Home / Featured / Τρόποι απόκτησης βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Τρόποι απόκτησης βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Δημοσιεύτηκε: 9:02 μμ Ιούνιος 20th, 2013  


oaed

Η βεβαίωση  ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πλέον μπορεί να εκδοθεί με δυο τρόπος , είτε μέσω internet  (ηλεκτρονική βεβαίωση ανεργίας ) η με τον συμβατικό τρόπο από τον  ΟΑΕΔ

Ηλεκτρονικη Βεβαίωση  Ανεργίας και Επιδότησης ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ είναι  αρμόδιος φορέας για την καταγραφή και πιστοποίηση της ανεργίας. Το διάστημα της  εγγεγραμμένης ανεργίας αποτελεί κριτήριο για τη μοριοδότηση υποψηφίων σε  διαδικασίες επιλογής καθώς και κριτήριο φορολογικών απαλλαγών ή κοινωνικών  διευκολύνσεων.

Ο ΟΑΕΔ  προκειμένου να εξυπηρετήσει το διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ανέργων, αναπτύσσει  ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπλουτίζοντας τη Διαδικτυακή του Πύλη με νέες εφαρμογές  προς εξυπηρέτηση των ανέργων. Η καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος και η on-line  αναζήτηση εργασίας, η έγκαιρη πληροφόρηση για όλες τις δράσεις του Οργανισμού, η  ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα απασχόλησης, η  απευθείας υποβολή ερωτημάτων είναι ενδεικτικά κάποιες από τις ηλεκτρονικές  υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Portal.

Ο πρόσφατος  εμπλουτισμός του Portal του ΟΑΕΔ με τη νέα δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης  βεβαιώσεων ανεργίας, συντελεί τα μέγιστα στην απλούστευση των διοικητικών  διαδικασιών. Εφεξής, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι χρειάζεται να αποδείξουν το  καθεστώς της ανεργίας τους, μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά την κατάλληλη  βεβαίωση ανεργίας, απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση προσέλευσης στις Υπηρεσίες  του ΟΑΕΔ. Μετά τη διαπίστωση πως πολλοί  υποψήφιοι υποβάλλουν σε διάφορους φορείς ελλιπείς ή λανθασμένες βεβαιώσεις, ο  Οργανισμός τροποποίησε το περιεχόμενο των βεβαιώσεων ανεργίας, δημιουργώντας δύο  διακριτούς τύπους βεβαίωσης. Συγκεκριμένα, οι βεβαιώσεις που χορηγούνται στους  ενδιαφερόμενους και μέσω του portal είναι πλέον προσαρμοσμένες με βάση την  κατάσταση ανεργίας, επιδοτούμενη ή μη. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ορθή  και πλήρης απεικόνιση της κατάστασης ανεργίας κάθε ενδιαφερόμενου, με βάση το  μητρώο του ΟΑΕΔ. Αναλυτικά: •  Βεβαίωση Ανεργίας η οποία χορηγείται σε εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους  ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της  ανεργίας ή όπου αλλού χρειάζεται να αποδειχθεί το διάστημα της εγγεγραμμένης  ανεργίας (εφόσον υπάρχει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ). •  Βεβαίωση Επιδότησης, η οποία χορηγείται σε επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε  προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή όπου αλλού  χρειάζεται να αποδειχθεί το διάστημα επιδοτούμενης ανεργίας. Σ’ αυτήν  εμφανίζεται το διάστημα επιδοτούμενης ανεργίας και οι ημέρες επιδότησης για κάθε  έτος αναφοράς. Μέσω του Portal είναι  δυνατή και η έκδοση Βεβαίωσης για την Εφορία, όπου εμφανίζονται τα ποσά που έχει  λάβει ο άνεργος από υπαγωγές σε προγράμματα επιδότησης και λοιπές παροχές, όπως  π.χ. Επίδομα τακτικής ανεργίας, Επίδομα μακροχρονίως ανέργων, Επίδομα  στράτευσης, Οικογενειακό επίδομα, Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας κλπ., για  φορολογική χρήση. Επισημαίνεται ότι  ανάλογα με το εάν ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος επιδόματος ανεργίας ή όχι,  λαμβάνει μόνο τον αντίστοιχο τύπο βεβαίωσης. Όλες οι εκδοθείσες ηλεκτρονικές  βεβαιώσεις φέρουν υπογραφή, ασφαλή χρονολόγηση και έχουν ισχύ ακριβούς  αντιγράφου. Επιπλέον, με τη δυνατότητα  παροχής διακριτών τύπων βεβαιώσεων, επιτυγχάνεται η μείωση διοικητικού κόστους  για τους φορείς που είναι αποδέκτες των βεβαιώσεων ανεργίας. Η υπηρεσία έκδοσης των ηλεκτρονικών βεβαιώσεων  παρέχεται αποκλειστικά σε πιστοποιημένους χρήστες της Διαδικτυακής Πύλης του  ΟΑΕΔ (μέσω έκδοσης κλειδαρίθμου) και είναι διαθέσιμη στην επιλογή «Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο σχολικό έτος

Συμβατική Διεκπεραίωση  Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Περιγραφή

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση  βεβαίωσης χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Γενικά Δικαιολογητικά

Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας  από τον ΟΑΕΔ

(Απαραίτητο έγγραφο)

Φωτοαντίγραφο του δελτίου ανεργίας

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής  του για να αιτηθεί τη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, προσκομίζοντας τα  απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εγγραφές νεοεισαχθέντων στα Πανεπιστήμια

Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και  ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο  διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος  ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την  ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ.  Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού  τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του  εγγράφου.

Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη  την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του  αιτήματος.

Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον  αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα  δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier,  ταχυδρομείο).

Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το  τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή  τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και  παραλαμβάνει τη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εκπτώσεις για ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Ανανέωση κάρτας ανεργίας.

Προϋποθέσεις για το Ταμείο Ανεργίας. Δικαιολογητικά


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Κυρώσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για τη μη συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα και αναμένεται να αποσταλεί ...