Τελευταία Νέα

Σάββατο, 12/06/2021, 18:18


Home / Featured / Ε.Ε. – Απαιτείται μεγαλύτερη έμφαση στην πληροφορική και στις επιχειρηματικές δεξιότητες στα σχολεία

Ε.Ε. – Απαιτείται μεγαλύτερη έμφαση στην πληροφορική και στις επιχειρηματικές δεξιότητες στα σχολεία

Δημοσιεύτηκε: 6:18 μμ Αύγουστος 17th, 2013  


pc

Η διδασκαλία της τεχνολογίας των πληροφοριών, των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της αγωγής του πολίτη έχει θεμελιώδη σημασία για τη σημερινή αγορά εργασίας αλλά, γενικά, τα σχολεία δεν δίνουν επαρκή προσοχή σ’ αυτές τις οριζόντιες δεξιότητες σε σύγκριση με τις βασικές δεξιότητες στα πεδία της γλώσσας, των μαθηματικών και της φυσικής, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέρος του προβλήματος έχει τις ρίζες του στις δυσκολίες της αξιολόγησης. Για παράδειγμα, μόνον 11 ευρωπαϊκές χώρες (το Βέλγιο-φλαμανδική κοινότητα, η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Φινλανδία) έχουν τυποποιημένες διαδικασίες για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων στον τομέα της αγωγής του πολίτη, που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ενεργού συμμετοχής στο σχολείο και την κοινωνία. Τέτοιου είδους αξιολόγηση δεν υφίσταται καθόλου για την επιχειρηματικότητα και τις δεξιότητες στον τομέα της ΤΠ σε καμία από τις 31 χώρες που πήραν μέρος στην έρευνα (τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, την Κροατία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Τουρκία). Η έκθεση περιγράφει επίσης την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε έξι από τις οκτώ βασικές ικανότητες που ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ για τη διά βίου μάθηση σε ό,τι αφορά γνώση, δεξιότητες και συμπεριφορές.

«Μόνο εφοδιάζοντας τα παιδιά και τους νέους με τις αναγκαίες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των οριζόντιων, θα εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τα μέσα να παραμείνει ανταγωνιστική και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της οικονομίας της γνώσης», δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας. «Η μελέτη αυτή μας δείχνει πού υπάρχει περιθώριο για βελτίωση και, ακόμα σημαντικότερο, τι χρειάζεται να κάνουμε για να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τη νεολαία. Να ανασχεδιάσουμε την εκπαίδευση, μια πρωτοβουλία πολιτικής που θα δρομολογήσω αύριο, με συγκεκριμένες προτάσεις».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Διαμαρτυρία Αναπληρωτών Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας για τους διορισμούς εκπαιδευτικών

Οι οριζόντιες δεξιότητες διδάσκονται γενικά στο πλαίσιο άλλων θεματικών πεδίων και τα διδακτικά προγράμματα στις περισσότερες χώρες καλύπτουν τις ΤΠ, την επιχειρηματικότητα και την αγωγή του πολίτη. Όμως, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη. Σε εννέα χώρες (Γερμανία, Κάτω Χώρες, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ιρλανδία, Δανία, Βέλγιο-φλαμανδική κοινότητα και Κροατία) δεν περιλαμβάνεται ρητώς η επιχειρηματικότητα στο δημοτικό, ενώ οι ψηφιακές ικανότητες διδάσκονται παντού στο δημοτικό εκτός από την Κροατία.

Δεν συνηθίζεται ακόμη στα σχολεία να διδάσκονται οι ψηφιακές ικανότητες ως τμήμα των φυσικών επιστημών, των μαθηματικών και της γλώσσας. Η έκθεση δείχνει ότι η ενσωμάτωση των ΤΠ, της επιχειρηματικότητας και της αγωγής του πολίτη σε βασικά θεματικά γνωστικά αντικείμενα μπορεί να απαιτήσει την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η διδασκαλία στα σχολεία, καθώς και τη συμφωνία για το ποια πρέπει να είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι κατάλληλες μέθοδοι αξιολόγησης.

Η έκθεση παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και υποστηρίζει την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη νέα στρατηγική της με θέμα τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης, που πρόκειται να εγκριθεί αύριο (20 Nοεμβρίου). Στην εν λόγω ανακοίνωση παρουσιάζονται τα μέτρα που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσουν ότι τα συστήματά τους εκπαίδευσης και κατάρτισης επιτυγχάνουν τον στόχο της απόκτησης των δεξιοτήτων που απαιτούνται στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Ιστορικό

Οι οκτώ βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση σε ό,τι αφορά γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές ορίστηκαν σε επίπεδο ΕΕ το 2006. Είναι οι εξής: επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, επικοινωνία σε ξένες γλώσσες· μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία· ψηφιακή ικανότητα· κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη· πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα· μεταγνωστικές ικανότητες (learning to learn)·πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2021: Ποιοι υποψήφιοι δικαιούνται αποζημίωση 350 ευρώ

Οι ικανότητες αυτές είναι θεμελιώδους σημασίας σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, να εξασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και η ενεργός συμμετοχή του πολίτη. Το σκεπτικό είναι να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ικανοποίηση και επιθυμία για μόρφωση. Η έκθεση σκιαγραφεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διδασκαλία των ικανοτήτων αυτών και προτείνει μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι φορείς παροχής κατάρτισης  ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες για δεξιότητες. Οι μεταγνωστικές ικανότητες (εκμάθηση μαθησιακών τρόπων) και η πολιτιστική συνείδηση και έκφραση δεν εξετάστηκαν στη συγκεκριμένη έκθεση.

Η έκθεση συγκεντρώνει πληροφορίες από επτά πρόσφατες εκθέσεις του δικτύου Eurydice και καλύπτει την υποχρεωτική και δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση στις 31 ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτει. Το έτος αναφοράς είναι το 2011-12.

Eυρυδίκη

Η έκθεση έχει συνταχθεί από την Επιτροπή, συγκεκριμένα από το δίκτυο Eurydice που αποτελείται από 38 εθνικές μονάδες σε  34 χώρες (τα κράτη μέλη της EΕ, την Κροατία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, τη Σερβία, την Ελβετία και την Τουρκία). Ο συντονισμός και η διαχείριση της Eurydice πραγματοποιούνται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες

Η πλήρη έκθεση διατίθεται στα αγγλικά εδώ, τα κυριότερα σημεία (στα αγγλικά)

.

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1224_el.htm


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πανελλήνιες 2021: Ποιοι υποψήφιοι δικαιούνται αποζημίωση 350 ευρώ

Με 350 ευρώ θα αποζημιωθούν οι συμμετέχοντες στις Πανελλήνιες που θα εξετασθούν ...