Home / HEADER-NEWS / Μαθησιακές Δυσκολίες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε…

Μαθησιακές Δυσκολίες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε…

Δημοσιεύτηκε: 9:11 πμ Οκτώβριος 7th, 2013  


dysorthografia

Τα τελευταία χρόνια πολλά παιδιά παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες που έχουν επίπτωση στην επίδοσή τους στα σχολικά τους μαθήματα. Όσοι γονείς έχουν την υποψία ότι τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα μπορούν να καταφύγουν σε δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διάγνωση και την αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Οι φορείς αυτοί είναι τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών τα γνωστά ΚΕΔΔΥ, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) και η Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ).

Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι οι γνωματεύσεις ιδιωτικών φορέων δεν έχουν ισχύ για τα δημόσια σχολεία και σε κάθε περίπτωση αν κάποιος ιδιώτης λογοθεραπευτής διαγνώσει κάποια μαθησιακή δυσκολία είναι αναγκαίο να καταφύγουν σε ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ που θα προτείνουν στα σχολεία και εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης των μαθητών.

Οι γονείς μπορούν να καταθέσουν αίτηση για παραπομπή στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., το οποίο στη συνέχεια ζητά από το σχολείο του μαθητή Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση που αφορά στη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του. Η Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση αποστέλλεται υπηρεσιακώς στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και είναι εξαιρετικά πολύτιμη για τη διαγνωστική διαδικασία, καθώς συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε καθημερινή αλληλεπίδραση με το μαθητή και έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των δεξιοτήτων και των αδυναμιών του.

Σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει ακόμα εγγραφεί σε σχολείο, οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ μαζί με γνωματεύσεις ή ιατρικές εξετάσεις που έχουν από άλλους φορείς.

Αίτηση για παραπομπή στα ΚΕΔΔΥ μπορούν να καταθέσουν και τα σχολεία όπου φοιτούν οι μαθητές όταν δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος,. Πριν την παραπομπή τους στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., είναι απαραίτητο να έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες παρέμβασης από το σχολείο. Όσοι γονείς καταθέσουν τη σχετική αίτηση ειδοποιούνται από τα ΚΕΔΔΥ και ο μαθητής έρχεται στο ΚΕΔΔΥ συνοδευόμενος από τους γονείς (συνήθως τη μητέρα).

Στα πλαίσια συνέντευξης που παραχωρούν στην κοινωνική λειτουργό δίνουν αναλυτικά στοιχεία για το κοινωνικό-αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού. Παράλληλα, στο μαθητή χορηγείται τεστ νοητικών ικανοτήτων από ψυχολόγο και αξιολογείται μαθησιακά από εκπαιδευτικό της βαθμίδας του, προκειμένου να  καθοριστεί αρχικά το επίπεδο νοημοσύνης του παιδιού και να διαπιστωθούν το είδος και η ένταση των δυσκολιών του. Η γνωμάτευση, που αποτελεί εμπιστευτικό/απόρρητο έγγραφο, επιδίδεται στο σχολείο, αφού πρώτα έχουν ενημερωθεί οι γονείς για τις δυσκολίες του παιδιού, αλλά και για τις προτάσεις της διεπιστημονικής ομάδας, έχουν υπογράψει και έχουν παραλάβει το δικό τους αντίτυπο.

Ακολούθως παρουσιάζουμε μέσα από τη νομοθεσία ορισμένες επιπρόσθετες πληροφορίες που θα φανούν χρήσιμες σε γονείς και μαθητές.

Όπως αναφέρεται στο νόμο 3699/2008 τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους ενώ και άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή.

Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να συμμετέχει και εργοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31 κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του οικείου ΚΕΔΔΥ. Αντίθετα οι απόφοιτοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Μέσα στις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ εντάσσεται και η εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι εισηγήσεις αφορούν, εκτός των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εισηγείται τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης για τον έλεγχο και πιστοποίηση των γνώσεων του μαθητή στα μαθήματα που εξετάζεται, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου

Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή είτε προσωπική είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες του μαθητή έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο στο οποίο δεν μετείχε ειδικός παιδαγωγός, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση είναι οριστική.

Η πενταμελής Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: έναν σχολικό σύμβουλο ΕΑΕ της αντίστοιχης βαθμίδας ως συντονιστή, έναν σχολικό σύμβουλο γενικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας (για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ειδικότητας Φιλολόγων), έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ 23, έναν λογοθεραπευτή του κλάδου ΠΕ 21 ή ΠΕ 26 και έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ για μαθητές προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση. Η οικογένεια του μαθητή μπορεί να επιλέξει και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΕΔΕΑ χωρίς δικαίωμα ψήφου με αμοιβή που καταβάλλεται από το Δημόσιο και είναι ίση με την αμοιβή του εκάστοτε μέλους της πενταμελούς δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς δεν προσφύγουν στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.

Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τα ΚΕΔΔΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην εκδοθείσα γνωμάτευση.

Όταν η αξιολόγηση αφορά σε μαθητές που φοιτούν στα Λύκεια, οι εισηγήσεις ισχύουν μέχρι την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι Λυκείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση των οποίων οι γνωματεύσεις έχουν λήξει, επαναξιολογούνται από τα οικεία ΚΕΔΔΥ. Επίσης με το νόμο 4186/2013 ορίζεται ότι τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.

Ακολουθεί λίστα με τα ΚΕΔΔΥ και τα ΙΠΔ όλης της Ελλάδας στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι γονείς για περαιτέρω πληροφορίες.

ΚΕΔΔΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Α΄ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 18, 11526 ΑΘΗΝΑ 2106929094 2106929636-7
Β΄ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφ. Ηρακλείου 269 – Νέα Ιωνία, Αττικής – 14231 2102719857
Γ΄ ΑΘΗΝΩΝ Θηβών 250, 12241, ΑΙΓΑΛΕΩ 2105610995
Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ Λ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 46 & ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, 17455 ΑΛΙΜΟΣ 2109889582 2109823874
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 21ο χλμ Λεωφ. Λαυρίου & Ιωάννου Μεταξά 35 19400 Κορωπί 210-6646669
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Περσεφόνης 19, ΕλευσίναΤαχ.Κωδ. : 19200 210 5561665, 5561990
ΠΕΙΡΑΙΑ Μήλου 21 & Αιγάλεω 30, 185 45, Πειραιάς 210 4131561
ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 168, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2631055063, 26310 55077, 26310 55258, 26310 55259
ΑΧΑΪΑΣ Μακεδονίας 59-61, 26223 Πάτρα 2610461953
ΗΛΕΙΑΣ Ν.Ε.Ο. Πύργου-Πατρών (Κτίριο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 27100, ΠΥΡΓΟΣ 2621020338
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ανδριανουπόλεως & Θερμογιάννη 14, Ναύπλιο 21100, 2752096065-6
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 40-44, 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ 2710221575-223426
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κολιάτσου 20, 20100 Κόρινθος 27410-74753,-54
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 2ο χλμ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ-ΓΥΘΕΙΟΥ – ΣΠΑΡΤΗ 27310 93800 εσωτ. 1080
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καπετάν Κρόμπα 11 – 241100 2721088363
ΑΡΤΑΣ Κατσιμήτρου & Λουριώτη, 47100, Άρτα 2681022580
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Μοναστηρίου – Λαδοχώρι Ηγουμενίτσα 2665028964
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4-6, 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26510 75387
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΟΡΟΣ – ΕΝΑΝΤΙ Α.Τ.Ε.
48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
26820 89638
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ-32100 2261088973
ΕΥΒΟΙΑΣ 9ο Χιλ. Χαλκίδας Ψαχνών Τ.Κ.34600, Χαλκίδα 22210-41345,41235, 41225
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ν. Ζέρβα 3 – Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι 22370-80127
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2- ΤΚ35100-ΛΑΜΙΑ 2231066162
ΦΩΚΙΔΑΣ Προέκταση Μ. Καθάριου, Άμφισσα Τ.Κ.: 33100 2265079287
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 21, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ 24410 79891-2
ΛΑΡΙΣΑΣ Καστοριάς 2Α Τ.Κ. 41335, Λάρισα 2410555222-3
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Φερών και Ζάχου, Εμπορικό συγκρότημα «Όλντ Σίτι», Κτήριο Α΄, Β΄ όρ., 383 34 Βόλος 2421020818
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Μπότσαρη 2, Τ.Κ. 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ 24310 46407 -8
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ. Μπουσίου 50 Τ.Κ. 51100, Γρεβενά 2462023104
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αγ. Αθανασίου 36 52100 Καστοριά 24670 44021 & 24670 44067
ΚΟΖΑΝΗΣ Μακρυγιάννη 22 ΤΚ50100 Κοζάνη 2461036145
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μ. Αλεξάνδρου 111, 53100, Φλώρινα 23850 45611 & 23850 45281
ΗΜΑΘΙΑΣ Μούμογλου 1, Τ.Κ. 59100, ΒΕΡΟΙΑ 23310-77950
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Θ. Δ5021- 10ο Χιλμ. Θεσ/κης-Μουδανιών, Τ.Κ. 57001 Θέρμη 2310-365013
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κολοκοτρώνη 22, 56430 Σταυρούπολη 2310603384 2310666130
ΚΙΛΚΙΣ Πύρρου 1 Τ.Κ.61100 Κιλκίς 2341077157, 2341027045
ΠΕΛΛΑΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 73 ΤΚ 58200, ΕΔΕΣΣΑ 2381051450
ΠΙΕΡΙΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 15, 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 23510 20813
ΣΕΡΡΩΝ 3ο χλμ. Σερρών-Δράμας 62100 .23210 23424
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος, 22ας Απριλίου 1, 63100 2371021915, 2371021916
ΔΡΑΜΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΔΡΑΜΑΣ , Τ.Θ.1076, 66100 ΔΡΑΜΑ 2521076511
ΕΒΡΟΥ 1ο ΧΛΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΠΑΛΑΓΙΑΣ 2551080170
ΚΑΒΑΛΑΣ Παλαιολόγου 9 -65403 2510241141
ΞΑΝΘΗ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 2541083691
ΡΟΔΟΠΗΣ Μ. Μπότσαρη 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25310-81288
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 1, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 71409 2810215020-1
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 7 & ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, (ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΕΟΥ ΚΤΕΛ), 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28410-82480
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΛ. ΠΑΡΡΕΝ -ΣΙΓΑΝΟΥ , 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ 2831035185
ΧΑΝΙΩΝ 8ης Δεκεμβρίου 61 – 73100, ΧΑΝΙΑ 28210 27665 2821054390
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΛΥΒΑ 85, 29100, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2695049889
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 38, Τ.Κ. 491 00 2661081045, 2661081055, 2661081056
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γ. ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ 9, 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 26710 27475
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΛΚΑΝΗ 15 -31100 ΛΕΥΚΑΔΑ 264526309
ΛΕΣΒΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 17 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 2251037344 & 37345
ΣΑΜΟΥ Κωνσταντινουπόλεως 3 , 83100 Σάμος 22730-87214-15
ΧΙΟΥ Ριζαρίου κ Πασπάτη 1, 82100 22710 24721
ΛΗΜΝΟΥ ΠΡ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Άμστερνταμ 6 Ρόδος Τ.Κ.85100 2241043195
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟ 2243024565 ΠΡ. 2243024515
ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1 – ΤΚ 84100 – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ 22810-79624, 79626 , 79628
ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ( ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 1η )

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΑΧΥΔΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Παιδοψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Θηβών & Μικράς Ασίας, Γουδή, Τ.Κ. 115 27 210 7798748, 7757496, 7709200
2. Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Α. Β’ Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Θηβών & Λειβαδείας, Γουδή, Τ.Κ. 11527 213 2009401-2
Β. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Αθήνας) 5ου ΤοΨΥΠΕ (Αποκεντρωμένη μονάδα) Γαρέφη 4, Ελληνορώσων-Κατεχάκη, Τ.Κ. 115 25 210 6773442, – 3 fax 210 6773445
Γ. Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Αναπτυξιακής Ιατρικής Θηβών & Μικράς Ασίας, Γουδή, Τ.Κ. 115 27 210 7793000, fax: 210 7774383
Δ. Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) Μεσογείων 24, Γουδήι, Τ.Κ. 11527 210 7710824
Ε. Ειδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών (Ε.Θ.Μ.Α.) παιδιών με διαάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές Μαραθωνοδρόμου 91, Ψυχικό, Τ.Κ. 154 52 210 67 28 181, 210 67 28 182
Στ΄: Κέντρο Ημέρας «Το Λιθαράκι» για παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος Αδριανού 21 και Κόδρου, Τ.Κ. 154 51 210 65 14 865, 210 65 14 819 fax: 210 65 14 819
3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Α΄ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής Δήλου 14, Καισαριανή, Τ.Κ. 161 21 210 7640111, 7644705
4. Γ. Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Β. Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων & Νέων Λεωφ. Μεσογείων 154, Τ.Κ.11527 210 7480901, 213 2032854, fax: 210 – 7481365
5. Γ. Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
Α. Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων Σισμανογλείου 1, Μαρούσι, Τ.Κ.15126 213 2058298
Β.. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Παλλήνης) 6ου ΤοΨΥΠΕ (Αποκεντρωμένη μονάδα) Λεωφ. Μαραθώνος 121, Παλλήνη, Τ.Κ. 153 51 210 6667224,6667382
6. Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Β. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Λυκόβρυσης) 3ου ΤοΨΥΠΕ (Αποκεντρωμένη Μονάδα) Χρυσοστόμου Σμύρνης & Γρ. Αργύρη 2, Λυκόβρυση, T.K. 14123 210 2816598, 2850632
7. Γ. Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Νέας Σμύρνης) 11ου ΤοΨΥΠΕ (Αποκεντρωμένη μονάδα) Μεγ. Αλεξάνδρου 65, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 171 21 210 9321255, 9323493, fax 210 9347335

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

1. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίων Αναργύρων Ν. Πλαστήρα 123 & Δράμας, Τ.Κ. 13561 210 2621260, FAX 210 2612930
2. Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Τζανή & Αφεντούλη 1, Τ.Κ. 18536 210 4592952, -3

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. ΕΙΔΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος Γιαννιτσών 52, Τ.Κ. 546 27 2310554031 – 2
Β. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 41, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 561 23 231 3 310 600,-1 fax: 231 3 310 620
3. Γ. Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Α. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Μαβίλη 11, Βαρδάρης, Τ.Κ. 54630 2310 515655, 535 537
4. Γ. Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Α. Τμήμα Μαθησιακών Διαταραχών της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, Ν. Ευκαρπία, Τ.Κ. 54603 2310 991481
5. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ
Α. Παράρτημα Θεσσαλονίκης Καυτατζόγλου 36 & Παπάφη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.546 39 2310 845900, 845130 – 1

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

1. Γ. Ν. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
B. Α΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. – Τομέας Υγείας του Παιδιού Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 42 231 3 312439
2. Γ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών Ιπποκράτους 9, Ηλιούπολη, Σέρρες, Τ.Κ. 621 22 23120 51230, fax 2312 0 67087
5. Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α. Παιδοψυχιατρική Κλινική – Ψυχιατρικός Τομέας Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 681 00 25510 74750
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γ. Ν. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Σουηδίας 28, Τ.Κ. 281 00 267 10 38 008

 

Καλόγηρος Βασίλειος, Υπ.Διδάκτωρ Π.Θ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Employ

news.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...