Home / Ισπανικά / Μεταπτυχιακά & υποτροφίες / Σπουδές στην Ισπανία – Acceso a la universidad española

Σπουδές στην Ισπανία – Acceso a la universidad española

Δημοσιεύτηκε: 7:41 μμ Ιούλιος 27th, 2013  


untitled

Σπουδές στην Ισπανία – Acceso a la universidad española.

Tης συναδέλφου Ελένης Γαρυφαλάκη –

Η διαδικασία αποδοχής στα ισπανικά πανεπιστήμια για αλλοδαπούς φοιτητές είναι διαφορετική, ανάλογα με το επίπεδο σπουδών (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές) και με τη χώρα προέλευσης του μαθητή. Επίσης, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, όπως η αίτηση για ακαδημαϊκή πιστοποίηση, η αναγνώριση των τίτλων σπουδών (π.χ. απολυτήριο λυκείου) που αποκτήθηκαν στη χώρα προέλευσης ή η επικύρωση των πανεπιστημιακών σπουδών.

Προπτυχιακές σπουδές

Για παράδειγμα, αν ένας Έλληνας ή μια Ελληνίδα έχει απολυτήριο λυκείου αναγνωρισμένο από το ισπανικό κράτος, μπορεί να συμμετάσχει στις ισπανικές εθνικές εξετάσεις μέσω του Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED). Το Πανεπιστήμιο αυτό οργανώνει συγκεκριμένου τύπου εξετάσεις, οι οποίες απευθύνονται στους αλλοδαπούς μαθητές. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί ο μαθητής να συμμετάσχει σ” αυτές τις εξετάσεις από τη χώρα του, σε κάποιο πανεπιστήμιο της περιοχής του. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με το UNED (https://portal.uned.es) ή, εδώ στην Ελλάδα, με την Ισπανική Πρεσβεία. Τέτοιου είδους πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ισπανίας δεν έχουν όλοι οι αλλοδαποί μαθητές, παρά μονάχα όσοι κατέχουν Διεθνές Απολυτήριο Λυκείου ή προέρχονται από Ευρωπαϊκά Σχολεία και όσοι προέρχονται από χώρα με την οποία η Ισπανία έχει υπογράψει σχετική συμφωνία. Αυτές οι χώρες είναι: Γερμανία, Ανδόρρα, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Κίνα, Κύπρος, Δανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Σουηδία και Ελβετία. Πέρα από την αναγνώριση του απολυτηρίου λυκείου, μπορεί να χρειαστεί να συμμετάσχει ο μαθητής στις εθνικές εξετάσεις της χώρας του (στην περίπτωσή μας, στις Πανελλήνιες εξετάσεις), κάτι που μπορεί να μάθει κανείς επικοινωνώντας με το UNED ή την Ισπανική Πρεσβεία (βλ. παραπάνω). Δικαίωμα σε προπτυχιακές σπουδές στην Ισπανία έχουν, επίσης, όσοι έχουν ήδη πτυχίο από τη χώρα τους ή κάποιον ισότιμο τίτλο. Οι αλλοδαποί μαθητές, που θέλουν να σπουδάσουν στην Ισπανία, χρειάζεται να στείλουν μια αναλυτική βαθμολογία (από το σχολείο ή το πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας τους) και να πετύχουν αναγνώριση του απολυτηρίου λυκείου. Η UNED θα στείλει, δεδομένου ότι όλα είναι εντάξει, ένα χαρτί πιστοποίησης που θα έχει ισχύ για δύο χρόνια από την έκδοσή του και, ουσιαστικά, «ανοίγει τις πόρτες» για εγγραφή του μαθητή σε ισπανικό πανεπιστήμιο και του επιτρέπουν να συμμετάσχει στις εξετάσεις εισαγωγής (PAU = Prueba de Acceso a la Universidad). Χρήσιμα links που μπορεί κάποιος να δει την ισπανική νομοθεσία σχετικά με τα παραπάνω είναι:

 • , por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad espanola por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicacion el articulo 38.5 de la Ley Organica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacion
 • , por el que se modifica el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las ensenanzas universitarias oficiales de grado y los prodecimientos de admision a las universidades publicas espanolas

Άλλες περιπτώσεις, εκτός τις παραπάνω, στις οποίες έχει δικαίωμα κάποιος να σπουδάσει σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ισπανίας, είναι: – Να έχει εισαχθεί σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας του. – Να είναι άνω των 25 ετών και να μην έχει απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο τίτλο. Δείτε περισσότερα σχετικά, κάνοντας κλικ στο https://www.selectividadonline.com.

https://portal.uned.es

Η αγαπημένη συνάδελφος Δέσποινα Ματσαρίδου από την Κατερίνη, καταθέτει και δικές της συμβουλές και προτάσεις και την ευχαριστώ πάρα πολύ:

 • Στις εξετάσεις που αναφέρονται πιο πάνω πρέπει ο εξεταζόμενος να πετύχει βαθμολογία τουλάχιστον 5 (με άριστα το 10).
 • Το κάθε πανεπιστήμιο καθορίζει εκ των προτέρων τη βάση του για κάθε σχολή, αυτή δε μεταβάλλεται ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων ή των επιτυχόντων.
 • Οι θέσεις που προβλέπονται για αλλοδαπούς είναι, συνήθως, το 1-3% του συνόλου των θέσεων ή όσες ακριβώς προβλέπονται και για τους Ισπανούς.
 • Οι εξετάσεις έχουν δύο (2) φάσεις: Στη μια εξετάζονται σε 4 μαθήματα (ή 5 αν επιλέξουν να εξεταστούν autonomía όπου υπάρχει δεύτερη επίσημη γλώσσα). Στην άλλη εξετάζονται σε σε άλλα δύο, στα μαθήματα ειδικότητας όπως λέγονται, ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που κάποιος θα επιλέξει να πραγματοποιήσει.
Οι κατευθύνσεις είναι οι εξής (https://srv.aneca.es/ListadoTitulos/):
 • Artes – Dibujo artístico – Historia del arte – Elección entre: Técnicas de expresión gráfico-plásticas, Imagen, Fundamentos del Diseño o Dibujo técnico II
 • Letras – Latín II – Historia del arte – Elección entre: Geografía, Griego II, Literatura universal o Historia de la música
 • Ciencias Sociales – Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II – Economía y Organización de empresas II o Historia del arte – Geografía
 • Ciencias Técnicas – Matemáticas II – Física – Elección entre: Química, Dibujo técnico II, Tecnología Industrial, Electrotecnia, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente o Mecánica II
 • Ciencias de la Salud – Química – Biología – Elección entre: Matemáticas II, Física, Dibujo Técnico II o Ciencias de la Tierra y del medio ambiente
 • Doble vía: Ciencias Técnicas y de la Salud – Matemáticas II – Física – Química – Biología

Μεταπτυχιακές σπουδές

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές (Master ή διδακτορικό) στην Ισπανία, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας, μέσω e-mail ή επιστολής, με το πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ισπανίας που τους ενδιαφέρει. Σε αντίθεση με τις προπτυχιακές σπουδές, στην περίπτωση των μεταπτυχιακών σπουδών δε χρειάζεται να αναγνωριστεί ο πανεπιστημιακός τίτλος που αποκτήθηκε στη χώρα προέλευσης του φοιτητή ή της φοιτήτριας. Αυτό που απαιτείται είναι ή να έχει ο φοιτητής πτυχίο από πανεπιστήμιο της Ισπανίας ή πτυχίο από χώρα που συνεργάζεται με την Ισπανία (βλ. παραπάνω – η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται) με βεβαίωση εκ μέρους του πανεπιστημίου που έδωσε το πτυχίο, ότι το επίπεδο και οι μονάδες σπουδών είναι ισότιμα με το επίπεδο και τις μονάδες σπουδών ενός αντίστοιχου ισπανικού πανεπιστημιακού τίτλου. Στην περίπτωση του διδακτορικού, αυτό που απαιτείται είναι ο φοιτητής που θα κάνει την αίτηση να έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον 60 μονάδες ECTS. Άλλα χρήσιμα links που μπορεί να επισκεφτεί κανείς για πληροφορίες, είναι:

Η αγαπημένη συνάδελφος Δέσποινα Ματσαρίδου από Κατερίνη, καταθέτει και δικές της συμβουλές και προτάσεις και την ευχαριστώ πάρα πολύ:

 • Υπάρχουν δύο ειδών μεταπτυχιακά: τα επίσημα (Máster oficial) και τα Títulos propios του κάθε πανεπιστημίου.
 • Τα πρώτα ανήκουν στο λεγόμενο Plano de Bolonia, είναι αναγνωρισμένα σε όλη την Ευρώπη (εκτός φυσικά από την Ελλάδα, που, ενώ έχει υπογράψει επιβάλλει στους κατόχους τους να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης μέσω του ΔΟΑΤΑΠ), συνήθως πλέον είναι μονοετή (δυστυχώς αρκετά πιο ακριβά από φέτος ) και εξασφαλίζουν 60 διδακτικές μονάδες. Επίπεδο γλώσσας εξαρτάται, αν απαιτείται, κι αν ναι ποιο ακριβώς εξαρτάται από το κάθε ίδρυμα και το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας. Συνήθως πλέον τα μεταπτυχιακά αυτά δίνουν απευθείας πρόσβαση στα διδακτορικά προγράμματα ίδιου είδους (τα europeos). Στην περίπτωση αυτή συνήθως γίνεται κάποιο curso κάποιων διδακτικών μονάδων, μια εργασία-έρευνα κι αμέσως μετά τη βαθμολόγηση και έγκρισή της ο υποψήφιος περνάει απευθείας στη συγγραφή της διατριβής του (tesis). Το χρονικό περιθώριο που δίνεται στον κάθε υποψήφιο διδάκτορα προκειμένου να τελειώσει την έρευνα του και να την παρουσιάσει εξαρτάται από τη νομοθεσία της κάθε Comunidad κι από το πρόγραμμα στο οποίο έχει γραφτεί. Δεν ακολουθείται η διαδικασία που ακολουθείται στα ελληνικά πανεπιστήμια όπου, συνήθως, κάθε χρόνο πρέπει να περνάει ο υποψήφιος στην παρουσίαση κάποιου κομματιού της έρευνας του.
 • Όσον αφορά στα μεταπτυχιακά που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία, σε κάποιες περιπτώσεις διετή και τις περισσότερες φορές με αξιόλογο πρόγραμμα σπουδών. Είναι αρκετά ακριβότερα, διότι το κάθε ίδρυμα καθορίζει την τιμή τους (στα προηγούμενα υπάρχει συγκεκριμένη τιμή ανά διδακτική μονάδα). Ο υποψήφιος, αν τον ενδιαφέρει το κομμάτι της αναγνώρισης, θα πρέπει να συμβουλευτεί τη σελίδα του ΔΟΑΤΑΠ για να διαπιστώσει αν το πανεπιστημιακό ίδρυμα που επιλέγει είναι ανάμεσα σε αυτά που αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που επιλέγει, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να μην αναγνωριστεί.
 • Μηχανή αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων μέσω της σελίδας της ισπανικής πρεσβείας στην Αθήνα  https://www.xmarks.com/site/www.buscadorcolon.org/posgrado.php .
 • Για την πρόσβαση σε διδακτορικό πρόγραμμα ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να απευθυνθεί στο πανεπιστήμιο του ενδιαφέροντός του, γιατί εξαρτάται από το είδος του προγράμματος που θα βρει (ευρωπαϊκό ή παλιού τύπου τα οποία σιγα σιγά αποσύρονται) και ανάλογα να κοιτάξει τα απαιτούμενα προσόντα. Κι εδώ οι τιμές εξαρτώνται από το πανεπιστήμιο και την κάθε Comunidad και τις τιμές που αυτή καθορίζει για την τιμή της κάθε διδακτικής μονάδας.
Δημοσιεύτηκε από τον χρήστη Ελένη Γαρυφαλάκη
Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Ελένη Γαρυφαλάκη για την άδεια της αναδημοσίευσης.
Στο άρθρο αναφέρεται και το όνομα της συναδέλφου μας κας Δέσποινα Ματσαρίδου από την  Κατερίνη (1η θέση σε παγκόσμιο διαγωνισμό ισπανικής γλώσσας σε ομάδα από την Κατερίνη) την οποία επίσης ευχαριστούμε για τη συμβολή της στο παραπάνω άρθρο.

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση για μεταπτυχιακά επιστρέφει στην Ελλάδα

Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση για μεταπτυχιακά επιστρέφει στην Ελλάδα Η QS – ...