Home / HEADER-NEWS / Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ της κατάργησης της ισπανικής γλώσσας από τα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ της κατάργησης της ισπανικής γλώσσας από τα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύτηκε: 2:19 μμ Οκτώβριος 14th, 2013  


ACRAPT

Κοινό Δελτίο Τύπου Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ40) και Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφοίτων Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας των υπουργικών αποφάσεων που καταργούν την ισπανική γλώσσα από τα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013,

Aγαπητοί συνάδελφοι καθηγητές της Ισπανικής γλώσσας,

Με τις με αριθμ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 και 115478/Γ2/21.8.2013 αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων τροποποιήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου, καθώς και της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου.

Αποτέλεσμα της τροποποίησης αυτής είναι η κατάργηση της διδασκαλίας της Ισπανικής Γλώσσας στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).

Οι ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις παραβιάζουν σωρεία συνταγματικών διατάξεων, θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, κανόνων και αρχών του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, κανόνων και αρχών με υπερνομοθετική ισχύ και γενικών αρχών διοικητικού δικαίου και ιδίως το δικαίωμα στην επαγγελματική ελευθερία, στην ελεύθερη και ακώλυτη ανάπτυξη της προσωπικότητας, την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης ομοειδών περιπτώσεων, την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, την αρχή της αξιοκρατίας, την αρχή της ίσης πρόσβασης στις δημόσιες θέσεις, το δικαίωμα στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, την αρχή της αναλογικότητας και το δικαίωμα στην εργασία.

Ιδιαιτέρως κρίσιμο στοιχείο για την έκβαση της υποθέσεως, το οποίο και πρέπει να μελετηθεί, είναι η πράξη 26/2013 (προηγούμενη γνώμη) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για την οποία κινούμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να λάβουμε αντίγραφό της το συντομότερο δυνατό.

Ως εκ τούτου προτείνεται η άσκηση άμεσα αιτήσεως ακυρώσεως κατά των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας με σκοπό την ακύρωση των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων από το σύνολο των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας.

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί ότι,  δεδομένων των  συνθηκών στο χώρο της δικαιοσύνης σήμερα, δεν προτείνεται (και για λόγους κόστους) η άσκηση αιτήσεως αναστολής – ασφαλιστικών μέτρων.

Οι 27 εκ των 31 μόνιμων καθηγητών της Ιταλικής γλώσσας έχουν ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατάργηση της Ιταλικής γλώσσας από τα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου και έχουν αναθέσει την προσφυγή τους (αίτηση αναστολής και αίτηση ακύρωσης) στο δικηγόρο και γνωστό συνταγματολόγο – αναπληρωτή καθηγητή δημοσίου δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κο Γεώργιο Κατρούγκαλο.

Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τον κο Κατρούγκαλο και μας ενημέρωσε ότι το κόστος για την ανάληψη της υπόθεσής μας, ανέρχεται στα 1.500 ευρώ.

Όσο περισσότεροι συνάδελφοι συμμετάσχουν, το κόστος συμμετοχής θα μειωθεί κατ’ άτομο, δηλαδή αν τελικά αποφασίσουν να συμμετάσχουν 60 συνάδελφοι καθηγητές Ισπανικής το κόστος συμμετοχής θα περιοριστεί στα 25 ευρώ κατ’ άτομο.

Αρκετοί από εσάς ενδεχομένως να έχετε πειστεί ότι το ζήτημα της ένταξης και της προώθησης της διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) υπήρξε ένα όνειρο θερινής νυκτός, κάποιοι άλλοι ενδεχομένως αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσκολίες και στερείστε της δυνατότητας να συνεισφέρετε οικονομικά και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως να θεωρείτε ότι στο μέλλον μια άλλη κυβέρνηση, ένας άλλος Υπουργός Παιδείας, ή ευνοϊκότερες οικονομικές συγκυρίες να επιτρέψουν την επανεξέταση του ζητήματος της ένταξης και της προώθησης της διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια).

Επειδή έχουμε πάψει να πιστεύουμε σε πολιτικές υποσχέσεις και επειδή ο μοναδικός θεσμός που ακόμη απολαύει της εμπιστοσύνης των πολιτών, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι ο θεσμός της Δικαιοσύνης, όσο χρονοβόρες και  δαπανηρές και αν αποδεικνύονται οι δικαστικές διαδικασίες, σας καλούμε να συμμετάσχετε οικονομικά σ’ αυτό το εγχείρημα, όχι επειδή είμαστε βέβαιοι για τη θετική κατάληξη της εκδίκασης της προσφυγής – αίτησης ακύρωσης, αλλά επειδή κάποια στιγμή στη ζωή σας επιλέξατε συνειδητά, ή έτυχε να σπουδάσετε και να εντρυφήσετε στο γνωστικό αντικείμενο της Ισπανικής γλώσσας, επειδή θεωρείτε ότι οι μαθητές και τα παιδιά σας θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα επιλογής της εκμάθησης της Ισπανικής γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια), επειδή ως ενεργοί πολίτες δεν αρέσκεστε στο να λαμβάνουν κάποιοι άλλοι αποφάσεις για εσάς, ή δεν παραμένετε απαθείς στον καναπέ σας και αναμένετε ως λαθρεπιβάτες να δραστηριοποιηθούν άλλοι για εσάς για να εμφανιστείτε στο προσκήνιο μόνο όταν προκηρυχθούν οργανικές θέσεις για τον κλάδο ΠΕ 40 Ισπανικής σ’ ένα μελλοντικό ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 14 Νοεμβρίου του 2013 εκπνέει η προθεσμία προκειμένου να προσβληθούν δια αιτήσεως ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι Υπουργικές αποφάσεις που καταργούν το μάθημα της Ισπανικής γλώσσας από τα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Περί τα τέλη Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουμε απαντήσει στον κο Κατρούγκαλο αν θα του αναθέσουμε την υπόθεση, ώστε να έχει τον απαραίτητο χρόνο για να συντάξει το δικόγραφο της προσφυγής – αίτησης ακύρωσης.

Στο εν λόγω προσφυγή – αίτηση ακύρωσης έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν φοιτητές και απόφοιτοι των τμημάτων Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α, Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π, Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και όσοι διαθέτουν ισότιμο πτυχίο αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Στην περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των 60 συναδέλφων φοιτητών – αποφοίτων – καθηγητών Ισπανικής, ώστε να μειωθεί το κόστος συμμετοχής στα 25 ευρώ κατ’ άτομο,  κρίνουμε ότι δεν έχει νόημα να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον με την απευκταία μη συμμετοχή σας αποδειχθεί και εμπράκτως ότι το ζήτημα της ένταξης και της προώθησης της διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) δεν αφορά τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή το σύνολο των φοιτητών και αποφοίτων των πανεπιστημιακών τμημάτων εν Ελλάδι που θεραπεύουν το γνωστικό αντικείμενο της Ισπανικής γλώσσας.

Στη μαζική συμμετοχή σας εναπόκειται να αποδείξουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ, ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Αποφασίστηκε για την αποφυγή ασυνεννοησίας και αργοπορίας ως προς τη  συγκέντρωση των χρημάτων, μέσω της κατάθεσης χρημάτων σε διαφορετικούς λογαριασμούς διαφορετικών Συλλόγων, με τη συναίνεση και του Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π, τα χρήματα να κατατεθούν στον αριθμό λογαριασμού 00088468390-7 στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ο οποίος αντιστοιχεί στο λογαριασμό του νέου Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ 40) – Παλαιός Σύλλογος Πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας (ΠΑ.Σ.Π.Ι.Φ), ο οποίος εδώ και λίγους μήνες εκπροσωπεί θεσμικά όλους τους καθηγητές Ισπανικής Γλώσσας που εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προσφυγή – αίτηση ακύρωσης, πρέπει να δηλώσουν αρχικά τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της συναδέλφου κας Αθανασίας Ανδρομανέτσικου, ώστε σε περίπτωση που δείξουν ενδιαφέρον περισσότεροι από 60 συνάδελφοι καθηγητές Ισπανικής να επανεξετάσουμε τη μείωση του αρχικού κόστους συμμετοχής, δηλαδή τα 25 ευρώ κατ’ άτομο:nasia@freemail.gr

Απευθύνουμε έκκληση στην Πρόεδρο και τα Μέλη Δ.Ε.Π του τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α, καθώς και στους Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων και στα Μέλη Σ.Ε.Π του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός του Ε.Α.Π να ενημερώσουν άμεσα τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές τους.

Απευθύνουμε έκκληση στην A.S.P.E. και στο Ινστιτούτο Θερβάντες να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους.

Απευθύνουμε έκκληση στην Εταιρεία Ελλήνων Ισπανιστών να ενημερώσει άμεσα τα μέλη της.

Απευθύνουμε έκκληση στην Ισπανική Πρεσβεία να δραστηριοποιηθεί την ύστατη αυτή στιγμή και να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν στον τομέα της άσκησης εκπαιδευτικής διπλωματίας.

Υ.Γ. Για τη νομική διάσταση του ζητήματος μπορείτε  να απευθυνθείτε στη:

Δικηγορική Εταιρεία Δημοσίου Δικαίου Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας & Συνεργάτες
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32, Αθήνα-Κολωνάκι 10675
Τηλ.: 210 6993486
Email: gkatr@otenet.grkpk.lawoffice@gmail.com

Με εκτίμηση,
Εκ μέρους του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Ϊ.Γ. : Σουμίλας Χριστόφορος
Εκ μέρους του ΠΑ.ΣΥ.ΑΠ.ΙΣΠ.: Ζησίμου Ηλιάνα Σοφία

Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών  Ισπανικής Γλώσσας (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Ϊ.Γ.) Πληροφορίες: Σουμίλας Χριστόφορος, πρόεδρος ΔΣ Ακαδημίας 63, Τ.Κ. 10678, ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 6943-701085, Fax: 210-3825708, e-mail:  aplifhi@yahoo.gr, site: www.paspif.gr

Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφοίτων Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ε.Α.Π. (ΠΑ.ΣΥ.ΑΠ.ΙΣΠ.) Πληροφορίες: Ζησίμου Hλιάνα Σοφία, πρόεδρος ΔΣ Βυζαντίου 88, Καλογρέζα, Τ.Κ. 14234 Τηλ.: 6977019801 – 6951000319 – 2111114893 email:  Licenciados.isp@gmail.com, site: https://licenciadosisp.blogspot.com/

ispania.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...