β) για τη μερική απασχόληση οι πραγματικές ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κάθε φορά διαμορφωμένου  ποσού  που προκύπτει από τον συνδυασμό του αναφερόμενου κατώτατου βασικού μισθού, με τις ώρες εργασίας .
Τα αναφερόμενο πόσο επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη, σε ποσοστό:
α) για τους κοινούς άνεργους,
ογδόντα τοις εκατό (80%) για το πρώτο έτος και
εξήντα τοις εκατό (60%) για το δεύτερο έτος,
από την κάθε πρόσληψη.
β) για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1,
ογδόντα τοις εκατό (80%) για το πρώτο έτος και
ογδόντα τοις εκατό (80% για το δεύτερο έτος,
από την κάθε πρόσληψη.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.

Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, μέρος του αναφερόμενου συνολικού ποσού επιχορήγησης που έχει αποδοθεί μέσω του αλληλόχρεου στο προηγούμενο έτος και αφορά σε ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των εισφορών των κλάδων ασθένειας σε είδος, χρήμα και επαγγελματικού κίνδυνου του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, καταβάλλεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε χρήμα και ταυτόχρονα πιστώνεται ισόποσα ο αλληλόχρεος, αφού οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ διαβιβάσουν στα αρμόδια ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 κατάσταση με αναλυτικά στοιχεία των επιχορηγούμενων επιχειρήσεων και των ασφαλισμένων, που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα.

Οι αξιώσεις των εργοδοτών για τα παραπάνω ποσά της επιχορήγησης που δεν κανοποιούνται μέσω του αλληλόχρεου θα καταβάλλονται απευθείας στην επιχείρηση (θεραπεία ενστάσεων, κλπ).

Περαιτέρω πληροφορίες

Όσοι επιχειρηματίες και άνεργοι ενδιαφέρονται για τα πιο πάνω προγράμματα θα πρέπει να επισκεφθούν ένα κατάστημα του ΟΑΕΔ στην περιοχή τους. Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά με τον ΟΑΕΔ στον Άλιμο που βρίσκεται στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 8
Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9989014, 210-9989016, 210-9989017, φαξ 210-9989141
e-mail:  typ@oaed.gr

Καλόγηρος Βασίλειος

paideia-ergasia.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Εγκύκλιο (Πρόσκληση), προκειμένου οι  νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν ...