Home / Αγγλικά / Μεταπτυχιακά & υποτροφίες / Προκήρυξη ΠΜΣ σχετικά με τη γλωσσική τεχνολογία από το ΕΚΠΑ

Προκήρυξη ΠΜΣ σχετικά με τη γλωσσική τεχνολογία από το ΕΚΠΑ

Δημοσιεύτηκε: 7:48 μμ Φεβρουάριος 8th, 2013  


ekpaemp

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ

«ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Φιλολογίας – Τομέας Γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών – Τομέα Σημάτων, Ελέγχου & Ρομποτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) προκηρύσσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, 30 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ήτοι 20 Φιλολόγων και 10 Πληροφορικών) για το Διεπιστημονικό–Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ» διετούς διάρκειας (τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων) το οποίο οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Γλωσσική Τεχνολογία.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας και Ξένων Φιλολογιών, Τμημάτων Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Καλούνται επίσης πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ, κατευθύνσεων Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρολόγων..

Η προκήρυξη έχει ανακοινωθεί στον 8ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής (πίνακα ανακοινώσεων), και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών (www.uoa.gr) στις Προκηρύξεις- Ανακοινώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από 11/02/2013 έως και 1/03/2013, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 11:00-13:00, στη Γραμματεία του Διεπιστημονικού–Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνογλωσσία», στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής, στο Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας (8ος όροφος, 830). Μπορούν επίσης να την αποστείλουν συστημένη και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Διεπιστημονικό–Διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. «Τεχνογλωσσία» Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου–Αθήνα, υπόψη κυρίας Π. Καλαμαρά. Το εμπρόθεσμο θα αποδεικνύεται με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου και την απόδειξη του συστημένου.

Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει με βάση τα κριτήρια που ορίζει ο Ν. 3685/08, άρθρο 4, παρ.1α,β,2.3. Η συνέντευξη των υποψηφίων προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται και τηλεφωνικά (210727-7853) κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 11:00-13:00).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι και τη 1η Μαρτίου 2013 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή ταχυδρομικά με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (σε ειδικό έντυπο).

2. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή πιστοποιητικό (επικυρωμένο).

3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών, στο οποίο θα αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου (επικυρωμένο).

4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει).

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

6. Σύντομη έκθεση (όπου θα αιτιολογείται σαφώς το ενδιαφέρον σας για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, θα περιγράφονται αναλυτικά οι προσδοκίες και οι στόχοι σας· έως 500 λέξεις). Η έκθεση αυτή θα αξιολογηθεί κατά τη συνέντευξη.

7. Μία φωτογραφία στο πίσω μέρος της οποίας θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Η Διευθύντρια

της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής

του Διεπιστημονικού-Διαπανεπιστημιακού ΠΜΣ

«Τεχνογλωσσία»

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σταματία Κουτσουλέλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τεχνογλωσσία

Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

στη

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Γλωσσολογίας
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Σημάτων Ελέγχου & Ρομποτικής

Μέλη Ειδικής Διατμηματκής Επιτροπής του Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνογλωσσία»

Ε.Κ.Π.Α Ε.Μ.Π.
Σταματία Κουτσουλέλου, Αναπλ. ΚαθηγήτριαΣπυριδούλα Βαρλοκώστα, Αναπλ. Καθηγήτρια

Διονύσιος Γούτσος, Αναπλ. Καθηγητής

Πέτρος Μαραγκός, ΚαθηγητήςΙωάννης Μαΐστρος, Επικ. Καθηγητής

 

Τηλέφωνο γραμματείας: 210727-7853 (κυρία Καλαμαρά)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ»

Σκοπός

Η γλώσσα είναι και θα παραμείνει ο ουσιαστικότερος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Σήμερα όμως η επανάσταση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και η διεθνοποίηση της αγοράς μάς αναγκάζουν να αναζητήσουμε τον καινούργιο ρόλο που θα διαδραματίσει η γλώσσα στον 21ο αιώνα, στην κοινωνία των πληροφοριών και στην κοινωνία της γνώσης. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, επομένως, έρχεται την κατάλληλη στιγμή να υποστηρίξει το πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορεί ο κάθε πολίτης να απολαμβάνει ίσες ευκαιρίες στην πληροφόρηση, στη γνώση, στην εργασία, στις κοινωνικές σχέσεις -δηλαδή στην επικοινωνία με την ευρύτερη έννοια της λέξης-πέρα από σύνορα και φραγμούς που εμποδίζουν την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων.

Με τη «Γλωσσική Τεχνολογία», επιστημονικό πεδίο συνάντησης της Γλωσσολογίας και της Πληροφορικής, ανοίγονται νέοι ορίζοντες γνώσης και πρακτικής. Ειδικότερα, στο θεωρητικό επίπεδο η συλλογή και η επεξεργασία γλωσσικών πόρων διευρύνει την αντίληψη και τη γνώση μας για τη γλώσσα και για τους υπολογιστικούς μηχανισμούς. Στο πρακτικό επίπεδο, η παραγωγή και η κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, η πρόσβαση, η έξυπνη διαχείριση και η εξαγωγή πληροφορίας, η μηχανική μετάφραση, η ανάλυση σωμάτων κειμένων και η ηλεκτρονική λεξικογραφία είναι μερικές από τις εφαρμογές οι οποίες είναι χρήσιμες σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Είναι προφανής η ανάγκη να δημιουργηθούν εγκαίρως για τις διάφορες γλώσσες πλήθος από υπολογιστικά εργαλεία και γλωσσικούς πόρους, τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της Γλωσσικής Τεχνολογίας και θα διευκολύνουν την επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής.

Η «Τεχνογλωσσία» μέχρι τώρα έχει εκπαιδεύσει περίπου 150 επιστήμονες, μηχανικούς και γλωσσολόγους, ενώ, παράλληλα, έχει αποκτηθεί αρκετή εμπειρία από πλευράς διδασκόντων.

Διεπιστημονική και Διαπανεπιστημιακή Συνεργασία

Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. υλοποιείται σε συνεργασία του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Η συμβολή των δύο Ιδρυμάτων είναι ουσιαστική και αποτελεσματική για την υλοποίηση και το κύρος του Προγράμματος, καθόσον και τα δύο Ιδρύματα διαθέτουν μακρόχρονη επιστημονική εμπειρία στους βασικούς αυτούς τομείς.

Τίτλος Σπουδών

Η «Τεχνογλωσσία» δίνει δίπλωμα εξειδίκευσης στη Γλωσσική Τεχνολογία. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επιτυχής φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (2 έτη) και εφόσον γίνει αποδεκτή σχετική αίτηση από τους αρμόδιους τομείς του ΕΚΠΑ ή του ΕΜΠ.

Δομή του Π.Μ.Σ. «Τεχνογλωσσία»

Η δομή του Π.Μ.Σ. «Τεχνογλωσσία» στηρίζεται σε μαθήματα βασικού κορμού και ειδικά σεμινάρια (κατ’ επιλογήν) και καλύπτει τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δηλαδή τέσσερα ημερολογιακά τετράμηνα). Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο πρακτικής εξάσκησης (internship) σε ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, βιομηχανίες κ.ά. καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο υπάρχουν δύο κατευθύνσεις – η μία απευθύνεται σε γλωσσολόγους και η δεύτερη σε πληροφορικούς. Το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

· Βασικές μαθηματικές έννοιες

· Εισαγωγή στον προγραμματισμό Ι (γλώσσες προγραμματισμού)

· Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΙΙ (βάσεις δεδομένων)

· Μηχανισμοί παραγωγής φωνής και το φωνητικό σήμα στον Η/Υ

· Εισαγωγή στην υπολογιστική γλωσσολογία: πιθανότητες και στατιστική με γλωσσικές εφαρμογές

· Εισαγωγή στη γλωσσολογία

· Δομή της νεοελληνικής γλώσσας

· Εισαγωγή στη μορφολογία, στη σύνταξη και σημασιολογία

· Εισαγωγή στη φωνητική και αντίληψη ομιλίας

· Εισαγωγή στην υπολογιστική γλωσσολογία: πιθανότητες και στατιστική με γλωσσικές εφαρμογές

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

· Επεξεργασία σωμάτων κειμένων

· Λογική και γλώσσα

· Μηχανική μετάφραση

· Εισαγωγή στην ηλεκτρονική λεξικογραφία

· Εισαγωγή στο λογικό προγραμματισμό

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

· Εξαγωγή πληροφοριών από κείμενα

· Τεχνικές parsing

· Γραμματικοί φορμαλισμοί για την υπολογιστική γλωσσολογία

· Αρχιτεκτονικές συστημάτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας

· Αρχές ορολογίας / ορογραφίας

Τα μαθήματα του τρίτου εξαμήνου συμπληρώνονται με πρακτική εξάσκηση σε χώρους εργασίας όπως: ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς κ.ά. Στους χώρους αυτούς επιλέγονται σύμβουλοι (mentors), οι οποίοι καθοδηγούν τους φοιτητές πρακτικά αλλά και ερευνητικά και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και λειτουργία μιας σειράς ειδικών σεμιναρίων. Κρίνεται ότι η προϋπηρεσία που θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν οι φοιτητές στη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης είναι ουσιαστική και συναφής με τα πραγματικά εργασιακά δεδομένα.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατά το τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές ασχολούνται με την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας εμβαθύνοντας σε εξειδικευμένα θέματα με τη βοήθεια συγκεκριμένων μελετών και ερευνητικών κατευθύνσεων. Πιστεύεται ότι με τον τρόπο αυτό θα προκύψει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είτε θα στελεχώσει τους εργασιακούς χώρους, είτε θα οδηγήσει πολλούς νέους επιστήμονες στη συνέχιση των σπουδών τους σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος. Παράλληλα, για τη θεωρητική τους κατάρτιση και την πρακτική τους εξάσκηση προσφέρονται με μορφή σεμιναρίων 14 θεματικές ενότητες, από τις οποίες οι φοιτητές επιλέγουν 5. Η βαθμολογία των σεμιναρίων αυτών δεν συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό του Μ.Δ.Ε. Ενδεικτικά δίνονται στη συνέχεια τίτλοι σεμιναριακών αντικειμένων:

1. Σύνθεση και αναγνώριση φωνής

2. Διασφάλιση ποιότητας σε προϊόντα γλωσσικής τεχνολογίας

3. Παραγωγή φυσικής γλώσσας

4. Ασαφής λογική, γενετικοί αλγόριθμοι και νευρωνικά δίκτυα

5. Ηλεκτρονική λεξικογράφηση για νεαρούς χρήστες

6. Ανάκτηση πληροφοριών

7. Μάθηση μηχανών και εξόρυξη πληροφορίας

8. Κειμενική ανάλυση

9. Κατανόηση κειμένου

10. Σημασιολογική κατηγοριοποίηση των λεξικών μονάδων

11. Συστήματα διαλόγων με τη μηχανή

12. Αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού για γλωσσική εκπαίδευση

13. Επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής

14. Ανάλυση και μοντελοποίηση φωνής

Η «Τεχνογλωσσία» απαιτεί ιδιαίτερη αφοσίωση και δεν είναι εύκολη η παρακολούθηση των μαθημάτων και των ασκήσεων ταυτόχρονα με άλλες δραστηριότητες. Λόγω της φύσεως του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε τρείς, διαγράφονται από το μάθημα. Αν ο συνολικός αριθμός των διαγραφών υπερβεί τον αριθμό των τριών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται και από το Π.Μ.Σ.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Αποτελέσματα ελέγχου αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ελέγχου αιτήσεων για εισαγωγή στα Προγράμματα Σπουδών και ...