Home / Κέντρα Ξένων Γλωσσών / Ανακοινώσεις Κ.Ξ.Γ. / Τελική μορφή της εκγυκλίου του Υπουργείου Παιδείας για την αδειοδότηση των κέντρων ξένων γλωσσών

Τελική μορφή της εκγυκλίου του Υπουργείου Παιδείας για την αδειοδότηση των κέντρων ξένων γλωσσών

Δημοσιεύτηκε: 4:30 μμ Απρίλιος 22nd, 2013  


front

PALSOΤελική μορφή της εκγυκλίου του Υπουργείου Παιδείας για την αδειοδότηση των κέντρων ξένων γλωσσών

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης μας, στις  17/4/2013 σχετικά με την αδειοδότηση, σας  ενημερώνουμε ότι μετά από άμεσες και επιτυχημένες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας, διευκρινίστηκε το θέμα που είχε προκύψει και που αναφέραμε στην παραγρ.3 της  προηγούμενης ενημέρωσης, δηλαδή έγινε η απαραίτητη διόρθωση στην Υπουργική Εγκύκλιο   με αρ.πρωτ.51032/ΙΑ, 16.4.2013 και η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Αδειοδότηση κέντρων ξένων γλωσσών

  1. Όσοι έχουν παλιά ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και η δυναμικότητα του κέντρου τους είναι έως 75 άτομα/ώρα, θα υποβάλλουν στον ΕΟΠΠΕΠ υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν.
  2. Παράβολο 100€ . Παρόλο που η λέξη παράβολο αναφέρεται ρητά και σαφώς  στην αναρτημένη εγκύκλιο τόσο στην ιστοσελίδα του Υπ.Παιδείας όσο και στου ΕΟΠΠΕΠ « Τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παραγράφου 2.2 της παρούσης που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, προσκομίζουν για την αδειοδότησή τους, σύμφωνα με την περ. 5 της υποπαραγράφου Θ.18 του ν.4093/2012, δήλωση του   ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, ότι δεν έχουν       επέλθει            μεταβολές       στις      προϋποθέσεις σύμφωνα        με        τις        οποίες αδειοδοτήθηκαν καθώς και το παράβολο που προβλέπεται στην υποπαράγραο Θ3 περ. 18 του Κεφαλαίου Θ του άρθρου μόνου του ν. 4093/12 (Α’222) όπως αυτό ορίζεται συγκεκριμένα στην υπ.αριθμ. 34566/ΙΑ ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ. (Β’756). Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές και μέχρι την επικαιροποίηση   των   αδειών   με   τη   διαδικασία   της   αναγγελίας   όπως   αυτή προβλέπεται  στην  περ.  14  της  υποπαραγράφου  Θ.3  του  ν.  4093/2012,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή ως την 31η Αυγούστου 2015, οι ανωτέρω φορείς οφείλουν να έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου»  και επειδή προφορικά και ανεπίσημα από τον ΕΟΠΠΕΠ λέγεται ότι δεν θα είναι παράβολο από την εφορία αλλά μια κατάθεση σε λογαριασμό σε τράπεζα ( τίποτα συγκεκριμένο) παρακαλούμε, όπως έχουμε ήδη συστήσει να μην υπάρξει σπουδή στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών για κατάθεση της αίτησης μέχρι της ανάρτησης στο διαδίκτυο των οριστικών αναλυτικών διαδικαστικών ενεργειών από τον ΕΟΠΠΕΠ.
  3. Να επισυνάψετε στην υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σας.

Σημείωση Ομοσπονδίας:  Δηλαδή έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν αποστέλλουμε κανένα άλλο έγγραφο των γενικών προϋποθέσεων.

  • Όπως έχουμε ήδη αναφέρει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή καθώς και ο τρόπος αποστολής  δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ.  Μόλις αυτό γίνει θα ενημερωθείτε.

Άδεια Διδασκαλίας

Όσον αφορά στην άδεια διδασκαλίας, οι διδάσκοντες στα κ.ξ.γ. που διαθέτουν ισχύουσα άδεια διδασκαλίας θα υποβάλλουν δήλωση του ν.1599/1986 με βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν.

  • Όπως έχουμε ήδη αναφέρει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή καθώς και ο τρόπος αποστολής  δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ.  Μόλις αυτό γίνει θα ενημερωθείτε.

———————————————————————————————————————————————————————-

Όσον αφορά τους συναδέλφους που ιδρύουν νέο κ.ξ.γ. ή μεταφέρονται  σε άλλη στέγη  ή έχουν δυναμικότητα άνω των 75/ώρα ή υπάρχουν αλλαγές στις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια, αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις  του νέου νόμου 4111/2013 όπως αυτές αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υπ.Παιδείας 51032/ΙΑ, 16.4.2013.

Μήνυμα της Ομοσπονδίας

Όλα τα ανωτέρω και η αίσια έκβαση του θέματος και η αποδοχή των αιτημάτων μας επετεύχθησαν με τους συνεχείς, συνεπείς και δυναμικούς αγώνες της Ομοσπονδίας.  Ειδικά για τα θέματα που θίξαμε παραπάνω, δηλ. αδειοδότηση κ.ξ.γ. χωρίς άλλα δικαιολογητικά καθώς επίσης και η άδεια διδασκαλίας  μόνο με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για τους ήδη ασκούντες το επάγγελμα φαίνονται από την παράθεση δύο από τις έγγραφες παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας.

Για να δείτε την Υπουργική Εγκύκλιο πατήστε

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα της Ομοσπονδίας πατήστε

και

Για να δείτε την Υπουργική Εγκύκλιο

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα της Ομοσπονδίας πατήστε

και


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανανέωση – Αναγγελία Άδειας Διδασκαλίας

Οι κάτοχοι Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή κατ’ οίκον που έχουν εκδοθεί από ...