Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 28/07/2021, 23:59


Home / Αρθρα γενικού ενδιαφέροντος / Εκπαιδευτικοί / Οι Κοινωνιολόγοι απαντούν στην ΠΕΦ για την ανάθεση του μαθήματος της ιστορίας

Οι Κοινωνιολόγοι απαντούν στην ΠΕΦ για την ανάθεση του μαθήματος της ιστορίας

Δημοσιεύτηκε: 11:52 πμ Ιούνιος 24th, 2013  


istoria

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥΣ

Το τελευταίο  διάστημα γέμισαν οι ιστοσελίδες με διαμαρτυρίες της ΠΕΦ και των ανά την  επικράτεια παραρτημάτων της που σχίζουν τα ιμάτιά τους, για να μη δοθεί το  μάθημα τής Ιστορίας σε πρώτη ανάθεση και στους ΠΕ10 Κοινωνιολόγους, με το  επιχείρημα ότι αυτό θα σήμαινε περαιτέρω υποβάθμιση τού  μαθήματος.

Απαντάμε λοιπόν στην πρόκληση αυτή, καθώς και στην επί δεκαετίες παρασιώπηση των  πραγματικών αναθέσεων των εκπαιδευτικών τού κλάδου ΠΕ10 Κοινωνιολόγων, καθόσον  οι συντεχνιακού τύπου αναθέσεις πρωτίστως αντιστρατεύονται την παροχή καλύτερης  εκπαίδευσης προς όφελος τού μαθητή.

Η βασική άποψη τού συλλόγου μας και της λογικής είναι οι αναθέσεις μαθημάτων να  ανατίθενται στις ειδικότητες των εκπαιδευτικών με κριτήριο τη συνάφειά τους με  το αντικείμενο τής εκπαίδευσής τους και την ανταπόκριση στα «Προγράμματα  Σπουδών» των πανεπιστημίων από τα οποία αποφοίτησαν. Δεν πιστεύουμε να υπάρχει  εκπαιδευτικός οποιασδήποτε ειδικότητας που να διαφωνεί σ’  αυτό.

Ας δούμε λοιπόν τα Προγράμματα Σπουδών τόσο των Κοινωνιολόγων όσο των Φιλολόγων  για του λόγου το αληθές. Οι Κοινωνιολόγοι ΠΕ10 είναι η μοναδική ειδικότητα σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων Κοινωνιολογίας που την  τελευταία εικοσαετία διδάσκεται με το καλημέρα στο πανεπιστήμιο ως  υποχρεωτικό μάθημα Α εξαμήνου πρώτου έτους τη «Διδακτική-Μεθοδολογία  της Ιστορίας» (διαθέτουμε επί χείρας τα Προγράμματα Σπουδών τού  Τμήματος Κοινωνιολογίας τού Παντείου 2001-2002, 2003-2004 & 2012-2013),  καθώς και πάμπολλα μαθήματα Ιστορίας ως υποχρεωτικά από  το 1986 που  πρωτοαποφοίτησαν (αναγράφονται στα πτυχία των μελών μας) μέχρι σήμερα και δεν  υπάρχει Κοινωνιολόγος που να μη διδάχτηκε Ιστορία σε βάθος. Δεν ονομάζεται  τυχαία η Ιστορία ως η «Κοινωνιολογία τού χθες». Άραγε, όλοι οι ΠΕ2 Φιλόλογοι  απόφοιτοι του ΦΠΨ, των Νεοελληνικών Σπουδών ή της Κλασικής Φιλολογίας, δηλαδή  εκτός των  αποφοίτων του Ιστορικού Αρχαιολογικού, έχουν υποχρεωτικό μάθημα  τη Διδακτική τής Ιστορίας; Παραλλήλως, ως ΠΕ10 Κοινωνιολόγοι διορίζονται και οι  πτυχιούχοι (μέλη τού συλλόγου μας) τής «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και  Ιστορίας». Και όμως το παράλογο είναι ούτε αυτοί να έχουν  ανάθεση το μάθημα. Δεν αποτελούν λοιπόν τα προαναφερθέντα την επιστημονική  επάρκεια που  μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις τού  μαθήματος; Θέλουμε να γνωρίζετε ότι παρά την κείμενη νομοθεσία, πάγια τακτική σε  πολλές σχολικές μονάδες ήταν η ανάθεση τού μαθήματος τής Ιστορίας και στους ΠΕ10  Κοινωνιολόγους, πράγμα που γινόταν με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων  και με την ανοχή των Προϊστάμενων Γραφείων Δ.Ε. Όμως, η πράξη απέδειξε πως δεν  αρκεί η θεσμοποίηση τής ανάθεσης, αλλά απαιτείται και η θεσμοθέτησή  της.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Την Παρασκευή 30/7 ανοίγουν τα ραντεβού εμβολιασμού για τους μαθητές 12-15 ετών

Ας πάμε τώρα στα Προγράμματα Σπουδών των ΠΕ2 Φιλολόγων. Ο Οδηγός Σπουδών για  παράδειγμα του ΦΠΨ τής Φιλοσοφικής Ιωαννίνων (διαθέτουμε των ετών 1997-1998,  2003-2004 και 2012-2013) δείχνει τούς αποφοίτους τής Σχολής να έχουν το μάθημα  τής Ιστορίας μόνον ως μάθημα επιλογής. Δηλαδή έχουμε ικανό αριθμό  διορισμένων ΠΕ2 Φιλολόγων στους οποίους δίνεται το μάθημα τής Ιστορίας σε  1η ανάθεση, χωρίς να την έχουν διδαχτεί ποτέ, όπως τεκμαίρεται  από τους Οδηγούς Σπουδών και τη διδάχτηκαν μόνο ως μαθητές! Μάλιστα τούς  δίνεται σε μοναδική ανάθεση στη Γ Λυκείου, ώστε να προετοιμάζουν τούς  μαθητές στις Πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση!

Τα Προγράμματα Σπουδών και τα πτυχία αποδεικνύουν ποιος λέει την αλήθεια και  αποτελεί παράδοξο που αποβαίνει σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας να μην τη  διδάσκουν οι σχετικότεροι με το μάθημα αυτό και να δίνεται η 1η ανάθεση σε εκπαιδευτικούς-πασπαρτού που δεν το διδάχτηκαν ποτέ στις πανεπιστημιακές τους σχολές. Και δεν είναι μόνο το μάθημα της Ιστορίας που  δίνεται σε πρώτη ανάθεση στους ΠΕ2, χωρίς να το έχουν διδαχτεί ποτέ. Επί  δεκαετίες τους δίνεται σε 1η ανάθεση και το μάθημα τής Ψυχολογίας,  όπου αν εξαιρέσουμε τους αποφοίτους τού ΦΠΨ, οι υπόλοιποι είτε δεν το διδάχτηκαν  είτε καλύτερα δεν το επέλεξαν να το διδαχτούν στο πανεπιστήμιο. Επί δεκαετίες  λοιπόν η συντεχνιακή ΠΕΦ εμπόδιζε την ανάθεση τού μαθήματος τής Ψυχολογίας και  στους Κοινωνιολόγους (έχει τρία χρόνια που τους δόθηκε ως 2η ανάθεση), παρότι δεν υπάρχει Κοινωνιολόγος που να μην το διδάχτηκε ως  υποχρεωτικό και το μάθημα αυτό. Χρόνια τώρα διαπιστώνουμε στα σχολεία έντιμους  ΠΕ2 Φιλόλογους που αρνούνται να διδάξουν είτε το μάθημα της Ιστορίας είτε το  μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών (αυτό από αποφοίτους τού ΦΠΨ) είτε το μάθημα των  Λατινικών, δηλαδή μαθήματα 1ης ανάθεσής τους, με την αιτιολογία πως  δεν τα διδάχτηκαν. Δεν τα γνωρίζει αυτά η ΠΕΦ; Η διαιώνιση τέτοιων συντεχνιακών  αναθέσεων προσβάλλει κάθε εκπαιδευτικό οποιασδήποτε ειδικότητας και βαθμίδας που  σέβεται τη δουλειά του.

Αναφέρει η ΠΕΦ στη διαμαρτυρία της: «Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως στο  διαγωνισμό τού ΑΣΕΠ, από όλες τις άλλες ειδικότητες μόνον οι υποψήφιοι για  διορισμό φιλόλογοι εξετάζονται στο μάθημα της Ιστορίας» (sic).   Πρόκειται για παραποίηση τής αλήθειας καθόσον οι περισσότεροι ΠΕ2 Φιλόλογοι  έχουν διοριστεί με την επετηρίδα και όσοι διορίστηκαν μέσω προηγούμενων  διαγωνισμών τού ΑΣΕΠ δεν εξετάστηκαν όλοι στην Ιστορία, διότι παλαιότερα οι  υποψήφιοι είχαν δικαίωμα επιλογής να εξεταστούν σε δύο από τα τρία μαθήματα  (Αρχαία, Ιστορία και Νέα) και βεβαίως δεν επέλεγαν όλοι τα ίδια μαθήματα.  Παραλλήλως πολλοί άλλοι διορίστηκαν εκτός ΑΣΕΠ είτε μέσω προϋπηρεσίας από την  ειδική αγωγή, την ενισχυτική διδασκαλία, τα εκκλησιαστικά σχολεία, είτε ως  πολύτεκνοι.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Η επιστημονική επάρκεια, όμως, εξαρτάται από το τι διδάχτηκε κανείς και όχι από  το σε ποιες εξετάσεις έλαβε μέρος ως αυτοδίδακτος.

Πέραν αυτού, σε κανένα κείμενο των Κοινωνιολόγων δε ζητάμε να αφαιρείται η  δυνατότητα διδασκαλίας από κανέναν, αλλά ζητάμε να δίνεται σε 1η ανάθεση το μάθημα της Ιστορίας και στους ΠΕ10 Κοινωνιολόγους.  Βεβαίως, οι αδίδαχτοι την Ιστορία ή οι αυτοδίδακτοι το μάθημα τής Ιστορίας,  αφενός δε διαθέτουν την επιστημονική επάρκεια να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις  τού μαθήματος, αφετέρου με αυτούς δε διαμορφώνεις ιστορική συνείδηση, αλλά  κινείσαι στη λογική τής κάλυψης των κενών και της τυπικής διεκπεραίωσης τού  ωρολόγιου προγράμματος, όταν τάχα μου κόπτεσαι για το  αντίθετο.

Αλλά και ο απόφοιτος τής Φιλοσοφικής τού «Ιστορικού Αρχαιολογικού» με κατεύθυνση  την Αρχαιολογία κατά πόσον είναι ικανότερος από τον Κοινωνιολόγο ή τον Ιστορικό  να διδάξει για παράδειγμα Νεότερη Ιστορία είτε Ευρωπαϊκή Ιστορία είτε  Διαφωτισμό;

Εκτός, όμως, από την ΠΕΦ οφείλει να δώσει εξηγήσεις και η ΟΛΜΕ για τα  επιστημονικά επιχειρήματα στα οποία στηρίζει το αίτημά της εδώ και χρόνια προς  το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μην αλλάξουν οι αναθέσεις μαθημάτων, καθώς επίσης  αν υιοθετεί την προσβλητική και αντεπιστημονική άποψη τού φιλόλογου-Προέδρου  της, Νίκου Παπαχρήστου, να βγαίνει στην «παράνομη» ΕΡΤ και να αντιτίθεται με το  δικό του τρόπο στην πρώτη ανάθεση τού μαθήματος τής Ιστορίας και στους  Κοινωνιολόγους.

Τέλος, θέλουμε να γνωρίζετε ότι τα στοιχεία στα οποία αναφερόμαστε είναι στη  διάθεση ενός εκάστου ανά πάσα στιγμή.

 

Στέλιος  Γιατρουδάκης

Πρόεδρος  της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων

alfavita.gr

Νωρίτερα είχε απαντήσει με ανακοίνωση ο σύλλογος καθηγητών Γαλλικής APF fu

Ανακοίνωση για το μάθημα της ιστορίας από τον APF fu

Όλα ξεκίνησαν από την παρακάτω ανακοίνωση της ΠΕΦ και του Περιοδικού Νέα Παιδεία

ΠΕΦ – Διαμαρτυρία για το ενδεχόμενο να δίδεται το μάθημα της  ιστορίας ως Α ανάθεση σε άλλες ειδικότητες


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ...