Home / Αρθρα γενικού ενδιαφέροντος / Εκπαιδευτικοί / Τι ισχύει για την άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας από εκπαιδευτικούς, των Γρηγόρη Καλομοίρη, Χρήστου Φιρτινίδη

Τι ισχύει για την άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας από εκπαιδευτικούς, των Γρηγόρη Καλομοίρη, Χρήστου Φιρτινίδη

Δημοσιεύτηκε: 9:02 πμ Μάρτιος 29th, 2013  


ekpaideytikos

6o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

των αιρετών του ΚΥΣΔΕ Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη,

εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα:  Άσκηση ιδιωτικού  έργου ή εργασίας από εκπαιδευτικούς

Συνάδελφοι ,

Η εκπαιδευτική κοινότητα βιώνει ήδη τη σκληρή πραγματικότητα της χρεοκοπίας και της πλήρους απαξίωσης της δημόσιας εκπαίδευσης  Η τρικομματική κυβέρνηση, δεσμευμένη στην απαρέγκλιτη τήρηση των μνημονιακών δεσμεύσεων, «φροντίζει» με αμείωτο ζήλο για την ολοκληρωτική κατεδάφιση εργασιακών δικαιωμάτων που εδώ και δεκαετίες με αγώνες και θυσίες έχει κατακτήσει ο κλάδος: ωράριο, εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα, παιδαγωγική ελευθερία.

Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουμε ότι μέρα με τη μέρα μειώνονται οι μισθοί μας και εξανεμίζεται το εισόδημά μας λόγω των περικοπών και της συνεχιζόμενης φοροεπιδρομής. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί αναζητούν δεύτερη και.. τρίτη εργασία προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες μιας οδυνηρής πραγματικότητας.

Οι αιτήσεις, προς τα ΠΥΣΔΕ, για την άδεια εργασίας από τους συναδέλφους, είναι πλέον πολλές, και αφορούν σε τέτοιο εύρος δραστηριοτήτων, που οι γενικόλογες και ασαφείς διατυπώσεις στα άρθρα του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και τις σχετικές εγκυκλίους, δεν επιτρέπουν την δίκαιη και αντικειμενική κρίση, με τελικό αποτέλεσμα αποφάσεις των ΠΥΣΔΕ να βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση μεταξύ τους, όπως η εμπειρία μας δείχνει.

Στο ενημερωτικό που ακολουθεί, προσπαθούμε να καταγράψoυμε, με διακριτό και ολοκληρωμένο τρόπο, με  στοιχεία από τη σχετική νομοθεσία καθώς και γνωμοδοτήσεις, απόρροια ερωτημάτων από τα υπηρεσιακά  συμβούλια.

Ελπίζουμε το ενημερωτικό αυτό να δώσει απαντήσεις στα   ερωτήματά σας, και να χρησιμεύσει, τουλάχιστον  στους αιρετούς του κλάδου, για δίκαιη κρίση.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η  εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ ( 14543/Δ2/13-2-2003) κάνει γνωστά τα εξής:

Με το άρθρο 31 του ΥΚ που εφαρμόζεται αναλογικά και στους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης κατά το άρθρο 52 του Ν. 2721/99, προβλέπεται η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που χορηγείται από το αρμόδιο όργανο για συγκεκριμένο έργο ή εργασία, εφόσον το έργο ή η εργασία συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του Εκπαιδευτικού και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, ενώ κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου δεν επιτρέπεται η κατ` επάγγελμα άσκηση εμπορίας.

Όπως συνάγεται από τη γραμματική ερμηνεία και το σκοπό των παραπάνω διατάξεων, το υπηρεσιακό συμβούλιο, για να γνωματεύσει για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής:

α) η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας νοείται ως εξαίρεση και όχι ως κανόνας β) η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, συντρέχει στην περίπτωση κατά την οποία προκύπτει σταθερή και συστηματική απασχόληση του εκπαιδευτικού με οικονομική δραστηριότητα από την οποία επιδιώκεται η προσπόριση οικονομικών ωφελημάτων. Τέτοια απασχόληση συντρέχει και στην περίπτωση, κατά την οποία το ιδιωτικό έργο ή εργασία ασκείται όχι μεν ευθέως από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, αλλά εμμέσως από αυτόν μέσω οικονομικού προσώπου του οποίου έχει τον έλεγχο.

γ) το έργο ή η εργασία θα πρέπει να είναι συμβατό με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού και να μην προκαλεί σύγκρουση του ιδιωτικού του συμφέροντος με το συμφέρον της υπηρεσίας και γενικότερα να μην μειώνει το κύρος της υπηρεσίας του

δ) να μην παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας, δηλαδή των καθηκόντων του εκπαιδευτικού. Έτσι η παρεμπόδιση π.χ., αφορά τον ημερήσιο χρόνο άσκησης του ιδιωτικού έργου, την κόπωση του εκπαιδευτικού κλπ

ε) η αδεία θα χορηγείται μόνο για συγκεκριμένο ιδιωτικό έργο ή εργασία, δηλαδή μόνο γι` αυτό που ρητά προσδιορίζει ο εκπαιδευτικός στην αίτηση του και φυσικά όχι αόριστα στ) τέλος, απαγορεύεται η κατ` επάγγελμα άσκηση εμπορίας, δηλαδή δεν απαγορεύεται η απλή διενέργεια ορισμένων εμπορικών πράξεων, αλλά η κτήση της εμπορικής ιδιότητας που συνιστά πραγματικό γεγονός, κατά το ουσιαστικό κριτήριο που καθιερώνει το άρθρο 1 του εμπορικού νομού, το οποίο χρήζει ανάλογης απόδειξης. Συγκεκριμένα, η άσκηση εμπορίας είναι πραγματικό, κατά βάση, γεγονός που προϋποθέτει κατά περίπτωση, την έρευνα των επαγγελματικών συνθηκών. Επισημαίνεται, πάντως, ότι για τα ιατρικά καθώς και τα λοιπά επαγγέλματα, στα οποία προέχει ο επιστημονικός καθαρά χαρακτήρας, δεν μπορεί να τεθεί, κατ` αρχάς, ζήτημα απόκτησης της εμπορικής ιδιότητας από τους επιστήμονες που ασκούν αυτά, αφού η άσκηση του λειτουργήματος τους δεν είναι, από μόνη της, δυνατή να της προσδώσει την εμπορική ιδιότητα. Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να ελέγξετε τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις και εφόσον από τον έλεγχο προκύψει ότι οι καταγγελλόμενοι ασκούν εμπορία κατ` επάγγελμα, θα προβείτε στις ανάλογες ενέργειες για την ανάκληση της πρόσληψης τους. Πρέπει να σημειωθεί, ακόμη, ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά το άρθρα 31 του ΥΚ στους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που καλούνται για την προσφορά διδακτικού έργου για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.

Αρχικά παραθέτω δύο πολύ σημαντικές και χρήσιμες γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ και της Νομικής Υπηρεσίας του υπουργείου, σε ερώτημα για την δυνατότητα των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, μετά από άδεια της υπηρεσίας για συγκεκριμένες ώρες, εκτός ωραρίου υπηρεσίας, καθώς και σε ερώτημα της Δ/νσης Προσωπικού Τμήμα Β΄ του ΥΠΕΠΘ, αν έχουν δικαίωμα τα ΠΥΣΔΕ να χορηγούν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους εκπαιδευτικούς, προκειμένου αυτοί να διδάξουν ως ωρομίσθιοι σε άλλη θέση του δημόσιου τομέα

Γνωμοδότηση ΝΣΚ με αριθμό 382/08/ 23-7-2008

. Κατά την άποψη της πλειοψηφίας, (ψήφοι 19 έναντι 6 ) είναι προφανές ότι ο νομοθέτης, αναφερόμενος σε «άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή», αποφεύγει σκοπίμως να αναφερθεί σε «μίσθωση έργου», προκρίνοντας τη ως άνω γενική γραμματική διατύπωση, προκειμένου να περιλάβει κάθε εξωυπηρεσιακή επαγγελματική δραστηριότητα του υπαλλήλου, στην οποία ασφαλώς εντάσσεται και η άσκηση «ελευθέρου επαγγέλματος», δεδομένου ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι η «άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή» ταυτίζεται εννοιολογικώς μόνο με τη σύμβαση μίσθωσης έργου και δη περιορισμένης διάρκειας. Είναι, επομένως, προφανές ότι ο νομοθέτης, με τη θέσπιση της παρ. 1 του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα, δεν απέβλεψε στον περιορισμό της δυνατότητας του υπαλλήλου να ασκήσει, μετά από άδεια της υπηρεσίας, ελεύθερο επάγγελμα, υπό την ήδη εκτεθείσα έννοια αυτού. Η άποψη αυτή ενισχύεται, άλλωστε και από το

γεγονός ότι η άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος εκ μέρους του υπαλλήλου δεν αναφέρεται στην ως άνω διάταξη ως αρνητική προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, εκ μέρους της υπηρεσίας. Επομένως, η έννοια του ελευθέρου επαγγέλματος, παρά τις εκτεθείσες διαφορές της προς την έννοια της μίσθωσης έργου, δεν αποκλείεται να υπαχθεί στην έννοια του «ιδιωτικού έργου» της ερμηνευόμενης διάταξης (άρθρο 31 §1), η οποία είναι ευρεία και καταλαμβάνει κάθε είδος ιδιωτικής, επαγγελματικής, δραστηριότητας του υπαλλήλου, για την οποία λαμβάνεται χρηματική αμοιβή, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο νομικό μανδύα, υπό τον οποίο εκδηλώνεται η δραστηριότητα αυτή.

β. Δέον εδώ να μνημονευθεί ότι η υφιστάμενη επί του θέματος νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν τοποθετείται απαγορευτικά επί της ως άνω δυνατότητος ασκήσεως ελευθέρου επαγγέλματος, αλλά θεωρεί ότι υφίσταται παράβαση, εφόσον ο υπάλληλος δεν έλαβε υπηρεσιακή άδεια προς άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος (π.χ. φυσιοθεραπευτή), κάτι, όμως, που ευλόγως σημαίνει ότι η άσκηση του επαγγέλματος είναι, κατ’ αρχήν, επιτρεπτή (βλ. ΣτΕ 2910/04, 2507/01, 177/95 κλπ., επίσης πρβλ. την υπ’ αριθμ. 554/91 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία έχει κριθεί ότι δημόσιος υπάλληλος μπορεί να ασκεί επικουρικά το επάγγελμα του αγρότη ή κτηνοτρόφου, μολονότι έχει ως κύριο επάγγελμα και μέσο βιοπορισμού την άσκηση των υπαλληλικών του καθηκόντων),

γ. Η ως άνω υποστηριζόμενη άποψη συνεπικουρείται και από το γεγονός ότι το ενδιαφέρον του νομοθέτη στο άρθρο 31 §1 εστιάζεται κυρίως στη συμβατότητα της εξωυπηρεσιακής δραστηριότητας προς την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και, βεβαίως, στη συνδρομή της αρνητικής προϋπόθεσης ότι η δραστηριότητα αυτή δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Τα παραπάνω, όμως, αποτελούν δεδομένα που κάθε φορά πρέπει να σταθμίζονται in concreto από το εκάστοτε αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο που επιλαμβάνεται των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, το οποίο δέον να συνεκτιμά και τις τυχόν αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να προκληθούν από τη σύγκρουση του ιδιωτικού συμφέροντος του υπαλλήλου προς το συμφέρον της υπηρεσίας.[1] Επομένως, η ειδικότερη νομική μορφή, υπό την οποία προσφέρεται το ιδιωτικό έργο δεν πρέπει να απασχολεί την έννομη τάξη, ενόψει, άλλωστε και της υφιστάμενης ρητής απαγόρευσης περί της εκ μέρους του δημοσίου υπαλλήλου απόκτησης της εμπορικής ιδιότητος, που, προδήλως, διασφαλίζει τη δημόσια υπηρεσία από καταφανώς ασύμβατες εξωυπηρεσιακές δραστηριότητες αυτού.

Επομένως, η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, ότι η δυνατότητα, που παρέχεται από τη διάταξη του άρθρου 31 §1 του υπαλληλικού κώδικα στους δημοσίους υπαλλήλους (περιλαμβανομένων των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών) προς άσκηση ιδιωτικού έργου, χορηγεί σε αυτούς και τη δυνατότητα για την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, εφόσον προηγουμένως τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια της υπηρεσίας.

Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας ΥΠΕΠΘ 809/2008/ 11-3-2008

(έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας στις 23-5-08)

Συγκεκριμένα στο ερώτημα της Δ/νσης Προσωπικού Τμήμα Β΄ του ΥΠΕΠΘ, αν έχουν δικαίωμα τα ΠΥΣΔΕ να χορηγούν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμους εκπαιδευτικούς, προκειμένου αυτοί να διδάξουν ως ωρομίσθιοι σε άλλη θέση του δημόσιου τομέα, η Νομική Υπηρεσία απαντά ως εξής:

« Κάνοντας χρήση της υπ’αριθμ. 251/2007 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. και όχι των 275, 535/2005 γνωμοδοτήσεων ( τις γνωμοδοτήσεις αυτές καταγράφω παρακάτω) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Με την υπ’αριθμ. 251/2007 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι η απαγόρευση κατοχής δεύτερης θέσης στον δημόσιο τομέα ( άρθρα 104 παρ. 1 του Συντάγματος, 35 του Ν.3528/2007 και 1 έως 4 του Ν.1256/1982) κάμπτεται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η δεύτερη απασχόληση δεν είναι κατά πλήρες ωράριο εργασίας,  β) η καταβαλλόμενη για αυτή ακαθάριστη αμοιβή δεν υπερβαίνει το βασικό μισθό του 14ου μισθολογικού κλιμακίου( Δ0 ή Ε2 με το νέο βαθμολόγιο) και γ) το σύνολο των καθαρών τακτικών απολαβών και από τις δύο απασχολήσεις ή τη θέση και τη μερική απασχόληση, δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του βασικού μισθού του 8ου μισθολογικού κλιμακίου (Γ0 ή Γ1).
  2. Με το ερώτημά σας τίθεται ο προβληματισμός αν δύνανται μόνιμοι εκπαιδευτικοί να διδάξουν ως ωρομίσθιοι σε άλλη θέση του δημόσιου τομέα ( πχ Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., Δημοτικά ωδεία κλπ ). Κατά συνέπεια, το ζήτημα που τίθεται δεν είναι η δυνατότητα χορήγησης από τα ΠΥΣΔΕ άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου, αλλά αν είναι επιτρεπτή στη συγκεκριμένη περίπτωση η κατοχή δεύτερης θέσης ή απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.

Εν όψει των ανωτέρω, το ως άνω ζήτημα εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 104 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, 35 του Ν.3528/2007 και παρ.1 και2 του Ν.1256/1982 και επιλύεται στα πλαίσια των ανωτέρω παραδοχών της υπ’αριθμ. 251/2007 γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ.»

Νομοθεσία-Γνωμοδοτήσεις-Εγκύκλιοι για την άσκηση ιδιωτικού έργου:

Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α’

Αρθρο 31

Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδι­ωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή ερ­γασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δη­μοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλ­λογικού οργάνου διοίκησης.

3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ` επάγγελμα άσκηση εμπορίας.

4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Αρθρο 32

Συμμετοχή σε εταιρείες

1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην υπηρε­σία του τη συμμετοχή του σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, εκτός των σωματείων και των κοινωφελών ιδρυμάτων.

2. Απαγορεύεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποια­δήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλ­μένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να μετέχει στη διοίκηση ανώνυμης εταιρείας ή γεωργικού συνεταιρισμού με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου. Η άδεια χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του παρόντος.

3. Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγο του ή ανήλικα τέκνα τους μετοχών ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του. Ο υπάλληλος που κατά το διορισμό ο ίδιος ή σύζυγος του ή ανήλικα τέκνα του κατέχουν μετοχές ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εμπίπτουν στην απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ή τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω κληρονομιάς, υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός έτους είτε να τις μεταβιβάσει είτε να ζητήσει τη μετακίνηση του σε άλλη αρχή της υπηρεσίας του ή τη μετάταξη του σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η μετακίνηση ή μετάταξη είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του και διενερ­γείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 74 του παρόντος. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη μεταβίβαση των μετοχών ή την ολοκλήρωση της μετάταξης του, ο υπάλληλος εμπίπτει στο κώλυμα συμφέροντος του άρθρου 36 του παρόντος.

4. Διατηρούνται σε ισχύ ειδικές διατάξεις που αναφέ­ρονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και θεσπίζουν πρόσθετους πε­ριορισμούς για τους υπαλλήλους.

5. Επιτρέπεται η συμμετοχή υπαλλήλων με την υπηρε­σιακή τους ιδιότητα σε συνεταιρισμούς ή στη διοίκηση ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύ­νης, οι οποίες ελέγχονται από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α. και τις δημόσι­ες επιχειρήσεις, όταν τούτο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Αρθρο 35

Κατοχή δεύτερης θέσης

1. Απαγορεύεται ο διορισμός υπαλλήλου, με οποι­αδήποτε σχέση, σε δεύτερη θέση: α) δημοσίων υπη­ρεσιών, β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ) Ο.Τ.Α., συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων αυτών, δ) δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, ε) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου και στ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα υπό στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ νομικά πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλά­χιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.

2. Διατάξεις ειδικών νόμων που επιτρέπουν το διορι­σμό σε δεύτερη θέση εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Υπάλληλος που κατά παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση.

Δ2/7199/12-01-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Σε απάντηση του αριθμ. Φ.1.1/292/25.1.2000 εγγράφου σας, που αφορούσε το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του ν.2683/99 και την αριθμ. 291/2000 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, αν με σαφήνεια δηλώσει το φορέα εργασίας του και το ακριβές ωράριο απασχόλησης του, δεδομένου ότι η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία με αμοιβή και μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο, πάντα με την προϋπόθεση ότι συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και εν γένει δεν εμπίπτει στις περιοριστικές διατάξεις των ανωτέρω διατάξεων

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 301/2000 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επιτρέπεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Δ/θμιας Εκπ/σης η απασχόληση ως ωρομισθίων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε φορείς του δημοσίου τομέα ή η συμμετοχή τους στη διοίκηση φορέων του Δημοσίου, χωρίς να απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή με την προϋπόθεση μόνο ότι προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου. Όσον αφορά τον κλάδο ΠΕ13, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.2683/99 και την αριθμ. Δ2/12172/18.10.2000 εγκύκλιό μας, οι καθηγητές του προαναφερόμενου κλάδου, νομιμοποιούνται να ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου, ως δεύτερη εργασία, χωρίς να προαπαιτείται η χορήγηση της σχετικής άδειας από την Υπηρεσία.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση η απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες εκτός αν στους φορείς που προσφέρεται η εργασία ορίζεται διαφορετικά με ειδικές διατάξεις. Σε όλα τα παραπάνω προέχει η εύρυθμος λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου όπου ανήκουν οι εκπ/κοί και πάντα ότι δεν θα παρακωλύεται η ομαλή εκτέλεση του διδακτικού τους έργου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 55 του ν.1566/85. Δημόσια  ΤΕΙ  ( ΔΙΔΑΔ/Φ.57/255/9474/10-5-2010 Υπ. Εσωτερικών)

Στην περίπτωση που η δεύτερη απασχόληση του υπαλλήλου είναι η παροχή διδακτικού έργου σε δημόσιο ΤΕΙ, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3794/09 ( ΦΕΚ 156 Α΄/14.9.09) όπου προβλέπεται χρονικός περιορισμός για την άσκησή της, έως τεσσάρων(4) ωρών εβδομαδιαίως.

.Ιδιωτικά ΙΕΚ (Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Δ2/26341/ 10-1-96)

Μεταξύ άλλων : Οι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Β΄βαθμιας Εκπ/σης μπορούν να διδάσκουν σε ιδιωτικά ΙΕΚ , ύστερα βεβαίως από άδεια που χορηγείται από το οικείο ΠΥΣΔΕ.

Θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα εξής :

Α) η απασχόληση τους στα ιδιωτικά ΙΕΚ να είναι εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου που υπηρετούν

Β) Αυτή να μην αποβαίνει σε βάρος της εκπ/κης δραστηριότητας στην υπηρεσία τους και

Γ) Η απασχόληση τους στα ιδιωτικά ΙΕΚ να μην υπερβαίνει τις 10 ώρες την εβδομάδα

(στην αίτηση προς το ΠΥΣΔΕ πρέπει να επισυνάπτεται και βεβαίωση για το ύψος της αμοιβής)

Έργο από εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής  (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/1998)

Δεδομένου ότι στην περιοριστική απαρίθμηση των φροντιστηρίων , δια της παρ.2 του άρθρου 63 του ΑΝ.2545/1940 περιλαμβάνονται τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, δεν είναι κατά νόμο δυνατή η χορήγηση άδειας ιδιωτικού έργου με αμοιβή στους εκπαιδευτικούς Αγγλικών, προκειμένου να διδάξουν σε φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών  ( Σχετική και η υπ΄αριθμ. 270/1998 ατομική Γνωμ. Γραφείου Νομικού Συμβούλου ΥΠΕΠΘ). Αντιθέτως, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής προκειμένου να διδάξουν σε Αθλητικά Σωματεία, εφόσον αυτά δεν περιλαμβάνονται στην περιοριστική απαρίθμηση των φροντιστηρίων , ενώ το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν είναι διδασκόμενο σε φροντιστήρια (Σχετ. 5/1998 γνωμ. ΝΣΚ ), (Γνωμοδότηση Ν 251/98)

Έργο από εκπαιδευτικούς της Μουσικής

Στους εκπαιδευτικούς Κλάδου ΠΕ16-Μουσικής είναι δυνατή η χορήγηση άδειας ιδιωτικού έργου προκειμένου να διδάξουν σε ωδεία των οποίων η ίδρυση προβλέπεται από τις διατάξεις του Β.Δ. 16 της 23-12-65/15-1-66(τ.Α΄/7) προς διάκρισιν των φροντιστηρίων μουσικής ,   δεδομένου ότι ρητά στην παρ. 5 του αρθρ.63 του αυτού ως άνω ΑΝ2545/1940 « δε θεωρούνται ως φροντιστήρια μουσικής τα Ωδεία και οι Φιλαρμονικαί Μουσικαί» , τηρουμένων  εν πάση περιπτώσει των προϋποθέσεων των άρθρων 14 παρ. 16 του ν. 1566/1985 και 77 παρ.2 του ΠΔ 611/1977. (γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/98).

Στο πλέον πρόσφατο ερώτημα, στις 3-3-2005 από τηνΔ/νση Προσωπικού Δ.Ε.του ΥΠΕΠΘ προς το ΝΣΚ, για την δυνατότητα των καθηγητών μουσικής Δ.Ε. να διδάσκουν σε Δημοτικά Ωδεία που επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, η γνωμοδότηση είναι αρνητική, θεωρώντας ότι η διδασκαλία σε αυτά σημαίνει κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο ( Γνωμοδότηση 275/2005 του ΝΣΚ, αποδοχή υπουργού στις 28-7-2005)

Γ7/32370/30-03-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Κατοχή δεύτερης θέσης στο δημόσιο από καθηγητές μουσικής

Σε απάντηση του ερωτήματος που έχουν υποβάλει οι Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις στην Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 275/2005 γνωμοδότηση του τμήματος Ε` του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία έκανε δεκτή η Υπουργός στις 28-7-2005, καθηγητές μουσικής Δ.Ε. μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, που εργάζονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σε δεύτερη θέση π.χ.: «α) δημοσίων υπηρεσιών, β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, γ) Ο.Τ.Α συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων αυτών, δ) δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, ε) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς φόρους», εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις περί διπλοθεσίας στο δημόσιο τομέα: « …η εκ μέρους των καθηγητών μουσικής κατοχή δεύτερης θέσης στο δημόσιο τομέα είναι ανεπίτρεπτη>>.

Ασκηση δικηγορίας από εκπ/κους κλάδου ΠΕ13

( Δ2/1272/18-10-2000 ΥΠΕΠΘ)

Σχετικά με το αρ. Δ2/1495/2000, 15-3-2000 « […] σας γνωστοποιούμε ότι οι μόνιμοι εκπ/κοι κλ.ΠΕ13, Νομικών-Πολιτικών Επιστημών , νομιμοποιούνται να ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου ως δεύτερη εργασία , χωρίς να προαπαιτείται η χορήγηση της προβλεπόμενης από το αρθρ.31 του ν. 3528/2007 αδείας με την προϋπόθεση βέβαια ότι δε παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

Η απαγόρευση άσκησης ιδιωτικού έργου επ΄αμοιβή δεν αφορά τις συγγραφικές και επιστημονικές ασχολίες του υπαλλήλου.

Το ΠΥΣΔΕ δε προβαίνει στην χορήγηση της απαιτούμενης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στους εκπ/κους (όπως μηχανοτεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες κλπ) στην περίπτωση που οι αιτούντες έχουν στερηθεί την άδεια άσκησης του επαγγέλματος μετά το διορισμό τους στο Δημόσιο (ΔΙΔΑΔ/Φ.57/97/οικ 24824).

Συμμετοχή εκπαιδευτικού σε ετερόρρυθμη–ομόρρυθμη εταιρεία. ΔΙΔΑΔ/Φ.57.2/129/4165/29-07-2005 και ΔΙΔΑΔ/Φ.57/123/21358/19-11-04

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 32 του ν. 3528/07, δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας και απαγορεύεται σε αυτόν να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία ( προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία) ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανωνύμου εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας.

Ειδικότερα σας τονίζουμε ότι ενόψει της κερδοσκοπικής επιδίωξης οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας και της συνακόλουθης ανάπτυξης εμπορικών συναλλαγών, οι οποίες συνδέονται με την εμπορική ιδιότητα που ρητά απαγορεύεται στους δημοσίους υπαλλήλους, η κατά το νόμο απαγόρευση συμμετοχής του υπαλλήλου σε εταιρείες είναι γενική και σχεδόν απόλυτη. Αφορά δηλαδή όλους τους τύπους των εταιρειών, οι οποίες υφίστανται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με μόνη εξαίρεση τη δυνατότητα συμμετοχής του υπαλλήλου στη διοίκηση ανώνυμης εταιρείας ή γεωργικών συνεταιρισμών.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν νομιμοποιείται δημόσιος υπάλληλος να συμμετέχει με την ιδιότητα του μετόχου στη δημιουργία Ο.Ε., με δεδομένο ότι αυτή αποτελεί προσωπική εμπορική εταιρεία.

Όσον αφορά τέλος τη δυνατότητα συμμετοχής σε ανώνυμη εταιρεία ισχύουν τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.3528/2007, μπορεί ο υπάλληλος, μετά από άδεια, να μετέχει στη διοίκηση ανωνύμου εταιρείας, χωρίς όμως να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος αυτής.

Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγό του ή ανήλικα τέκνα τους μετοχών ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του.

Δ2/22410/16-10-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.( Συμμετοχή σε Ε.Π.Ε.)

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3190/55 (ΦΕΚ 91Ι16.4.1995) «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» αναφέρεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις του κώδικα «περί καταστάσεως των δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων» δεν μπορούν να είναι διαχειριστές ούτε εταίροι, Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

2. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται στον δημόσιο υπάλληλο να συμμετέχει έστω και ως απλός εταίρος σε Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης:

3. Από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Υπαλληλικού Κώδικα προβλέπεται ότι οι διατάξεις αυτού εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τις ισχύουσες γι` αυτά διατάξεις.

4. Εξάλλου βάσει του άρθρου 14 του Π.Δ 410/88 (ΦΕΚ 191 τ.Α`), οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα θεμελιώδη καθήκοντα, τους περιορισμούς και την αστική ευθύνη των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων εφαρμόζονται και για τους συμβασιούχους πολιτικούς υπαλλήλους.

5. Επομένως ,από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα του προσωρινού αναπληρωτή με αυτήν του μέτοχου – (προφανώς ο όρος αναφέρεται υπό την έννοια του εταίρου διότι στις ΕΠΕ δεν υπάρχουν μέτοχοι), σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

  Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπ/κό για εκμετάλλευση δωματίων

Σύμφωνα με το αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.57/194/6596/31-3-2008 δίνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων δωματίων σε υπάλληλο του δημοσίου, αν υπεύθυνα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν προϋποθέσεις, όπως ότι  παρέχονται στους πελάτες υπηρεσίες ξενοδοχείου, δηλαδή καθαριότητα δωματίων, αλλαγή σεντονιών, στρώσιμο κρεβατιών κ.λ.π. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο, απασχολεί υπαλληλικό προσωπικό, τηρείται βιβλίο πόρτας.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν συστηματική επιδίωξη βιοπορισμού και κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας, για την οποία υπάρχει ρητή απαγόρευση για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αν όχι, τότε μπορεί να θεωρηθεί αστική μίσθωση και μπορεί να δοθεί άδεια από το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Άσκηση ιδιωτικού έργου από εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ14.01 (ιατρός), ΠΕ14.02 (οδοντίατρος) και  ΠΕ12 (μηχανικός).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 378/2002 γνωμοδότηση του Β’ Τμ. Του Ν.Σ.Κ. : «η καθημερινή, διαρκής, σταθερή και συστηματική παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών έστω και  για τέσσερις (4) ώρες ημερησίως, συνιστά άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος του οδοντιάτρου, το οποίο δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του δημοσίου υπαλλήλου γιατί εμπίπτει στον κανόνα της απαγόρευσης που θέτει έμμεσα η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 31 του Υ.Κ. και όχι στην εξαίρεση.»

Κατ’ ακολουθία των προαναφερθέντων, όπως είναι φυσικό, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι αυτές προϋποθέσεις και για τους άλλους δύο κλάδους μονίμων εκπαιδευτικών τους ΠΕ14.01 (Ιατρούς) και ΠΕ12 (Μηχανικούς), προσήκει η ίδια απάντηση.

24824/18-12-2002 ΥΠ.ΕΣ – ΔΙΔΑΔ/ΟΙΚ.

Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή (άρθρο 31Υ.Κ)

Η άδεια ιδιωτικού έργου με αμοιβή στους δημοσίους υπαλλήλους χορηγείται με απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης και μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.2683/1999), με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Παρατηρείται όμως το φαινόμενο υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων όπως π.χ. μηχανοτεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες κτλ να ζητούν τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού έργου με αμοιβή για την άσκηση των αντίστοιχων επαγγελμάτων για τα οποία απαιτείται κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού /διοικητικού καθώς και τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια δεν θα πρέπει να προβαίνουν στη χορήγηση της αιτούμενης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας, στην περίπτωση που οι αιτούντες υπάλληλοι έχουν στερηθεί την άδεια άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος μετά την κτήση της υπαλληλικής ιδιότητας, όπως προκύπτει από ειδικές διατάξεις:

Β.Δ. 4/25-11-49, άρθρο 6, σχετικά με την απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτου σε δημόσιους υπαλλήλους,

Ν. 2801/2000, άρθρο 8 παρ. 7 όσον αφορά στην ύπαρξη κωλύματος για την κτήση ειδικής άδειας οδηγού ΕΔΧ από δημοσίους υπαλλήλους

Καθίσταται λοιπόν απαραίτητο οι Δ/νσεις Διοικητικού / Προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια να ερευνούν κατά περίπτωση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να μην προβαίνουν στην χορήγηση άδειας ιδιωτικού έργου η εργασίας με αμοιβή, όταν η σχετική αίτηση αφορά άακηση επαγγέλματος όπως αυτά που ενδεικτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Οι Δ/νσεις Διοικητικού των Υπουργείων που είναι αρμόδια για τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά στη χορήγηση επαγγελματικών αδειών θα πρέπει να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο στις αρμόδιες οργανικές μονάδες προκειμένου στη συνέχεια να ενημερώσουν τη Δ/νση / Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ) σχετικά με την ύπαρξη των ειδικών διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου αποτελεί κώλυμα για την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων (π.χ. οδηγοί ταξί κλπ). Οι Δ/νσεις Δ/κού των Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, των Περιφερειών καθώς και η Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΟΤΑ του ΥΠΕΣΔΔΑ θα πρέπει να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στις Δ/νσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν καθώς και στα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια καθώς επίσης και σης υπηρεσίες τους που τυχόν είναι αρμόδιες για το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών. Τέλος, όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρακαλούνται για την εφαρμογή των ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός μεν η νομιμότητα της χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή σε δημόσιους υπαλλήλους αφετέρου δε η προστασία των συμφερόντων διαφόρων επαγγελματικών ομάδων και η κατοχύρωση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας.

Δ2/14543/13-02-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου κλάδων ΠΕ14 Ιατρών, ΠΕ11 Γυμναστών, ΔΕ01.17 Κομμωτικής κλπ

Ύστερα από σχετικά ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας με τα οποία ζητείται η γνώμη μας σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή σε τακτικούς εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ14 Ιατρών, ΠΕ11 Γυμναστών και ΔΕ 0117 κομμωτικής κλπ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και του Υπαλληλικού Κώδικα σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

Με το άρθρο 31 του ΥΚ που εφαρμόζεται αναλογικά και στους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης κατά το άρθρο 52 του Ν. 2721/99, προβλέπεται η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που χορηγείται από το αρμόδιο όργανο για συγκεκριμένο έργο ή εργασία, εφόσον το έργο ή η εργασία συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του Εκπαιδευτικού και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, ενώ κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου δεν επιτρέπεται η κατ` επάγγελμα άσκηση εμπορίας.

Όπως συνάγεται από τη γραμματική ερμηνεία και το σκοπό των παραπάνω διατάξεων, το υπηρεσιακό συμβούλιο, για να γνωματεύσει για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής:

α) η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας νοείται ως εξαίρεση και όχι ως κανόνας. β) η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, συντρέχει στην περίπτωση κατά την οποία προκύπτει σταθερή και συστηματική απασχόληση του εκπαιδευτικού με οικονομική δραστηριότητα από την οποία επιδιώκεται η προσπόριση οικονομικών ωφελημάτων. Τέτοια απασχόληση συντρέχει και στην περίπτωση, κατά την οποία το ιδιωτικό έργο ή εργασία ασκείται όχι μεν ευθέως από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, αλλά εμμέσως από αυτόν μέσω οικονομικού προσώπου του οποίου έχει τον έλεγχο. γ) το έργο ή η εργασία θα πρέπει να είναι συμβατό με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού και να μην προκαλεί σύγκρουση του ιδιωτικού του συμφέροντος με το συμφέρον της υπηρεσίας και γενικότερα να μην μειώνει το κύρος της υπηρεσίας του. δ) να μην παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας, δηλαδή των καθηκόντων του εκπαιδευτικού. Έτσι η παρεμπόδιση π.χ., αφορά τον ημερήσιο χρόνο άσκησης του ιδιωτικού έργου, την κόπωση του εκπαιδευτικού κλπ. ε) η αδεία θα χορηγείται μόνο για συγκεκριμένο ιδιωτικό έργο ή εργασία, δηλαδή μόνο γι` αυτό που ρητά προσδιορίζει ο εκπαιδευτικός στην αίτηση του και φυσικά όχι αόριστα στ) τέλος, απαγορεύεται η κατ` επάγγελμα άσκηση εμπορίας, δηλαδή δεν απαγορεύεται η απλή διενέργεια ορισμένων εμπορικών πράξεων, αλλά η κτήση της εμπορικής ιδιότητας που συνιστά πραγματικό γεγονός, κατά το ουσιαστικό κριτήριο που καθιερώνει το άρθρο 1 του εμπορικού νομού, το οποίο χρήζει ανάλογης απόδειξης. Συγκεκριμένα, η άσκηση εμπορίας είναι πραγματικό, κατά βάση, γεγονός που προϋποθέτει κατά περίπτωση, την έρευνα των επαγγελματικών συνθηκών. Επισημαίνεται, πάντως, ότι για τα ιατρικά καθώς και τα λοιπά επαγγέλματα, στα οποία προέχει ο επιστημονικός καθαρά χαρακτήρας, δεν μπορεί να τεθεί, κατ` αρχάς, ζήτημα απόκτησης της εμπορικής ιδιότητας από τους επιστήμονες που ασκούν αυτά, αφού η άσκηση του λειτουργήματος τους δεν είναι, από μόνη της, δυνατή να της προσδώσει την εμπορική ιδιότητα. Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να ελέγξετε τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις και εφόσον από τον έλεγχο προκύψει ότι οι καταγγελλόμενοι ασκούν εμπορία κατ` επάγγελμα, θα προβείτε στις ανάλογες ενέργειες για την ανάκληση της πρόσληψης τους. Πρέπει να σημειωθεί, ακόμη, ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά το άρθρα 31 του ΥΚ στους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που καλούνται για την προσφορά διδακτικού έργου για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.

Φ351/5/08/10790/Δ1/27-01-2011 Υπ. Παιδείας

«Άρση των διευκολύνσεων και των αδειών άσκησης αθλητικής δραστηριότητας»

Σε συνέχεια της αρ. 146303/Δ2/25-11-2009 εγκυκλίου μας και μετά τη δημοσίευση του Ν. 3878/2010 Νόμου (ΦΕΚ 161 τ. Α΄), σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 12 μεταβλήθηκε το καθεστώς που διέπει την παροχή διευκολύνσεων στους υπηρετούντες εν ενεργεία αθλητές- εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο εξής και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στο εδ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.3878/2010 κοινής υπουργικής αποφάσεως οι εκπαιδευτικοί Π.Ε και Δ.Ε. δεν δικαιούνται καμιά ειδική άδεια, με ή χωρίς αποδοχές, περιορισμένης χρονικής ισχύος, συνεχόμενης ή οριζόμενης σε συγκεκριμένες ημέρες την εβδομάδα για τη διευκόλυνση της αθλητικής τους δραστηριότητας.

Επιπλέον σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3878/2010, εκπαιδευτικός ο οποίος είναι μέλος εθνικής αθλητικής ομάδας δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών για «αόριστο χρόνο». Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός που θέλει να κάνει χρήση αδείας άνευ αποδοχών πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο Γραφείο Εκπαίδευσης που ανήκει.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση εκπαιδευτικών που είναι παράλληλα επαγγελματίες ή αμειβόμενοι αθλητές ( σύμβαση με Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία ή σύμβαση με αθλητικό σωματείο που διατηρεί Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών) οφείλουν να προσκομίσουν εντός (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου τους και να ζητήσουν αμέσως, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 3528/07, άδεια ασκήσεως ιδιωτικής εργασίας με αμοιβή από το οικείο ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Άδεια εργασίας για πολύτεκνους εκπαιδευτικούς

2422/01-06-2006 Ν.Σ.Κ.

Σε απάντηση του υπ` αριθμ. 34052/Δ2/19-5-2006 εγγράφου ερωτήματος σας, σχετικά με το: «εάν είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε πολύτεκνη εκπαιδευτικό κλάδου Π14 (Οφθαλμίατρο) προκειμένου να εργαστεί στο Ι ΚΑ με σύμβαση έργου, για δύο έτη και με εβδομαδιαίο ωράριο 27 ωρών» σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Α. Εφαρμοστέες διατάξεις

Στο άρθρο 103 παρ. 1 και 104 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος ορίζεται ότι:

Άρθρο 103. 1. «Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα »

Άρθρο 104. 1. Κανένας από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο δεν μπορεί να διοριστεί σε άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας. Κατ` εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με ειδικό νόμο ο διορισμός σε δεύτερη θέση, εφόσον τηρούνται οι διατάζεις της επόμενης παραγράφου.

2. Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή ………………… ………………………………………….

Τέλος στο άρθρο 14 παρ. 16 τελευταίο εδάφιο του ν 1566/1985. ΦΕΚ 167 – Α` «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι: Άρθρο 14, 16. «Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου χορηγείται εάν προηγουμένως καλυφθούν με υπερωριακή διδασκαλία οι ανάγκες των δημόσιων σχολείων. … Οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια …»

Β. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτουν τα ακόλουθα σε σχέση με το ερώτημα που τίθεται.

1) Η απαγόρευση κατοχής δεύτερης θέσης στο δημόσιο τομέα καταλαμβάνει όλους τους απασχολούμενους στο Δημόσιο, ανεξάρτητα αν αυτοί συνδέονται μ` αυτό με σχέση δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Από την νομολογία δε των Δικαστηρίων και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει γίνει δεκτό ότι στην έννοια της δεύτερης θέσης εμπίπτει και η απασχόληση σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή ν.π.δ.δ. κλπ. τόσο με σχέση δημοσίου δικαίου, όσο και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου (βλ. ΑΠ 892/92, Γνωμ. ΝΣΚ 349/04, 301/2001, 56/2001 και ΣτΕ 2284/2002, 4263/87 και 3739/74). Επομένως η εκ μέρους εκπαιδευτικού δημοσίου υπαλλήλου άσκηση ιδιωτικού έργου επ` αμοιβή στο πλαίσιο συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου με νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εμπίπτει στην έννοια του διορισμού ή της προσλήψεως του άνω άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1256/1982. Εξάλλου, όπως έχει κριθεί από την οικεία νομολογία, ο περιορισμός της κατοχής δεύτερης θέσης δεν αντίκειται στην ελευθερία της εργασίας και στα άρθρα 5 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος (βλ. ΣτΕ 2225/1986 και Ε.Σ. 31/1997).

2) Η διάταξη όμως του άρθρου 104 παρ. 1 εδαφ. 2 του Συντάγματος επιτρέπει τον κατ` εξαίρεση διορισμό σε δεύτερη θέση δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον προβλέπει τούτο ειδικός νόμος. Τέτοια διάταξη ειδικού – και δη εκτελεστικού του Συντάγματος – νόμου είναι η προαναφερόμενη διάταξη της παρ. 3 περιπτ. γ` του ν. 1256/1982, που εξαιρεί, υπό προϋποθέσεις, τους πολυτέκνους από την απαγόρευση της διπλοθεσίας (βλ. ΣτΕ 143/1986).

3) Στην προκείμενη περίπτωση η ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικός, είναι καθηγήτρια ΠΕ 14 (Οφθαλμίατρος), υπηρετεί στο 6ο Τ.Ε.Ε. Αμπελοκήπων και ζητά να της χορηγηθεί η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου επ` αμοιβή, προκειμένου να εργαστεί στο ΙΚΑ με σύμβαση έργου, για δύο έτη, και με εβδομαδιαίο ωράριο 27 ωρών. Η άνω εκπαιδευτικός ως πολύτεκνος υπάγεται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου του ν. 1256/82, δηλαδή δυνατό να της δοθεί άδεια για κατοχή δεύτερης θέσης, υπό την προϋπόθεση βέβαια, που ορίζει η εν λόγω διάταξη, ήτοι ότι: οι ακαθάριστες αποδοχές της δεν υπερβαίνουν το όριο των 3/5 των ακαθαρίστων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου, άλλως θα επέλθει περιορισμός αυτών, μέχρι του εν λόγω ορίου. Να σημειωθεί επίσης ότι η ανωτέρω δεν διδάσκει υπερωριακά στο σχολείο που υπηρετεί και ο Προϊστάμενος της Δ/ντής του Τ.Ε.Ε. Αθηνών στο από 23/3/2006 έγγραφο του αναφέρει ότι: «δεν έχει αντίρρηση να δοθεί στην άνω εκπαιδευτικό η αιτούμενη άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή, με την προϋπόθεση ότι το έργο που θα εκτελεί αυτή θα ασκείται εκτός του ωραρίου εργασίας της στο σχολείο και στα πλαίσια που θα ορίσει το ΠΥΣΔΕ.» Επομένως, είναι δυνατόν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό να χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, προκειμένου αυτή να εργαστεί στο ΙΚΑ με σύμβαση έργου για δύο έτη και με εβδομαδιαίο ωράριο 27 ωρών, αφού προηγουμένως ελεγχθεί αν οι ακαθάριστες αποδοχές της υπερβαίνουν το όριο των 3/5 των ακαθάριστων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου, άλλως θα γίνει περιορισμός των αποδοχών αυτών μέχρι του ορίου αυτού και αφού προηγουμένως τηρηθεί για την έκδοση της άδειας αυτής η διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν. 2683/99 (Υπαλληλικού Κώδικα) ήτοι να εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ν. 4076/2012 ΦΕΚ 159 τ. Α`

Άρθρο 10

2. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α` 89) προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Ειδικά τα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Για την παροχή υπηρεσιών προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων θεωρείται ότι, στους εκπαιδευτικούς και γενικά τους δημόσιους υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου, είχε χορηγηθεί άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου».

Υ42/69718/Δ2/10-07-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε Σχολικούς Συμβούλους

Πληροφορούμε τους Σχολικούς Συμβούλους Δ. Ε. ότι οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, θα πρέπει να υποβάλονται μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις οποίες υπάγονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του έργου και να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά ( π.χ. πρόγραμμα διδασκαλίας, ώρες και ημέρες ). Οι σχετικές άδειες θα χορηγούνται εφόσον η απασχόληση είναι απογευματινή και δεν παρακωλύονται τα κύρια καθήκοντα του Σχολικού Συμβούλου. Χρόνος έναρξης των ανωτέρω αδειών θα είναι, το νωρίτερο, ο χρόνος υποβολής της σχετικής αίτησης. Χορήγηση άδειας αναδρομικά δεν είναι δυνατή.

Άσκηση ιδιωτικού έργου σε ιδιωτικά ΚΕΚ – Εργαστήρια ελευθέρων σπουδών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 535/2005 (έγκριση υπουργού 27/3/2006) Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η άσκηση ιδιωτικού έργου (διδασκαλία σε ιδιωτικό ΚΕΚ ή σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών), ανεξάρτητα από τη φύση της εργασιακής σχέσης που δημιουργείται, δεν δύναται να θεωρηθεί μη συμβατή προς το ρόλο του εκπαιδευτικού, ως αναφερόμενη σε άσκηση αμιγώς διδακτικού έργου και επομένως δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 31 παρ. 1 Υ.Κ.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, προς αποφυγή συγχύσεων, είναι ενδεδειγμένο, κάθε φορά που υποβάλλεται αίτηση εκπαιδευτικού για διδασκαλία σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, να διαπιστώνεται σαφώς ότι πρόκειται για εργαστήριο του Νομοθετικού Διατάγματος της  9/9 Οκτωβρίου 1935 και όχι για φροντιστήριο ελευθέρων σπουδών της περίπτωσης στ’ του άρθρου 63 παρ. 2 του Α.Ν.2545/40, δεδομένου ότι, ευλόγως, για το τελευταίο ισχύει η ρηθείσα απαγόρευση του άρθρου 14 παρ. 16 εδ. 6 του ν. 1566/85.

Η λειτουργία των ΚΕΚ ή εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, όπου πρόκειται να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί, δεν πρέπει να εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 35 του Υ.Κ. (κατοχή δεύτερης θέσης, όπως καταγράφεται στην περ. Α ). Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσιακή άδεια είναι ανεπίτρεπτη.

Συνεπώς η χορήγηση υπηρεσιακής άδειας σε εκπαιδευτικό για διδασκαλία σε ιδιωτικό ΚΕΚ ή Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτή με τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων.

Όπως προαναφέρουμε η παραπάνω καταγραφή δεν είναι δυνατόν να καλύπτει το σύνολο των διαφορετικών ειδών εξωσχολικής απασχόλησης. Το Νομικό Πλαίσιο που βασικά αναφέρεται στους περιορισμούς εκπ/κων , υπάρχει στον

  • Ν. 1566/85, άρθρα 11 και 14, Ν.1256/1982  και στον
  • Υπαλληλικό Κώδικα  (Ν. 3528/2007) άρθρα 31, 32 και 35

.Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι, είναι ότι πριν προβεί οποιοσδήποτε εκπ/κος σε συμφωνία επαγγελματικής-εξωσχολικής δραστηριότητας, υποχρεώνεται να ζητήσει την γνώμη του ΠΥΣΔΕ

Όποιος ασκεί ιδιωτικό έργο χωρίς άδεια να ζητήσει το ταχύτερο δυνατό.

Τέλος, είναι απαραίτητη όπως η ερμηνεία του νόμου επιβάλλει, για όποιον ασκεί ιδιωτικό έργο με άδεια του ΠΥΣΔΕ, η ετήσια ανανέωση της άδειας αυτής , με αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπ/κου.

Είναι προφανές ότι είμαστε στη  διάθεση σας, για τυχόν διευκρινίσεις ή διερεύνηση περιπτώσεων που δεν αναφέρονται,  στη παραπάνω καταγραφή.

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς

Γρηγόρης Καλομοίρης                             Χρήστος Φιρτινίδης

αιρετό τακτικό μέλος του ΚΥΣΔΕ               αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

( τηλ. 6944604063 210 3237252              ( τηλ. 6974488454

ηλ/κη δ/νση grikalom@gmail.com)            ηλ/κη δ/νση  firtinidis@gmail.com)

Εκπρόσωποι των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Αθήνα, 29/3/2013


[1] Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς υφίστανται δύο επί πλέον προϋποθέσεις, ήτοι η μη διδασκαλία σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια και η μη παρεμπόδιση της δυνατότητος ανάθεσης σε αυτούς υπερωριακής απασχόλησης προς κάλυψη των διδακτικών ωρών (άρθρο 16§14ν. 1566/85).

alfavita.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...