Home / HEADER-NEWS / ΟΑΕΔ – Η πρώτη προκήρυξη για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης για διάστημα 5 μηνών. Αιτήσεις από 26/9

ΟΑΕΔ – Η πρώτη προκήρυξη για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης για διάστημα 5 μηνών. Αιτήσεις από 26/9

Δημοσιεύτηκε: 5:16 μμ Σεπτέμβριος 24th, 2013  


OAED-online

Εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).

Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης,  ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οιεγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που δεν ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατηγορίες και γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο σχολικό έτος

Οι ωφελούμενοι  επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4)  Ηλικία και 5)  Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

e-dimosio.gr

……………………………………………………………………………..

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης που θα σας επιτρέψει να διεκδικήσετε μια από τις 10.000 θέσεις εργασίας που «άνοιξαν» σε δήμους όλης της χώρας, αρχίζει να «τρέχει» από αύριο. Η επιλογή όσων μπουν στη διαδικασία, θα γίνει με μόρια. Πόσα μόρια δικαιούστε όμως; Δείτε την μαθηματική φόρμουλα η οποία είτε θα σας πετάξει έξω είτε θα σας εξασφαλίσει μια δουλειά με αμοιβή ύψους 490 ευρώ για πέντε μήνες.

Βασικό κριτήριο μοριοδότησης, αποτελεί ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας. Μοριοδοτούνται μέχρι τρία χρόνια ως εξής: για τους πρώτους 12 μήνες δίδονται 1 μόριο ανά μήνα, για τους επόμενους 12 μήνες δίδονται 1,5 μόριο ανά μήνα και για τους τελευταίους 12 μήνες 2 μόρια ανά μήνα. Άρα, με αυτό τον κανόνα, μπορούμε να συντάξουμε τον ακόλουθο πίνακα που θα σας επιτρέψει γρήγορα να εντοπίσετε τα μόρια λόγω ανεργίας.

Μήνες ανεργίας Μόρια 
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13,5
14 15
15 16,5
16 18
17 19,5
18 21
19 22,5
20 24
21 25,5
22 27
23 28,5
24 30
25 32
26 34
27 36
28 38
29 40
30 42
31 44
32 46
33 48
34 50
35 52
36 54
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  20-27 Σεπτεμβρίου: Τα μέτρα για σχολεία, ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΣΔΕ, Φροντιστήρια και ΚΞΓ

Προσοχή: αν και η σύζυγος είναι άνεργη (και δηλωμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ) τότε προστίθενται και τα μόρια της συζύγου. Ο υπολογισμός γίνεται με τον ίδιο τρόπο οπότε θα πρέπει να καταφύγετε και πάλι στον πίνακα για να κάνετε τους υπολογισμούς σας. Αν κάποιος είναι αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας και άνεργος, σε αυτή την περίπτωση, τα μόριά του διπλασιάζονται έτσι ώστε να μην έχει συγκριτικό μειονέκτημα σε σχέση με τις οικογένειες που έχουν ανέργους και τους δύο γονείς.

Δεύτερο κριτήριο αποτελεί το εισόδημα. Εδώ υπάρχει μια παγίδα. Αν έχετε εκκαθαριστικό για τα εισοδήματα του 2012 (τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι λιγότερα από αυτά του 2011) έχει καλώς. Σε διαφορετική περίπτωση, θα χρησιμοποιηθούν τα εισοδήματα του 2011 μόνο και μόνο επειδή η εφορία έχει αργήσει να εκδώσει το εκκαθαριστικό σας. Ανάλογα με το εισόδημα, η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

1.       Για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, δίδονται 30 μόρια

2.       Για εισοδήματα από 12.000 έως 20.000 ευρώ, 20 μόρια

3.       Για εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ 10 μόρια

Μόρια προβλέπονται και για την ηλικία:

1.       Για ηλικίες από 18 έως 29 ετών δίδονται 20 μόρια

2.       Για ηλικίες από 30 έως 54 ετών 24 μόρια και

3.       Για ηλικίες από 55 ετών αι πάνω 18 μόρια.

Το κάθε ανήλικο παιδί προσθέτει 12 μόρια στο τελικό ποσό. Άρα, ένας μακροχρόνια άνεργος 40 ετών με 36 μήνες εκτός αγοράς εργασίας του οποίου η σύζυγος είναι άνεργη για 24 μήνες έχουν οικογενειακό εισόδημα 18000 ευρώ και δύο ανήλικα παιδιά δικαιούται:

1.       54 μόρια για τη δική του ανεργία

2.       30 μόρια για την ανεργία της συζύγου του

3.       24 μόρια λόγω ηλικίας

4.       20 μόρια λόγω του εισοδήματός του

5.       24 μόρια για τα δύο του ανήλικα παιδιά

Άρα προκύπτει ένα σύνολο 152 μορίων. Με αυτά τα μόρια θα μπει στον κατάλογο και αν αναρριχηθεί στις πρώτες θέσεις, θα εξασφαλίσει μια από τις 5μηνες θέσεις εργασίας.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

H πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος για εισαγωγή απόφοιτων ΙΕΚ

Εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος, με την οποία καλούνται οι απόφοιτοι ...