Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα Γλωσσικής Κατάρτισης.

Συγκριτική διαχείριση νομικών κειμένων (εξώδικες δηλώσεις, συμβάσεις, καταστατικά εταιριών, δικαστικές αποφάσεις) του ελληνικού και του αγγλικού νομικού συστήματος
Comparative analysis for professional use of legal texts (extrajudicial notices, contracts, articles of association, court judgments) of the Greek and English legal systems

(ΓΛΩΣΣΙΚΑ IV)

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δικηγόρων, αποφοίτων ή τελειοφοίτων, που συνεργάζονται με φορείς/εταιρίες στο εξωτερικό ή/και ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό.

Στο σεμινάριο, το οποίο διεξάγεται στα αγγλικά, αναπτύσσονται δεξιότητες κατανόησης πρακτικών διαφορών μεταξύ του ελληνικού και του αγγλικού νομικού συστήματος, και συγκεκριμένα διαφορών που αφορούν το περιεχόμενο και τον τρόπο σύνταξης νομικών κειμένων σχετικά με θέματα αστικού-εμπορικού δικαίου, όπως: (α) εξώδικες δηλώσεις, (β) συμβάσεις, (γ) καταστατικά εταιριών, (δ) δικαστικές αποφάσεις. Τα αγγλικά κείμενα μελετώνται συγκριτικά με τα αντίστοιχα στα ελληνικά και με αυτόν τον τρόπο διαφαίνονται οι διαφορές μεταξύ των δύο νομικών συστημάτων.

Πληροφορίες : https://www.glossika.gr/index.php/english/english3

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 23/3/2013 έως 31/3/2013 και μόνον ηλεκτρονικά.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
  2. Τίτλοι Σπουδών
  3. Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.glossika.gr/ ή επικοινωνήστε με την κα Ελένη Καλλιμάνη, ekallima@del.auth.gr, 2310 997549 (10.00 -12.00), κιν: 6909536393.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης,

Στ. Ανδρέου, Καθηγητής

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος,

Α. Κοιλιάρη, Καθηγήτρια

Πληροφορίες-επικοινωνία
Δομή Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία